Privatumo politika

 Naudodamiesi internetu, Jūs paliekate elektroninius pėdsakus ir taip sudarote galimybę kitiems žmonėms stebėti Jūsų veiksmus internete.
Jums lankantis „Danske Bank“ grupės tinklalapyje, fiksuojama tokia informacija:
  • Puslapiai, kuriuos peržiūrite, ir jų peržiūrėjimo laikas.
  • Jūsų naudojama naršyklė.
  • Jūsų ekrano raiška.
  • Jūsų operacinė sistema.
  • Tinklalapis, kuriame lankėtės prieš pat užeidami į mūsų tinklalapį.
  • Jūsų IP adresas.
Ši informacija naudojama tik tiek, kiek reikalinga atlikti operacijoms bei kaupti statistiniams duomenims, kad, pavyzdžiui, galėtume patobulinti savo tinklalapį.
Jei naršydami mūsų tinklalapyje paprašote su Jumis susisiekti, siunčiate mums elektroninį laišką ar paprašote atsiųsti lankstinukų, Jūs pateikiate tokią informaciją, kaip: vardas, pavardė, galbūt elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas ar kitus duomenis. Ši, Jūsų paties pateikta informacija, naudojama tik Jūsų užklausai ar prašymui įvykdyti.
Kai Jūsų užklausa ar prašymas įvykdomas, ši informacija ištrinama.