Pranešimas dėl tolimesnio mūsų bendradarbiavimo

Keičiamas Baltijos šalių verslo modelis

2019 m. vasario mėn. „Danske Bank“ Grupė priėmė sprendimą nebeteikti bankininkystės paslaugų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Šie pokyčiai palies visus „Danske Bank“ klientus Lietuvoje.

Oficialų „Danske Bank“ Grupės pranešimą apie tai galite perskaityti ČIA.

Vykdysime visus savo įsipareigojimus klientams

Savo klientus aptarnausime įprastai iki tol, kol bus rasti kiti sprendimai, atitinkantys klientų poreikius. Veiklos stabdymo periodas skirsis kiekvienoje rinkoje, vis dėlto, tikimės, kad bankininkystės veiklą nutrauksime per 12 mėn.

Įtaka mūsų bendradarbiavimui

 • Šiaurės šalių dukterinėms įmonėms arba globalioms organizacijoms
  Veiklos stabdymas reiškia, kad bankas nebesudarys naujų sutarčių Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Vis dėlto, mes vykdysime esamus savo įsipareigojimus klientams iki informavimo apie paslaugų teikimo pokyčius.
 • Privačios bankininkystės ir vietinio verslo klientams
  Pastaraisiais mėnesiais Bankas pranešė Jums apie su „Danske Bank“ sudarytų sutarčių ir paslaugų nutraukimą. Šią savaitę išplatintas pranešimas nekeičia Banko Jums iki šiol komunikuotos informacijos ar terminų. Nedelsdami informuosime Jus apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su Jūsų kredito aptarnavimu.

Informuosime Jus artimiausiu metu

Per artimiausias keletą savaičių mes susisieksime su jumis paaiškinti, kokią įtaką šis sprendimas turės kiekvienai banko Jums teikiamai paslaugai.

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Kaip nelaukiant atskiro banko pranešimo nutraukti kasdienės bankininkystės paslaugas?

  Kasdienės bankininkystės paslaugos gali būti nutrauktos uždarius banko (einamąją) sąskaitą (-as) arba nutraukus konkrečios paslaugos sutartį (pvz. mokėjimo kortelės arba mokėjimų rinkinio). Jei nutraukti kasdienės bankininkystės paslaugų sutartis norite palaipsniui, patogiausias būdas tą padaryti yra pateikti paraišką (laisvu formatu) „Danske eBanke“.

  Jūs galite nutraukti esamą sąskaitos sutartį ir susijusias sutartis dviem būdais:

  • Pateikdami prašymą „Danske eBanke“ (Paslaugos -> Paslaugų užsakymas -> Kitos paslaugos -> Prašymas nutraukti banko sąskaitos sutartį);
  • Susitarę dėl susitikimo su Jums priskirtu vadybininku tel. 1636 ir atvykę į „Danske Bank“ (Saltoniškių 2, Vilnius).

  Jei Jūsų banko (einamosios) sąskaitos sutartis bus nutraukta, rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų sąskaitos (-ų) išrašus iš „Danske eBank“.

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip iki sąskaitos uždarymo dienos pervesti Jūsų banko sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą, esančią pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją. Jeigu nutraukus sąskaitos sutartį Jūsų banko sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banke.
  • Visi mokėjimai į „Danske Bank“ sąskaitą po sąskaitos uždarymo bus grąžinti mokėtojui.
  • Rekomenduojame kitoms mokėjimus į Jūsų sąskaitą atliekančioms institucijoms ar asmenims nurodyti naują Jūsų sąskaitą, atidarytą pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją.

 • Ar bus išduodamos naujos paskolos, prekybos finansavimo, lizingo produktai? Kaip iki atskiro banko pranešimo vyks jau išduotų paskolų aptarnavimas? 

  „Danske Bank“ nebeišduoda naujų paskolų, lizingo ar prekybos finansavimo produktų.

  Jau pasirašytos kredito sutartys galioja sutartomis sąlygomis, iki atskiro pranešimo.

  Suteiktos, tačiau dar neišmokėtos paskolos bus išmokėtos kaip numatyta kredito sutartyje.

  Dėl visų klausimų, susijusių su kredito sutartimis, kreipkitės į savo vadybininką „Danske Bank“ arba skambinkite 1636.


 • Kaip nelaukiant atskiro banko pranešimo pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją perkelti į E. sąskaitų gavimą? 
  Norėdami perkelti e. sąskaitų gavimą pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją, savo paslaugų tiekėjui (pvz. elektros tiekimo įmonei) turite pateikti naują e. sąskaitos užsakymą. Tai galite padaryti savo naujojo mokėjimo paslaugų tiekėjo internetiniame puslapyje, klientų aptarnavimo padalinyje arba pas paslaugų teikėją (pvz. elektros tiekimo įmonę). Gavęs naują e. sąskaitos užsakymą, paslaugų teikėjas pradės siųsti jūsų e. sąskaitas Jūsų naujajam mokėjimo paslaugų tiekėjui (ir nustos jas siųsti „Danske Bank”). Jei pageidausite, kad šios e. sąskaitos būtų apmokėtos automatiniu būdu, su naujuoju mokėjimo paslaugų teikėju turėsite sudaryti e. sąskaitų automatinio mokėjimo sutartis.
 • Kaip nelaukiant atskiro banko pranešimo pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją perkelti Nuolatinius mokėjimus?
  Jeigu norite ir toliau naudotis nuolatinių mokėjimų paslauga, rekomenduojame sudaryti naujas atitinkamų mokėjimų sutartis su kitu mokėjimų paslaugų teikėju.

Kreditų aptarnavimas

 • Kredito aptarnavimo sąskaita (taikoma vietos verslo ir privačios bankininkystės klientams)

  Pastaraisiais mėnesiais Bankas pranešė Jums apie su „Danske Bank“ sudarytų sutarčių ir paslaugų nutraukimą. Šią savaitę išplatintas pranešimas nekeičia Banko Jums iki šiol komunikuotos informacijos ar terminų. Norime Jus užtikrinti, kad Bankas įvykdys visus pagal galiojančias sutartis privalomus įsipareigojimus Jums, atsižvelgdamas į Jums siųstuose pranešimuose nurodytą informaciją. Nedelsdami informuosime Jus apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su Jūsų kredito aptarnavimu.

  Jeigu Jūsų sąskaita „Danske Bank“ jau yra uždaryta ar esate gavęs iš banko pranešimą apie sąskaitų uždarymą ir turite galiojančią kredito sutartį (išskyrus kredito limitą kredito kortelėje), visus su kredito sutartimi susijusius mokėjimus turėtumėte mokėti į Kredito aptarnavimo sąskaitą (toliau – Kredito aptarnavimo sąskaita).


  Ką turėtumėte žinoti?

  • Nuo dabar jau galite, o nuo banko sąskaitos uždarymo dienos Jūs privalote visus mokėjimus pagal Jūsų kredito sutartį atlikti į Kredito aptarnavimo sąskaitą, kurios numeris nurodytas Jums atsiųstame laiške „Su „Danske Bank“ sudarytų sutarčių ir paslaugų nutraukimas”. Taip pat ją galite matyti prisijungę prie savo paskyros „Danske eBanke“.
  • Ši sąskaita priklauso „Danske Bank" ir yra skirta tik mokėjimo įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymui bei susijusioms paslaugoms. Ši Kredito aptarnavimo sąskaita atidaroma tik kredito sutartyje nustatytų įmokų sumokėjimo tikslais. Ji nėra skirta santaupų laikymui ar kitoms kasdieninės bankininkystės paslaugoms.
  • Į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti mokami visi mokėjimai pagal kredito sutartis, pvz.: kredito grąžinimo įmokos, palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai, lizingo įmokos ir susiję mokesčiai, kiti mokesčiai, delspinigiai ir pan.
  • Kredito aptarnavimo sąskaitą taip pat galite naudoti, jei pagal atitinkamą kredito sutartį bankui turite sumokėti draudimo įmoką.
  • Svarbu: jeigu esate sudaręs kredito sutartis asmeniškai ir atskirai kaip bendraskolis su kitu asmeniu (pvz. sutuoktiniu ar partneriu), Jūs turite kelias Kredito aptarnavimo sąskaitas. Viena kredito aptarnavimo sąskaita naudojama asmeninių paskolų mokėjimams, kita sąskaita bendraskolių paskolų mokėjimams.
  • Mokėjimai į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti atliekami atsižvelgiant į kredito sutartyje numatytą grąžinimo grafiką(-us) ir sutartyje numatytus mokėjimų įsipareigojimus.
  • Lėšas į Kredito aptarnavimo sąskaitą galite pervesti iki mokėjimo dienos. Tačiau bankas reikiamą sumą nuskaitys tik nustatytomis dienomis, pagal sutartyje nustatytą grąžinimo grafiką(-us).
  • Bankas gali grąžinti visą į Kredito aptarnavimo sąskaitą atliktą mokėjimą arba jo dalį, jeigu, banko manymu, pervesta suma neatitinka kredito sutarties vykdymo tikslo (pvz.: permokėta suma yra daug didesnė, nei reikia keliems kitiems reguliariems mokėjimams atlikti).
  • Jei esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, „Danske eBanke“ gausite informaciją apie kredito sutartis, palūkanų normą ir galiojančių palūkanų periodo grafikus. Danske eBanke taip pat galėsite peržiūrėti Kredito aptarnavimo sąskaitos duomenis ir per ją atliktus mokėjimus. Jei galiojančios elektroninių paslaugų teikimo sutarties neturite, informacija Jums bus siunčiama elektroniniu paštu arba paštu.
  • Bankas atleidžia Jus nuo prievolės turėti einamąją sąskaitą banke, per banko sąskaitas vykdyti apyvartas arba pervesti visas gaunamas pajamas, jei tokia prievolė yra numatyta Jūsų kredito sutartyje arba prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartyje.


  Ką turėtumėte padaryti?

  • Pradėkite vykdyti kredito sutartyje numatytus mokėjimus per Kredito aptarnavimo sąskaitą.
  • Rekomenduojame sudaryti periodinių mokėjimų sutartį su kitu mokėjimo paslaugų teikėju arba naudotis kitu mokėjimo paslaugų sprendimu, kuris užtikrintų, kad reikalingi mokėjimai bus atlikti laiku.
  • Atlikdami mokėjimus, griežtai laikykitės kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų ir jų vykdymo terminų. Finansinių įsipareigojimų vykdymui skirtą mokėjimą rekomenduojame atlikti likus bent vienai dienai iki nustayto termino. Tokiu būdu išvengsite galimų nesusipratimų dėl mokėjimo vėlavimo, įsiskolinimų atsiradimo ir delspinigių skaičiavimo.

  Prašome susisiekti su Banku, jeigu:

  • Jei kredito lėšos Jums, kaip kredito gavėjui, nebuvo išmokėtos ir Jūs turite teisę tokias lėšas gauti bei pageidaujate, kad jos būtų išmokėtos, prašome susisiekti su banku iš anksto. Visos iki nustatytos datos neišmokėtos kredito lėšos bus išmokėtos vadovaujantis kredito sutarties sąlygomis, gavus kredito gavėjo prašymą;
  • Jeigu kreditą ar jo dalį pageidaujate grąžinti anksčiau kredito sutartyje numatyto termino. Prašymą kredito dengimui pateikite likus ne mažiau 5 dienoms iki įmokos mokėjimo dienos. Tą galima padaryti „Danske eBanke“ (“Paslaugų” skiltyje);
  • Jei norite atlikti kredito sutarties pakeitimus, refinansuoti paskolą pas kitą paslaugų teikėją ar norite parduoti bankui įkeistą turtą.

 • „Pažink savo klientą“ klausimynas

  Nors Jūsų banko sąskaita (-os) yra ar bus uždaryta (-os) artimiausiu metu, Fizinio/Juridinio asmens klausimyno pildymas yra privalomas pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus ir Finansų priežiūros institucijų reikalavimus.

  Kodėl tai svarbu?
  Remiantis pinigų plovimo prevencijos ir mokesčių administravimo teisės aktais bei įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“, bankams būtina rinkti ir periodiškai atnaujinti savo klientų duomenis. Būtent todėl „Danske Bank“ periodiškai atnaujina informaciją apie Jus, Jūsų ekonominę veiklą ir su Jumis susijusius asmenis.

  Ką turėtumėte padaryti?
  Klausimyną galite užpildyti ir pateikti Bankui dviem būdais:

  1. Užpildyti ir pateikti klausimyną „Danske eBanke“. Jį galite rasti skiltyje „Informacija ir nustatymai“ arba sekdami nuorodą www.danskebank.lt/papildomainformacija
  2. Parsisiųsti anketą iš www.danskebank.lt/papildomainformacija, ją užpildyti ir pasirašytą grąžinti Jus aptarnaujančiam „Danske Bank“ vadybininkui.

  Atkreipiame dėmesį, kad anketą pasirašyti gali tik klientas arba jo įgaliotas asmuo.