Rinkis laisvę būti savimi

Junkis prie mūsų

Įvairovė ir įtrauktis

Siekiame ugdyti įvairialypę ir įtraukią vidinę kultūrą, pilnai atspindinčią bendruomenes, kurioms priklausome ir sudaryti lygias galimybes visiems kolegoms. Svarbiausia mums – puoselėti bendrumo jausmą. Bendrystę jaučiantys žmonės daug atviriau, laisviau ir garsiau išreiškia save ir yra linkę inicijuoti pokyčius. Tikime, kad būtent tai padeda mums atskleisti savo darbuotojų stipriąsias puses ir „Danske Bank“ tapti geresniu partneriu visiems aplink. 


c523e119-00090253-725cd375

 

 


Pavyzdžiai, kaip mes dirbame su įvairove ir įtrauktimi
Įvairovės ir įtraukties taryba
Įkurta globali Įvairovės ir įtraukties taryba, kurią sudaro visų „Danske Bank“ šalių atstovai. Tarybos darbų sąraše – lyčių, amžiaus, rasės ir kitų lygybės principų užtikrinimas, kolegų ir visuomenės švietimas įvairovės ir įtraukties klausimais. 
Lyčių įvairovė vadovų lygmenyje
Mūsų tikslas – iki 2023 m. pasiekti 35 proc. moterų aukšto lygio vadovaujamose pozicijose.


Lyčių neutralumas įdarbinimo procese
Siekiame visiškai eliminuoti lyčių šališkumą įdarbinimo metu, pvz., organizuojame įdarbinimo mokymus vadovams, peržiūrime darbo skelbimus, naudojame tik lyčiai neutralius įdarbinimo kanalus.
Lygios teisės tos pačios lyties šeimoms
LGBT+ šeimoms „Danske Bank“ suteikiamos tokios pačios motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų bei kitos teisės, kaip ir kitiems darbuotojams.

„Rainbow Network“ bendruomenės
 LGBT+ klausimus visose šalyse, įskaitant Lietuvą, atstovauja į „Vaivorykštės tinklą“ (angl. Rainbow Network) susibūrę darbuotojai.
Partnerystė su „Stonewell“ organizacija

„Danske Bank“ prisijungė prie pasaulinės įvairovės lyderių programos „Stonewall Global Diversity Champion“, kuria siekiama įtvirtinti ilgalaikes pastangas kurti atvirą ir draugišką darbo aplinką LGBT+ žmonėms.Instrukcija, skatinanti translyčių asmenų įtrauktį
Instrukcijos tikslas yra remti bei palaikyti translyčius asmenis, įskaitant transseksualius darbuotojus bei kolegas, kurie yra lyties keitimo kelyje bei asmenis, kurie nepriskiria savęs jokiai lyčiai. 
Nulinės diskriminacijos savaitė
Kovo 1-ąją minime pasaulinę nulinės diskriminacijos dieną, visą savaitę kviesdami kolegas į renginius žmogaus teisių ir lygių galimybių temomis. 
Įvairovės ir įtraukties politika

Įvairovės ir įtraukties politikos gairės organizacijoje yra pagrindas mūsų pastangoms užtikrinti įtraukią darbo vietą, atspindinčia visuomenę, kurios dalimi esame.

Skaityk daugiau

Jums taip pat gali būti aktualu