Paslaugų įkainiai

Sąskaitos

 • Banko sąskaitos atidarymo mokesčiai
    Mokestis
  Banko sąskaitos atidarymas (netaikomas klientams, turintiems bent vieną sąskaitą banke) 35,00 EUR
  Banko sąskaitos nerezidentams atidarymas 150,00 EUR
  Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymas nemokamai
  Indėlio sąskaitos atidarymas nemokamai
 • Metų palūkanų norma už banko sąskaitos likutį 
  Sąskaita EUR nemokamos
  Sąskaita AUD, CAD, DKK, GBP, NOK, SEK valiuta nemokamos
  Sąskaita USD valiuta nemokamos
  Sąskaita kita užsienio valiuta nemokamos
  *Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o kalendoriniame mėnesyje – faktinis dienų skaičius.
  Mėnesio palūkanos bus pervestos į kliento banko sąskaitą paskutinę kalendorinio mėnesio dieną.
  Nerezidentams palūkanos nemokamos.

 • Banko sąskaitos tvarkymo mokesčiai
  Mėnesinis mokestis privatiems klientams1 0,29 EUR
  Mėnesinis mokestis privatiems klientams nerezidentams(išskyrus Europos ekonominės zonos ir Šveicarijos piliečius) 1 10,00 EUR
  1 Mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį paskutinę mėnesio dieną.

 • Sąskaitos išrašai
  Sąskaitos išrašas Danske eBank nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas nemokamai
  Indėlio sąskaitos išrašas Verslo centre nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Verslo centre 5,00 EUR (einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį, max. 30,00 EUR . Nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai.

Lėšų valdymas

 • Automatinis sąskaitos likučio mažinimas/papildymas 
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/papildymo paslaugos sutarties sudarymo mokestis nemokamai
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/ papildymo paslaugos mėnesinis aptarnavimo mokestis 1 nemokamai
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/papildymo paslaugos sutarties keitimo mokestis nemokamai
  Automatinio sąskaitos likučio papildymo paslaugos, susijusios su periodinio investavimo sandoriais, mėnesinis aptarnavimo mokestis nemokamai

   

  1 mokėjimams taikomi mokėjimų elektroniniais kanalais banko viduje ir Danske Bank Grupės (Mokėtojo ir Gavėjo sąskaitos laikomos viename iš „Danske Bank A/S“ Baltijos šalių filialų) mokėjimų įkainiai. Mėnesinis aptarnavimo mokestis netaikomas sutartims su valiutos keitimu.

 • Nuolatiniai mokėjimai
  Nuolatiniai mokėjimai taikomi mokėjimų elektroniniais kanalais banko viduje, ES mokėjimų ir tarptautinių mokėjimų įkainiai


Elektroniniai kanalai

Mokėjimai

 • Mokėjimai banko viduje
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas nemokamai 2,50 EUR
  Pervedimas į savo sąskaitas Danske Bank iki 2,50 EUR sumos- nemokamai
  Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitą 0,23 EUR 2,50 EUR
 • EUR mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Vietinis mokėjimas
  0,41 EUR 2,50 EUR
  EU mokėjimas 1

  0,41 EUR 2,50 EUR
  Skubus vietinis mokėjimas

  7,50 EUR 15,00 EUR

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.

 • Tarptautiniai mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" 3 paprastas 13,00 EUR
  skubus 28,96 EUR
  labai skubus 72,41 EUR
  paprastas 22,00 EUR
  skubus 31,86 EUR
  labai skubus 75,30 EUR
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4 paprastas 26,00 EUR
  skubus 34,75 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  paprastas 30,00 EUR
  skubus 40,55 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  Gavėjo banko mokestis už mokėjimą su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4,6 16,00 EUR 16,00 EUR

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.
  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  5 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.
  6 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.
  7 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Danske Bank grupės  mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Danske Bank grupės mokėjimas tarp to paties kliento sąskaitų7 nemokamai nemokamai
  Mokėjimo nurodymas eurais į kito kliento sąskaitą Danske Bank grupės bankuose, kuris atitinka EU mokėjimo sąlygas 0,41 EUR 2,50 EUR
  Danske bank grupės mokėjimas (mokėjimas į kito kliento sąskaitą esančią Danske grupės bankuose) 5 13,00 EUR 22,00 EUR
  Danske Bank grupės mokėjimas (Mokėtojo ir Gavėjo sąskaitos laikomos viename iš „Danske Bank A/S“ Baltijos šalių filialų) 0,41 EUR 2,50 EUR

   

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.
  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  5 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.
  6 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.
  7 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Gaunami mokėjimai
  Mokėjimo banko viduje įskaitymas nemokamai
  ES mokėjimo įskaitymas nemokamai
  Danske Bank grupės mokėjimo tarp savo sąskaitų įskaitymas 7 nemokamai
  Tarptautinio mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis 3 8,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas kitomis valiutomis 3 10,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" įskaitymas4 (Banko klientui mokestis netaikomas) 23,17 EUR
  Tarptautinio mokėjimo eurais iš ES šalių įskaitymo administravimas, kai nekorektiškas gavėjo IBAN (Banko klientui mokestis netaikomas, mokestis taikomas lėšų siuntėjui) 7.00 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
  Tarptautinio mokėjimo įskaitymo iš užsienio bankų administravimas (jei mokesčius moka mokėtojas (Banko klientui mokestis netaikomas)) 2.90 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto užsienio valiutos įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.
  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius.
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  5 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.
  6 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.
  7 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 2,90 EUR
  - tarptautinio mokėjimo 9,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko
  - mokėjimo banko viduje 2,90 EUR
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 10,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  - tarptautinio mokėjimo 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 2,90 EUR
  - tarptautinio mokėjimo 9,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 10,00 EUR
  - tarptautinio mokėjimo 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą 10,00 EUR
  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą 44,00 EUR
  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas
  - vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 15,00 EUR
  - tarptautinio mokėjimo 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą 6,00 EUR (už patvirtinimą)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius) 10,00 EUR (už kopiją)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto daugiau nei prieš 6 mėnesius) 20,00 EUR (už kopiją)
  Papildomas mokestis jei mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas arba IBAN sąskaita arba jie yra nurodyti nekorektiškai 9,00 EUR
  Lėšų nurašymas, vykdant PLAIS1 nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas 0,87 EUR
  1VĮ Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema. Sistemos palaikymo mokestis nurašomas papildomai ir mokamas Registrų centro naudai.
 • E. sąskaitos gavimas ir apmokėjimas

   

     Elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku) Banko padalinyje
  Prašymo gauti e. sąskaitas pateikimas nemokamai nemokamai
  E. sąskaitos gavimas nemokamai nemokamai
  E. sąskaitos vienkartinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita Danske banke) 0,23 EUR 2,50 EUR
  E. sąskaitos vienkartinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita kitame banke) 0,41 EUR 2,50 EUR
  E. sąskaitos spausdinio pateikimas Banko skyriuje N/A 1,45 EUR

 • E. sąskaitos automatinis apmokėjimas
  E. sąskaitos automatinio mokėjimo sutarties sudarymas/nutraukimas nemokamai nemokamai
  E. sąskaitos automatinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita Danske banke) nemokamai N/A
  E. sąskaitos automatinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita kitame banke) nemokamai N/A

Grynųjų pinigų operacijos

 • Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą
  Banknotų 0,15 % nuo sumos, ne mažiau kaip 2,50 EUR
  Centų ir euro monetų kai suma viršija 2.90 EUR 2 4,5% nuo visos sumos (ne mažiau nei 2,50 EUR

   

  1  Mokestis netaikomas jeigu atliekant operaciją pateikiamas ir mokėjimo nurodymas, lygus arba ne mažesnis įneštų grynųjų pinigų  sumai. Tuo atveju kai mokėjimo nurodymo suma mažesnė už įneštų grynųjų pinigų sumą, mokestis bus taikomas  tik tai sumai, kuriai nėra pateiktas mokėjimo nurodymas.
  2 Bankas priima ir atlieka operacijas tik su išrūšiuotomis pagal vertę monetomis bei centais. Neišrūšiuotos monetos ir centai nepriimami.

 • Nurodymas pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus
  į kito kliento sąskaitą Danske Bank Lietuvoje 2,50 EUR
  paprastu pervedimu į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose 2,50 EUR
  į terminuotojo indėlio sąskaitą nemokamai

 • Grynųjų pinigų išmokėjimas
  Iš banko sąskaitos 0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2.50 EUR
  Sąskaitos likutis eurais, kurio vertė neviršija 2.50 eurų, išmokamas nemokamai.
  Sąskaitos likutis užsienio valiuta, kurio vertė yra mažesnė negu mažiausios vertės tos užsienio valiutos banknoto nominalas:
  - konvertuotas į eurus išmokamas nemokamai;
  - užsienio valiuta išmokamas nemokamai, jeigu klientas jį papildo iki sumos, atitinkančios mažiausios vertės tos užsienio valiutos banknoto nominalą
  Terminuotojo indėlio išmokėjimas:
  - Kai lėšos buvo įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sandorio sudarymo dieną ir indėlis buvo išlaikytas visą sutartyje nurodytą terminą nemokamai
  - Kitais atvejais 0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2,50 EUR

 • Grynųjų pinigų užsakymas
  Jeigu paimama pinigų suma viršija 14481 EUR arba ekvivalentas užsienio valiuta:
  - pinigus reikia užsakyti prieš 1 darbo dieną iki 14.00 val.; nemokamai
  - pageidaujant pinigus paimti be išankstinio užsakymo tą pačią Banko darbo dieną 0,8% nuo sumos
  Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas 0,1% nuo sumos (ne daugiau 300,00 EUR)

 • Grynųjų pinigų nominalų keitimas į kitus nominalus
  Centų ir euro monetų keitimas į banknotus 2 4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 1.45 EUR
  Banknotų ir euro monetų keitimas į monetas (eurų ir centų) 2 4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 5.79 EUR
  Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus 1,0% nuo sumos, ne mažiau 0,14 EUR
  Mokestis už valiutos pirkimo/pardavimo operaciją 2 1,50 EUR
  Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,03 EUR už kiekvieną banknotą
  Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,03 EUR už kiekvieną banknotą
  1 Mokestis netaikomas jeigu atliekant operaciją pateikiamas ir mokėjimo nurodymas, lygus arba ne mažesnis įneštų grynųjų pinigų sumai. Tuo atveju kai mokėjimo nurodymo suma mažesnė už įneštų grynųjų pinigų sumą, mokestis bus taikomas tik tai sumai, kuriai nėra pateiktas mokėjimo nurodymas.
  2
  Bankas priima ir atlieka operacijas tik su išrūšiuotomis pagal vertę monetomis bei centais. Neišrūšiuotos monetos ir centai nepriimami.


Paskolos

 • Būsto paskolos
  Paskolos sutarties dokumentų paruošimo mokestis ne mažiau kaip 0,2% nuo suteikiamos paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 150,00 EUR
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas 1 Mėn. Skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 150,00 EUR
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas palūkanų mažinimas X paskolos suma, bet ne mažiau 150,00 EUR
  paskolos sumos didinimas 0,2% (nuo didinamos sumos), bet ne mažiau 150,00 EUR
  mokėjimo dienos, kredito lėšų panaudojimo termino (kai nekeičiamas kredito grąžinimo atidėjimo terminas), įkeisto turto draudimo sąlygų keitimas 15,00 EUR
  kitų sutarties sąlygų keitimas 150,00 EUR
  mokestis už fiksuotų palūkanų termino keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Mokestis už duomenų patikrinimą VĮ ,,Registrų centras” duomenų bazėje 5,79 EUR
  Mokestis už duomenų patikrinimą Hipotekos registre (dėl pirminio įkeitimo išregistravimo, dėl hipotekos pakeitimo įregistravimo, dėl hipotekos išregistravimo) 11,58 EUR
  Mokestis už paskolos gražinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis). Mokestis nėra taikomas sutartims pasirašytoms po 2017.06.30. Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144.81EUR , išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Netesybos 0,05% nuo negrąžintos sumos
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš Danske Bank klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą2 jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14,48 EUR už lėšų pervedimo operaciją.

   

   

  1 Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
  2 Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

 • Vartojimo paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą bei Paskolos komerciniams ir investiciniams tikslams
  Paskolos sutarties dokumentų paruošimo mokestis ne mažiau kaip 0,5% nuo suteikiamos paskolos sumos, bet ne mažiau 150,00 EUR
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas palūkanų mažinimas x paskolos suma, bet ne mažiau 202,73 EUR
  paskolos sumos didinimas 0,5% nuo sumos, kuria didinama paskola, bet ne mažiau 150,00 EUR
  mokėjimo dienos keitimas 15,00 EUR
  kitų sutarties sąlygų keitimas 150,00 EUR
  mokestis už fiksuotų palūkanų terminio keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas 1 Mėn. skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 144.81EUR
  Mokestis už paskolos grąžinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis). Mokestis nėra taikomas sutartims pasirašytoms po 2017.06.30. Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144,81EUR, išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Netesybos 0,05% nuo negrąžintos sumos
  Mokestis už lėšų pervedimą iš Danske Bank klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą2 jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14.48 EUR už lėšų pervedimo operaciją.

   

  1 Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
  2 Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

 • Vartojimo paskolos
  Sutarties dokumentų parengimo mokestis 1% nuo suteikiamos paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 30,00 €
  Delspinigiai (mokami nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas už kiekvieną kalendorinę dieną) 0,05% nuo pradelstos sumos
  Mokestis už anksčiau termino grąžinamą vartojimo kreditą ar jo dalį (mokestis skaičiuojamas, jei anksčiau termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2316,96 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį) 1% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra ilgesnis nei vieneri metai;
  0,5% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra trumpesnis nei vieneri metai
 • Sąskaitos kreditas
  Mokestis už kredito suteikimą 1% nuo suteikiamo kredito sumos, bet ne mažiau kaip 15.00 EUR, jei kreditas suteikiamas mokėjimo kortelės sąskaitai;
  1% nuo suteikiamo kredito sumos, bet ne mažiau kaip 30.00 EUR, jei kreditas suteikiamas banko sąskaitai.
  Mokestis už sutarties pratęsimą/ pakeitimą 1% nuo suteikiamo kredito sumos, bet ne mažiau kaip 15,00 EUR, jei kreditas suteikiamas mokėjimo kortelės sąskaitai;
  1% nuo suteikiamo kredito sumos, bet ne mažiau kaip 30,00 EUR, jei kreditas suteikiamas banko sąskaitai.
  Palūkanų norma 16%
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%

Lizingas

 • Sutarties dokumentų parengimo mokestis
  Naujo lengvojo automobilio sutarties dokumentų parengimo mokestis 1% nuo sutartyje nurodytos turto vertės su PVM (ne mažiau 86,89 EUR )
  Kito turto sutarties dokumentų parengimo mokestis 1% nuo sutartyje nurodytos turto vertės su PVM (ne mažiau 144,81EUR )
 • Sutarties sąlygų keitimo mokestis
  Grafiko keitimas, kai šalių susitarimu teikiamos papildomos mokamos paslaugos (turto draudimas ir pan.) Nemokamai
  Mokėjimų dienos keitimas 14,48 EUR
  Kitų sutarties sąlygų keitimas 86,89 EUR
 • Mokesčiai už įgaliojimus, pažymas ir kitus dokumentus
  Pirmasis pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Pakartotinis (antras ir visi kiti kartai) pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas1 14,48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Įgaliojimo išduoti turto registracijos numerius ir/ar keisti kitus turto duomenis atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Turto subnuomos/panaudos leidimo, leidimo eksploatuoti turtą užsienyje paruošimas 1 Vieną kartą sutarties galiojimo metu – nemokamai;
  Visi kiti kartai – 14,48 EUR
  Skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Kitų įgaliojimų, leidimų ir sutikimų paruošimas 1 14,48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Dokumentų šeimos ir/ar paveldėjimo bylose paruošimas 28,96 EUR
  Dokumentų, susijusių su turto refinansavimu, paruošimas 86,89 EUR
  Dokumentų, susijusių su nutrauktos sutarties galiojimo atstatymu, paruošimas 144.81 EUR ir per sutarties nutraukimo laikotarpį negautų palūkanų suma

   


   1  PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.


 • Mokesčiai už kliento skolų sureguliavimo dokumentus
  Mokestis už rašto klientui siuntimą pakartotinai primenant apie įsiskolinimą pagal sutartį 4,34 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas iki sutarties nutraukimo (netaikoma susietojo vartojimo kredito sutartims) 28,96 EUR
  Sutarties nutraukimo rašto parengimas (netaikoma susietojo vartojimo kredito sutartims) 28,96 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas po sutarties nutraukimo (netaikoma susietojo vartojimo kredito sutartims) 1 28,96 EUR
  1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.

Mokėjimo kortelės

 • Debeto kortelės
  Debit MasterCard
  Kortelės išdavimas nemokamai
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) nemokamai
  Kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 2,90 EUR
  Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis 0,36 EUR
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje 0.4 % (min 0.29 EUR)
  UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0.4 % (min 0.29 EUR)
  Kitų bankų bankomatuose 1.4 % (min 0.29 EUR)
  Kitų bankų kasose 2% (min 5.79 EUR)
  Grynųjų pinigų įnešimas
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose nemokamai
  Grynųjų pinigų Įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai
  Operacijų su kortelėmis limitai1 , 2 Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 5/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 1450 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 10/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 2000 EUR/ neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 2900 EUR/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai
  - Banko skyriuje 8,69 EUR
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai3
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 1,75%
  1 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  2 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  3 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.
 • Kredito kortelės
    MasterCard Platinum su Priority Pass kortele ir Kelionių draudimu
  Kortelės išdavimas 57,92 EUR
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) 57,92 EUR
  Kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) nemokamai
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis1 115,85 EUR
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje 2 % (min 0.87 EUR)
  UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 2 % (min 0.87 EUR)
  Kitų bankų bankomatuose 2% (min 2.90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2% (min 2.90 EUR)
  Grynųjų pinigų įnešimas
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai
  Operacijų su kortelėmis limitai 2;3 Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 15/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 14 490 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius neribojama/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 4350 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai
  - Banko skyriuje nemokamai
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai4
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 1,75%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas nemokamai
  Kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės pakeitimas 14,48 EUR
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui 24 EUR

  1 Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.
  2 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  3 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  4 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

   

   


  MC Standard be kelionių draudimo MC Standard su kelionių draudimu MasterCard Gold su kelionių draudimu ir be Priority Pass kortelės MasterCard Gold su kelionių draudimu ir Priority Pass kortele
  Kortelės išdavimas 7,24 EUR 13.03 EUR 28,67 EUR 43,15 EUR
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) 7,24 EUR 13.03 EUR 28,67 EUR 43,15 EUR
  Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR 5,79 EUR 5,79 EUR 5,79 EUR
  Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis1 7,24 EUR 13.03 EUR 28,67 EUR 43,15 EUR
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos nemokamos nemokamos nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18% 18% 18% 18%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje 1,5 % (min 0.87 EUR) 1,5 % (min 0.87 EUR) 2 % (min 0.87 EUR) 2 % (min 0.87 EUR
  UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 1,5 % (min 0.87 EUR) 1,5 % (min 0.87 EUR) 2 % (min 0.87 EUR) 2 % (min 0.87 EUR)
  Kitų bankų bankomatuose 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR) 2% (min 2.90 EUR)
  Grynųjų pinigų įnešimas
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
  Operacijų su kortelėmis limitai 2;3 Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 7/neribojama 7/neribojama 15/neribojama 15/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 2030 EUR/neribojama 2030 EUR/neribojama 11590 EUR/ neribojama 11590 EUR/ neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 15/neribojama 15/neribojama neribojama/neribojama neribojama/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 4350 EUR/neribojama 4350 EUR/neribojama 4350 EUR/neribojama 4350 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 4350 EUR/neribojama 4350 EUR/neribojama neribojama/neribojama neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
  - Banko skyriuje 8,69 EUR 8,69 EUR 8,69 EUR 8,69 EUR
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai4
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR 100,00 EUR 100,00 EUR 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas N/A N/A N/A nemokamai
  Kortelės blokavimas N/A N/A N/A nemokamai
  Kortelės pakeitimas N/A N/A N/A 14,48 EUR
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui N/A N/A N/A 24 EUR
  1 Metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis yra nurašomas už praėjusius kalendorinius metus. Už paskutinius kortelės galiojimo metus metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas. Atnaujinant kortelę, nurašomas tik banko nustatytas kortelės atnaujinimo mokestis.
  2 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  3 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  4 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

 • Debeto kortelės (neišduodamos nuo  2018.04.01)
    MasterCard Debit Jaunimo (iki 14) MasterCard Debit Jaunimo (nuo 14)
  Kortelės išdavimas neišduodama neišduodama
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) neišduodama neišduodama
  Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 2,90 EUR 2,90 EUR
  Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis nemokamai nemokamai
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30% 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės siuntimas neregistruotu paštu Lietuvoje N/A nemokamai
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Banko bankomatų tinkle Lietuvoje nemokamai nemokamai
  UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai nemokamai
  Kitų bankų bankomatuose 1.4 % (min 0.29 EUR) 1.4 % (min 0.29 EUR)
  Kitų bankų kasose 2% (min 5,79 EUR) 2% (min 5,79 EUR)
  Grynųjų pinigų įnešimas
  Grynųjų pinigų įnešimas į kortelės sąskaitą Banko bankomatuose nemokamai nemokamai
  Grynųjų pinigų įnešimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai nemokamai
  Operacijų su kortelėmis limitai1 , 2 Dienos/Mėnesio Dienos/Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 5/neribojama 5/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 30 EUR/290 EUR 1450 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 5/neribojama 10/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 30 EUR/290 EUR 2000 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 30 EUR/290 EUR 2900 EUR/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku N/A nemokamai
  - Banko skyriuje nemokamai 8,69 EUR
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai3
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 1,75% 1,75%
  1 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  2 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  3 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.
 • Kredito limitas
  Sutarties sudarymo mokestis nemokamai
  Sutarties sąlygų pakeitimas 15,00 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
  Metinė palūkanų norma 18%
 • Nuolatinis kredito limitas (išduotiems iki 2018.04.01)
  MC Standard /Visa Classic kortelėje
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą) 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 16%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Beprocentis kredito limitas 
  Mokestis už kredito limito suteikimą/pratęsimą nemokamai
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą) 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 0%
  Palūkanų norma už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį 16%
  Mokestis už papildomo kredito limito padengimo laikotarpio suteikimą 2,90 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Beprocentis kredito limitas  (nebeišduodamas)
  Visa Gold kortelėje
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą) 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 0%
  Palūkanų norma už papildomą kredito limito padengimo laikotarpį 18%
  Mokestis už papildomo kredito limito padengimo laikotarpio suteikimą 5,79 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Vartojimo kredito limitas  (nebeišduodamas)
  MC Standard/Visa Classic/Novaturas kortelėje
  Mokestis už kredito limito dydžio ir grąžinimo termino bei mėnesinio mokėjimo dydžio keitimą kliento prašymu 8,69 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 13,90%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%
 • Beprocentis nuolatinis kredito limitas 
  MC Platinum/MC Gold kortelėje
  Mokestis už kredito limito suteikimą/pratęsimą nemokamai
  Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą). 14,48 EUR
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 18%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18%

Investavimas

 • Pasaugos sąskaitos atidarymas, uždarymas ir pervedimas 
  Pasaugos sąskaitos atidarymas ir uždarymas banko viduje nemokamai
  Asmeninės ir / arba įkeistos sąskaitos atidarymas Nasdaq CSD 30,00 EUR
  Vertybinių popierių portfelio, apskaitomų asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD, pervedimas kitam saugotojui 15,00 EUR
  Asmeninės ir / arba įkeistos sąskaitos uždarymas Nasdaq CSD 5,00 EUR

 • Fniansinių priemonų pirkimas/pardavimas  (mokestis skaičiuojamas procentais nuo sandorio vertės)
  AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pirkimas / pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Nasdaq Ryga vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pirkimas / pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Nasdaq Talinas vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pirkimas / pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Australijos (valiuta - Australijos doleris (AUD)), Honkongo (valiuta - Honkongo doleris (HKD)) , Japonijos, Tokijo akcijų biržoje (valiuta - Japonijos jena (JPY)), Meksikos (valiuta - Meksikos pesas (MXN)), Naujosios Zelandijos (valiuta - Naujosios Zelandijos doleris (NZD)), Singapūro, Singapūro akcijų biržoje (valiuta - Singapūro doleris (SGD)), Pietų Afrikos Respublikos , Johanesburgo akcijų biržoje (valiuta - Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR))
  Pirkimas / pardavimas 0,50%, ne mažiau kaip 30,00 EUR
  Airijos, Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos šalių (valiuta - euras (EUR)) biržose; Didžiosios Britanijos (valiuta – Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP)), Čekijos (valiuta - Čekijos krona (CZK)), Danijos (valiuta - Danijos krona (DKK)), Jungtinės Amerikos Valstijų (valiuta - JAV doleris (USD), Kanados (valiuta - Kanados doleris (CAD)), Lenkijos (valiuta - Lenkijos zlotas (PLN)), Norvegijos biržose (valiuta - Norvegijos krona (NOK)), Švedijos (valiuta - Švedijos krona (SEK)), Šveicarijos (valiuta - Šveicarijos frankas (CHF)) biržose
  Pirkimas / pardavimas 0,50%, ne mažiau kaip 30,00 EUR
  Pirkimo atveju Didžiosios Britanijos vertybinių popierių biržose papildomai mokamas žyminis mokestis, kai perkama GBP valiuta 0,50%
  Pirkimo atveju Airijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas žyminis mokestis 1,00%
  Pirkimo atveju Italijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas finansinių sandorių mokestis 0,10%
  Pirkimo atveju Prancūzijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas finansinių sandorių mokestis 0,30%

   

   1 Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Europos Centrinio Banko  skelbiamą oficialų kursą.  
  2 Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį  nuo vidutinės  vertybinių popierių,  per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)
  3 Gali būti taikomi papildomi mokesčiai vadovaujantis siūlomų vertybinių popierių atitinkamais dokumentais
  4 Siunčiama kliento prašymu.
  5 PVM bus pridėtas prie paslaugų mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

 • Obligacijų pirkimas/pardavimas (mokestis skaičiuojamas procentais nuo nominalios vertybinių popierių vertės, mokestis netaikomas, kai kita sandorio šalis yra Danske Bank A/S Lietuvos filialas)
  NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje prekiaujamos Lietuvos Vyriausybės obligacijos
  Pirkimas aukcione 0,02% ( ne mažiau kaip 15,00 EUR)
  Pirkimas / pardavimas antrinėje rinkoje 0,05% (ne mažiau kaip 10,00 EUR)
  Kitos obligacijos
  Pirkimas pirminėje rinkoje 0,10% (ne mažiau kaip 70,00 EUR)
  Pirkimas / pardavimas antrinėje rinkoje Pagal atskirą susitarimą
 • Investicinių fondų pirkimas/pardavimas/keitimas
  Banko platinami investicinių fondų vienetai pagal atitinkamų investicinių fondų dokumentuose nustatytus įkainius
 • Pasaugos sąskaitos tvarkymas
  Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje registruotų finansinių priemonių, laikomų asmeninėje sąskaitoje, tvarkymas
  Tuščios asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymas 6,50 EUR
  Mokestis už asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymą 0,003% nuo vertybinių popierių vertės, ne mažiau kaip 10,00 EUR
  Vertybinių popierių, apskaitomų banke, tvarkymas
  Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas) 0,48 EUR
  Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Latvijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Lietuvoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Kitose valstybėse registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas) 0,48 EUR
  Rusijoje ir Ukrainoje registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,07%
  obligacijos 0,07%
  Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Honkonge, Airijoje, Italijoje, Japonijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Naujojoje Zelandijoje, Portugalijoje, Singapūre, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,015%
  obligacijos, euroobligacijos 0,010%
  Bosnijoje, Bulgarijoje, Kipre, Kroatijoje, Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Islandijoje, Izraelyje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Turkijoje ir kitose šalyse registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,04%
  obligacijos 0,03%
  Investiciniai fondai
  Danske banko grupės platinamų investicinių fondų sąskaitos tvarkymas nemokamai

   

   

  1 Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Europos Centrinio Banko skelbiamą oficialų kursą.
  2 Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)
  3 Gali būti taikomi papildomi mokesčiai vadovaujantis siūlomų vertybinių popierių atitinkamais dokumentais
  4 Siunčiama kliento prašymu.
  5 PVM bus pridėtas prie paslaugų mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

 • Finansinių priemonių operacijos
  Lietuvoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis) nemokamai
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 4,30 EUR
  Banko viduje 1,45 EUR
  Estijoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis) 7,00 EUR
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 7,00 EUR
  Banko viduje 1,45 EUR
  Kitose užsienio šalyse registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis / išeinantis) 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Banko viduje 1,45 EUR
  Kitos pasaugos sąskaitos operacijos
  Mokestiniai pervedimai, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas 2,90 EUR
  Vertybinių popierių įkeitimo registravimas 14,50 EUR
  Dovanojimo sandorio registravimas 4,30 EUR
  Vertybinių popierių, prekiaujamų užsienio rinkose, pervedimai
  Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir Rusijos vertybiniai popieriai
  Pervedimai kitai sandorio šaliai, kuri neturi pasaugos sąskaitos Danske Bank A/S Estijos / Lietuvos / Latvijos filialuose 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Kitų šalių vertybiniai popieriai
  Pervedimai kitai sandorio šaliai, kuri neturi pasaugos sąskaitos Danske Bank A/S Estijos / Lietuvos / Latvijos filialuose 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Pervedimai banko viduje 1,45 EUR
  Mokestiniai pervedimai, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas 2,90 EUR
  Vertybinių popierių įkeitimo registravimas 14,50 EUR
  Dovanojimo sandorio registravimas 4,30 EUR
 • Ataskaitos
  Esminiai įvykiai išmokant dividentus/kuponus nemokamai
  Formos dėl palankesnio užsienio valstybių pajamų mokesčio taikymo, išmokant dividendus/kuponus nemokamai
  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskebtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi) 0,1% nuo sandorio vertės + 6,50 EUR, ne daugiau kaip 500,00 EUR
 • Esminiai įvykiai
  Esminiai įvykiai išmokant dividentus/kuponus nemokamai
  Formos dėl palankesnio užsienio valstybių pajamų mokesčio taikymo, išmokant dividendus/kuponus nemokamai
  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskebtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi) 0,1% nuo sandorio vertės + 6,50 EUR, ne daugiau kaip 500,00 EUR
  1 Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Europos Centrinio Banko skelbiamą oficialų kursą.
  2 Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)
  3 Gali būti taikomi papildomi mokesčiai vadovaujantis siūlomų vertybinių popierių atitinkamais dokumentais
  4 Siunčiama kliento prašymu.
  5 PVM bus pridėtas prie paslaugų mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Kitos paslaugos

 • Kitos paslaugos
  Rašto išdavimas: leidimas įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai 150,00 EUR
  Lėšų deponavimas sąlyginio indėlio sąskaitoje 0,1 % nuo sumos (ne mažiau 86.89 €)
  Pažymų apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas 6,00 EUR
  Kitos pažymos 20,00 EUR
  Kitų pažymų ir pranešimų išdavimas (už kiekvieną 1 metų laikotarpį) 20,00 EUR
  Pažymos turto ir pajamų deklaracijai paruošimas kliento prašymu nemokamai
  Dokumentų kopijų išdavimas (už kiekvieną lapą) 1,45 EUR 1
  Mokestis už leidimų/sutikimų/pažymų, susijusių su bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą (išskyrus leidimą įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai) 30,00 EUR
  Pažymos apie šeimos sudėtį užsakymas iš ,,Gyventojų registro tarnybos” 4,34 EUR 1
  Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Banke 0,30 EUR už vieną lapą 1
  Dokumentų kopijų (senesnių nei 1 metai) išdavimas 5,00 EUR 1
  Dokumentų siuntimas paštu Lietuvoje 3,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu į užsienį 6,00 EUR
  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai1
  1PVM yra įtrauktas į mokesčio dydį

Indėliai

Taupymo sąskaita

 • Taupymo sąskaita

  Taupymo sąskaitoje atliekamoms operacijoms taikomi standartiniai, viešai skelbiami, paslaugos atlikimo metu galiojantys Banko paslaugų įkainiai.

   

  Paslauga
  Įkainis
  Mėnesinis taupymo sąskaitos aptarnavimo mokestis
  nemokamai

   

  Metų palūkanų norma už taupymo sąskaitos likutį*
  Nuo 15 000 EUR
  1 mėn. EURIBOR (mėnesio vidutinė tarpbankinė palūkanų norma eurais)
  Nuo 20 000 USD
  1 mėn. USD Libor (mėnesio vidutinė tarpbankinė palūkanų norma JAV doleriais)

   

  Premijos norma**
  3 mėn.
  6mėn.
  Minimalus likutis
  skaičiuoti premijai
  EUR
  0.00 %
  0.00 %
  15 000
  USD
  0.20 %
  0.30 %
  20 000

   * Metų palūkanų normos už taupymo sąskaitos likutį pakeitimai esamoms taupymo sąskaitos sutartims įsigalioja prasidėjus artimiausiam naujam premijos periodui.
  Galiojančioms sutartims sudarytoms EUR valiuta taikoma 0 proc. metinė palūkanų norma.

  ** Premijos norma – metinių palūkanų norma, pagal kurią Bankas skaičiuoja ir moka klientui premiją – papildomas palūkanas už taupymo sąskaitoje premijos periodo metu laikytas lėšas. Premijos periodas – trijų / šešerių mėnesių trukmės terminas, už kurį skaičiuojama Premija. Pasibaigus pirmajam premijos periodui prasideda antrasis premijos periodas ir t.t.
  Premija už kiekvieną premijos periodo dieną skaičiuojama nuo mažiausio per tą premijos periodą taupymo sąskaitoje buvusio lėšų likučio, nustatyto po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, jeigu šis likutis nėra mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija.
  Jeigu taupymo sąskaitoje esančių lėšų likutis, nustatytas po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, bent vieną Premijos periodo dieną buvo mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija, Bankas Premijos už tą Premijos periodą klientui nemoka.
  Galiojančioms sutartims sudarytoms EUR valiuta taikoma 0 proc. premijos norma.


Kainynas privatiems klientams (pdf)

Kainynas privatiems klientams (pdf) (galioja nuo 2019 01 01)

Jums taip pat gali būti aktualu