Skip to main content

Informācija biznesa klientiem

No 2020. gada 1. marta Danske Bank A/S Lietuvas filiāle apkalpo kredītsaistības, kas izriet no līgumiem, kas tika noslēgti ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā starpniecību
Pāreja ietver gan attiecīgos kredītlīgumus un ķīlas līgumus, gan arī līgumus par Danske eBankas lietošanu (t.sk. Elektronisko pakalpojumu līgums un ar to saistītie Drošības līdzekļu līgumi). Jūs arvien Danske eBankā varat saņemt ar saviem kredītlīgumiem saistīto informāciju, paziņojumus par bāzes likmes izmaiņām un maksājumu grafikus turpmākajam periodam.
 Jums ir iespēja sazināties ar banku pēc Jūsu izvēles - latviešu vai angļu valodā.


T. +370 5 215 6666

 Darba dienās 8:30-16:30

Lūdzu, spiediet 3 apkalpošanai latviešu valodā vai 4, lai saņemtu konsultāciju anglu valodā.

Sūtiet e-pastu uz:

customers.lv@danskebank.ltSvarīga informācija

 • Kredītlīgumi

  Kredītu apkalpošanas konts

  • Ir mainījies Jūsu kredītu apkalpošanas konts maksājumu izpildei saskaņā ar kredītlīgumu, līzinga līgumu, līgumu par garantiju izsniegšanu vai līgumu par atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
  • Kredītu apkalpošanas konta numuru varat atrast bankas sūtītajā vēstulē, ka arī eBankā.
  • Kredītu apkalpošanas konts pieder Danske Bank, un tas ir atvērts noteiktam mērķim – Jūsu uzņēmuma kredītsaistību apkalpošanai. Šis konts nav paredzēts naudas līdzekļu uzglabāšanai vai ikdienas pārskaitījumu veikšanai.
  • Kredītu apkalpošanas kontā veicami maksājumi par visām saistībām, kas izriet no kredītlīgumiem, piemēram, pamatsummas maksājumi, procentu maksājumi, saistību parādi, līzinga maksājumi un visas citas maksājamās summas, procenti utt.

  Apdrošināšana un ķīla

  Jums nav nepieciešams mainīt ieķīlātā īpašuma vai līzinga līguma objekta apdrošināšanas polisi līdz polises termiņa beigām. Taču, lūdzu, norādiet Danske Bank A/S Lietuvas filiāli kā labuma guvēju, kad iegādājaties jaunu apdrošināšanas polisi:

  • Danske Bank A/S Lietuvas filiāle
  • Adrese: Saltoniskiu 2, LT-08500, Viļņa, Lietuva
  • Reģistrācijas kods: 301694694
  • Kontaktinformācija: +370 5 215 6666, info@danskebank.lt

  Jums nav nekas jādara saistībā ar ķīlas pārcelšanu, un Jums neradīsies arī nekādas izmaksas saistībā ar to.

  Līzings

  • Saistībā ar apkalpošanas pārcelšanu nepieciešams līzinga transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentos veikt norādītā īpašnieka maiņu, nomainot uz Danske Bank A/S Lietuvas filiāli. Rekomendējam to veikt līdz 2020. gada marta beigām.
  • Banka kompensēs visus tiešos izdevumus, kas saistīti ar reģistrācijas apliecības maiņu.
 • eBanka
  • Danske eBankā joprojām varat saņemt ar saviem kredītlīgumiem saistīto informāciju, paziņojumus par bāzes likmes izmaiņām, kā arī maksājumu grafikus turpmākajam periodam
  • eBankā arī turpmāk varat sūtīt mums vēstules un pieteikumus
  • eBanka joprojām Jums ir pieejama latviešu un angļu valodā
  • Lai piekļūtu Danske eBankai, varat izmantot tiešo saiti Danske Bank Lietuvas filiāles tīmekļa vietnē www.danskebank.lt, lapas augšējā labajā stūrī.
 • Dokumenti
 • Sūdzību izskatīšana

Noteikumu arhīvs