Skip to main content

Investiciniai fondai

Nuo 2018 m. lapkričio 6 d. „Danske Invest Management Company S.A.“ ir „Danske Invest Fund Management Ltd“ fondo vienetai buvo nutraukti Lietuvoje.

Jei turite "Danske Invest Fund" vienetų:

  • Bankui gali būti pateikti tik išpirkimo pavedimai
  • informacija apie „Danske Invest Fund Management Ltd“ lėšas yra anglų kalba interneto svetainėje www.danskeinvest.fi
  • informacija apie „Danske Invest Management Company“ lėšas pateikiama anglų kalba interneto svetainėje www.danskeinvest.lu

Turite klausimų?

Skambinkite mums telefonu +370 5 215 6666
arba susisiekite su savo konsultantu.
Leiskite jūsų finansiniais klausimais pasirūpinti mūsų komandai.

Investuodami jūs prisiimate ir su investavimu susijusią riziką

Finansinių priemonių vertė gali ir didėti, ir mažėti. Visą riziką, susijusią su investavimu į finansines priemones, priimate jūs. Investicijos į finansines priemones gali būti tiek pelningos, tiek ir nepelningos, todėl galite negauti jokios finansinės naudos ar netgi prarasti visas investuotas lėšas arba jų dalį. Prognozuojant būsimus rezultatus nereikėtų remtis ankstesniais rezultatais. Finansinės priemonės užsienio rinkose taip pat priklauso nuo valiutos svyravimų, kurie jų vertei gali turėti teigiamos arba neigiamos įtakos. Ši informacija nėra rekomendacija investuoti ar pasiūlymas pirkti, parduoti, pakeisti ar turėti konkrečią finansinę priemonę. Prieš investuojant į konkrečią finansinę priemonę, rekomenduojame susipažinti su prospektu, pagrindine informacija investuotojams ir taisyklėmis, kurias galima rasti konkrečios finansinės priemonės interneto puslapyje arba www.danskeinvest.lt.

Bet kokia svetainėje pateikiama informacija apie investavimą į finansines priemones yra reklaminė. Ši informacija nėra skirta platinti ar naudoti tose jurisdikcijose ar šalyse, kuriose toks platinimas ar naudojimas būtų neteisėtas. Konkrečiai ši informacija nėra skirta platinti JAV asmenims ar jų naudojimui, kaip tai apibrėžta 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatyme su pakeitimais ir 1934 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių biržos įstatyme su pakeitimais.