Pranešimas dėl tolimesnio mūsų bendradarbiavimo

Siekiant stiprinti savo pozicijas Šiaurės šalyse, „Danske Bank“ nusprendė veiklą Baltijos šalyse koncentruoti išskirtinai tik į Šiaurės šalių dukterinių įmonių arba globalių organizacijų aptarnavimą.

Atnaujinta strategija palaipsniui pradėta taikyti nuo 2018 m. balandžio 26 d. ir paveiks banko ir privačios bankininkystės klientų bei vietinio verslo santykius. Šiaurės šalių dukterinėms įmonėms ir globalioms organizacijoms pokyčių nebus.

Keičiamas Baltijos šalių verslo modelis

„Danske Bank“ grupė siekia stiprinti pozicijas Šiaurės šalių rinkose, taigi atitinkamai veiklos strategija pritaikoma ir Baltijos šalyse. Tokiu būdu bus suvienodinti ne Šiaurės šalyse veikiančių padalinių verslo modeliai ir „Danske Bank“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje klientus aptarnaus taip pat, kaip tarkime Vokietijoje ar Lenkijoje.

Įtaka mūsų bendradarbiavimui su privačios bankininkystės ir vietinio verslo klientais

Esamos sutartys ir mūsų įsipareigojimai lieka galioti:

 • Tiek verslo, tiek privačios bankininkystės klientams kasdienės bankininkystės ir taupymo paslaugos palaipsniui bus nutrauktos per 2018 m. - 2019 m. pradžioje. Apie laukiančius sutarčių ir paslaugų teikimo pokyčius Jus informuosime atskiru pranešimu.
 • Verslo ir asmeninės paskolos, įskaitant būsto paskolas, lieka galioti esamomis sąlygomis, tačiau kadangi su kredito sutartimi susijusi banko sąskaita uždaroma, keisis Jūsų kredito sutarties aptarnavimo sąskaita.

Bankas su Jumis nebegalės sudaryti naujų susitarimų dėl finansinių paslaugų.


Visus su šiais pokyčiais susijusius klientus informuosime iš anksto

Mes Jums detaliai pranešime, kokiomis sąlygomis ir kokiais etapais keisis kiekvienos konkrečios paslaugos teikimas, kokios paslaugos ir mūsų sudarytos sutartys bus nutraukiamos. Pokyčiai paveiks tiek mūsų ir Jūsų verslo, tiek Privačios bankininkystės klientų (jei tokiais esate) verslo santykius. Sieksime būti atviri ir apie visus pokyčius Jus informuoti iš anksto, detaliai ir aiškiai. 

Nutraukti paslaugų sutartį su „Danske Bank“ galite pateikę prašymą laisva forma „Danske eBanke“. Norėdami pateikti prašymą dėl išankstinio kredito sutarties nutraukimo, susisiekite su savo vadybininku.

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Kokie klientai yra vadinami Šiaurės šalių dukterinėmis įmonėmis arba globaliomis organizacijomis? Kaip pokyčiai paveiks šiuos klientus?
  Šiaurės šalių dukterinėmis įmonėmis arba globaliomis organizacijomis yra „Danske Bank“ grupės klientai, kurių būstinė yra vienoje iš Šiaurės šalių, taip pat globalios organizacijos, turinčios sąsajų su Šiaurės šalimis ir kurias aptarnauja „Danske Bank“ grupė.

  Artimiausiu metu šie tarptautiniai klientai nepajus jokių pasikeitimų. Ilgainiui pokytis leis mums teikti dar aukštesnės kokybės aptarnavimą savo klientams bei sukurti visose šalyse vienodą aptarnavimo modelį bei vertės pasiūlymą. Tokiu būdu ilgainiui „Danske Bank“ padaliniai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje klientus aptarnaus taip pat, kaip, tarkime, Vokietijoje ar Lenkijoje. „Danske Bank“ grupės tikslas – aptarnauti savo klientus vienodai visose rinkose, bet kurioje pasaulio šalyje.

  Kadangi mūsų verslo santykiai tęsiasi be pakitimų, Jums nereikia imtis jokių veiksmų. Jei tarptautinių klientų darbuotojai yra „Danske Bank“ privačios bankininkystės klientai, deja, aukščiau aprašyti pokyčiai juos paveiks.
 • Kaip tai paveiks privačios bankininkystės ir vietinio verslo klientus? Ar būtina imtis veiksmų jau dabar?

  Visos esamos paslaugos klientams bus teikiamos taip, kaip bankas yra įsipareigojęs. 

  Esamos kasdieninės bankininkystės paslaugos tiek verslo, tiek privačios bankininkystės klientams palaipsniui bus nutrauktos per 2018 m. - 2019 m. pradžioje. Apie pokyčius Jus informuosime detaliai ir iš anksto, ne mažiau nei 60 dienų iki jų įgyvendinimo.
  Norėdami nutraukti paslaugų sutartį su „Danske Bank“, pateikite prašymą laisva forma „Danske eBanke“.

  Kredito sutartys (kredito, lizingo, garantijų suteikimo sutartys ir pan.) liks galioti, tačiau kadangi su kredito sutartimi susijusi banko sąskaita uždaroma, keisis Jūsų kredito sutarties aptarnavimo sąskaita. Detalią informaciją apie naują kredito sutarties aptarnavimo sąskaitą gausite atskiru pranešimu.
  Norėdami pateikti prašymą dėl išankstinio sutarties nutraukimo, susisiekite su savo vadybininku.

 • Kaip nutraukus banko sąskaitos sutartį (-is) bus aptarnaujama kredito sutartis?

  Jei Jūsų sąskaita „Danske Bank“ buvo uždaryta arba ji bus uždaryta per artimiausius porą mėnesių, ir jei turite galiojančią kredito sutartį, visus pagal šią sutartį privalomus mokėjimus turite pervesti į specialiai Jums atidarytą kredito aptarnavimo sąskaitą.

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Kredito aptarnavimo sąskaita yra nurodyta banko Jums siųstame laiške, taip pat ją matysite prisijungę prie savo paskyros „Danske eBanke“.
  • Ši sąskaita priklauso „Danske Bank“ ir yra skirta tik mokėjimo įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymui bei susijusioms paslaugoms. Ji nėra skirta santaupų laikymui ar kitoms kasdieninės bankininkystės paslaugoms.
  • Į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti mokami visi mokėjimai pagal kredito sutartis, pvz.: kredito grąžinimo įmokos, palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai, lizingo įmokos ir susiję mokesčiai, kiti mokesčiai, delspinigiai ir pan.
   Gavėjas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
   Sąskaitos numeris: Kredito aptarnavimo sąskaitos numeris, kurį bankas Jums atsiuntė atskiru laišku
   Mokėjimo paskirtis: (pvz.) Kredito sutarties vykdymas
   Mokėjimui į Kredito aptarnavimo sąskaitą nepriskiriamas numeris ir neišduodama e-sąskaita.
  • Mokėjimai į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti atliekami pagal kredito sutartyje numatytą grąžinimo grafiką(-us) ir sutartyje numatytus mokėjimų įsipareigojimus. Lėšas į šią sąskaitą galite pervesti iki mokėjimo dienos, tačiau bankas reikiamą sumą nuskaitys tik nustatytomis dienomis, pagal sutartyje nustatytą grąžinimo grafiką(-us).
  • Šią sąskaitą taip pat galite naudoti, jei pagal atitinkamą kredito sutartį bankui turite sumokėti draudimo įmoką.
  • Bankas gali grąžinti visą į Kredito aptarnavimo sąskaitą atliktą mokėjimą arba jo dalį, jeigu, banko manymu, pervesta suma neatitinka kredito sutarties vykdymo tikslo (pvz. permokėta suma yra daug didesnė, nei reikia keliems kitiems reguliariems mokėjimams atlikti).
  • Jei esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, „Danske eBanke“ gausite informaciją apie kredito sutartis, palūkanų normą ir galiojančių palūkanų periodo grafikus. „Danske eBanke“ taip pat galėsite peržiūrėti Aptarnavimo sąskaitos duomenis ir per ją atliktus mokėjimus. Per „Danske eBanką“ galėsite siųsti pranešimus bankui ir vykdyti savo įsipareigojimą informuoti banką.
   Jei galiojančios elektroninių paslaugų teikimo sutarties neturite, informacija Jums bus siunčiama elektroniniu paštu arba paštu.
  • Jei Jūsų kredito sutartyje arba prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartyje numatyta prievolė turėti einamąją sąskaitą banke, per banko sąskaitas vykdyti apyvartas arba pervesti visas gaunamas pajamas, Bankas Jus nuo šios prievolės atleidžia.

  Ką turėtumėte daryti?

  • Atlikdami mokėjimus laikykitės kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų ir jų vykdymo terminų.
  • Finansinių įsipareigojimų vykdymui skirtą mokėjimą rekomenduojame atlikti likus bent vienai dienai iki nustatyto termino. Tokiu būdu išvengsite galimų nesusipratimų dėl mokėjimo vėlavimo, įsiskolinimų atsiradimo ir delspinigių skaičiavimo.

  Susisiekite su mumis, jeigu:

  • Sutartinė paskola jums nebuvo pilnai sumokėta ir norite gauti likusią paskolos sumą.
  • Norite anksčiau atlikti mokėjimą (-us), numatytą (-us) pagal kredito sutartį. Priešingu atveju bankas gali grąžinti visą į Kredito aptarnavimo sąskaitą atliktą mokėjimą arba jo dalį, jeigu, banko manymu, pervesta suma neatitinka kredito sutarties vykdymo tikslo (pvz. permokėta suma yra daug didesnė, nei reikia keliems kitiems reguliariems mokėjimams atlikti).
  • Kreditą pageidaujate grąžinti anksčiau arba, įvykdžius visus įsipareigojimus pagal kredito sutartį, panaikinti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, prašome susisiekti su banku.