Skip to main content

Faktoringas

Paslaugų visuma, apimanti kliento finansavimą, t. y. klientui mokėtinų prekybos skolų pirkimas, kai klientas Bankui perleidžia piniginius reikalavimus pagal savo Pirkėjams pateiktas sąskaitas faktūras už parduotas prekes arba suteiktas paslaugas.

Daugiau apie Faktoringą

 • Pardavėjui

  Pardavėjui

  • Galimybė gauti lėšų be turto įkeitimo
  • Įmonės likvidumo rodiklių pagerinimas
  • Pirkėjų mokumo rizikos valdymas
  • Paprastesnis piniginių srautų planavimas
  • Skolų administravimo išlaidų optimizavimas
  • Lankstumas derantis su pirkėjais
 • Pirkėjui

  Pirkėjui

  • Ilgesni atidėto mokėjimo terminai
  • Be papildomų finansavimo šaltinių padidėjusi perkamoji galia
  • Galimybė pritraukti naujų tiekėjų
 • Bendrosios sąlygos

  Bendrosios sąlygos

  • Valiuta: EUR
  • Palūkanų norma: kintamoji
  • Faktoringo sutarties terminas: iki 1 m.
  • Atidėto mokėjimo terminas: iki 120 d. (kai kuriais atvejais gali būti ilgesnis).
  • Faktoringo avansas: iki 90 %
  • Užtikrinimo priemonės: prekinio kredito draudimą vykdančių bendrovių draudimas, regreso teisė į pardavėją ir (arba) pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės
 • Faktoringui reikalingi dokumentai

  Faktoringui reikalingi dokumentai

  • Kreditavimo paraiška
  • Sutarčių su pirkėjais kopijos
  • Pastarųjų dvejų metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansų, pelno (nuostolių) ir piniginių srautų ataskaitos)
  • Debitorių ir kreditorių sąrašas, nurodant sumas ir datas, kai buvo suformuotas įsiskolinimas
  • (Tai yra dalinis sąrašas. Visas būtinų dokumentų sąrašas pateikiamas kredito produkto paraiškos formos, kurią galima gauti banke, pabaigoje.)

Jums taip pat gali būti aktualu