Kelionių draudimas: paprasta, patogu

Prieš vykdami į kelionę pasirūpinkite kelionės draudimu. Dabar jį įsigyti labai paprasta – užpildykite užklausą, tuomet su Jumis susisieks banko vadybininkas. Už draudimą galėsite sumokėti internetu ir draudimo polisą gausite elektroniniu paštu.

Išsamiau – draudimo bendrovės „If“ internetiniame puslapyje.

Kodėl verta rinktis kelionių draudimą?

 • Pasirinkite apsaugos dydį patys, priklausomai nuo kelionės tikslo ir trukmės.
 • Pateikiame maksimaliai konkretų nedraudžiamųjų įvykių sąrašą – jis gerokai trumpesnis nei kitose draudimo bendrovėse.
 • Apdrausime Jus nemokamai, jei įsigysite „Danske Bank“ kredito kortelę.

Jei draudimą įsigysite atskirai, įmoką apskaičiuosime Jums individualiai. Jos dydis priklausys nuo šalies, kur vykstama, pasirinktų apsaugos sąlygų bei draudimo sumos.

Draudimo atvejai

Draudimo bendrovė „If“ suteiks Jums finansinę paramą visame pasaulyje, jei:

 • Prireiks būtinosios medicinos pagalbos susižeidus, susirgus ar apsinuodijus.
 • Atšauksite, atidėsite kelionę arba ji nutrūks dėl svarbių ir netikėtų įvykių.
 • Pateksite į nelaimingą atsitikimą - išmoka mokama traumos, neįgalumo ar mirties atveju.
 • Bus prarastas, sugadintas ar pavėluos Jūsų bagažas.
 • Jūs, Jūsų vaikai ar naminiai gyvūnai padarys žalą kitiems ar sugadins jų turtą.

Draudimo apsauga galioja kelionės į užsienį metu draudimo liudijime nurodytos teritorijos ribose (išskyrus šalį, kurioje apdraustasis nuolat gyvena) 24 valandas per parą.

Draudžiamos rizikos ir nedraudiminiai įvykiai

 • Būtinosios medicininės pagalbos draudimas

  Draudiminiai įvykiai yra atsitiktiniai apdraustojo kūno sužalojimai ir/ar netikėti ūmūs susirgimai, atsiradę užsienyje draudimo sutarties galiojimo metu, keliantys grėsmę apdraustojo sveikatai bei gyvybei ir reikalaujantys neatidėliotinos medicinos pagalbos.


  Atlyginamos išlaidos:

  • skubios ir neatidėliotinos medicininės pagalbos išlaidas
  • būtinos stacionarinio arba ambulatorinio gydymo išlaidos
  •  tyrimų, medikamentų, tvarstymo ir fiksavimo medžiagų išlaidas
  • neatidėliotinos stomatologinės pagalbos išlaidas (iki 100 EUR)
  • išlaidas, susijusias su vežimu medicinos ar kitokiu transportu
  • būtinosios repatriacijos išlaidas
  • apdraustąjį lydinčio asmens pragyvenimo užsienyje išlaidas (iki 100 EUR / parai; iki 10 parų)
  • artimojo asmens atvykimo pas apdraustąjį ir grįžimo atgal išlaidas
  • palaikų pargabenimo į nuolatinę gyvenamąją vietą išlaidas (būtinas laidojimo svetur išlaidas)
  • akinių, klausos aparatų bei dantų protezų taisymo išlaidas
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

  Mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju išmokama visa draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma.

  Neįgalumo atveju draudimo išmoka yra skaičiuojama atsižvelgiant į netekto darbingumo procentą ir yra lygi netekto darbingumo procentui padaugintam iš draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos.


  Nedraudiminiai įvykiai:

  • savižudybė
  • muštynės
  • karas, masiniai neramumai, riaušės
  • svaiginimasis alkoholiu, toksinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis
  • lėtinės ligos
  • dėl afekto būsenos
 • Civilinės atsakomybės draudimas

  Objektas – apdraustojo civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims, taip pat civilinė atsakomybė, kylanti dėl apdraustojo vaikų iki 14 metų sąmoningų veiksmų, bei naminių gyvūnų padarytos žalos.


  Atlyginamos išlaidos:

  • žala, padaryta trečiųjų asmenų kilnojamam, nekilnojamam turtui, sveikatai, gyvybei
  • protingos išlaidos, susijusios su žalos mažinimu, prevencija
  • apdraustojo teismo išlaidos ir išlaidos advokato, advokato padėjėjo ar kito atstovo (išskyrus draudiko darbuotoją) pagalbai apmokėti

  Nedraudiminiai įvykiai:

  • žala
  • medžioklės, šaudymo metu
  • žala dėl tyčinės veiklos
  • žala karo, užpuolimo, terorizmo metu
  • žala valdant transporto priemonę
 • Kelionės išlaidų draudimas

  Atlyginamos išlaidos:

  Kelionės atšaukimas – jeigu kelionė neįvyksta dėl apdraustojo ar artimojo mirtis, nelaimingas atsitikimas (ne anksčiau kaip prieš 10 d.)

  Pavėlavimas išvykti arba kelionės jungties praradimas dėl:

  • Paso ar kt. dokumentų praradimas dėl vagystės (iki 10 d.)
  • Gaisro, potvynio, sprogimo ir pan. gyvenamojoje vietoje (žala > 1500 EUR)
  • Transporto priemonės, kuria vykstama į kelionę, techninio gedimo
 • Bagažo draudimas

  Atlyginamos išlaidos dėl:

  • bagažo sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo
  • pavėluoto bagažo pristatymo (daugiau kaip 6 val.)
  • dokumentų / pinigų praradimo dėl plėšimo

  Nedraudiminiai įvykiai:

  • lagamino apgadinimas, nepadarantis poveikio jo naudingumui
  • bagažo apgadinimas ar praradimas dėl karo, terorizmo poveikio
  • pavėluotas pristatymas dėl oficialių institucijų sprendimų
  • bagažo vėlavimas į nuolat. gyvenamąją vietą

Jums taip pat gali būti aktualu