Paslaugų įkainiai

Sąskaitų atidarymas ir tvarkymas

 • Sąskaitų atidarymas ir tvarkymas
  Mokestis eurais
  Banko sąskaitos atidarymas (netaikomas klientams, turintiems bent vieną sąskaitą banke ir įmonių, sudariusių darbo užmokesčio pervedimo sutartį, darbuotojams).
  35 €
  Banko sąskaitos nerezidentams* atidarymas (netaikomas Danske Bank A/S grupės klientams ir įmonių, kurios pasirašė Darbo Užmokesčio pervedimo sutartį, darbuotojams).
  150
  Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymas
  nemokamai
  Indėlio sąskaitos atidarymas
  nemokamai
  Metų palūkanų norma už banko sąskaitos likutį Danske Bank A/S Lietuvos filiale
  Sąskaita eurais
  nemokamos
  Sąskaita AUD, CAD, DKK, GBP, NOK, SEK valiuta
  nemokamos
  Sąskaita kita užsienio valiuta
  nemokamos
  Sąskaita USD valiuta
  nemokamos
  Sąskaitų tvarkymas
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis**
  0,29 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis nerezidentams* (išskyrus Europos ekonominės zonos ir Šveicarijos piliečius)**
  10,00 €
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamos
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą nerezidentams* (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamos
  Sąskaitos išrašai
  Indėlio sąskaitos išrašas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje
  5 €(Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
  Sąskaitos išrašas Danske eBank
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas
  nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu
  pagal susitarimą
  Sąskaitų ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
  Paštu Lietuvoje
  3,00 €
  Paštu į užsienį
  6,00 €

   

  * Nerezidentai – tai fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys bei veikiantys kitose šalyse arba gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau nei vienerius metus. Užsienio konsulatai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais nepaisant jų buvimo Lietuvoje laiko.

  **Jei mokesčio nurašymo metu sąskaitoje yra mažiau lėšų nei banko nustatyto mokesčio dydis, nurašomos visos sąskaitoje esančios lėšos, nepriklausomai nuo jų kiekio. Pastaba: mokestis netaikomas mokėjimo kortelių sąskaitoms. Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis bus  nurašomas paskutinę einamojo mėnesio dieną už einamąjį mėnesį. Nepadengtam mokesčio likučiui bus pritaikyta skola (neigiamas sąskaitos balansas) ir bus ieškoma trūkstamo pinigų likučio kitose kliento sąskaitose.  Susikaupusi skola bus nurašyta iš karto, kai sąskaitoje bus pakankamai lėšų.

Taupymo sąskaita

 • Taupymo sąskaita

  Taupymo sąskaitoje atliekamoms operacijoms taikomi standartiniai, viešai skelbiami, paslaugos atlikimo metu galiojantys Banko paslaugų įkainiai.

   

  Paslauga
  Įkainis
  Mėnesinis taupymo sąskaitos aptarnavimo mokestis
  nemokamai

   

  Metų palūkanų norma už taupymo sąskaitos likutį*
  Nuo 15 000 EUR
  1 mėn. EURIBOR (mėnesio vidutinė tarpbankinė palūkanų norma eurais)
  Nuo 20 000 USD
  1 mėn. USD Libor (mėnesio vidutinė tarpbankinė palūkanų norma JAV doleriais)

   

  Premijos norma**
  3 mėn.
  6mėn.
  Minimalus likutis
  skaičiuoti premijai
  EUR
  0.00 %
  0.00 %
  15 000
  USD
  0.20 %
  0.30 %
  20 000

   * Metų palūkanų normos už taupymo sąskaitos likutį pakeitimai esamoms taupymo sąskaitos sutartims įsigalioja prasidėjus artimiausiam naujam premijos periodui.
  Galiojančioms sutartims sudarytoms EUR valiuta taikoma 0 proc. metinė palūkanų norma.

  ** Premijos norma – metinių palūkanų norma, pagal kurią Bankas skaičiuoja ir moka klientui premiją – papildomas palūkanas už taupymo sąskaitoje premijos periodo metu laikytas lėšas. Premijos periodas – trijų / šešerių mėnesių trukmės terminas, už kurį skaičiuojama Premija. Pasibaigus pirmajam premijos periodui prasideda antrasis premijos periodas ir t.t.
  Premija už kiekvieną premijos periodo dieną skaičiuojama nuo mažiausio per tą premijos periodą taupymo sąskaitoje buvusio lėšų likučio, nustatyto po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, jeigu šis likutis nėra mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija.
  Jeigu taupymo sąskaitoje esančių lėšų likutis, nustatytas po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, bent vieną Premijos periodo dieną buvo mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija, Bankas Premijos už tą Premijos periodą klientui nemoka.
  Galiojančioms sutartims sudarytoms EUR valiuta taikoma 0 proc. premijos norma.


Indėliai

Mokėjimai

 • Vietiniai mokėjimo nurodymai
  Mokėjimai banko viduje
  Elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku)
  Banko padalinyje
  Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas
  nemokamai
  2,50 €
  pervedimas į savo sąskaitas „Danske Bank“ iki 2,50 €
  sumos - nemokamai
  Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitą
  0,23 €
  2,50 €
  Mokėjimai banko viduje užsienio valiuta
  Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas EEE valiuta* (išskyrus Eurus)
  nemokamai
  2,50 €
  Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas kita užsienio valiuta
  nemokamai
  2,50 €
  Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitas EEE valiuta* (išskyrus Eurus)
  0,23 €
  2,50 €
  Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitas kita užsienio valiuta
  0,23 €
  2,50 €
  EUR mokėjimai**
  Vietinis mokėjimas
  0,41 €
  2,50 €
  ES mokėjimai
  0,41 €
  2,50 €
  Skubus vietinis mokėjimas
  30 €
  34 €

   

  * EEE valiutos: BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK

  ** mokėjimas eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje.


 • Tarptautiniai mokėjimo nurodymai
  Elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku)
  Banko padalinyje
  Paprastas tarptautinis mokėjimas
  nemokamai (BEN), 13,00 € (SHA), 26,00 € (OUR)
  nemokamai (BEN), 22,00 € (SHA), 30,00 € (OUR)
  Skubus tarptautinis mokėjimas
  nemokamai (BEN), 28,96 € (SHA), 34,75 € (OUR)
  nemokamai (BEN), 31,86 € (SHA), 40,55 € (OUR)
  Labai skubus tarptautinis mokėjimas
  nemokamai (BEN), 72,41 € (SHA), 86,89 € (OUR)
  nemokamai (BEN), 75,30 € (SHA), 86,89 € (OUR)
  Tarptautiniai mokėjimo nurodymai į Danske Bank grupės bankus
  Danske Bank grupės mokėjimas tarp to paties kliento sąskaitų**
  nemokamai
  nemokamai
  Mokėjimo nurodymas į kito kliento sąskaitą Danske Bankgrupės bankuose, išskyrus mokėjimus, kuris atitinka EU mokėjimo sąlygas
  nemokamai (BEN), 13,00 € (SHA), 26,00 € (OUR)
  nemokamai (BEN), 22,00 € (SHA), 30,00 € (OUR)
  Mokėjimo nurodymas eurais į kito kliento sąskaitą Danske Bankgrupės bankuosekuris atitinka EU mokėjimo sąlygas
  0,41 €
  2,50 €

  * Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka „Danske Bank“ grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba „Danske Bank“ grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimuose gali būti nurodyti šie mokesčių tipai:
  „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius.
  „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Bankas leidžia inicijuoti mokėjimus, kurių Paslaugos mokesčio tipas yra „OUR“, jei Mokėtojas pasirinko šį tipą ruošdamas Mokėjimo nurodymą, ir mokėjimo valiuta nėra Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės valiuta, arba jei Gavėjo MPT yra už Europos ekonominės erdvės ribų, arba jeigu vykdant mokėjimą teikiamos ir valiutos keitimo paslaugos.
  Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pradinės mokėjimo sumos. Toks Paslaugos mokestis neleidžiamas, kai mokėjimai atliekami Europos ekonominėje erdvėje arba Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių valiutomis.

  ** Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.


 • Nuolatiniai mokėjimai
  Nuolatiniai mokėjimai
  Elektroniniais kanalais
  Banko padalinyje
  Nuolatiniai mokėjimai eurais į kito kliento sąskaitas Danske Bank
  nemokamai
  -
  Nuolatiniai mokėjimai
  taikomi ES mokėjimų ir tarptautinių mokėjimų įkainiai
  -
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/papildymo paslaugos sutarties sudarymo mokestis
  nemokamai
  -
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/ papildymo paslaugos mėnesinis aptarnavimo mokestis***
  nemokamai
  -
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/papildymo paslaugos sutarties keitimo mokestis
  nemokamai
  -
  Automatinio sąskaitos likučio papildymo paslaugos, susijusios su periodinio investavimo sandoriais, mėnesinis aptarnavimo mokestis
  nemokamai
  -

   

  ***Operacijos atliekamos, taikant nuolatinių mokėjimų įkainius

 • Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo
  2,90 €
  - tarptautinio mokėjimo
  8,69 €
  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko
  -mokėjimo banko viduje
  2,90 €
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo
  2,90 € + tiesioginės išlaidos
  - tarptautinio mokėjimo
  43,44 € + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo
  2,90 €
  - tarptautinio mokėjimo
  8,69 €
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo
  2,90 €
  - tarptautinio mokėjimo
  43,44 € + tiesioginės išlaidos
  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą
  2,90 €
  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą
  43,44 €
  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo
  14,48 €
  - tarptautinio mokėjimo
  43,44 € + tiesioginės išlaidos
  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą
  5,79 € (už patvirtinimą)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius)
  17,38 € (už kopiją)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto daugiau nei prieš6 mėnesius)
  20,00 € (už kopiją)
  Tarptautinio mokėjimo nurodymo rankinis apdorojimas(Mokestis imamas papildomai jeigu mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas ir IBAN sąskaita (IBAN sąskaita reikalaujama tik ES šalyse). Mokestis netaikomas mokėjimo nurodymams RUB ir BYN valiutoms)
  8,69 €
  Lėšų nurašymas, vykdant PLAIS**** nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas
  0,87 €

   

  **** VĮ Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema. Sistemos palaikymo mokestis nurašomas papildomai ir mokamas Registrų centro naudai.


 • E. sąskaitos gavimas ir apmokėjimas
  Elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku)
  Banko padalinyje
  Prašymo gauti e. sąskaitas pateikimas
  nemokamai
  nemokamai
  E. sąskaitos gavimas
  nemokamai
  nemokamai
  E. sąskaitos automatinio mokėjimo sutarties sudarymas/nutraukimas
  nemokamai
  nemokamai
  E. sąskaitos automatinis apmokėjimas
  nemokamai
  nemokamai
  E. sąskaitos vienkartinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita „Danske Bank“)
  0,23 €
  2,50 €
  E. sąskaitos vienkartinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita kitame banke)
  0,41 €
  2,50 €
  E. sąskaitos spausdinio pateikimas Banko skyriuje
  -
  1,45 €

 • Paslauga „Verslo grupės“
  mokestis Eurais
  - Komisinis mokestis (mokamas klientui)už Pritrauktųjų subjektų sąskaitų (indėliai iki pareikalavimo ir debetinės kortelės) teigiamą likutį eurais
  Euribor_ON minus 0,1%

Lėšų įskaitymo į sąskaitas administravimas

 •  Lėšų įskaitymo į sąskaitas administravimas
  Mokestis eurais
  Banko viduje mokėjimo administravimas
  nemokamai
  ES mokėjimo administravimas
  nemokamai
  Danskegrupės klientų mokėjimo tarp savo sąskaitų administravimas*
  nemokamai
  Tarptautinio mokėjimo nurodymo Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis mokėjimų administravimas
  8,00 €
  Tarptautinio mokėjimo nurodymo kitomis valiutomismokėjimų administravimas
  10,00 €
  Tarptautinio mokėjimo įskaitymo iš užsienio bankų administravimas (jei mokesčius moka mokėtojas (Banko klientui mokestis netaikomas))
  23,17 €
  Tarptautinio mokėjimo eurais iš ES šalių įskaitymoadministravimas, kai nekorektiškas gavėjo IBAN (Banko klientui mokestis netaikomas, mokestis taikomas lėšų siuntėjui)
  7.00 € (papildomas mokestis prie banko nustatyto įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
  Lėšų įskaitymo į mokėjimo kortelių sąskaitas pagal pateiktą tarptautinį mokėjimo nurodymą administravimas (užsienio valiuta gautos lėšos konvertuojamos į eurus ir įskaitomos į mokėjimo kortelės sąskaitą)
  2.90 € (papildomas mokestis prie banko nustatyto užsienio valiutos įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)

   

  Lėšų įskaitymas į sąskaitas iš kitų bankų vykdomas iki 17.00 val.

   

  *Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

Grynųjų pinigų operacijos

 • Grynųjų pinigų operacijos
  Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą:*
  Mokestis eurais
  Banknotų
  0,15 % nuo sumos (ne mažiau nei 2.50 €)
  Centų ir euro monetų kai suma viršija 2.90 EUR
  4,5% nuo visos sumos (ne mažiau nei 2.50 €)
  Nurodymas pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus:
  į kito kliento sąskaitą „Danske Bank“ Lietuvoje
  2,50 €
  paprastu pervedimu į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose
  2,50 €
  į terminuotojo indėlio sąskaitą
  nemokamai
  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Iš banko sąskaitos
  0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2.50 €
  Sąskaitos likutis eurais, kurio vertė neviršija 2,50 €, išmokamas nemokamai
  Sąskaitos likutis užsienio valiuta, kurio vertė yra mažesnė negu mažiausios vertės tos užsienio valiutos banknoto nominalas:
  - konvertuotas į eurus išmokamas nemokamai;
  - užsienio valiuta išmokamas nemokamai, jeigu klientas jį papildo iki sumos, atitinkančios mažiausios vertės tos užsienio valiutos banknoto nominalą
  Terminuotojo indėlio išmokėjimas:
  - Kai lėšos buvo įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sandorio sudarymo dieną ir indėlis buvo išlaikytas visą sutartyje nurodytą terminą
  nemokamai
  - Kitais atvejais
  0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2.50 €
  Grynųjų pinigų užsakymas
  Jeigu paimama pinigų suma viršija 14481 EUR arba ekvivalentas užsienio valiuta:
  - pinigus reikia užsakyti prieš 1 darbo dieną iki 14.00 val.;
  nemokamai
  - pageidaujant pinigus paimti be išankstinio užsakymo tą pačią Banko darbo dieną
  0,8% nuo sumos
  Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas
  0,1% nuo sumos (ne daugiau 289.62 €)
  Grynųjų pinigų nominalų keitimas į kitus nominalus
  Centų ir euro monetų keitimas į banknotus
  4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 1.45 €
  Banknotų ir euro monetų keitimas į monetas (euro ir centų)
  4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 5.79 €
  Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus
  1,0% nuo sumos, ne mažiau 0,14 €
  Mokestis už valiutos pirkimo/pardavimo operaciją
  1.50 €
  Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų banko operacijų
  0,03 € už kiekvieną banknotą
  Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų banko operacijų
  0,03 € už kiekvieną banknotą

   

  *Mokestis netaikomas jeigu atliekant operaciją pateikiamas ir mokėjimo nurodymas, lygus arba ne mažesnis įneštų grynųjų pinigų sumai. Tuo atveju kai mokėjimo nurodymo suma mažesnė už įneštų grynųjų pinigų sumą, mokestis bus taikomas tik tai sumai, kuriai nėra pateiktas mokėjimo nurodymas.
  Keisdami valiutą grynaisiais pinigais „Danske Bank“ skyriuje, turite pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Jeigu valiutos keitimo operacijos suma viršija 15 000 eurų, papildomai turi būti pateiktas Jūsų užpildytas ir pasirašytas Piniginių lėšų kilmės/panaudojimo paaiškinimo dokumentas.

  Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. bankas priims ir atliks operacijas tik su išrūšiuotomis pagal vertę monetomis bei centais. Neišrūšiuotos monetos ir centai bus nepriimami.


Mokėjimo kortelės

 • „Debit MasterCard“
  Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
  Mokestis eurais
  Kortelės išdavimas
  nemokamai
  Kortelės atnaujinimas
  nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  2,90 €
  Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas (išduodama nauja kortelė)
  2,90 €
  Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis (už kiekvieną kortelę)
  0,36 €
  Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį
  0%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  30%
  Kortelės galiojimo laikas
  4 metai
  PIN kodo pakeitimas Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  nemokamai
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje
  nemokamai
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo Kliento prašymo pateikimo
  115,85 €

   

  Mėnesio atakaitos pateikimas
  Mokestis eurais
  „Danske eBanko“ sistema / Elektroniniu paštu / Banke
  nemokamai

   

  Grynųjų pinigų įnešimas
  Mokestis eurais
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose
  nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  nemokamai

   

  Grynųjų pinigų įšmokėjimas
  Mokestis eurais
  Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje
  taikomas Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas „Grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos“ mokestis
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje / UAB "Perlo paslaugos" terminaluose
  0.4 % (min 0.29 €)
  Lietuvos bankų (DNB, Swedbanko, SEB banko) bankomatuose
  1.4 % (min 0.29 €)
  Kitų bankų bankomatuose
  1.4 % (min 0.29 €)
  Kitų bankų kasose
  2 % (min 5.79 €)

   

  Dienos/mėnesio atliekamų operacijų su kortelėmis limitai*
  Limitas eurais
  Dienos grynųjų pinigų paėmimas:
  Dienos grynųjų pinigų operacijų skaičius
  5
  Dienos grynųjų pinigų paėmimo suma
  1 450 €
  Dienos atsiskaitymo limitas:
  Dienos atsiskaitymo operacijų kortele skaičius
  10
  Dienos atsiskaitymų kortele suma
  2.900 €
  Dienos atsiskaitymų internete suma
  2 000 €
  Dienos visų tipų atsiskaitymo operacijų suma
  2 900 €
  Mėnesio visų tipų operacijų limitas:
  Mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo/atsiskaitymo kortele operacijų limitai
  neribojama
  Leistina mėnesio išlaidų suma kai imami grynieji pinigai/atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  neribojama
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele:
  Mokestis eurais
  Banko skyriuje
  8,69 €
  „Danske eBanku“
  2,90 €
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą atsiskaitymo operacijoms internete:
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  nemokamai

   

  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai**
  Mokestis eurais
  Atsiskaitymo dokumento gavimas:
  - iš Lietuvos įmonių
  4,34 €
  - iš užsienio įmonių
  11,58 €
  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas
  34,75 €
  Kitos sąlygos:
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR
  1,75 proc.

  *Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.

  **Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.


 • „Debit MasterCard“ vaikams nuo 7 iki 14 metų
  Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
  Mokestis eurais
  Kortelės išdavimas
  nemokamai
  Kortelės atnaujinimas
  nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  2,90 €
  Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas (išduodama nauja kortelė)
  2,90 €
  Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis
  nemokamai
  Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį
  0%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  30%
  Kortelės galiojimo laikas
  4 metai
  PIN kodo pakeitimas Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  nemokamai
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje
  -
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo Kliento prašymo pateikimo
  115,85 €

   

  Mėnesio ataskaitos pateikimas
  Mokestis eurais
  Danske eBanko sistema / Elektroniniu paštu / Banke
  nemokamai
  Paštu
  0,72 €

   

  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Mokestis eurais
  Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje
  taikomas Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas „Grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos“ mokestis
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje / UAB "Perlo paslaugos" terminaluose
  0.4 % (min 0.29 €)
  Lietuvos bankų (DNB, Swedbank, SEB banko) bankomatuose
  1.4 % (min 0.29€)
  Kitų bankų bankomatuose
  1.4% (min 0.29L€)
  Kitų bankų kasose
  2% (min 5.79€)

   

  Grynųjų pinigų įnešimas
  Mokestis eurais
  Gryynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose
  nemokamai
  Gryynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  nemokamai

   

  Dienos/mėnesio atliekamų operacijų su kortelėmis limitai*
  Limitas eurais
  Dienos grynųjų pinigų paėmimas:
  Dienos grynųjų pinigų operacijų skaičius
  5
  Dienos grynųjų pinigų paėmimo suma suma
  30 €
  Dienos atsiskaitymo limitas:
  Dienos atsiskaitymo operacijų kortele skaičius
  5
  Dienos atsiskaitymų kortele suma
  30 €
  Dienos atsiskaitymų internete suma
  30 €
  Dienos visų tipų atsiskaitymo operacijų suma
  30 €
  Leistina dienos išlaidų suma kai imami grynieji pinigai/atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  30 €
  Mėnesio grynųjų pinigų paėmimas:
  Mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo/atsiskaitymo kortele operacijų limitai
  290 €
  Leistina mėnesio išlaidų suma kai imami grynieji pinigai /atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  290 €
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele:
  Mokesti eurais
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  -
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą atsiskaitymo operacijoms internete:
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  -

   

  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai**
  Mokestis eurais
  Atsiskaitymo dokumento gavimas:
  - iš Lietuvos įmonių
  4,34 €
  - iš užsienio įmonių
  11,58 €
  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas
  34,75 €
  Kitos sąlygos:
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR
  1,75 proc.

  *Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei.

  **Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.


 • „Debit MasterCard“ jaunimui nuo 14 iki 18 metų
  Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
  Mokestis eurais
  Kortelės išdavimas
  nemokamai
  Kortelės atnaujinimas
  nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  2,90 €
  Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas (išduodama nauja kortelė)
  2,90 €
  Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis
  nemokamai
  Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį
  0%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  30%
  Kortelės galiojimo laikas
  4 metai
  PIN kodo pakeitimas Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  nemokamai
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje
  -
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo Kliento prašymo pateikimo
  115,85 €

   

  Mėnesio ataskaitos pateikimas
  Mokestis eurais
  Danske eBanko sistema / Elektroniniu paštu / Banke
  nemokamai
  Paštu
  0,72 €

   

  Grynųjų pinigų įšmokėjimas
  Mokestis eurais
  Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje
  taikomas Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas „Grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos“ mokestis
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje / UAB "Perlo paslaugos" terminaluose
  0.4 % (min 0.29 €)
  Lietuvos bankų (DNB, Swedbanko, SEB banko) bankomatuose
  1.4 % (min 0.29 €)
  Kitų bankų bankomatuose
  1.4 % (min 0.29 €)
  Kitų bankų kasose
  2 % (min 5.79 €)

   

  Grynųjų pinigų įnešimas
  Mokestis eurais
  Gryynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose
  nemokamai
  Gryynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  nemokamai

   

  Dienos/mėnesio atliekamų operacijų su kortelėmis limitai*
  Limitas eurais
  Dienos grynųjų pinigų paėmimas:
  Dienos grynųjų pinigų operacijų skaičius
  5
  Dienos grynųjų pinigų paėmimo suma
  1 450 €
  Dienos atsiskaitymo limitas:
  Dienos atsiskaitymo operacijų kortele skaičius
  10
  Dienos atsiskaitymų kortele suma
  2 900 €
  Dienos atsiskaitymų internete suma
  2 000 €
  Dienos visų tipų atsiskaitymo operacijų suma
  2 900 €
  Leistina dienos išlaidų suma kai imami grynieji pinigai/atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  -
  Mėnesio visų tipų operacijų limitas:
  Mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo/atsiskaitymo kortele operacijų limitai
  neribojama
  Leistina mėnesio išlaidų suma kai imami grynieji pinigai /atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  neribojama
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele:
  Mokesti eurais
  Banko skyriuje
  8,69 €
  „Danske eBanku“
  2,90 €
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą atsiskaitymo operacijoms internete:
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  nemokamai

   

  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai**
  Mokestis eurais
  Atsiskaitymo dokumento gavimas:
  - iš Lietuvos įmonių
  4,34 €
  - iš užsienio įmonių
  11,58 €
  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas
  34,75 €
  Kitos sąlygos:
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR
  1,75 proc.

  *Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei.

  **Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

 • „MasterCard Standard“ be kelionių draudimo
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Kortelės išdavimas:
  Mokestis eurais
  - pagrindinės
  7,24 €
  - papildomos
  7,24 €
  Kortelės atnaujinimas:
  - pagrindinės
  7,24 €
  - papildomos
  7,24 €
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  5,79 €
  Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas (išduodama nauja kortelė)
  5,79 €
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis*
  7,24 €
  Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį
  0%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  18%
  Kortelės galiojimo laikas
  4 metai
  PIN kodo pakeitimas Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  nemokamai
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje
  -
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo Kliento prašymo pateikimo
  115,85 €

   

  *Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.

   

  Mėnesio atakaitos pateikimas
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Mokestis eurais
  „Danske eBanko“ sistema / Elektroniniu paštu / Banke
  nemokamai
  Paštu
  0,72 €

   

  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Mokestis eurais
  Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje
  1,5 % (min 0.87 €)
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  1,5 % (min 0.87 €)
  Grynųjų pinigų išmokėjimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  1,5 % (min 0.87 €)
  Lietuvos bankų (DnB Nord, „Swedbank“, SEB banko) bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)
  Kitų bankų bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)

   

  Grynųjų pinigų įnešimas
  Be limito; Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Mokestis eurais
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose
  nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  nemokamai

   

  Dienos/mėnesio atliekamų operacijų su kortelėmis limitai**
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Dienos grynųjų pinigų paėmimas:
  Limitas eurais
  Dienos grynųjų pinigų operacijų skaičius
  7
  Dienos grynųjų pinigų paėmimo suma
  2 030
  Dienos atsiskaitymo limitas:
  Dienos atsiskaitymo operacijų kortele skaičius
  15
  Dienos atsiskaitymų kortele suma
  4 350
  Dienos atsiskaitymų internete suma
  4 350 €
  Dienos visų tipų atsiskaitymo operacijų suma
  4 350 €
  Leistina dienos išlaidų suma kai imami grynieji pinigai /atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  -
  Leistini mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo ir atsiskaitymo kortele operacijų limitai
  neribojama
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele:
  Banko skyriuje
  8,69 €
  „Danske eBanku“
  2,90 €
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą atsiskaitymo operacijoms internete:
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  nemokamai
  Kitos sąlygos:
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR
  1,75 proc.

   

  **Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.

   

  Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pagal limito tipą
  Skaičiavimai atlikti pasirinkus 1 500 Eur kredito limitą, kurio galiojimo terminas 24 mėn. Išlaidos, kurios įtrauktos į bendrą kredito limito kainą (priklausomai nuo limito tipo): kortelės išdavimo mokestis, metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, litų įskaitymo į sąskaitą iš kitų LR registruotų bankų administravimas, mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis, mokestis už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį, palūkanos.

   

  Kredito limito tipas
  Kortelė
  Metinė palūkanų norma (%)
  Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (%)
  Bendra kredito gavėjo mokama suma (EUR)
  Nuolatinis (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01)
  „MC Standard“ be kelionių draudimo
  16
  18.97
  2018.02
  Beprocentis
  „MC Standard“ be kelionių draudimo
  16
  20.22
  2044.08

 • MasterCard Standard su kelionių draudimu
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Kortelės išdavimas:
  Mokestis eurais
  - pagrindinės
  13,03 €
  - papildomos
  13,03 €
  Kortelės atnaujinimas:
  - pagrindinės
  13,03 €
  - papildomos
  13,03 €
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  5,79 €
  Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas (išduodama nauja kortelė)
  5,79 €
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis*
  13,03 €
  Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį
  0%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  18%
  Kortelės galiojimo laikas
  4 metai
  PIN kodo pakeitimas Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  nemokamai
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje
  -
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo Kliento prašymo pateikimo
  115,85 €

  *Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.

   

  Mėnesio atakaitos pateikimas
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Mokestis eurais
  „Danske eBanko“ sistema / Elektroniniu paštu / Banke
  nemokamai
  Paštu
  0,72 €

   

  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Mokestis eurais
  Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje
  1,5 % (min 0.87 €)
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  1,5 % (min 0.87 €)
  Grynųjų pinigų išmokėjimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  1,5 % (min 0.87 €)
  Lietuvos bankų (DnB Nord, „Swedbank“, SEB banko) bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)
  Kitų bankų bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)

   

  Grynųjų pinigų įnešimas
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Mokestis eurais
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose
  nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  nemokamai

   

  Dienos/mėnesio atliekamų operacijų su kortelėmis limitai**
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Dienos grynųjų pinigų paėmimas:
  Limitas eurais
  Dienos grynųjų pinigų operacijų skaičius
  7
  Dienos grynųjų pinigų paėmimo suma
  2 030
  Dienos atsiskaitymo limitas:
  Dienos atsiskaitymo operacijų kortele skaičius
  15
  Dienos atsiskaitymų kortele suma
  4 350
  Dienos atsiskaitymų internete suma
  4 350 €
  Dienos visų tipų atsiskaitymo operacijų suma
  4 350 €
  Leistina dienos išlaidų suma kai imami grynieji pinigai /atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  -
  Leistini mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo ir atsiskaitymo kortele operacijų limitai
  neribojama
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele:
  Banko skyriuje
  8,69 €
  „Danske eBanku“
  2,90 €
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą atsiskaitymo operacijoms internete:
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  nemokamai
  Kitos sąlygos:
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR
  1,75 proc.

  **Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.

   

  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai***
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Atsiskaitymo dokumento gavimas:
  Mokestis eurais
  - iš Lietuvos įmonių
  4,34 €
  - iš užsienio įmonių
  11,58 €
  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas
  34,75 €

   ***Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

   

  Kitos paslaugos
  Be limito;Nuolatinio kredito kortelė (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01); Beprocenčio kredito kortelė
  Kelionių draudimas. Draudimo apsaugos ir draudimo sumos****
  - Būtinoji medicininė pagalba
  60 000 €
  - Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (mirties ir neįgalumo rizikoms)
  8 700 €
  - Civilinė atsakomybė
  10 000 € (franšizė 100 €)
  - Bagažo draudimas
  500 € (franšizė 50 €)
  - Bagažo vėlavimo draudimas
  150 € (franšizė 50 €)
  - Kelionės vėlavimo draudimas
  -
  - Kelionės išlaidų draudimas
  -

   

  Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pagal limito tipą

  Skaičiavimai atlikti pasirinkus 1 500 Eur kredito limitą, kurio galiojimo terminas 24 mėn. Išlaidos, kurios įtrauktos į bendrą kredito limito kainą (priklausomai nuo limito tipo): kortelės išdavimo mokestis, metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, litų įskaitymo į sąskaitą iš kitų LR registruotų bankų administravimas, mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis, mokestis už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį, palūkanos.

  Kredito limito tipas
  Kortelė
  Metinė palūkanų norma (%)
  Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (%)
  Bendra kredito gavėjo mokama suma (EUR)
  Nuolatinis (paslauga nebeteikiama nuo 2018.02.01)
  „MC Standard“ su kelionių draudimu
  16
  19.80
  2035.39
  Beprocentis
  „MC Standard“ su kelionių draudimu
  16
  21.08
  2061.46

 • „MasterCard Gold“
  Be Priority Pass kortelės
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Mokestis eurais
  Kortelės išdavimas:
  - pagrindinės
  28,67 €
  43,15 €
  - papildomos
  28,67 €
  43,15 €
  Kortelės atnaujinimas:
  - pagrindinės
  28,67 €
  43,15 €
  - papildomos
  28,67 €
  43,15 €
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  5,79 €
  5,79 €
  Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas (išduodama nauja kortelė)
  5,79 €
  5,79 €
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis*
  28,67 €
  43,15 €
  Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį
  0%
  0%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  18%
  18%
  Kortelės galiojimo laikas
  4 metai
  4 metai
  PIN kodo pakeitimas Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  nemokamai
  nemokamai
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje
  -
  -
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo Kliento prašymo pateikimo
  115,85 €
  115,85 €

   *Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.

   

  Mėnesio atakaitos pateikimas
  Be Priority Pass kortelės
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Mokestis eurais
  „Danske eBanko“ sistema / Elektroniniu paštu / Banke
  nemokamai
  nemokamai
  Paštu
  0,72 €
  0,72 €

   

  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Be Priority Pass kortelės
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Mokestis eurais
  Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje
  1,5 % (min 0.87 €)
  1,5 % (min 0.87 €)
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  2 % (min 0.87 €)
  2 % (min 0.87 €)
  Grynųjų pinigų išmokėjimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  2 % (min 0.87 €)
  2 % (min 0.87 €)
  Lietuvos bankų (DnB Nord, „Swedbank“, SEB banko) bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)
  2% (min 2.90 €)
  Kitų bankų bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)
  2% (min 2.90 €)

   

  Grynųjų pinigų įnešimas
  be Priority Pass kortelės
  su Priority Pass kortele
  mokestis Litais
  mokestis Eurais
  mokestis Litais
  mokestis Eurais
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose
  nemokamai
  nemokamai
  nemokamai
  nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  nemokamai
  nemokamai
  nemokamai
  nemokamai

   

  Dienos/ mėnesio atliekamų operacijų su kortelėmis limitai**
  Be Priority Pass kortelės
  Su Priority Pass kortele
  Limitas eurais
  Limitas eurais
  Dienos grynųjų pinigų paėmimas:
  Dienos grynųjų pinigų operacijų skaičius
  15
  15
  Dienos grynųjų pinigų paėmimo suma
  11.590
  11.590
  Dienos atsiskaitymo limitas:
  Dienos atsiskaitymo operacijų kortele skaičius
  neribojama
  neribojama
  Dienos atsiskaitymų kortele suma
  neribojama
  neribojama
  Dienos atsiskaitymų internete suma
  4 350 €
  4 350 €
  Dienos visų tipų atsiskaitymo operacijų suma
  -
  -
  Leistina dienos išlaidų suma kai imami grynieji pinigai /atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  -
  -
  Leistini mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo ir atsiskaitymo kortele operacijų limitai
  neribojama
  neribojama
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele:
  Mokestis eurais
  Banko skyriuje
  8,69 €
  8,69 €
  „Danske eBanku“
  2,90 €
  2,90 €
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą atsiskaitymo operacijoms internete:
  Banko skyriuje
  nemokamai
  nemokamai
  „Danske eBanke“
  nemokamai
  nemokamai
  Kitos sąlygos:
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR
  1,75 proc.

  **Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.

   

  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai***
  Be Priority Pass kortelės
  Su Priority Pass kortele
  Atsiskaitymo dokumento gavimas:
  Mokestis eurais
  Mokestis eurais
  - iš Lietuvos įmonių
  4,34 €
  4,34 €
  - iš užsienio įmonių
  11,58 €
  11,58 €
  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas
  34,75 €
  34,75 €

  ***Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

   

  Kitos paslaugos
  Be Priority Pass kortelės
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Mokestis eurais
  Kelionių draudimas. Draudimo apsaugos ir draudimo sumos****
  - Būtinoji medicininė pagalba
  70 000 €
  - Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (mirties ir neįgalumo rizikoms)
  14 500 €
  - Civilinė atsakomybė
  25 000 € (franšizė 100 €)
  - Bagažo draudimas
  1 000 € (franšizė 25 €)
  - Bagažo vėlavimo draudimas
  150 € (franšizė 25 €)
  - Kelionės vėlavimo draudimas
  500 € (franšizė 4 val.)
  - Kelionės išlaidų draudimas
  1000 € (franšizė 50 €)

   ****Detali informacija apie kelionių draudimo sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuose.

   

  Priority Pass kortelė*****
  Be Priority Pass kortelės
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Mokestis eurais
  Išdavimas/atnaujinimas
  -
  nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas
  -
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  -
  14,48 €
  Kortelės galiojimo laikas******
  -
  4 metai
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui
  -
  24,00 €

  *****„Priority Pass” kortelė išduodama ir atnaujinama tik pagrindinei sąskaitos kortelei.

  ****** „Priority Pass" kortelės galiojimo laikas sutampa su pagrindinės sąskaitos kortelės galiojimo laiku.

   

  Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pagal limito tipą
  Skaičiavimai atlikti pasirinkus 1 500 Eur kredito limitą, kurio galiojimo terminas 24 mėn. Išlaidos, kurios įtrauktos į bendrą kredito limito kainą (priklausomai nuo limito tipo): kortelės išdavimo mokestis, metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, litų įskaitymo į sąskaitą iš kitų LR registruotų bankų administravimas, mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis, mokestis už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį, palūkanos.

  Kredito limito tipas
  Kortelė
  Metinė palūkanų norma (%)
  Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (%)
  Bendra kredito gavėjo mokama suma (EUR)
  Beprocentis nuolatinis
  „MasterCard Gold“ su „Priority Pass“
  18
  27.01
  2185.84
  „MasterCard Gold“ be „Priority Pass“
  18
  24.65
  2142.39

   


 • MasterCard Platinum
  Su Priority Pass kortele
  Kortelės išdavimas:
  Mokestis eurais
  - pagrindinės
  57,92 €
  - papildomos
  57,92 €
  Kortelės atnaujinimas:
  - pagrindinės
  57,92 €
  - papildomos
  57,92 €
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  nemokamai
  Naujo kortelės atpažinties kodo (PIN) suteikimas (išduodama nauja kortelė)
  nemokamai
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis*
  115,85 €
  Palūkanų norma už sąskaitos kredito likutį
  0%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  18%
  Kortelės galiojimo laikas
  4 metai
  PIN kodo pakeitimas Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  nemokamai
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje
  -
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu per 72 valandas nuo Kliento prašymo pateikimo
  115,85 €

   *Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.

   

  Mėnesio atakaitos pateikimas
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  „Danske eBanko“ sistema / Elektroniniu paštu / Banke
  nemokamai
  Paštu
  -

   

  Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Banko klientų aptarnavimo skyriuose Lietuvoje
  1,5 % (min 0.87 €)
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje
  2 % (min 0.87 €)
  Grynųjų pinigų išmokėjimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  2 % (min 0.87 €)
  Lietuvos bankų (DnB Nord, „Swedbank“, SEB banko) bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)
  Kitų bankų bankomatuose ir kasose
  2% (min 2.90 €)

   

  Grynųjų pinigų įnešimas
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose
  nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
  nemokamai

   

  Dienos/ mėnesio atliekamų operacijų su kortelėmis limitai**
  Su Priority Pass kortele
  Dienos grynųjų pinigų paėmimas:
  Limitas eurais
  Dienos grynųjų pinigų operacijų skaičius
  15
  Dienos grynųjų pinigų paėmimo suma
  14.490
  Dienos atsiskaitymo limitas:
  Dienos atsiskaitymo operacijų kortele skaičius
  neribojama
  Dienos atsiskaitymų kortele suma
  neribojama
  Dienos atsiskaitymų internete suma
  4 350 €
  Dienos visų tipų atsiskaitymo operacijų suma
  -
  Leistina dienos išlaidų suma kai imami grynieji pinigai/atsiskaitoma už prekes ar paslaugas
  -
  Leistini mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo ir atsiskaitymo kortele operacijų limitai
  neribojama
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą grynųjų pinigų išėmimams bankomate bei atsiskaitymo operacijoms kortele:
  Mokestis eurais
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  nemokamai
  Mokestis už dienos/mėnesio limito nustatymą/keitimą atsiskaitymo operacijoms internete:
  Banko skyriuje
  nemokamai
  „Danske eBanku“
  nemokamai
  Kitos sąlygos:
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR
  1,75 proc.

   **Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.

   

  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai***
  Su Priority Pass kortele
  Atsiskaitymo dokumento gavimas:
  Mokestis eurais
  - iš Lietuvos įmonių
  4,34 €
  - iš užsienio įmonių
  11,58 €
  Kelionės dokumento (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.), atsiskaičius užsienyje, gavimas
  34,75 €

  ***Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

   

  Kitos sąlygos
  Su Priority Pass kortele
  Kelionių draudimas. Draudimo apsaugos ir draudimo sumos****
  Mokestis Eurais
  - Būtinoji medicininė pagalba
  90 000 €
  - Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (mirties ir neįgalumo rizikoms)
  25 000 €
  - Civilinė atsakomybė
  100 000 €
  - Bagažo draudimas
  2 000 € (franšizė 25 €)
  - Bagažo vėlavimo draudimas
  500 € (franšizė 4 val.)
  - Kelionės vėlavimo draudimas
  500 € (franšizė 4 val.)
  - Kelionės išlaidų draudimas
  2 000 €

  ****Detali informacija apie kelionių draudimo sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuose.

   

  Priority Pass kortelė*****
  Su Priority Pass kortele
  Mokestis eurais
  Išdavimas/atnaujinimas
  nemokamai
  Prarastos kortelės blokavimas
  nemokamai
  Blokuotos kortelės pakeitimas nauja
  14,48 €
  Kortelės galiojimo laikas******
  4 metai
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui
  24,00 €

   *****„Priority Pass” kortelė išduodama ir atnaujinama tik pagrindinei sąskaitos kortelei.

  ****** "Priority Pass" kortelės galiojimo laikas sutampa su pagrindinės sąskaitos kortelės galiojimo laiku.

   

  Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pagal limito tipą

  Skaičiavimai atlikti pasirinkus 1 500 Eur kredito limitą, kurio galiojimo terminas 24 mėn. Išlaidos, kurios įtrauktos į bendrą kredito limito kainą (priklausomai nuo limito tipo): kortelės išdavimo mokestis, metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, litų įskaitymo į sąskaitą iš kitų LR registruotų bankų administravimas, mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis, mokestis už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį, palūkanos.

  Kredito limito tipas
  Kortelė
  Metinė palūkanų norma (%)
  Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (%)
  Bendra kredito gavėjo mokama suma (EUR)
  Beprocentis nuolatinis
  „MasterCard Platinum“
  18
  36.99
  2346.00

   

Kortelių kredito limitai

 • MasterCard Standard kortelėje
  Nuolatinis kredito limitas
  Mokestis eurais
  Mokestis už kredito limito suteikimą/pratęsimą
  nemokamai
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą)
  14,48 €
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą
  16%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos
  Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos+ 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  18%
  Beprocentis kredito limitas
  Mokestis už kredito limito suteikimą/pratęsimą
  nemokamai
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą)
  14,48 €
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą
  0%
  Palūkanų norma už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį
  16%
  Mokestis už papildomo kredito limito padengimo laikotarpio suteikimą
  2,9 €
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos
  Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos+ 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų neįvykdymo palūkanos
  18%

   

  Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pagal limito tipą

  Skaičiavimai atlikti pasirinkus 1 500 Eur kredito limitą, kurio galiojimo terminas 24 mėn. Išlaidos, kurios įtrauktos į bendrą kredito limito kainą (priklausomai nuo limito tipo): kortelės išdavimo mokestis, metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, litų įskaitymo į sąskaitą iš kitų LR registruotų bankų administravimas, mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis, mokestis už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį, palūkanos.

  Kredito limito tipas
  Kortelė
  Metinė palūkanų norma (%)
  Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (%)
  Bendra kredito gavėjo mokama suma (EUR)
  Nuolatinis
  „MC Standard“ be kelionių draudimo
  16
  18.97
  2018.02
  „MC Standard“ su kelionių draudimu
  16
  19.80
  2035.39
  Beprocentis
  „MC Standard“ be kelionių draudimo
  16
  20.22
  2044.08
  „MC Standard“ su kelionių draudimu
  16
  21.08
  2061.46

   

 • MasterCard Platinum/ MasterCard Gold kortelėse
  Beprocentis nuolatinis kredito limitas
  Mokestis eurais
  Mokestis už kredito limito suteikimą/pratęsimą
  nemokamai
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą)
  14,48 €
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą
  18%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos
  Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos+ 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos
  18%

   

  Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pagal limito tipą

  Skaičiavimai atlikti pasirinkus 1 500 Eur kredito limitą, kurio galiojimo terminas 24 mėn. Išlaidos, kurios įtrauktos į bendrą kredito limito kainą (priklausomai nuo limito tipo): kortelės išdavimo mokestis, metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, litų įskaitymo į sąskaitą iš kitų LR registruotų bankų administravimas, mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis, mokestis už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį, palūkanos.

  Kredito limito tipas
  Kortelė
  Metinė palūkanų norma (%)
  Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (%)
  Bendra kredito gavėjo mokama suma (EUR)
  Beprocentis nuolatinis
  „MasterCard Gold“ su „Priority Pass“;„Visa Gold“ su „Priority Pass“
  18
  27.01
  2185.84
  „MasterCard Gold“ be „Priority Pass“;„Visa Gold“ be „Priority Pass“
  18
  24.65
  2142.39
  „MasterCard Platinum“
  18
  36.99
  2346.00

Paskolos

 • Būsto paskolos
  Mokestis eurais
  Paskolos sutarties dokumentų paruošimo mokestis
  ne mažiau kaip 0,2% nuo suteikiamos paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 150,00 €
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas*
  Mėn. Skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 150,00 €
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas
  palūkanų mažinimas x paskolos suma, bet ne mažiau 150,00 €
  paskolos sumos didinimas
  0,2% (nuo didinamos sumos), bet ne mažiau 150,00 €
  mokėjimo dienos, kredito lėšų panaudojimo termino (kai nekeičiamas kredito grąžinimo atidėjimo terminas), įkeisto turto draudimo sąlygų keitimas
  15,00 €
  kitų sutarties sąlygų keitimas
  150,00 €
  mokestis už fiksuotų palūkanų termino keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos
  Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144.81 €
  Iki 1m. (imtinai)
  1%
  1-2 m. (imtinai)
  1,50%
  2-3 m. (imtinai)
  2,50%
  3-5 m. (imtinai)
  3,50%
  virš 5 m.
  4%
  Mokestis už duomenų patikrinimą VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje
  5,79 €
  Mokestis už duomenų patikrinimą Hipotekos registre (dėl pirminio įkeitimo išregistravimo, dėl hipotekos pakeitimo įregistravimo, dėl hipotekos išregistravimo)
  11,58 €
  Mokestis už paskolos gražinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis)
  Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos
  Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144.81 €
  Iki 1m. (imtinai)
  1%
  1-2 m. (imtinai)
  1,50%
  2-3 m. (imtinai)
  2,50%
  3-5 m. (imtinai)
  3,50%
  virš 5 m.
  4%
  Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144.81 € , išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Netesybos
  0,08% negrąžintos sumos
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis
  28,96 €
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis
  28,96 €
  Mokestis už lėšų pervedimą iš „Danske Bank“ klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą
  jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14.48 € už lėšų pervedimo operaciją.

   

  *Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis.

 • Vartojimo paskolos
  Sutarties dokumentų parengimo mokestis
  1% nuo suteikiamos paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 30,00 €
  Delspinigiai (mokami nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas už kiekvieną kalendorinę dieną)
  0,05% nuo pradelstos sumos
  Mokestis už anksčiau termino grąžinamą vartojimo kreditą ar jo dalį (mokestis skaičiuojamas, jei anksčiau termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2316.96 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį)
  1% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra ilgesnis nei vieneri metai;
  0,5% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra trumpesnis nei vieneri metai

 • Vartojimo paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą bei Paskolos komerciniams ir investiciniams tikslams
  Mokestis Eurais
  Paskolos sutarties dokumentų paruošimo mokestis
  ne mažiau kaip 0,5% nuo suteikiamos paskolos sumos, bet ne mažiau 150,00 €
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas
  palūkanų mažinimas ´ paskolos suma, bet ne mažiau 202.73 €
  paskolos sumos didinimas
  0,5% nuo sumos, kuria didinama paskola, bet ne mažiau 150,00 €
  mokėjimo dienos keitimas
  15,00 €
  kitų sutarties sąlygų keitimas
  150,00 €
  mokestis už fiksuotų palūkanų terminio keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos
  Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144.81 €
  Iki 1m. (imtinai)
  1%
  1-2 m. (imtinai)
  1,50%
  2-3 m. (imtinai)
  2,50%
  3-5 m. (imtinai)
  3,50%
  virš 5 m.
  4%
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas*
  Mėn. skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 144.81 €
  Mokestis už paskolos grąžinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis).
  Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144.81€, išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos
  Dydis procentais nuo Kredito likučio, bet ne mažiau 144.81€
  Iki 1m. (imtinai)
  1%
  1-2 m. (imtinai)
  1,50%
  2-3 m. (imtinai)
  2,50%
  3-5 m. (imtinai)
  3,50%
  virš 5 m.
  4%
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis
  28,96 €
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis
  28,96 €
  Netesybos
  0,08% nuo negrąžintos sumos
  Mokestis už lėšų pervedimą iš „Danske Bank“ klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą**
  jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14.48 € už lėšų pervedimo operaciją.

   *Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis.

  **Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

Elektroninė bankininkystė

 • Danske eBankas
  Mokestis eurais
  Prisijungimas
  nemokamai
  Aptarnavimas
  nemokamai
  Slaptažodžių generatoriaus išdavimas (banko padalinyje)
  10,14 €
  Slaptažodžių generatoriaus atblokavimas
  2,00 €

 • Danske mBankas
  Mokestis eurais
  Prisijungimas
  nemokamai
  Aptarnavimas/ Atnaujinimas
  nemokamai

 • Danske SMS bankas
  Mokestis eurais
  Prisijungimo mokestis
  nemokamai
  Aptarnavimo mokestis
  nemokamai
  Už kiekvieną atsakymo žinutę
  0,09 €

Investicinių paslaugų įkainiai

 • Nuosavybės vertybinių popierių pirkimas/pardavimas
  Mokestis eurais
  AB Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pirkimas / pardavimas
  0,40% (ne mažiau kaip 6 €)
  Estijos, Latvijos biržose (valiuta – Euras (EUR)
  Pirkimas / pardavimas
  0,40% (ne mažiau kaip 6 €)
  Airijos, Austrijos, Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijosšalių (valiuta - euras (EUR))biržose;Australijos(valiuta - Australijos doleris (AUD)),Didžiosios Britanijos(valiuta – Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP)),Čekijos(valiuta - Čekijos krona (CZK)),Danijos(valiuta - Danijos krona (DKK)),Honkongo(valiuta - Honkongo doleris (HKD)) ,Japonijos(valiuta - Japonijos jena (JPY)),Jungtinės Amerikos Valstijų(valiuta - JAV doleris (USD),Kanados(valiuta - Kanados doleris (CAD)),Lenkijos (valiuta - Lenkijos zlotas (PLN)),Norvegijos biržose(valiuta - Norvegijos krona (NOK)),Pietų Afrikos Respublikos (valiuta - Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)),Singapūro(valiuta - Singapūro doleris (SGD)),Švedijos (valiuta - Švedijos krona (SEK)),Šveicarijos(valiuta - Šveicarijos frankas (CHF))biržose
  Pirkimas / pardavimas
  0.50% (ne mažiau kaip 30 €)
  Pirkimo atveju Didžiosios Britanijos vertybinių popierių biržose papildomai mokamas žyminis mokestis, kai perkama GBP valiuta
  0,50%
  Pirkimo atveju Airijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas žyminis mokestis
  1,00%
  Pirkimo atveju Italijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas finansinių sandorių mokestis
  0,10%
  Pirkimo atveju Prancūzijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas finansinių sandorių mokestis
  0.30%
  Rusijos biržoje – MICEX birža (valiuta – Rusijos rublis (RUB))
  Pirkimas / pardavimas
  0.70% (ne mažiau kaip 50 €)

   

  * Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos Banko skelbiamą oficialų kursą.


 • Obligacijų pirkimas/pardavimas
  Mokestis eurais
  NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje prekiaujamos Lietuvos Vyriausybės obligacijos
  Pirkimas aukcione
  0,02% (ne mažiau kaip 15 €)
  Pirkimas / pardavimas antrinėje rinkoje
  0,05% (ne mažiau kaip 10 €)
  Kitos obligacijos
  Pirkimas / pardavimas pirminėje rinkoje
  0,10% (ne mažiau kaip70 EUR)
  Pirkimas / pardavimas antrinėje rinkoje 
  pagal atskirą susitarimą

   

  * Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Lietuvos Banko skelbiamą oficialų kursą.


 • Investicinių fondų pirkimas/pardavimas/keitimas
  Mokestis eurais
  Banko platinami investicinių fondų vienetai
  pagal atitinkamų investicinių fondų dokumentuose nustatytus įkainius

 • Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymas
  Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų vertybinių popierių sąskaitoje, vertės
  Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis(jei per ataskaitinį laikotarpį vertybinių popierių sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas)
  0.48 €
  iki 250 000,00 €
  0.006%
  nuo 250 000,01 €
  0.003%
  Užsienio valstybėse registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis(jei per ataskaitinį laikotarpį vertybinių popierių sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas)
  0.48 €
  Rusija:
  akcijos
  0.07%
  obligacijos
  0.07%
  Airija, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Honkongas, Italija, Ispanija Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija:
  akcijos
  0.015%
  obligacijos, euroobligacijos
  0.01%
  Bosnija, Bulgarija, Čekija, Islandija, Izraelis, Kipras, Kroatija, Lenkijos, Rumunijos, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Pietų Afrikos Respublika, Turkija, Ukraina, Vengrija:
  akcijos
  0.04%
  obligacijos
  0.03%
  Investiciniai fondai
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis(jei per ataskaitinį laikotarpį vertybinių popierių sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas)
  0.48 €
  Banko grupės platinamų investicinių fondų sąskaitos tvarkymas
  Nemokamai (minimalus sąskaitos mokestis netaikomas)

 • Kitos paslaugos
  Mokestis eurais
  Lietuvos emitentų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis)
  Nemokamai
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis)
  4,30 €
  Banko viduje
  1,45 €
  Estijos emitentų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis)
  7,00 €
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis)
  7,00 €
  Banko viduje
  1,45 €
  Kitų užsienio emitentų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis / išeinantis)
  11.50 € + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Banko viduje
  1,45 €
  Kitos vertybinių popierių operacijos
  Mokestiniai pervedimai, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas
  2,90 €
  Vertybinių popierių įkeitimo registravimas
  14,50 €
  Dovanojimo sandorio registravimas
  4,30 €
  Esminiai įvykiai
  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį 
  (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskebtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi)
  0.20% nuo sandorio vertės
  Ataskaitos/pažymos
  Metinė pažyma
  nemokamai
  Detali metinė pažyma (su investicijų rezultato apskaičiavimu)
  8,70 €
  Išrašas iš sąskaitos
  nemokamai
  Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų likučius
  2.90 €(anglų kalba – 5.70 €)
  Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų judėjimus
  8.70 € (anglų kalba – 14.50 € )
  Pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius
  5,70 €
  Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas(paslauga teikiama ne visose rinkose)
  60,00 € ir kitos šalies mokesčiai
  Šiuose įkainiuose neįrašytos kitos paslaugos
  pagal atskirą susitarimą
  Maksimalus mokestis už lėšų likutį sąskaitoje*
  Už EUR sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 1.000.000 EUR
  Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. European central bank Deposit facility rate) /360
  Už SEK sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 4.500.000 SEK
  Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Swedish central bank Sweden repo rate (decision rate)) / 360
  Už CHF sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 250.000 CHF
  Šveicarijos centrinio banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (ang.l Swiss national bank Interest rate on sight deposits) / 360
  Už DKK sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 3.750.000 DKK
  Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danish national bank Certificates of deposit rate) / 360
  Už JPY sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 60.000.000 JPY
  Japonijos centrinio banko subalansuotos monetarinės politikos palūkanų norma (proc.) (angl. Bank of Japan Policy rate balance interest rate) / 360

   

  * Mokestis, neviršijant lentelėje nurodyto mokesčio dydžio absoliučios vertės (modulio), taikomas juridiniams asmenims, kuriuos bankas informuoja individualiai prieš 30 kalendorinių dienų. Mokestis skaičiuojamas kalendorinės dienos pabaigoje sąskaitos likutį, viršijantį nustatytą limitą, dauginant iš nustatyto mokesčio dydžio absoliučios vertės (modulio). Mokestis netaikomas likučiui valiuta, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui. Mokestis nurašomas už kalendorinį mėnesį šiam pasibaigus.

Kitos paslaugos

 • Kitos paslaugos (galioja ir UAB Danske Lizingo klientams)
  Rašto išdavimo mokestis:
  Mokestis eurais
  Už leidimą įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai
  150,00 €
  Lėšų deponavimas sąlyginio indėlio sąskaitoje
  0,1 % nuo sumos (ne mažiau 86.89 €)
  Pažymų apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas
  6,00 €
  Kitos pažymos
  20,00 €
  Kitų pažymų ir pranešimų išdavimas (už kiekvieną 1 metų laikotarpį)
  20,00 €
  Pažymos turto ir pajamų deklaracijai paruošimas kliento prašymu
  nemokamai
  Dokumentų kopijų išdavimas (už kiekvieną lapą)
  1,45 €
  Mokestis už leidimų/sutikimų/pažymų, susijusių su bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą (išskyrus leidimą įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai)
  30,00 €
  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu
  5.79 € ir kurjerinio pašto mokesčiai
  Pažymos apie šeimos sudėtį užsakymas iš ,,Gyventojų registro tarnybos”
  4,34 €
  Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Banke
  0.30 € už vieną lapą
  Dokumentų kopijų (senesnių nei 1 metai) išdavimas
  5,00 €

Kainynas privatiems klientams (galioja nuo 2018 m. balandžio 1 d.)

Jums taip pat gali būti aktualu