Tarptautiniai mokėjimo nurodymai

Mokėjimai užsienio valiuta gavėjui, kurio sąskaita yra užsienyje arba kituose Lietuvoje registruotuose bankuose.

Kokios informacijos reikia atliekant tarptautinį mokėjimą

 • Gavėjo vardas, pavardė, adresas ir sąskaitos numeris

  Atliekant mokėjimą į gavėjo sąskaitą, atidarytą Europos Sąjungoje esančiame banke, sąskaitos numeris turi būti IBAN (tarptautinio banko sąskaitos numerio) formato. Kitų šalių atveju jis gali būti kitoks, nes kiekviena šalis turi savo taisykles ir standartus.

  Jei nėra gavėjo vardo, pavardės ir adreso, gavėjo bankas gali atsisakyti įvykdyti gautą mokėjimą.

 • Mokėjimo rūšis
  Mokėjimo rūšis arba vykdymo prioritetas leidžia nustatyti, kaip greitai bankas atliks mokėjimą. Galima pasirinkti vieną iš trijų mokėjimo rūšių: paprastą, skubų arba labai skubų, priklausomai nuo mokėjimo valiutos.
  Jums nenurodžius prioriteto, laikoma, kad nurodymas yra paprastas.
 • Gavėjo banko kodas:  BIC/SWIFT

  BIC (banko identifikavimo kodas) arba SWIFT kodas yra 8 arba 11 skaitmenų ir raidžių kombinacija, pagal kurią identifikuojama kredito įstaiga. BIC / SWIFT kodą galima patikrinti SWIFT / BIC kodų viešajame registre (www.swift.com).

  Nenurodžius gavėjo banko SWIFT / BIC kodo, už mokėjimo nurodymo rankinį apdorojimą bankas gali nurašyti papildomą mokestį, nurodytą banko paslaugų ir operacijų kainyne.

  Pildant nurodymą pervesti USD į JAV, vietoje SWIFT kodo galima nurodyti nacionalinio kliringo kodą ABA / Routing Nr. (FW), kurį sudaro 9 skaitmenys.

 • Mokėjimo paskirtis
  Reikia nurodyti mokėjimo paskirtį. Ji turi būti konkreti ir trumpa – ne daugiau kaip 140 simbolių.
 • Kas apmoka mokesčius? 

  Priklausomai nuo rūšies, paslaugos mokesčiai nurašomi nuo jūsų sąskaitos pagal galiojantį kainyną. Išlaidų pasiskirstymas priklauso nuo mokėtojo ir gavėjo susitarimo.

  Galimi trys variantai:

  • SHA – siuntėjas moka „Danske Bank“ mokestį už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o gavėjas – užsienio bankų mokesčius.
  • OUR – siuntėjas moka visus „Danske Bank“ ir užsienio bankų mokesčius. Šiuo atveju gavėjas gauna visą pervestą sumą. Kitų bankų mokesčiai gali būti nurašomi nuo siunčiamos sumos, jei tarptautinis mokėjimo nurodymas atliekamas JAV doleriais.
  • BEN – gavėjas moka visus „Danske Bank“ ir užsienio bankų mokesčius, todėl jis gauna ne visą pervestą sumą.

  Pavedimo nurodymų į ES ir EEE šalis atveju, galimas tik SHA variantas.

 • Banko korespondento nurodyti nebūtina

  Gavėjo banko banką korespondentą nurodyti nebūtina (išskyrus mokėjimus RUB).

  „Danske Bank“ parinks tinkamiausią gavėjo banko banką korespondentą. Jei klientas įrašo banką korespondentą, „Danske Bank“ įvykdo mokėjimo nurodymą pagal kliento nurodymą. Neteisingai nurodžius banką korespondentą, užsienio bankas gali grąžinti lėšas arba papildomai apmokestinti mokėjimo nurodymą. Nurodant gavėjo banko banką korespondentą būtina nurodyti gavėjo banko SWIFT BIC kodą. Nenurodžius, „Danske Bank“ už mokėjimo nurodymo rankinį apdorojimą gali nurašyti papildomą mokestį, nurodytą banko paslaugų ir operacijų kainyne.

 • RUB: mokėjimams reikalinga papildoma informacija
  • Gavėjo banko duomenys
   • Banko BIK kodas (9 skaitmenų). SWIFT BIC kodas nenurodomas.
   • Banko korespondento sąskaita (20 skaitmenų, prasideda skaičiumi 3; korespondentinės sąskaitos trys paskutiniai skaitmenys turi sutapti su BIK trimis paskutiniais skaitmenimis).
   • Visas gavėjo banko pavadinimas ir adresas.
  • Gavėjo duomenys
  • Gavėjo INN numeris (jei gavėjas yra juridinis asmuo – 10 skaitmenų kodas, jei fizinis asmuo – 12 skaitmenų kodas).
  • Jei gavėjas yra fizinis asmuo, reikia nurodyti asmens vardą, pavardę ir tėvavardį.
  • Gavėjo sąskaitos numeris – 20 skaitmenų, prasideda skaičiumi 4.
  • Mokėjimo paskirtis
   • VO (valiutinės operacijos) kodas, kurį dažniausiai sudaro 5 skaitmenys. Šis kodas rašomas mokėjimo paskirties laukelyje (VOXXXXX). Žr. VO kodų sąrašą.
   • Tiksli mokėjimo paskirtis: sutarties numeris ir data arba sąskaitos faktūros numeris ir data.

Kiek laiko trunka pinigų pervedimas?

 • Mokėjimo rūšis: paprastas
  • Mokėjimo nurodymai EUR į EEE šalis įvykdomi per vieną darbo dieną.
  • Kiti mokėjimo nurodymai įvykdomi per dvi darbo dienas.
 • Mokėjimo rūšis: skubus
  • Visi mokėjimo nurodymai, bankui pateikti darbo dieną iki 15.00 val., įvykdomi per vieną banko darbo dieną.
  • Visi mokėjimo nurodymai, bankui pateikti darbo dieną po 15.00 val., įvykdomi per dvi banko darbo dienas.
 • Mokėjimo rūšis: labai skubus
  • Mokėjimo nurodymai EUR ir USD, bankui pateikti darbo dieną iki 15.00 val., įvykdomi tą pačią darbo dieną.
  • Mokėjimo nurodymai EUR ir USD, bankui pateikti darbo dieną po 15.00 val. arba nedarbo dieną, įvykdomi kitą banko darbo dieną.
  • Visi mokėjimo nurodymai DKK, GBP, NOK, SEK ir PLN, bankui pateikti darbo dieną iki 12.00 val., įvykdomi tą pačią darbo dieną.
  • Visi mokėjimo nurodymai DKK, GBP, NOK, SEK ir PLN, bankui pateikti darbo dieną po 12.00 val. arba nedarbo dieną, įvykdomi per dvi banko darbo dienas.
 • Tarptautiniai mokėjimo nurodymai „Danske Bank A/S“ grupės bankuose
  • Mokėjimo nurodymai tarp „Danske Bank“ klientų Lietuvoje ir Latvijoje įvykdomi iš karto bet kokia valiuta (išskyrus CNY). Mokėjimo nurodymas apdorojamas iš karto bet kurią kalendorinę dieną, įskaitant nedarbo dienas.
  • Jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK ar USD darbo dieną iki 16.00 val., jis įvykdomas tą pačią darbo dieną.
  • Jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK ar USD darbo dieną po 16.00 val. arba nedarbo dieną, jis įvykdomas kitą darbo dieną.
  • Mokėjimo nurodymai kitomis valiutomis, kuriuos bankas priima darbo dieną iki 12.00 val., įvykdomi per vieną darbo dieną.
  • Mokėjimo nurodymai kitomis valiutomis, kuriuos bankas priima darbo dieną po 12.00 val., įvykdomi per dvi darbo dienas.

Tarptautinių mokėjimo nurodymų atšaukimas, tyrimas ir tikslinimas

 • Atšaukimas

  Atšaukimas

  Klientas gali pateikti bankui prašymą atšaukti tarptautinį mokėjimo nurodymą po to, kai nurodymas pateiktas bankui.

  • Jeigu mokėjimo nurodymo lėšos nėra pervestos gavėjo bankui arba bankui tarpininkui, „Danske Bank“ grąžina mokėjimo sumą į mokėtojo sąskaitą.
  • Jeigu mokėjimo nurodymo lėšos jau pervestos į gavėjo banką ar banką tarpininką, „Danske Bank“ gali atšaukti mokėjimą ir grąžinti mokėtojui mokėjimo sumą tik po to, kai ji grąžinama bankui. „Danske Bank“ neatsako už banko tarpininko arba gavėjo banko veiksmus vykdant mokėjimo nurodymo atšaukimą ar lėšų grąžinimą.

  Mokestis už mokėjimo nurodymo tvarkymą nėra grąžinamas.

 • Tyrimas ir patikslinimas

  Tyrimas ir patikslinimas

  Mokėtojas gali paprašyti ištirti mokėjimo būseną arba pateikti pataisytą mokėjimo nurodymo informaciją (išskyrus mokėjimo sumą ir valiutą). Jeigu mokėjimas jau nurašytas iš korespondentinės sąskaitos, „Danske Bank“ praneša apie patikslinimą bankui tarpininkui, tačiau patikslinimo įvykdymas priklauso nuo gavėjo banko sutikimo.

  Prašymą atšaukti, pakeisti ar ištirti tarptautinį mokėjimą galima pateikti visuose „Danske Bank“ skyriuose Lietuvoje arba per „Danske eBanką“.


Bankai korespondentai

 • Bankų korespondentų sąrašas
  Valiuta
  Bankas korespondentas
  SWIFT
  AED, AUD, BAM, BGN, CAD, CHF, CZK, HKD,HRK, HUF, ISK, JPY, RON,
  RSD, SGD, THB, TND, TRY, ZAR
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  DKK
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  EUR
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  Deutsche Bank AG, Frankfurt
  DABADKKK
  DEUTDEFF
  GBP
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  NOK
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  PLN
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
     RUB
   

  AO UNICREDIT BANK, Moscow
  BIK 044525545, INN 7710030411
  K/S 30101810300000000545

  Danske bank, Copenhagen K/S 30111810800013283059

  For further credit Danske bank A/S, Lithuania branch (SMPOLT22XXX)

   DABADKKK
  SEK
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK

   

  Pagrindinis „Danske Bank“ bankas korespondentas SEK, NOK, PLN, RUB valiuta yra „Danske Bank“, Copenhagen (SWIFT kodas – DABADKKK).

   Jums taip pat gali būti aktualu