Pranešimas dėl tolimesnio mūsų bendradarbiavimo

„Danske Bank“ Grupė nebeteiks bankininkystės paslaugų Baltijos šalyse

2019 m. vasario mėn. „Danske Bank“ Grupė priėmė sprendimą nebeteikti bankininkystės paslaugų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Šie pokyčiai palies visus „Danske Bank“ klientus Lietuvoje.

Oficialų „Danske Bank“ Grupės pranešimą apie tai galite perskaityti ČIA.

Dažniausiai užduodami klausimai

Vykdant veiklos stabdymą Baltijos šalyse, Bankas iš anksto informuos visus klientus apie artėjančius pokyčius ir suteiks pagalbą ieškant kitų sprendimų, atitinkančių klientų poreikius.

Žemiau pateikiami atsakymai į dažniausiai klientų užduodamus klausimus.

Banko sąskaitos

 • Sąskaitos

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų banko sąskaitos (-ų) sutartis bus nutraukta pagal Banko pateiktą informaciją atitinkamame laiške.
  • Jei turite kreditų, tuomet Jūsų sąskaita (-os) bus atidaryta tol, kol galios kitos su sąskaita (-omis) susijusios sutartys: overdrafto, kredito kortelės kredito limito, faktoringo, arba kol Bankas nenurodys kitaip.
  • Jei po sutarties nutraukimo Jūsų sąskaitoje (-ose) liks lėšos (piniginės lėšos ar vertybiniai popieriai / finansinės priemonės), jos bus pervestos į banko vidines sąskaitas ir norėdami jas pervesti turėsite pateikti paraišką banko verslo centre (Saltoniškių 2, Vilnius).

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame pervesti lėšų likutį iš savo „Danske Bank“ sąskaitos (-ų) į savo sąskaitą, esančią pas kitą paslaugų teikėją iki sąskaitos (-ų) uždarymo dienos. Jei po sąskaitos (-ų) uždarymo Jūsų sąskaitoje (-ose) liks lėšų, turėsite pateikti prašymą Banko verslo centre (Saltoniškių 2, Vilnius), kad galėtumėte pervesti šias lėšas.
  • Prašome pranešti kitoms įstaigoms ir asmenims, kurie atlieka mokėjimus į Jūsų sąskaitą, apie naują (-us) sąskaitos (-ų) numerį (-ius) pas kitu mokėjimo paslaugų teikėją.
  • Jūs galite nutraukti einamosios sąskaitos sutartį ir susijusias sutartis anksčiau užpildydami paraišką „Danske eBanke“ (Paslaugos > Paslaugų užsakymas > Kitos paslaugos > Prašymas nutraukti banko sąskaitos sutartį) arba iš anksto susitarę su savo banko vadybininku tel. +370 5 215 6666 ir atvykę į „Danske Bank“ (Saltoniškių 2, Vilnius).

Kreditų aptarnavimas

 • Kredito aptarnavimo sąskaita

  Bankas ir toliau aptarnaus Jūsų kreditą (-us) (pvz., paskola, lizingo sutartis ir kt.), o kredito grąžinimo grafikai lieka nepakitę.

  Jei Jūsų sąskaita (-os) „Danske Bank“ buvo uždaryta arba ji bus uždaryta per ateinančius keletą mėnesių, ir, jei turite galiojančią kredito sutartį, visus su kredito grąžinimu susijusius mokėjimus turite pervesti į specialią kredito aptarnavimo sąskaitą, kurios numeris jums buvo pateiktas Banko siųstame laiške.

  Daugiau apie kreditų aptarnavimo pakeitimus galite sužinoti čia.

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jei iki šiol Jūsų kredito grąžinimas buvo atliekamas per Jūsų banko sąskaitą, dabar privalėsite kredito įmokas mokėti per Kredito aptarnavimo sąskaitą.
  • Kredito aptarnavimo sąskaitos numeris Jums buvo pateiktas Banko siųstame laiške. Taip pat jį galite matyti prisijungę prie savo paskyros „Danske eBanke“.
  • Ši sąskaita priklauso „Danske Bank" ir yra skirta tik mokėjimo įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymui bei susijusioms paslaugoms. Ši Kredito aptarnavimo sąskaita atidaroma tik kredito sutartyje nustatytų įmokų sumokėjimo tikslais. Ji nėra skirta santaupų laikymui ar kitoms kasdieninės bankininkystės paslaugoms.
  • Į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti mokami visi mokėjimai pagal kredito sutartis, pvz.: kredito grąžinimo įmokos, palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai, lizingo įmokos ir susiję mokesčiai, kiti mokesčiai, delspinigiai ir pan.
  • Mokėjimai į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti atliekami atsižvelgiant į kredito sutartyje numatytą grąžinimo grafiką(-us) ir sutartyje numatytus mokėjimų įsipareigojimus.
  • Lėšas į Kredito aptarnavimo sąskaitą galite pervesti iki mokėjimo dienos. Tačiau bankas reikiamą sumą nuskaitys tik nustatytomis dienomis, pagal sutartyje nustatytą grąžinimo grafiką(-us).
  • Bankas gali grąžinti visą į Kredito aptarnavimo sąskaitą atliktą mokėjimą arba jo dalį, jeigu, banko manymu, pervesta suma neatitinka kredito sutarties vykdymo tikslo (pvz.: permokėta suma yra didesnė, nei reikia keliems kitiems reguliariems mokėjimams atlikti).
  • Jei esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, „Danske eBanke“ gausite informaciją apie kredito sutartis, palūkanų normą ir galiojančių palūkanų periodo grafikus. Danske eBanke taip pat galėsite peržiūrėti Kredito aptarnavimo sąskaitos duomenis ir per ją atliktus mokėjimus. Jei galiojančios elektroninių paslaugų teikimo sutarties neturite, informacija Jums bus siunčiama elektroniniu paštu arba paštu.
  • Bankas atleidžia Jus nuo prievolės turėti einamąją sąskaitą banke, per banko sąskaitas vykdyti apyvartas, jei tokia prievolė yra numatyta Jūsų kredito sutartyje arba prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartyje.
  • Privačios bankininkystės klientams: jeigu esate sudaręs kredito sutartis asmeniškai ir atskirai kaip bendraskolis su kitu asmeniu (pvz. sutuoktiniu ar partneriu), Jūs turite kelias Kredito aptarnavimo sąskaitas. Viena kredito aptarnavimo sąskaita naudojama asmeninių paskolų mokėjimams, kita sąskaita bendraskolių paskolų mokėjimams.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Pradėkite vykdyti kredito sutartyje numatytus mokėjimus per Kredito aptarnavimo sąskaitą ir atidžiai sekite kredito mokėjimų grafiką.
  • Atlikdami mokėjimus, griežtai laikykitės kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų ir jų vykdymo terminų. Finansinių įsipareigojimų vykdymui skirtą mokėjimą rekomenduojame atlikti likus bent vienai dienai iki nustayto termino. Tokiu būdu išvengsite galimų nesusipratimų dėl mokėjimo vėlavimo, įsiskolinimų atsiradimo ir delspinigių skaičiavimo.

  Prašome susisiekti su Banku, jeigu:

  • Jei kredito lėšos Jums, kaip kredito gavėjui, nebuvo išmokėtos ir Jūs turite teisę tokias lėšas gauti bei pageidaujate, kad jos būtų išmokėtos.
  • Jeigu kreditą ar jo dalį pageidaujate grąžinti anksčiau kredito sutartyje numatyto termino. Priešingu atveju Bankas gali pastebėti, kad į Kredito aptarnavimo sąskaitą pervesta suma nėra reikalinga artimiausiems mokėjimo įsipareigojimams padengti. Todėl Bankas gali grąžinti šią sumą mokėtojui.
 • „Pažink savo klientą“ klausimynas

  Nors Jūsų banko sąskaita (-os) yra ar bus uždaryta (-os) artimiausiu metu, Fizinio/Juridinio asmens klausimyno pildymas yra privalomas pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus ir Finansų priežiūros institucijų reikalavimus.

  Kodėl tai svarbu?
  Remiantis pinigų plovimo prevencijos ir mokesčių administravimo teisės aktais bei įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“, bankams būtina rinkti ir periodiškai atnaujinti savo klientų duomenis. Būtent todėl „Danske Bank“ periodiškai atnaujina informaciją apie Jus, Jūsų ekonominę veiklą ir su Jumis susijusius asmenis.

  Ką turėtumėte padaryti?
  Klausimyną galite užpildyti ir pateikti Bankui dviem būdais:

  1. Užpildyti ir pateikti klausimyną „Danske eBanke“. Jį galite rasti skiltyje „Informacija ir nustatymai“ arba sekdami nuorodą www.danskebank.lt/papildomainformacija
  2. Parsisiųsti anketą iš www.danskebank.lt/papildomainformacija, ją užpildyti ir pasirašytą grąžinti Jus aptarnaujančiam „Danske Bank“ vadybininkui.

  Atkreipiame dėmesį, kad anketą pasirašyti gali tik klientas arba jo įgaliotas asmuo.

Mokėjimo kortelės

 • Mokėjimo kortelės (galioja kortelėms be kredito limito)

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Mokėjimo kortelės (-ių) sutartis ir visos susijusios paslaugos (Kelionių draudimas ir “Priority Pass”) bus nutrauktos pagal Banko Jums pateiktą informaciją.
  • Jūsų mokėjimo kortelių veikimas bus sustabdytas tuo metu, kurį Bankas nurodė Jums siųstame laiške, o po šios datos mokėjimo kortelėmis negalėsite atlikti jokių operacijų.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Prašome savo kortelės sąskaitos likutį pervesti į sąskaitą, esančią pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją. Jei pasibaigus kortelės sutarčiai Jūsų sąskaitoje (-ose) liks lėšų, turėsite pateikti prašymą Banko verslo centre (Saltoniškių 2, Vilnius), kad galėtumėte pervesti šias lėšas.
  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trijų metų sąskaitos išrašus iš „Danske eBanko“.

Elektroninės paslaugos

 • Elektroninės paslaugos („Danske eBankas", Telefoninė bankininkystė, SMS pranešimai)

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Su Jumis sudaryta elektroninių paslaugų sutartis bus nutraukta pagal Banko atskiru laišku Jums pateiktą informaciją.
  • Jei Banke turite kredito produktą, vertybinius popierius ar kitas finansines priemones, elektroninių paslaugų sutartis lieka galioti, tačiau elektroninių paslaugų naudojimas bus apribotas, pagal Banko Jums pateiktą informaciją.
  • „Danske eBanko“ paslaugų užsakymai, kurie nebus užbaigti iki sąskaitos sutarties nutraukimo, bus atmesti.
  • „Danske“ telefoninės bankininkystės ir SMS pranešimų paslaugos bus nutrauktos pagal Banko laiške Jums pateiktą informaciją.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame parsisiųsti arba išspausdinti savo sąskaitos (-ų) išrašus už paskutinius 3 metus iš „Danske eBanko“.
  • Išsisaugokite svarbiausių mokėjimo šablonų ar gavėjų duomenų kopijas, nes jos nebebus prieinamos.

 • „Bank Link" (Autorizavimo ir mokėjimo paslaugos)

  Ką turėtumėte žinoti?

  • „Bank Link“ sutartis bus nutraukta pagal Banko Jums atskiru laišku pateiktą informaciją.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Įsitikinkite, kad pašalinsite galimybę naudotis „Danske eBanku“ iš savo tinklalapio.

Mokėjimai

 • Mokėjimo nurodymai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Bankas nepriims gaunamų mokėjimų pagal Banko atskiru laišku Jums pateiktą informaciją. Sumos, gautos po Banko Jums siųstame laiške nurodytos datos, bus grąžintos mokėtojui.
  • Jūs galėsite atlikti mokėjimus į ir iš „Danske Bank“ sąskaitas (-ų) be jokių trukdžių iki dienos prieš Jūsų sąskaitos (-ų) uždarymą, 17.00 val.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Prašome pranešti kitoms įstaigoms ir asmenims, kurie atlieka mokėjimus į Jūsų „Danske Bank“ sąskaitą (-as), apie naują sąskaitos numerį, esantį pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją.

Visos kitos kasdienės bankininkystės paslaugos ir sutartys

 • Visos kitos kasdienės bankininkystės paslaugos ir sutartys

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Sąskaitos (-ų) uždarymo dieną Bankas nustos teikti visas kitas su Jūsų sąskaita (-omis) susijusias paslaugas (Nuolatiniai mokėjimai, E. sąskaitų siuntimo paslauga, E.sąskaitų gavimo paslauga, E.sąskaitų automatinis apmokėjimas, mokėjimai su ateities vykdymo data, Automatinis sąskaitos likučio mažinimas/papildymas, Valiutos keitimas, Mokėjimo rinkiniai, Specialūs įkainiai, Danske Bank sąskaitos valdymas iš kito banko, Kito banko sąskaitos valdymas Danske eBanke) ir nutrauks atitinkamas sutartis (jei tokių yra). Jei norite gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su savo vadybininku „Danske Bank“.
  • Mėnesinis mokestis už 2019 m. rugpjūčio mėn. Mokėjimų rinkinius nebus taikomas.

Taupymas ir investavimas

 • Terminuoti indėliai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jei turite terminuotąjį indėlį, Bankas nutrauks jo sutartį ir išmokės indėlio sumą su priklausančiomis palūkanomis už visą laikotarpį iki sutartos termino dienos į Jūsų sąskaitą pagal Banko atskiru laišku Jums pateiktą informaciją.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame pervesti lėšas, esančias Jūsų sąskaitoje, į savo sąskaitą, esančią pas kitą paslaugų tiekėją.

Prekybos finansavimas ir garantijos

 • Garantijos

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Visos „Danske Bank“ išduotos garantijos galios iki jų galiojimo datos.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Jei jūsų sąskaita (-os) „Danske Bank“ buvo uždaryta (-os) arba ji (jos) bus uždaryta (-os) per ateinančius porą mėnesių, ir jei turite garantijų, prašome pervesti visus mokėjimus pagal išleistas garantijasį specialią Kredito aptarnavimo sąskaitą. Išsamesnę informaciją rasite skiltyje „Kreditų aptarnavimas“.

 • Dokumentiniai akredityvai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Visi „Danske Bank“ išduoti importo dokumentiniai akredityvai liks galioti iki jų galiojimo datos.
  • Eksporto dokumentinių akredityvų paslauga bus nutraukta ir nauji sandoriai nebus vykdomi.

  Ką turite padaryti?

  • Jei jūsų sąskaita (-os) „Danske Bank“ buvo uždaryta arba ji bus uždaryta per ateinančius porą mėnesių, ir jei Jūs turite nepatvirtintą importo dokumentinį akredityvą, turėtumėte pervesti visus savo dokumentinio akredityvo panaudojimo komisinius mokėjimus į specialią Kredito aptarnavimo sąskaitą. Išsamesnę informaciją rasite skiltyje „Kredito aptarnavimas“.
  • Eksporto dokumentinių akredityvų atveju kreipkitės į savo partnerius, kad Jūsų dokumentiniai akredityvai būtų iš anksto nukreipti į kitą banką.

 • Dokumentiniai inkaso

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Importo dokumentinių inkaso paslaugos teikimas bus nutrauktas ir nauji sandoriai nebus vykdomi.
  • Eksporto dokumentinių inkaso paslaugos teikimas bus nutrauktas ir nauji sandoriai nebus vykdomi.

  Ką turite padaryti?

  • Prašome susisiekti su savo partneriais, kad Jūsų importo dokumentiniai inkaso būtų nukreipti į kitą Jūsų pasirinktą banką.
  • Pateikite savo eksporto dokumentinius inkaso kitam pasirinktam bankui.

 • Garantijos (gautos ir pateiktos)

  Ką turėtumėte žinoti?
  • Banko garantijų (gautų ir pateiktų (eksporto atveju)) paslaugos tiekimas bus nutrauktas ir nauji sandoriai nebus vykdomi.

  Ką turite padaryti?
  • Jūsų pirkėjui /partneriui, norinčiam Jūsų vardu išduoti garantiją turėtumėte pasiūlyti išleisti garantiją per kitą banką.


Rinkos