Einamoji sąskaita

Einamoji sąskaita – tai pagrindinė priemonė tvarkant bet kokius savo finansus. Skirtingoms reikmėms galite turėti ne vieną, o daugiau sąskaitų.

Banko sąskaita skirtingiems Jūsų poreikiams

 • Buvimas „Danske Bank“ Grupės dalimi leidžia mums Jūsų sąskaitų, teikiamų paslaugų informaciją, taigi ir Jūsų pinigus, saugoti „Danske Bank“ Grupės sistemose Danijos Karalystėje. Jūsų sąskaitos ir jose esančios lėšos Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje yra lygiavertės sąskaitoms bet kurioje kitoje „Danske Bank“ Grupės šalyje.
 • Savo kasdienius finansus iš bet kurios vietos lengvai tvarkysite pasinaudodami „Danske Bank“ siūlomais sąskaitų valdymo įrankiais: „Danske eBanku“, „Danske mBanku“ ir pan.
 • Savo sąskaitą galėsite naudoti įvairioms reikmėms - gauti banko finansavimą, gauti lėšų iš savo partnerių, prekiauti užsienyje ir dar daugiau.

Daugiau apie sąskaitas

 • IBAN

   Tarptautinis banko sąskaitos numeris arba IBAN yra tarptautiniu mastu standartizuotas einamosios sąskaitos numerio formatas. Jis naudojamas visoje Europos Sąjungoje atliekant tarptautinius ir vietinius pinigų pervedimus. 

  IBAN pateikiamas kaip lėšų gavėjo sąskaitos numeris. Nurodykite jį savo klientams išrašomose sąskaitose faktūrose ir savo rekvizituose.

 • Sąskaitos perkėlimo paslauga

  Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai kliento pageidavimu senojo ir naujai pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo suteikiama pagalba klientui norinčiam perkelti pas naująjį mokėjimo paslaugų teikėją su sąskaita susietas paslaugas.

  Tai apima

  • Periodinius (nuolatinius) mokėjimus.
  • Periodiškai gaunamus kredito pervedimus.
  • Sąskaitos likučio perkėlimą.
  • Pas senąjį mokėjimo paslaugų teikėją esančių mokėjimo sąskaitų uždarymą.
  • Informacijos pateikimą apie užsakytas e. sąskaitas bei jų automatinius kredito pervedimus.

   Kaip perkelti sąskaitą?

  1. Atsidarykite sąskaitą pas Jūsų pasirinktą naująjį mokėjimo paslaugų teikėją (jei jos dar neturite).

   Sąskaitos atidarymo metu Jūs gausite naujos sąskaitos sutartį, kurioje aprašytos sąskaitos tvarkymo ypatybės. Kartu su sąskaitos sutartimi naujasis mokėjimo paslaugų teikėjas Jums pateiks teikiamų paslaugų bendrąsias taisykles bei paslaugų ir operacijų kainyną. 

  2. Užpildykite naujojo mokėjimo paslaugų teikėjo pateiktą prašymo suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą formą, nurodydami kokias paslaugas įpareigojate atlikti ir nurodykite datą nuo kada.

   Paslaugos teikimo sąlygas, taisykles bei prašymo formą galite nemokamai gauti bet kurio mokėjimo paslaugų teikėjo patalpose, internetinėse svetainėse arba Lietuvos bankų asociacijos internetinėje svetainėje (www.lba.lt). 

  3. Naujasis mokėjimo paslaugų teikėjas, gavęs informaciją iš senojo banko, informuos Jus ir pasikvies į susitikimą sutarčių sudarymui.

   Jūsų pageidavimu, naujasis mokėjimo paslaugų teikėjas Jums pateiks pavyzdinę laiško (pranešimo) formą dėl informacijos apie naują sąskaitos numerį perdavimo trečiosioms šalims, ir išsiųs jį asmenims, pervedantiems Jums lėšas. Kai kurie mokėtojai gali reikalauti, kad prašymas dėl mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitos pasikeitimo būtų pateiktas mokėtojo nustatytos formos ir mokėtojo nurodytu būdu. 

   Sąskaitos perkėlimo dokumentai

   Daugiau informacijos pateikiama Lietuvos bankų asociacijos parengtose taisyklėse. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite asociacijos svetainėje.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

 • Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

   „Danske Bank A/S“ Lietuvos filiale laikomi indėliai ir lėšos, skirtos finansinių priemonių pirkimui, yra apdrausti pagal Danijos Karalystės Indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. Fondas apdraudžia nuo nuostolių, jei bankas būtų priverstinai likviduojamas.

  Informacija indėlininkui (pdf)


 • Kas yra Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas?
  Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas (toliau – fondas) – tai institucija, įsteigta vadovaujantis Danijos Karalystės Parlamento įstatymu. Fondas iki tam tikros ribos kompensuoja Danijos bankų, hipotekos bankų ar investicinių bendrovių klientų nuostolius, jei bankas, hipotekos bankas ar investicinė bendrovė priverstinai likviduojama. Ši apsauga taikoma ir visiems „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo (toliau – banko) klientams (fiziniams ir juridiniams asmenims).
 • Kokią sumą kompensuoja fondas?

  Lėšos

  Už banke esančiose kliento sąskaitose laikomus indėlius ar lėšas bet kuria valiuta fondas gali išmokėti jam iki 100 000 eurų kompensaciją.

   

  Vertybiniai popieriai

  Fondas taip pat kompensuoja nuostolius, investuotojo patiriamus dėl to, kad jam negrąžinami banko valdomi, administruojami ar banke esančioje investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje apskaitomi investuotojo vertybiniai popieriai. Kompensacijos suma siekia 20 000 eurų vienam investuotojui.

 • Kaip apskaičiuojama kompensacija?

  Lėšos

  Iš bendros banke kliento turimų piniginių indėlių bei kliento sąskaitose esančių likučių sumos atimama indėlininkui banko suteiktų paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų bankui suma. Klientui išmokamas teigiamas lėšų likutis, tačiau neviršijant 100 000 eurų.

   

  Vertybiniai popieriai

  Paprastai banko mokėjimų sustabdymas ar priverstinis likvidavimas vertybiniams popieriams įtakos neturi, nes dažniausiai investuotojai net ir tokiais atvejais susigrąžina savo vertybinius popierius.

  Vis dėlto kartais vertybiniai popieriai investuotojui negali būti grąžinti. Tokiais atvejais fondas atlygina dėl vertybinių popierių negrąžinimo patirtus nuostolius, kurių suma neviršija 20 000 eurų vienam investuotojui, atskaičius jo skolas bankui. Tačiau kompensacija negali viršyti investuotojui negrąžintų vertybinių popierių rinkos vertės.

   

  Lėšos ir vertybiniai popieriai bendrose sąskaitose

  Kai keli asmenys turi bendrų lėšų ar vertybinių popierių, kiekvienas iš šių asmenų laikomas atskiru investuotoju ar indėlininku, jei tik yra registruotas kaip indėlio ar vertybinių popierių sąskaitos turėtojas. Kiekvienas indėlininkas ar investuotojas turi teisę gauti iki 100 000 eurų kompensaciją už lėšas ir iki 20 000 eurų ar ekvivalento kita valiuta kompensaciją už vertybinius popierius. 

 • Kaip gauti kompensaciją?
  Ne vėliau nei per penkias darbo dienas nuo restruktūrizavimo ar bankroto procedūros pradžios, garantinis fondas jums atsiunčia jūsų banko sąskaitos išrašą su jame nurodytu sąskaitos likučiu, kartu su instrukcija, kaip toliau elgtis (instrukcija taip pat pateikta ir fondo interneto svetainėje).

  Kai gausite ataskaitą, Jūsų naujasis bankas padės jums pateikti paraišką garantiniam fondui. Garantinis fondas per septynias darbo dienas perves depozitų sumą į jūsų naująjį banką.

  Su garantiniu fondu galite susisiekti šiuo adresu:

  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Jei suma nebuvo grąžinta per septynias dienas, rekomenduotume susisiekti su garantiniu fondu, nes gali pasibaigti jūsų reikalavimo grąžinti sumą pateikimo terminas.
 • Papildoma informacija apie Danijos garantinį fondą
  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymas, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymo, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą, vertimą į anglų kalbą galima rasti Danijos Finansų Priežiūros Tarnybos interneto svetainėje www.finanstilsynet.dk arba www.dfsa.dk.

Jums taip pat gali būti aktualu