Skip to main content

„Danske Bank“ Lietuvoje

„Danske Bank“ yra Šiaurės Europos regiono bankas, veikiantis 12-oje šalių ir aptarnaujantis 3,4 milijono privačių, verslo ir institucinių klientų.
Pagrindinė „Danske Bank“ būstinė yra Kopenhagoje. 

„Danske Bank“ kompetencijų centruose Lietuvoje šiandien dirba daugiau nei 18% visų „Danske Bank“ grupės darbuotojų. 4100+ kolegų Vilniuje kuria ir teikia produktus bei paslaugas banko klientams 12 šalių. 

Dirbame globaliose komandose, kurios specializuojasi šiose srityse: IT operacijos, IT plėtra, turto valdymas, rizikų valdymas, finansinių nusikaltimų prevencija, bankinės paslaugos, skaitmenizavimas, nekilnojamojo turto valdymas, viešieji pirkimai, teisė ir atitiktis, žmogiškieji ištekliai, komunikacija, Paskolų portfelio administravimas ir kt.

Baltijos šalyse„Danske Bank“ bankinių paslaugų neteikia.

„Danske Bank“ Globalių paslaugų centras


2012 metais Lietuvoje įkurtas „Danske Bank“ Globalių paslaugų centras (GSL) šiandien yra vienas didžiausių paslaugų centrų Lietuvoje. Visi 2800+ GSL darbuotojų dirba globaliose komandose, dalindamiesi atsakomybėmis ir žiniomis su kolegomis Skandinavijos šalyse.

Dauguma komandų GSL specializuojasi finansinių operacijų (finansų rinkų, mokėjimų, kasdieninės bankininkystės, didelių ir institucinių klientų konsultavimo, finansinių nusikaltimų prevencijos ir kt.) ir nebankinių paslaugų (teisė, rizikų valdymas, verslo plėtra, pirkimai ir kt.) srityse.  

„Danske Bank“ Grupės IT paslaugų centras


„Danske Bank“ Grupės IT centras (DGITL), kaip „Danske Bank“ Grupės IT padalinio, kuriančio ir palaikančio elektroninius finansinius sprendimus banko klientams, dalis, įkurtas 2014 metais. DGITL šiandien dirba daugiau nei 1100 IT profesionalų.

DGITL sudaro du pagrindiniai struktūriniai padaliniai: IT infrastruktūros (infrastructure) ir plėtros (development). Dirbdami drauge su „Danske Bank“ Grupės kolegomis, DGITL kuria inovatyvius ateities bankininkystės sprendimus privatiems, verslo ir instituciniams klientams visoje Šiaurės Europoje.