Info äriklientidele

1. oktoobril 2019 omandas Danske Bank A/S Leedu filiaal ettevõtte ülemineku vormis Danske Bank A/S Eesti filiaalile kuulunud Eesti äriklientide krediiditegevusega tegeleva äriüksuse.

Üleminek hõlmas kõiki asjasse puutuvaid krediidilepinguid, nende tagatislepinguid ja seotud kliendiandmeid, samuti Danske eBanki kasutamisega seotud lepinguid.

Võtke meiega ühendust kui Teil on küsimusi krediidilepingu kohta

Helistage meile:

+370 5 215 6666

E-R 8.30-16.30

Eestikeelseks teenindamiseks palun vajutage 2


Oluline info

 • Krediidilepingud

  Krediidi teenindamise konto

  • Laenu-, liisingu ja garantii lepingud jäävad kehtima, kuid muutub nende teenindamise konto.
  • Krediidi teenindamise konto number on saadetud Teile kirjaga. Seda numbrit näete ka Danske eBankis.
  • Tegemist on Danske Bankile kuuluva ja panga nimel oleva kontoga, mille sihtotstarbeks on üksnes Teiega sõlmitud krediidilepingu(te)st tulenevate maksekohustuste täitmine. Nimetatud konto ei ole mõeldud raha hoiustamiseks ega teisteks igapäevasteks pangateenusteks.
  • Kõik krediidilepingutega seotud kohustused, nt põhiosa maksed, intressimaksed, kohustustasud, liisingumaksed, kasutatud krediidilimiidi tagasimaksed ja sellega seotud tasud, võimalikud muud tasud, viivised jms, tuleb tasuda krediidi teenindamise kontole:

   Makse saaja: Danske Bank A/S Leedu filiaal
   Konto number: Teile teatatud Krediidi teenindamise konto number
   Makse selgitus: (näiteks) krediidilepingu täitmine
   Maksel pole viitenumbrit.

   

  Kindlustus

  • Tagatisvara või liisingulepingu eseme kindlustuspoliis jääb kehtima kuni poliisi lõppkuupäevani.
  • Pank teavitab ise kindlustusseltse soodustatud isiku vahetumisest.
  • Uue kindlustuspoliisi sõlmimisel palume märkida soodustatud isikuks Danske Bank A/S Leedu filiaal.

   

  Liising

  • Alates 1.oktoobrist 2019 on liisingueseme omanikuks Danske Bank A/S Leedu filiaal.
  • Registrites olevatel liisinguesemetel tehakse omaniku muutmiskanne (nt Maanteeameti liiklusregistris) ja vahetatakse välja ka registreerimistunnistus. Vahetuse korraldab ja kulud tasub pank
  • Liisingu maksustamisel lähtutakse ka edaspidi Eesti seadustest, st Eesti käibemaksumääradest.
  • Danske Leedu e-arveid ei väljasta. Arved saadetakse Teile e-posti teel, samuti näete arveid Danske eBankis.
 • eBank
  • Danske eBankist saate endiselt infot krediidilepingute, baasintressimäära muudatuste ja kehtiva intressiperioodi maksegraafiku kohta.
  • eBankis on jätkuvalt võimalik saata pangale kirju ja vabas vormis avaldusi.
  • eBanki saate kasutada ka edaspidi nii eesti kui ka inglise keeles. Kõik senised kasutajatunnused ja sisselogimise võimalused jäävad samaks.
  • eBanki sisse logimiseks saate kasutada otselinki Danske Banki Leedu kodulehelt.

 • Dokumendid

 • Kaebuste lahendamine

  Meie eesmärgiks on tagada meie klientidele parim võimalik teenuste kvaliteet. Kaebuste korral tegutseme tõhusalt ja viivitamatult. Kaebuse esitamiseks järgige allolevat käsiraamatut. Iga Teie ettepanekut või kaebust käsitletatakse eraldi ja konkreetset olukorda arvesse võttes.