Šiandien finansinės operacijos dažniausiai vykdomos kredito ir finansų įstaigose. Šioms įstaigoms keliami aukšti saugumo reikalavimai, todėl klientų duomenų tvarkymas yra apibrėžtas griežtomis taisyklėmis ir teisės aktais. Juose numatyta, kad bankas privalo turėti klientų ir su jais susijusių asmenų duomenis ir periodiškai juos atnaujinti.

Rinkti duomenis apie Klientą banką įpareigoja LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai. Siekdamas atitikti teisės aktų reikalavimus, taip pat Klientui palengvinti informacijos pateikimo procesą, bankas yra paruošęs standartizuotą klausimyną, kurį klientai gali užpildyti „Danske eBanke“. Nuo šiol norint pateikti (atnaujinti ar pakeisti) duomenis, nebūtina apsilankyti banko filiale.