Skip to main content

Pranešimas dėl tolimesnio mūsų bendradarbiavimo

„Danske Bank“ Grupė nebeteiks bankininkystės paslaugų Baltijos šalyse

2019 m. vasario mėn. „Danske Bank“ Grupė priėmė sprendimą nebeteikti bankininkystės paslaugų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Šie pokyčiai palies visus „Danske Bank“ klientus Lietuvoje.

Oficialų „Danske Bank“ Grupės pranešimą apie tai galite perskaityti ČIA.

Kreditų aptarnavimas

 • Kredito aptarnavimo sąskaita

  Bankas ir toliau aptarnaus Jūsų kreditą (-us) (pvz., paskola, lizingo sutartis ir kt.), o kredito grąžinimo grafikai lieka nepakitę.

  Jei turite galiojančią kredito sutartį, visus su kredito grąžinimu susijusius mokėjimus turite pervesti į specialią kredito aptarnavimo sąskaitą, kurios numeris jums buvo pateiktas Banko siųstame laiške.

  Daugiau apie kreditų aptarnavimo pakeitimus galite sužinoti čia.

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jei anksčiau Jūsų kredito grąžinimas buvo atliekamas per Jūsų banko sąskaitą, dabar privalu kredito įmokas mokėti per Kredito aptarnavimo sąskaitą.
  • Kredito aptarnavimo sąskaitos numeris Jums buvo pateiktas Banko siųstame laiške. Taip pat jį galite matyti prisijungę prie savo paskyros „Danske eBanke“.
  • Ši sąskaita priklauso „Danske Bank" ir yra skirta tik mokėjimo įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymui bei susijusioms paslaugoms. Ši Kredito aptarnavimo sąskaita atidaroma tik kredito sutartyje nustatytų įmokų sumokėjimo tikslais. Ji nėra skirta santaupų laikymui ar kitoms kasdieninės bankininkystės paslaugoms.
  • Į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti mokami visi mokėjimai pagal kredito sutartis, pvz.: kredito grąžinimo įmokos, palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai, lizingo įmokos ir susiję mokesčiai, kiti mokesčiai, delspinigiai ir pan.
  • Mokėjimai į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti atliekami atsižvelgiant į kredito sutartyje numatytą grąžinimo grafiką(-us) ir sutartyje numatytus mokėjimų įsipareigojimus.
  • Lėšas į Kredito aptarnavimo sąskaitą galite pervesti iki mokėjimo dienos. Tačiau bankas reikiamą sumą nuskaitys tik nustatytomis dienomis, pagal sutartyje nustatytą grąžinimo grafiką(-us).
  • Bankas gali grąžinti visą į Kredito aptarnavimo sąskaitą atliktą mokėjimą arba jo dalį, jeigu, banko manymu, pervesta suma neatitinka kredito sutarties vykdymo tikslo (pvz.: permokėta suma yra didesnė, nei reikia keliems kitiems reguliariems mokėjimams atlikti).
  • Jei esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, „Danske eBanke“ gausite informaciją apie kredito sutartis, palūkanų normą ir galiojančių palūkanų periodo grafikus. Danske eBanke taip pat galėsite peržiūrėti Kredito aptarnavimo sąskaitos duomenis ir per ją atliktus mokėjimus. Jei galiojančios elektroninių paslaugų teikimo sutarties neturite, informacija Jums bus siunčiama elektroniniu paštu arba paštu.
  • Bankas atleidžia Jus nuo prievolės turėti einamąją sąskaitą banke, per banko sąskaitas vykdyti apyvartas, jei tokia prievolė yra numatyta Jūsų kredito sutartyje arba prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartyje.
  • Privačios bankininkystės klientams: jeigu esate sudaręs kredito sutartis asmeniškai ir atskirai kaip bendraskolis su kitu asmeniu (pvz. sutuoktiniu ar partneriu), Jūs turite kelias Kredito aptarnavimo sąskaitas. Viena kredito aptarnavimo sąskaita naudojama asmeninių paskolų mokėjimams, kita sąskaita bendraskolių paskolų mokėjimams.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Vykdykite kredito sutartyje numatytus mokėjimus per Kredito aptarnavimo sąskaitą ir atidžiai sekite kredito mokėjimų grafiką.
  • Atlikdami mokėjimus, laikykitės kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų ir jų vykdymo terminų. Finansinių įsipareigojimų vykdymui skirtą mokėjimą rekomenduojame atlikti likus bent vienai dienai iki nustayto termino. Tokiu būdu išvengsite galimų nesusipratimų dėl mokėjimo vėlavimo, įsiskolinimų atsiradimo ir delspinigių skaičiavimo.

  Prašome susisiekti su Banku, jeigu:

  • Jei kredito lėšos Jums, kaip kredito gavėjui, nebuvo išmokėtos ir Jūs turite teisę tokias lėšas gauti bei pageidaujate, kad jos būtų išmokėtos.
  • Jeigu kreditą ar jo dalį pageidaujate grąžinti anksčiau kredito sutartyje numatyto termino. Priešingu atveju Bankas gali pastebėti, kad į Kredito aptarnavimo sąskaitą pervesta suma nėra reikalinga artimiausiems mokėjimo įsipareigojimams padengti. Todėl Bankas gali grąžinti šią sumą mokėtojui.
 • „Pažink savo klientą“ klausimynas

  Nors Jūsų banko sąskaita (-os) uždaryta (-os), Fizinio/Juridinio asmens klausimyno pildymas yra privalomas pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus ir Finansų priežiūros institucijų reikalavimus.

   

  Kodėl tai svarbu?
  Remiantis pinigų plovimo prevencijos ir mokesčių administravimo teisės aktais bei įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“, bankams būtina rinkti ir periodiškai atnaujinti savo klientų duomenis. Būtent todėl „Danske Bank“ periodiškai atnaujina informaciją apie Jus, Jūsų ekonominę veiklą ir su Jumis susijusius asmenis.

   

  Ką turėtumėte padaryti?
  Klausimyną galite užpildyti ir pateikti Bankui dviem būdais:

  1. Užpildyti ir pateikti klausimyną „Danske eBanke“. Jį galite rasti skiltyje „Informacija ir nustatymai“ arba sekdami nuorodą www.danskebank.lt/papildomainformacija
  2. Parsisiųsti anketą iš www.danskebank.lt/papildomainformacija, ją užpildyti ir pasirašytą grąžinti Jus aptarnaujančiam „Danske Bank“ vadybininkui.

  Atkreipiame dėmesį, kad anketą pasirašyti gali tik klientas arba jo įgaliotas asmuo.