Pokyčiai

2018 m. balandžio 1 d. žengsime paskutinį žingsnį apjungdami paslaugas bei informacines sistemas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Su sistemos ir paslaugų pakeitimais keičiasi kai kurios „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo (toliau – „Danske Bank“) paslaugų teikimo sąlygos ir sutartys. Susipažinkite su pagrindiniais pokyčiais.

Informuojame, kad nuo kovo 31 d. 1.00 val. iki balandžio 3 d. 8.00 val. „Danske Bank“ bus atliekami informacinių sistemų atnaujinimo darbai, todėl laikinai nebus teikiamos paslaugos internetu. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Banko sąskaita

Mokėjimai

 • Ką turite žinoti?
  • Mokėjimai tarp „Danske Bank“ esančių sąskaitų Lietuvoje, Latvijoje, o dabar ir Estijoje bus įvykdomi iš karto.
  • Automatinio sąskaitos likučio papildymo/mažinimo sutartis galėsite sudaryti ne tik tarp „Danske Bank“ sąskaitų esančių  Lietuvoje, bet taip pat ir Latvijoje bei Estijoje.
  • Nebebus vykdomi mokėjimai Baltarusijos rubliais (BYN). Jei turite sąskaitą, kurioje yra Baltarusijos rublių, joje esančios lėšos bus konvertuotos į eurus. Valiutos konversijai atlikti bus naudojamas 2018 m. kovo 30 d. valiutos keitimo momento banko taikomas kursas.
  • Tarptautiniai mokėjimai į Europos  ekonominėje erdvėje registruotus bankus bet kokia valiuta bus atliekami tik su mokesčių tipu „SHA“, kai mokėtojas moka „Danske Bank“ mokestį už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o gavėjas – gavėjo banko mokesčius.
  • Atliekant tarptautinius mokėjimus į bankus, registruotus ne Europos ekonominėje erdvėje, ir pasirinkus mokesčių tipą „OUR“, abu mokesčiai – „Danske Bank“ ir gavėjo banko fiksuotas mokestis – iš mokėtojo sąskaitos bus nurašomi iš karto. Anksčiau, pasirinkus šį mokėjimą, užsienio banko mokestis buvo nurašomas tik gavėjui gavus lėšas, ir šis mokestis nebuvo fiksuotas.
  • Standartinėse mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nurodoma vartotojui tenkanti didžiausia nuostolių, atsiradusių dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų, suma - 50 eurų.
  • Bus išplėstas asmenų, kuriems taikomos vartotojų apsaugos nuostatos, susijusios su neautorizuotomis mokėjimo operacijomis, ratas. Į šį ratą įtraukiami fiziniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine ar profesine veikla.
  • 2018 m. balandžio 1 d. keisis šie su mokėjimais susiję dokumentai ir sutarčių sąlygos:
   • Įsigalios atnaujintos Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose reglamentuojamos aukščiau išdėstytos naujovės.
   • Įsigalios atnaujintos E. sąskaitų pateikimo mokėtojams sąlygos, kurios vadinsis Standartinėmis E. sąskaitų gavimo sąlygomis.
   • Įsigalios atnaujintos E. sąskaitos automatinio mokėjimo paslaugos teikimo sąlygos, kurios vadinsis Standartinėmis E. sąskaitos automatinio mokėjimo sutarties sąlygomis.
   • Nuolatinių mokėjimų sutarties bendrąją dalį pakeis Standartinės nuolatinių mokėjimų sutarties sąlygos.

  Visi aukščiau nurodyti keičiami dokumentai yra išdėstyti nauja redakcija, todėl rekomenduojame atidžiai susipažinti su jų sąlygomis.

 • Ką turite padaryti?
  • Neteikite bankui tarptautinių mokėjimo pavedimų užsienio valiuta Europoje su mokesčių tipu OUR ir BEN ateities data nuo 2018 m. balandžio 1 d. Suvesti tokio tipo mokėjimai gali būti neįvykdyti.
  • Jokių išankstinių veiksmų dėl sutarčių sąlygų pakeitimo Jums atlikti nereikia, nauji dokumentai ir sutarčių sąlygos 2018 m. balandžio 1 d. įsigalios automatiškai.

 • Dokumentai

  Nauji dokumentai, kurie galioja nuo 2018 m. balandžio 1 d.

  Dokumentai, galiojantys iki 2018 m. kovo 31 d.


Mokėjimo kortelės

 • Ką turite žinoti?
  • Nuo 2018 m. balandžio 1 d. Jūsų mokėjimo kortelei bus taikomos atnaujintos Standartinės mokėjimo kortelės sutarties sąlygos. Naujajame dokumente įsigalios šios esminės banko teikiamų paslaugų, susijusių su mokėjimo kortelėmis, naujovės:
  • Griežtės reikalavimai, nustatantys kortelės turėtojo tapatybę ar mokėjimo operacijos autentiškumą jos vykdymo metu.
  • Mokėjimo operacijoms, kurių suma iš anksto nėra žinoma, bus taikomas naujas reglamentavimas.
  • Keičiant ar nutraukiant kortelių sutartį ar jos sąlygas, verslo klientai iš anksto bus informuojami prieš 60 dienų (buvo 30 dienų).
  • Mažės vartotojui tenkanti didžiausia nuostolių, atsiradusių dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų, suma – nuo 150 eurų iki 50 eurų.
  • Bus išplėstas asmenų, kuriems taikomos vartotojų apsaugos nuostatos, susijusios su neautorizuotomis mokėjimo operacijomis, ratas. Į šį ratą įtraukiami fiziniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine ar profesine veikla.
  • Dokumentas yra išdėstytas nauja redakcija, todėl rekomenduojame atidžiai susipažinti su jo sąlygomis.
  • Pokyčių savaitgalį – nuo 2018 m. kovo 30 d. vakaro iki balandžio 2 d. ryto, laikinai bus ribojamos kortelės sąskaitos likučio patikrinimo bei pinigų įnešimo operacijos bankomatuose ir „Perlo“ terminaluose. Mokėjimo kortelėmis prekybos vietose atsiskaityti ir pinigus bankomatuose ir „Perlo“ terminaluose pasiimti galėsite be trukdžių.
 • Ką turite padaryti?
  • Jokių išankstinių veiksmų Jums atlikti nereikia, atnaujintos sąlygos 2018 m. balandžio 1 d. įsigalios automatiškai.
 • Dokumentai

Elektroninė bankininkystė

 • Ką turite žinoti?
  • Nuo 2018 m. balandžio mėn. 1 d. visoms „Danske Bank“ teikiamoms elektroninėms paslaugoms taikomos sąlygos bus išdėstytos naujame dokumente – Standartinėse elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygose. Šis dokumentas pakeis:
  • Standartines „Danske eBanko“ sutarties sąlygas.
  • Standartines „Danske SMS Banko“ sutarties sąlygas.
  • „Danske eBanko“ naudojimo taisykles.
  • Telefoninės autentifikacijos paslaugos teikimo sutarties bendrąją dalį.

  Tai reiškia, kad aukščiau esančiame sąraše išvardinti dokumentai nebegalios. Vietoje šių dokumentų bus taikomos Standartinės elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygos.

  • Nebebus galimybės inicijuoti operacijų siunčiant SMS pranešimus bankui, pavyzdžiui pasitikrinti sąskaitos likutį, atlikti mokėjimą tarp savo sąskaitų ar užblokuoti mokėjimo kortelę. Minėtus veiksmus ir toliau galėsite atlikti naudodamiesi banko programėle „Danske mBankas“.
  • „Danske SMS“ banko paslauga taps „Danske SMS“ pranešimais:
  • „Danske SMS“ pranešimų paslauga reglamentuojama Standartinėse elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygose.
  • Nuo 2018 m. balandžio 1 d. bus nutrauktos su klientais sudarytos „Danske SMS“ banko sutartys ir neteks galios „Danske SMS“ banko naudojimosi instrukcija.
  • Pranešimus apie lėšų Jūsų sąskaitose judėjimą galėsite užsisakyti ir juos valdyti tik „Danske eBanku“. Jei šio tipo pranešimus iki 2018 m. balandžio 1 d. jau būsite užsisakę, jie liks galioti ir jų atnaujinti nereikės.
  • Keičiasi terminas, kurio metu bus laukiama lėšų mokėjimui atlikti. Jei mokėjimo nurodyme pažymėsite „Laukti sąskaitos papildymo“, mokėjimui reikalingos lėšų sumos bus laukiama 7 kalendorines dienas ir, nesulaukus reikiamos sumos, mokėjimas bus atmetamas.
  • Verslo klientams apjungiamos „Danske Click“ ir „Autorizacijos vartai“ paslaugos ir nuo 2018 m. balandžio 1 d. paslauga vadinsis „Danske Bank Link“. Verslo klientų sudarytos sutartys dėl šio pokyčio nesikeis, tačiau atkreipiame dėmesį, kad kainyne pateikti aukščiau nurodytų paslaugų įkainiai bus pervadinti į „Danske Bank Link“ paslaugos įkainius.
  • Verslo klientams bus atnaujintos „Danske Bank“ ISO 20022 standarto duomenų formato naudojimo taisyklės. Pokyčiai susiję su naujai palaikomais struktūriniais elementais ir jų apdorojimu. Išrašuose tarp balansų kodų nebebus naudojami kodai „OPAV“ ir „CLAV“. Su 2018 m. balandžio 1 d. įsigaliojančiomis taisyklėmis galite susipažinti čia. Jei reikalinga detalesnė informacija, susisiekite su Jus aptarnaujančiu vadybininku.
  • Pokyčių savaitgalį – nuo 2018 m. kovo 30 d. vakaro iki balandžio 2 d. ryto „Danske Bank“ bus atliekami informacinių sistemų atnaujinimo darbai, todėl nurodytu laikotarpiu nebus teikiamos paslaugos „Danske eBanku“ ir „Danske mBanku“, neveiks atsiskaitymas elektroninėse parduotuvėse banko sąskaitose esančiomis lėšomis („Danske Click“), nebus galimybės prisijungti prie kitų išorinių sistemų (pvz. SoDra, VMI). Apie tai Jums dar priminsime papildomai.
 • Ką turite padaryti?
  • Jokių išankstinių veiksmų Jums atlikti nereikia, Standartinės elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygos 2018 m. balandžio 1 d. įsigalios automatiškai.
 • Dokumentai

Įkainiai

 • Ką turite žinoti?
  • 2018 m. balandžio 1 d. bus atnaujintas „Danske Bank“ paslaugų kainynas privatiems ir verslo klientams. Pagrindiniai įkainių pokyčiai yra šie:
  • Apjungus paslaugas, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus suvienodinti banko teikiamų paslaugų pavadinimai, todėl keisis dalis kainyne pateikiamų paslaugų formuluočių.
  • „Danske Bank“ investicinių paslaugų bei kortelių įkainiai privatiems ir verslo klientams nuo šiol bus išdėstyti bendrame paslaugų kainyne privatiems ir verslo klientams.
  • Keisis tam tikrų banko teikiamų paslaugų įkainių dydžiai. Susipažinkite su pagrindiniais pokyčiais:

   Pokyčiai privatiems klientams

   

  Pavadinimas

  Mokestis iki 2018 m. kovo 31 d.

  Mokestis nuo 2018 m. balandžio 1 d.

  Sąskaitos

  Sąskaitos išrašo spausdinimas Verslo centre

  5.00 EUR ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį

  5,00 EUR (einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį, max. 30,00 EUR . Nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai.

  Elektroniniai kanalai

  Slaptažodžių generatoriaus išdavimas

  10,14 EUR

  15,00 EUR

  Mokėjimai

   

   

  Skubus vietinis mokėjimas elektroniniais kanalais

  30,00 EUR

  7,50 EUR

  Skubus vietinis mokėjimas verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę

  34,00 EUR

  15,00 EUR

  Gavėjo banko mokestis už mokėjimą su mokėjimo mokesčio tipu "OUR"

  faktinės išlaidos

  16,00 EUR

  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko: tarptautinio mokėjimo

  8,69 EUR

  9,00 EUR

  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko:

  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo

  2,90 EUR + tiesioginės išlaidos

  10,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  - tarptautinio mokėjimo

  43,44 EUR + tiesioginės išlaidos

  44,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko: tarptautinio mokėjimo

  8,69 EUR

  9,00 EUR

  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko:

  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo

  2,9 EUR

  10.00 EUR

  - tarptautinio mokėjimo

  43.44 EUR+ tiesioginės išlaidos

  44,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą

  2,9 EUR

  10.00 EUR

  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą

  43,44 EUR

  44.00 EUR

  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas:

  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo

  14,48 EUR

  15.00 EUR

  - tarptautinio mokėjimo

  43.44 EUR + tiesioginės išlaidos

  44,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą

  5,79 EUR (už patvirtinimą)

  6,00 EUR (už patvirtinimą)

  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius)

  17,38 EUR (už kopiją)

  10,00 EUR (už kopiją)

  Papildomas mokestis jei mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas arba IBAN sąskaita arba jie yra nurodyti nekorektiškai

  8,69 EUR

  9,00 EUR

  Grynųjų pinigų operacijos

  Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas

  0,1% nuo sumos (ne daugiau 289.62 EUR)

  0,1% nuo sumos (ne daugiau 300,00 EUR)

  Kitos paslaugos

  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu

  5.79 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai

  6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai

  Mokėjimo kortelės

  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu

  115,85 EUR

  115,00 EUR

  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą Danske eBanku

  2,90 EUR

  nemokamai

  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių

  4,34 EUR

  4,00 EUR

  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių

  11,58 EUR

  12,00 EUR

  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas

  34,75 EUR

  Taikomas mokestis kaip už "Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių"

  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą (kredito kortelėms)

  Netaikomas

  100,00 EUR

  Investavimas

  Vertybinių popierių portfelio, apskaitomų asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD, pervedimas kitam saugotojui

  Netaikomas

  15,00 EUR

  Mėnesinis tuščios asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymas

  Netaikomas

  6,50 EUR

  Mokestis už asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymą

  Netaikomas

  0,003% nuo vertybinių popierių vertės, ne mažiau kaip 10,00 EUR

  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį
  (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskelbtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi)

  0.2% nuo sandorio vertės

  0,1% nuo sandorio vertės + 6,50 EUR, ne daugiau kaip 500,00 EUR

   

  Pokyčiai verslo klientams

  Pavadinimas

  Mokestis iki 2018 m. kovo 31 d.

  Mokestis nuo 2018 m. balandžio 1 d.

  Sąskaitos

  Sąskaitos išrašo spausdinimas Verslo centre

  5.00 € ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį

  5,00 EUR (einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį, max. 30,00 EUR . Nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai.

  Lėšų valdymas

  „Cash Pool“ nulinio balansavimo paslauga:

  Sutarties sudarymo mokestis

  Pagal susitarimą, bet ne mažiau nei 144.81 EUR

  Pagal susitarimą, min 150,00 EUR

  Mėnesinis aptarnavimo mokestis

  57,92 EUR

  60,00 EUR

  Sutarties pakeitimo mokestis

  86,89 EUR

  90,00 EUR

  Mokestis už valiutos limito aktyvavimą

  28,96 EUR

  netaikomas

  Automatinis kito banko sąskaitų valdymas Danske Bank grupės klientams:

  Automatinio kito banko sąskaitų valdymo sutarties sudarymas

  57,92 EUR

  60,00 EUR

  Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis

  28,96 EUR

  30,00 EUR

  Sutarties keitimo mokestis

  28,96 EUR

  30,00 EUR

  Automatinis kito banko sąskaitų valdymas kitiems klientams:

  Automatinio kito banko sąskaitų valdymo sutarties sudarymas

  57,92 EUR

  60,00 EUR

  Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis

  43,44 EUR

  45,00 EUR

  Sutarties keitimo mokestis

  28,96 EUR

  30,00 EUR

  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/papildymo paslaugos sutarties keitimo mokestis

  28,96 EUR

  30,00 EUR

  Danske Bank sąskaitų valdymas iš kitų bankų:

  Danske Bank grupės klientams

  Kitiems klientams

  Danske Bank grupės klientams

  Kitiems klientams

  Sąskaitos išrašo (SWIFT MT940) siuntimo sutarties sudarymas (imamas mokestis už kiekvienos sąskaitos numerį

  nemokamai

  144,81 EUR

  30,00 EUR

  145,00 EUR

  Mokėjimo nurodymo atlikimo (SWIFT MT101) sutarties sudarymas (imamas mokestis už kiekvienos sąskaitos numerį)

  nemokamai

  nemokamai

  30,00 EUR

  30,00 EUR

  Sąskaitos išrašo siuntimas (SWIFT MT940)

  nemokamai

  5.79 € už kiekvieną išrašą arba (pasirinktinai) Fiksuotas mėnesio mokestis pagal susitarimą/už sąskaitą

  nemokamai

  90,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą arba 5,00 EUR už išrašą

  Sąskaitos tarpinio išrašo siuntimas (SWIFT MT942)

  nemokamai

  5.79 € už kiekvieną išrašą arba (pasirinktinai) Fiksuotas mėnesio mokestis pagal susitarimą/už sąskaitą

  nemokamai

  90,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą arba 5,00 EUR už išrašą

  Danske Bank sąskaitų valdymo sutarties keitimo mokestis

  28,96 EUR

  28,96 EUR

  30,00 EUR

  30,00 EUR

  Mokestis už " Mokėjimo nurodymo (MT101), gauto per SWIFT sistemą, rankinis apdorojimas (Mokestis taikomas, jeigu mokėjimo nurodyme nekorektiškai nurodyta gavėjo banko arba gavėjo informacija)" perkeltas Kainyne prie " Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais"

   

   

   

   

  Kito banko sąskaitų valdymas Danske eBanke:

  Danske Bank grupės klientams

  Kitiems klientams

  Danske Bank grupės klientams

  Kitiems klientams

  Kito banko sąskaitų valdymo sutarties sudarymas

  nemokamai

  nemokamai

  50,00 EUR

  300,00 EUR

  Kito banko sąskaitos išrašo (SWIFT MT940) ir/arba tarpinio išrašo (SWIFT MT942) atvaizdavimas Danske eBanke

  289.62 EUR vienkartinis, arba (pasirinktinai) 14,48 EUR/mėn. už modulį

  579,24 EUR vienkartinis, arba (pasirinktinai) 28,96 EUR/mėn. už modulį

  nemokamai

  30,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą

  Mokėjimo nurodymo (SWIFT MT101), inicijuoto Danske eBanke, persiuntimas į kitą banką

  30,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą

  30,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą

  Kito banko sąskaitų valdymo sutarties keitimo mokestis

  28,96 EUR

  28,96 EUR

  30,00 EUR

  30,00 EUR

  Elektroniniai kanalai

  Slaptažodžių generatoriaus išdavimas

  10,14 EUR

  15,00 EUR

  Danske LiveGate

  Sutarties sudarymas

  144,81 EUR

  100.00 EUR

  Mėnesinis aptarnavimo mokestis

  34,75 EUR

  50.00 EUR

  Sutarties pakeitimo mokestis

  28,96 EUR

  nemokamai

  Danske Bank Link

  Sutarties sudarymas:

  Klientui pasirinkus Mokėjimo paslaugą

  72,41 EUR

  75.00 EUR

  Klientui pasirinkus Autorizacijos paslaugą

  144,81 EUR + PVM

  180,00 EUR (PVM įtrauktas į mokesčio dydį)

   

  Mokėjimai

  Skubus vietinis mokėjimas elektroniniais kanalais

  30,00 EUR

  7,50 EUR

  Skubus vietinis mokėjimas verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę

  34,00 EUR

  15,00 EUR

  Gavėjo banko mokestis už mokėjimą su mokėjimo mokesčio tipu "OUR"

  faktinės išlaidos

  16,00 EUR

  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko: tarptautinio mokėjimo

  8,69 EUR

  9,00 EUR

  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko:

  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo

  2.90 EUR + tiesioginės išlaidos

  10,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  - tarptautinio mokėjimo

  43.44 EUR + tiesioginės išlaidos

  44,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko: tarptautinio mokėjimo

  8,69 EUR

  9,00 EUR

  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko:

  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo

  2,9 EUR

  10.00 EUR

  - tarptautinio mokėjimo

  43,44 EUR + tiesioginės išlaidos

  44,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą

  2,9 EUR

  10.00 EUR

  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą

  43,44 EUR

  44.00 EUR

  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas:

  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo

  14,48 EUR

  15.00 EUR

  - tarptautinio mokėjimo

  43,44 EUR + tiesioginės išlaidos

  44,00 EUR + tiesioginės išlaidos

  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą

  5,79 EUR (už patvirtinimą)

  6,00 EUR (už patvirtinimą)

  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius)

  17,38 EUR (už kopiją)

  10,00 EUR (už kopiją)

  Papildomas mokestis jei mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas arba IBAN sąskaita arba jie yra nurodyti nekorektiškai

  8,69 EUR

  9,00 EUR

  Grynųjų pinigų operacijos

  Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas

  0,1% nuo sumos (ne daugiau 289.62 EUR)

  0,1% nuo sumos (ne daugiau 300,00 EUR)

  Kitos paslaugos

  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu

  5,79 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai

  6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai

  Mokėjimo kortelės

  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu

  115,85 EUR

  115,00 EUR

  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių

  4,34 EUR

  4,00 EUR

  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių

  11,58 EUR

  12,00 EUR

  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas

  34,75 EUR

  Taikomas mokestis kaip už „Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių“

  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą (kredito kortelėms)

  Netaikomas

  100,00 EUR

  Kredito limitai

  Sutarties sudarymo mokestis

  Ne mažiau 14,48 EUR

  iki 1% nuo kredito limito, min 15,00 EUR

  Sutarties sąlygų pakeitimas

  Ne mažiau 28,96 EUR

  30,00 EUR

  Investavimas

  Vertybinių popierių portfelio, apskaitomų asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD, pervedimas kitam saugotojui

  Netaikomas

  15,00 EUR

  Mėnesinis tuščios asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymas

  Netaikomas

  6,50 EUR

  Mokestis už asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymą

  Netaikomas

  0,003% nuo vertybinių popierių vertės, ne mažiau kaip 10,00 EUR

  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį
  (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskelbtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi)

  0.2% nuo sandorio vertės

  0,1% nuo sandorio vertės + 6,50 EUR, ne daugiau kaip 500,00 EUR

  Detalią informaciją apie aukščiau išvardintus ir kitus paslaugų įkainius bei jų pokyčius rasite skiltyje Dokumentai.

 • Dokumentai

Teisė atsisakyti

Jeigu nesutinkate su atliekamais sutarčių pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti su „Danske Bank“ sudarytas sutartis, dėl kurių pakeitimo nesutinkate. Jei iki planuojamų pakeitimų įsigaliojimo dienos Jūs raštu ar kitu keičiamoje sutartyje nurodytu būdu „Danske Bank“ nepranešite, kad su paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais nesutinkate, bus laikoma, kad Jūs su paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais sutinkate. Jūs turite teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti keičiamą sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.

Turite klausimų?

Skambinkite mums telefono numeriu 1636 arba atvykite į bet kurį klientų aptarnavimo padalinį.