Saugaus elgesio taisyklės renginio metu

Saugaus elgesio žiemos šventės metu atmintinė (LT)

  • Venkite nereikalingos rizikos. Saugokite savo ir kitų renginio dalyvių sveikatą ir gyvybę.
  • Nesivežkite į renginį pavojingų ar sveikatai kenksmingų medžiagų bei pirotechninių daiktų (petardų, fejerverkų ir pan.), taip pat alkoholinių gėrimų. Nesivežkite į renginį brangių ir vertingų daiktų – jie nebus papildomai saugomi.
  • Venkite konfliktų su aplinkiniais asmenimis. Kilus konfliktui nedelsiant praneškite saugos tarnybos darbuotojams arba renginio organizatoriams. Stenkitės neišeiti iš užrenginiui skirtos teritorijos.
  • Susižeidę ar sutrikus sveikatai kreipkitės į medicinos darbuotojus, budinčius renginyje.
  • Rūkykite tik tam skirtose vietose,pilnai užgesintas nuorūkas meskite tik tam specialiai skirtas šiukšliadėžes.

 

Guidelines for safe conduct during the winter event (ENG)

 
  • Avoid unnecessary risks. Protect your own life and health and that of other participants'.  
  • Do not bring to the event dangerous or harmful substances, pyrotechnic objects (rockets, fireworks and so on.), as well as alcohol drinks. Do not bring expensive and valuable things – they will not be additionally protected. 
  • Avoid conflicts with others. In the event of a conflict, immediately inform the security staff or event organizers. Try not to leave the area of the event.
  • In case of injury or impaired health, contact the medical staff of the event.
  • Smoke only in designated areas, discard fully extinguished cigarette butts only in specially designated bins.