Skip to main content

Investavimo sprendimai

Turite klausimų?

Skambinkite mums telefonu +370 5 215 6666
arba susisiekite su savo konsultantu.
Leiskite jūsų finansiniais klausimais pasirūpinti mūsų komandai.

Patarimai investuotojams

 • Kaip pradėti investuoti?
  1. Susisiekite su mumis ir pasirašykite investicinių paslaugų teikimo sutartį.
  2. Pasitarkite su mūsų investicijų konsultantais, kurie jus supažindins su investicinių paslaugų teikimo taisyklėmis ir procedūra ir paslaugų įkainiais.
  3. Atidarykite savo vertybinių popierių sąskaitą.
  4. Suteikiamos reikalingos konsultacijos dėl investicijų į vertybinius popierius.
  5. Patarsime, koks investavimo būdas jums tinkamiausias.
  6. Tarpininkausime perkant ir parduodant vertybinius popierius pasaulio rinkose. 
 • Vertybinių popierių sąskaitos atidarymas

  Norint sudaryti vertybinių popierių sandorius per „Danske Bank“, būtina atidaryti vertybinių popierių sąskaitą.  Vertybinių popierių sąskaitą gali atidaryti tik klientai, kurie turi einamąją „Danske Bank“ sąskaitą.

  Pagal naujus Europos Sąjungos teisės (2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų) reikalavimus investuotojai gali jiems priklausančius vertybinius popierius centriniame depozitoriume Nasdaq CSD SE gali saugoti savininko vardu atidarytoje asmeninėje sąskaitoje, arba tarpininko (Danske Bank A/S Lietuvos filialo) vardu atidarytoje klientų bendroje sąskaitoje.

  Žemiau rasite vertybinių popierių sąskaitų tipų aprašymus.

   

  Asmeninė vertybinių popierių savininko sąskaita

  Asmeninė vertybinių popierių savininko sąskaita Nasdaq CSD SE atidaroma kliento vardu ir naudojama vieno banko kliento vertybiniams popieriams saugoti. Asmeninėse savininko sąskaitose saugomam turtui banko ar centrinio depozitoriumo nemokumo atveju yra taikomas aukščiausias apsaugos lygis. Kliento vertybiniai popieriai negali būti panaudoti jokiems kreditorių reikalavimams tenkinti.

  Šio tipo vertybinių popierių sąskaita yra registruota aukščiausiame centrinio depozitoriumo apskaitos lygyje, todėl nuosavybė registruojama ir klientai gali būti identifikuoti pačiame centriniame depozitoriume. 

   „Danske Bank“ klientai gali atidaryti asmenines vertybinių popierių savininko sąskaitas Nasdaq CSD SE Lietuvoje ir Latvijoje registruotų vertybinių popierių saugojimui.

  Banke yra taikomas asmeninės vertybinių popierių savininko sąskaitos atidarymo įkainis. Kiti įkainiai už vertybinių popierių sandorių registravimą ir jų saugojimą  skirtinguose sąskaitų tipuose nesiskiria. Detalesnę informaciją galite rasti mūsų kainyne.

   

  Klientų bendroji sąskaita

  Klientų bendroji sąskaita yra atidaryta banko vardu centriniame depozitoriume Nasdaq CSD SE ir yra naudojama kelių banko klientų vertybinių popierių saugojimui (banko nuosavi vertybiniai popieriai yra saugomi atskirai atidarytoje sąskaitoje Nasdaq CSD SE) Galutinių vertybinių popierių savininkų sąskaitos yra atidaromos banke.

  Informacija apie klientų bendros sąskaitos galutinius savininkus emitentų prašymu prieš visuotinius akcininkų susirinkimus, esminius įmonės įvykius ar kitu tikslu yra saugiu kanalu pateikiama centriniam depozitoriumui. Nasdaq CSD SE sugeneruotą bendrą įmonės savininkų sąrašą atskleidžia emitentams.

  Kadangi klientų vertybiniai popieriai yra apskaitomos atskirai nuo banko nuosavų ir kitų klientų sąskaitų, į jų sąskaitas negali būti nukreipti išieškojimai dėl banko, centrinio depozitoriumo ar kitų klientų nemokumo ir bankroto, jie negali būti areštuoti ar kitaip suvaržytos jų teisės.  Tačiau banko bankroto atveju ilgiau užtruks nustatyti kliento nuosavybę į vertybinius popierius, nei saugant juos asmeninėse savininko sąskaitose, tiesiogiai atidarytose Nasdaq CSD.

   

  Vertybinių popierių sąskaitos atidarymas ir uždarymas klientų bendroje sąskaitoje „Danske Bank“ yra nemokamas.

   Įkainiai už vertybinių popierių sandorių registravimą ir jų saugojimą  skirtinguose sąskaitų tipuose nesiskiria.  Detalesnę informaciją galite rasti mūsų kainyne.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

 • Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

   „Danske Bank A/S“ Lietuvos filiale laikomi indėliai ir lėšos, skirtos finansinių priemonių pirkimui, yra apdrausti pagal Danijos Karalystės Indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. Fondas apdraudžia nuo nuostolių, jei bankas būtų priverstinai likviduojamas.

  Informacija indėlininkui (pdf)


 • Kas yra Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas?
  Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas (toliau – fondas) – tai institucija, įsteigta vadovaujantis Danijos Karalystės Parlamento įstatymu. Fondas iki tam tikros ribos kompensuoja Danijos bankų, hipotekos bankų ar investicinių bendrovių klientų nuostolius, jei bankas, hipotekos bankas ar investicinė bendrovė priverstinai likviduojama. Ši apsauga taikoma ir visiems „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo (toliau – banko) klientams (fiziniams ir juridiniams asmenims).
 • Kokią sumą kompensuoja fondas?

  Lėšos

  Už banke esančiose kliento sąskaitose laikomus indėlius ar lėšas bet kuria valiuta fondas gali išmokėti jam iki 100 000 eurų kompensaciją.

   

  Vertybiniai popieriai

  Fondas taip pat kompensuoja nuostolius, investuotojo patiriamus dėl to, kad jam negrąžinami banko valdomi, administruojami ar banke esančioje investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje apskaitomi investuotojo vertybiniai popieriai. Kompensacijos suma siekia 20 000 eurų vienam investuotojui.

 • Kaip apskaičiuojama kompensacija?

  Lėšos

  Iš bendros banke kliento turimų piniginių indėlių bei kliento sąskaitose esančių likučių sumos atimama indėlininkui banko suteiktų paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų bankui suma. Klientui išmokamas teigiamas lėšų likutis, tačiau neviršijant 100 000 eurų.

   

  Vertybiniai popieriai

  Paprastai banko mokėjimų sustabdymas ar priverstinis likvidavimas vertybiniams popieriams įtakos neturi, nes dažniausiai investuotojai net ir tokiais atvejais susigrąžina savo vertybinius popierius.

  Vis dėlto kartais vertybiniai popieriai investuotojui negali būti grąžinti. Tokiais atvejais fondas atlygina dėl vertybinių popierių negrąžinimo patirtus nuostolius, kurių suma neviršija 20 000 eurų vienam investuotojui, atskaičius jo skolas bankui. Tačiau kompensacija negali viršyti investuotojui negrąžintų vertybinių popierių rinkos vertės.

   

  Lėšos ir vertybiniai popieriai bendrose sąskaitose

  Kai keli asmenys turi bendrų lėšų ar vertybinių popierių, kiekvienas iš šių asmenų laikomas atskiru investuotoju ar indėlininku, jei tik yra registruotas kaip indėlio ar vertybinių popierių sąskaitos turėtojas. Kiekvienas indėlininkas ar investuotojas turi teisę gauti iki 100 000 eurų kompensaciją už lėšas ir iki 20 000 eurų ar ekvivalento kita valiuta kompensaciją už vertybinius popierius. 

 • Kaip gauti kompensaciją?
  Ne vėliau nei per penkias darbo dienas nuo restruktūrizavimo ar bankroto procedūros pradžios, garantinis fondas jums atsiunčia jūsų banko sąskaitos išrašą su jame nurodytu sąskaitos likučiu, kartu su instrukcija, kaip toliau elgtis (instrukcija taip pat pateikta ir fondo interneto svetainėje).

  Kai gausite ataskaitą, Jūsų naujasis bankas padės jums pateikti paraišką garantiniam fondui. Garantinis fondas per septynias darbo dienas perves depozitų sumą į jūsų naująjį banką.

  Su garantiniu fondu galite susisiekti šiuo adresu:

  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Jei suma nebuvo grąžinta per septynias dienas, rekomenduotume susisiekti su garantiniu fondu, nes gali pasibaigti jūsų reikalavimo grąžinti sumą pateikimo terminas.
 • Papildoma informacija apie Danijos garantinį fondą
  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymas, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymo, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą, vertimą į anglų kalbą galima rasti Danijos Finansų Priežiūros Tarnybos interneto svetainėje www.finanstilsynet.dk arba www.dfsa.dk.

Investuodami Jūs prisiimate ir su investavimu susijusią riziką

Finansinių priemonių vertė gali ir didėti, ir mažėti. Visą riziką, susijusią su investavimu į finansines priemones, priimate jūs. Investicijos į finansines priemones gali būti tiek pelningos, tiek ir nepelningos, todėl galite negauti jokios finansinės naudos ar netgi prarasti visas investuotas lėšas arba jų dalį. Prognozuojant būsimus rezultatus nereikėtų remtis ankstesniais rezultatais. Finansinės priemonės užsienio rinkose taip pat priklauso nuo valiutos svyravimų, kurie jų vertei gali turėti teigiamos arba neigiamos įtakos. Ši informacija nėra rekomendacija investuoti ar pasiūlymas pirkti, parduoti, pakeisti ar turėti konkrečią finansinę priemonę. Prieš investuojant į konkrečią finansinę priemonę, rekomenduojame susipažinti su prospektu, pagrindine informacija investuotojams ir taisyklėmis, kurias galima rasti konkrečios finansinės priemonės interneto puslapyje arba www.danskeinvest.lt.


Bet kokia svetainėje pateikiama informacija apie investavimą į finansines priemones yra reklaminė. Ši informacija nėra skirta platinti ar naudoti tose jurisdikcijose ar šalyse, kuriose toks platinimas ar naudojimas būtų neteisėtas. Konkrečiai ši informacija nėra skirta platinti JAV asmenims ar jų naudojimui, kaip tai apibrėžta 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatyme su pakeitimais ir 1934 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių biržos įstatyme su pakeitimais.