Paslaugų įkainiai

Susipažinkite su paslaugų kainynu privatiems klientams

Sąskaitos

 • Banko sąskaitos tvarkymo mokesčiai
  Mėnesinis mokestis privatiems klientams1 0,29 EUR
  Mėnesinis mokestis privatiems klientams nerezidentams(išskyrus Europos ekonominės zonos ir Šveicarijos piliečius) 1 10,00 EUR
  Uždarytų sąskaitų lėšų mėnesinis administravimo mokestis2 4,00 EUR
  Uždarytų sąskaitų lėšų mėnesinis administravimo mokestis nerezidentams2  40,00 EUR

  1 Mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį paskutinę mėnesio dieną.

  2 Mokestis pradedamas taikyti nuo trečio mėnesio po banko sąskaitos uždarymo.


 • Sąskaitos išrašai
  Sąskaitos išrašas Danske eBank nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banke 5,00 EUR (einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį, max. 30,00 EUR . Nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai.

Elektroniniai kanalai

 • Danske eBankas
  Aptarnavimas nemokamai
  Slaptažodžių generatoriaus išdavimas 15,00 EUR
  Slaptažodžių generatoriaus atblokavimas 7,00 EUR

Mokėjimai

 • Mokėjimai banko viduje
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Banke arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas nemokamai 3,50 EUR
  Pervedimas į savo sąskaitas Danske Bank iki 3,50 EUR sumos- nemokamai
  Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitą 0,40 EUR 3,50 EUR
 • EUR mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Banke arba per Telefoninę bankininkystę
  Vietinis mokėjimas
  0,40 EUR 3,50 EUR
  EU mokėjimas 1

  0,40 EUR 3,50 EUR
  Skubus vietinis mokėjimas

  7,50 EUR 15,00 EUR

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.

 • Tarptautiniai mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Banke arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" 3 paprastas 13,00 EUR
  skubus 28,96 EUR
  labai skubus 72,41 EUR
  paprastas 22,00 EUR
  skubus 31,86 EUR
  labai skubus 75,30 EUR
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4 paprastas 26,00 EUR
  skubus 34,75 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  paprastas 30,00 EUR
  skubus 40,55 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  Gavėjo banko mokestis už mokėjimą su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4,6 16,00 EUR 16,00 EUR

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.
  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  5 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.
  6 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.
  7 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Danske Bank grupės  mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Banke arba per Telefoninę bankininkystę
  Danske Bank grupės mokėjimas tarp to paties kliento sąskaitų7 nemokamai nemokamai
  Mokėjimo nurodymas eurais į kito kliento sąskaitą Danske Bank grupės bankuose, kuris atitinka EU mokėjimo sąlygas 0,40 EUR 3,50 EUR
  Danske bank grupės mokėjimas (mokėjimas į kito kliento sąskaitą esančią Danske grupės bankuose) 5 13,00 EUR 22,00 EUR
  Danske Bank grupės mokėjimas (Mokėtojo ir Gavėjo sąskaitos laikomos viename iš „Danske Bank A/S“ Baltijos šalių filialų) 0,40 EUR 3,50 EUR

   

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.
  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  5 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.
  6 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.
  7 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Gaunami mokėjimai
  Mokėjimo banko viduje įskaitymas nemokamai
  ES mokėjimo įskaitymas nemokamai
  Danske Bank grupės mokėjimo tarp savo sąskaitų įskaitymas 7 nemokamai
  Tarptautinio mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis 3 8,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas kitomis valiutomis 3 10,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" įskaitymas4 (Banko klientui mokestis netaikomas) 23,17 EUR
  Tarptautinio mokėjimo eurais iš ES šalių įskaitymo administravimas, kai nekorektiškas gavėjo IBAN (Banko klientui mokestis netaikomas, mokestis taikomas lėšų siuntėjui) 7.00 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
  Tarptautinio mokėjimo įskaitymo iš užsienio bankų administravimas (jei mokesčius moka mokėtojas (Banko klientui mokestis netaikomas)) 3.00 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto užsienio valiutos įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.
  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius.
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  5 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.
  6 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.
  7 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
  Mokėjimo nurodymo (vietinio, ES, tarptautinio) atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko 5,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko:
  - mokėjimo banko viduje, vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 25,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  - tarptautinio mokėjimo 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko 25,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą 10,00 EUR
  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas 70,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą 6,00 EUR (už patvirtinimą)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius) 10,00 EUR (už kopiją)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto daugiau nei prieš 6 mėnesius) 20,00 EUR (už kopiją)
  Papildomas mokestis jei mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas arba IBAN sąskaita arba jie yra nurodyti nekorektiškai 10,00 EUR
  Lėšų nurašymas, vykdant PLAIS1 nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas 0,87 EUR
  1VĮ Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema. Sistemos palaikymo mokestis nurašomas papildomai ir mokamas Registrų centro naudai.

Paskolos

 • Būsto paskolos
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas 1 Mėn. Skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 150,00 EUR
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas palūkanų mažinimas X paskolos suma, bet ne mažiau 150,00 EUR
  paskolos sumos didinimas 0,2% (nuo didinamos sumos), bet ne mažiau 150,00 EUR
  mokėjimo dienos, kredito lėšų panaudojimo termino (kai nekeičiamas kredito grąžinimo atidėjimo terminas), įkeisto turto draudimo sąlygų keitimas 15,00 EUR
  kitų sutarties sąlygų keitimas 150,00 EUR
  mokestis už fiksuotų palūkanų termino keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Mokestis už duomenų patikrinimą VĮ ,,Registrų centras” duomenų bazėje 5,79 EUR
  Mokestis už duomenų patikrinimą Hipotekos registre (dėl pirminio įkeitimo išregistravimo, dėl hipotekos pakeitimo įregistravimo, dėl hipotekos išregistravimo) 11,58 EUR
  Mokestis už paskolos gražinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis). Mokestis nėra taikomas sutartims pasirašytoms po 2017.06.30. Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144.81EUR , išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Netesybos 0,05% nuo negrąžintos sumos
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš Danske Bank klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą2 jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14,48 EUR už lėšų pervedimo operaciją.

   

   

  1 Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
  2 Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

 • Vartojimo paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą bei Paskolos komerciniams ir investiciniams tikslams
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas palūkanų mažinimas x paskolos suma, bet ne mažiau 202,73 EUR
  paskolos sumos didinimas 0,5% nuo sumos, kuria didinama paskola, bet ne mažiau 150,00 EUR
  mokėjimo dienos keitimas 15,00 EUR
  kitų sutarties sąlygų keitimas 150,00 EUR
  mokestis už fiksuotų palūkanų terminio keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas 1 Mėn. skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 144.81EUR
  Mokestis už paskolos grąžinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis). Mokestis nėra taikomas sutartims pasirašytoms po 2017.06.30. Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144,81EUR, išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Netesybos 0,05% nuo negrąžintos sumos
  Mokestis už lėšų pervedimą iš Danske Bank klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą2 jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14.48 EUR už lėšų pervedimo operaciją.

   

  1 Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
  2 Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

 • Vartojimo paskolos
  Delspinigiai (mokami nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas už kiekvieną kalendorinę dieną) 0,05% nuo pradelstos sumos
  Mokestis už anksčiau termino grąžinamą vartojimo kreditą ar jo dalį (mokestis skaičiuojamas, jei anksčiau termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2316,96 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį) 1% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra ilgesnis nei vieneri metai;
  0,5% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra trumpesnis nei vieneri metai
 • Sąskaitos kreditas
  Mokestis už sutarties pratęsimą/ pakeitimą 1% nuo suteikiamo kredito sumos, bet ne mažiau kaip 15,00 EUR, jei kreditas suteikiamas mokėjimo kortelės sąskaitai;
  1% nuo suteikiamo kredito sumos, bet ne mažiau kaip 30,00 EUR, jei kreditas suteikiamas banko sąskaitai.
  Palūkanų norma 16%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%

Lizingas

 • Sutarties sąlygų keitimo mokestis
  Grafiko keitimas, kai šalių susitarimu teikiamos papildomos mokamos paslaugos (turto draudimas ir pan.) Nemokamai
  Mokėjimų dienos keitimas 14,48 EUR
  Kitų sutarties sąlygų keitimas 86,89 EUR
 • Mokesčiai už įgaliojimus, pažymas ir kitus dokumentus
  Pirmasis pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Pakartotinis (antras ir visi kiti kartai) pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas1 14,48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Įgaliojimo išduoti turto registracijos numerius ir/ar keisti kitus turto duomenis atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Turto subnuomos/panaudos leidimo, leidimo eksploatuoti turtą užsienyje paruošimas 1 Vieną kartą sutarties galiojimo metu – nemokamai;
  Visi kiti kartai – 14,48 EUR
  Skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Kitų įgaliojimų, leidimų ir sutikimų paruošimas 1 14,48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Dokumentų šeimos ir/ar paveldėjimo bylose paruošimas 28,96 EUR
  Dokumentų, susijusių su turto refinansavimu, paruošimas 86,89 EUR
  Dokumentų, susijusių su nutrauktos sutarties galiojimo atstatymu, paruošimas 144.81 EUR ir per sutarties nutraukimo laikotarpį negautų palūkanų suma

   


   1  PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.


 • Mokesčiai už kliento skolų sureguliavimo dokumentus
  Mokestis už rašto klientui siuntimą pakartotinai primenant apie įsiskolinimą pagal sutartį 4,34 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas iki sutarties nutraukimo (netaikoma susietojo vartojimo kredito sutartims) 28,96 EUR
  Sutarties nutraukimo rašto parengimas (netaikoma susietojo vartojimo kredito sutartims) 28,96 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas po sutarties nutraukimo (netaikoma susietojo vartojimo kredito sutartims) 1 28,96 EUR
  1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.

 • Kredito kortelės
    MasterCard Platinum su Priority Pass kortele
  Kortelės išdavimas neišduodama
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) neatnaujinama
  Kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) nemokamai
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis1 150,00 EUR
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2 % (min 2.90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2% (min 2.90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai 2;3 Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 15/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 14 490 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius neribojama/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 4350 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai
  - Banko skyriuje nemokamai
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai4
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 1,75%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas nemokamai
  Kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės pakeitimas 14,48 EUR
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui 24 EUR

  1 Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.
  2 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  3 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  4 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

   

   


  MC Standard MasterCard Gold be Priority Pass kortelės MasterCard Gold su Priority Pass kortele
  Kortelės išdavimas neišduodama neišduodama neišduodama
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui)  neatnaujinama neatnaujinama neatnaujinama
  Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR 5,79 EUR 5,79 EUR
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis1 20,00 EUR 50,00 EUR 65,00 EUR
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos nemokamos nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18% 18% 18%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2% (min 2.90 EUR) 2 % (min 2.90 EUR) 2 % (min 2.90 EUR
  Kitų bankų kasose 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai 2;3 Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 7/neribojama 15/neribojama 15/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 2030 EUR/neribojama 11590 EUR/ neribojama 11590 EUR/ neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 15/neribojama neribojama/neribojama neribojama/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 4350 EUR/neribojama 4350 EUR/neribojama 4350 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 4350 EUR/neribojama neribojama/neribojama neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai nemokamai nemokamai
  - Banko skyriuje 8,69 EUR 8,69 EUR 8,69 EUR
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai4
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 1,75% 1,75% 1,75%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR 100,00 EUR 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas N/A N/A nemokamai
  Kortelės blokavimas N/A N/A nemokamai
  Kortelės pakeitimas N/A N/A 14,48 EUR
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui N/A N/A 24 EUR
  1 Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.
  2 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  3 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  4 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

 • Kredito limitas
  Sutarties sąlygų pakeitimas 15,00 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
  Metinė palūkanų norma 18%
 • Nuolatinis kredito limitas (išduotiems iki 2018.04.01)
  MC Standard kortelėje
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą) 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 16%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Beprocentis kredito limitas (nebeišduodamas)
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą) 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 0%
  Palūkanų norma už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį 16%
  Mokestis už papildomo kredito limito padengimo laikotarpio suteikimą 2,90 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Beprocentis kredito limitas  (nebeišduodamas)
  Visa Gold kortelėje
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą) 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 0%
  Palūkanų norma už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį 18%
  Mokestis už papildomo kredito limito padengimo laikotarpio suteikimą 5,79 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Vartojimo kredito limitas  (nebeišduodamas)
  MC Standard
  Mokestis už kredito limito dydžio ir grąžinimo termino bei mėnesinio mokėjimo dydžio keitimą kliento prašymu 8,69 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 13,90%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Beprocentis nuolatinis kredito limitas (nebeišduodamas)
  MC Platinum/MC Gold kortelėje
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą). 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 18%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%

Investavimas

 • Finansinių priemonų pardavimas  (mokestis skaičiuojamas procentais nuo sandorio vertės)
  AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Nasdaq Talinas vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Vokietijos šalių (valiuta - euras (EUR)) biržose; Didžiosios Britanijos (valiuta – Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP)), Jungtinės Amerikos Valstijų (valiuta - JAV doleris (USD), Kanados (valiuta - Kanados doleris (CAD)), Lenkijos (valiuta - Lenkijos zlotas (PLN)), Norvegijos biržose (valiuta - Norvegijos krona (NOK))
  Pardavimas 0,50%, ne mažiau kaip 30,00 EUR

 • Obligacijų pardavimas (mokestis skaičiuojamas procentais nuo nominalios vertybinių popierių vertės, mokestis netaikomas, kai kita sandorio šalis yra Danske Bank A/S Lietuvos filialas)
  NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje prekiaujamos Lietuvos Vyriausybės obligacijos
  Pardavimas antrinėje rinkoje 0,05% (ne mažiau kaip 10,00 EUR)
  Kitos obligacijos
  Pardavimas antrinėje rinkoje Pagal atskirą susitarimą
 • Investicinių fondų pardavimas
  Investicinių fondų vienetai, apskaitomi banke pagal atitinkamų investicinių fondų dokumentuose nustatytus įkainius
 • Pasaugos sąskaitos tvarkymas
  Estijoje ir Lietuvoje registruotų finansinių priemonių, laikomų asmeninėje sąskaitoje, tvarkymas
  Tuščios asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymas 6,50 EUR
  Mokestis už asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymą 0,003% nuo vertybinių popierių vertės, ne mažiau kaip 10,00 EUR
  Vertybinių popierių, apskaitomų banke, tvarkymas
  Lietuvoje ir Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas) 0,48 EUR
  Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Lietuvoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Kitose valstybėse registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas) 0,48 EUR
  Ukrainoje registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,07%
  obligacijos 0,07%
  Kanadoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,015%
  obligacijos, euroobligacijos 0,010%
  Lenkijoje ir kitose šalyse registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,04%
  obligacijos 0,03%
  Investiciniai fondai
  Danske Invest fondų vienetai apskaitomi banke 0,01% min. 0,48 EUR (kitoms šalims)

   

   

  1 Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Europos Centrinio Banko skelbiamą oficialų kursą.
  2 Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)
  3 Gali būti taikomi papildomi mokesčiai vadovaujantis siūlomų vertybinių popierių atitinkamais dokumentais
  4 Siunčiama kliento prašymu.
  5 PVM bus pridėtas prie paslaugų mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

 • Finansinių priemonių operacijos
  Lietuvoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 4,30 EUR
  Estijoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 7,00 EUR
  Kitose užsienio šalyse registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis) 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Kitos pasaugos sąskaitos operacijos
  Mokestiniai pervedimai, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas 2,90 EUR
  Vertybinių popierių įkeitimo registravimas 14,50 EUR
  Dovanojimo sandorio registravimas 4,30 EUR
 • Ataskaitos
  Metinė ataskaita (eBanku) nemokamai
  Mėnesinė ataskaita (eBanku, el. paštu)4 nemokamai
  Detali metinė pažyma (su investicijų rezultato apskaičiavimu) 8,70 EUR5
  Išrašas iš sąskaitos  nemokamai
  Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų likučius
    2,90 EUR (anglų kalba – 5,70 EUR)5
   Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų judėjimus   5,70 EUR5
   Pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius  8,70 EUR (anglų kalba – 14,50 EUR)5
  Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas (paslauga teikiama ne visose rinkose)
    57,92 EUR ir kitos šalies mokesčiai5
   Šiuose įkainiuose neįrašytos kitos paslaugos   pagal atskirą susitarimą
 • Esminiai įvykiai
  Esminiai įvykiai išmokant dividentus/kuponus nemokamai
  Formos dėl palankesnio užsienio valstybių pajamų mokesčio taikymo, išmokant dividendus/kuponus nemokamai
  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskebtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi) 0,1% nuo sandorio vertės + 6,50 EUR, ne daugiau kaip 500,00 EUR
  1 Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Europos Centrinio Banko skelbiamą oficialų kursą.
  2 Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)
  3 Gali būti taikomi papildomi mokesčiai vadovaujantis siūlomų vertybinių popierių atitinkamais dokumentais
  4 Siunčiama kliento prašymu.
  5 PVM bus pridėtas prie paslaugų mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Kitos paslaugos

 • Kitos paslaugos
  Rašto išdavimas: leidimas įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai 150,00 EUR
  Pažymų apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas 6,00 EUR
  Kitos pažymos 20,00 EUR
  Kitų pažymų ir pranešimų išdavimas (už kiekvieną 1 metų laikotarpį) 20,00 EUR
  Pažymos turto ir pajamų deklaracijai paruošimas kliento prašymu nemokamai
  Dokumentų kopijų išdavimas (už kiekvieną lapą) 1,45 EUR 1
  Mokestis už leidimų/sutikimų/pažymų, susijusių su bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą (išskyrus leidimą įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai) 30,00 EUR
  Pažymos apie šeimos sudėtį užsakymas iš ,,Gyventojų registro tarnybos” 4,34 EUR 1
  Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Banke 0,30 EUR už vieną lapą 1
  Dokumentų kopijų (senesnių nei 1 metai) išdavimas 5,00 EUR 1
  Dokumentų siuntimas paštu Lietuvoje 3,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu į užsienį 6,00 EUR
  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai1
  1PVM yra įtrauktas į mokesčio dydį