Skip to main content

Tarptautiniai mokėjimo nurodymai

Remiantis „Danske Bank“ Grupės sprendimu nebeteikti bankininkystės paslaugų Baltijos šalyse, naujos mokejimo paslaugų sutartys su „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialu nėra sudaromos. Vienkartiniai mokėjimai yra atliekami pagal atskirą kliento prašymą. 

Kokios informacijos reikia atliekant tarptautinį mokėjimą

 • Gavėjo vardas, pavardė, adresas ir sąskaitos numeris

  Atliekant mokėjimą į gavėjo sąskaitą, atidarytą Europos Sąjungoje esančiame banke, sąskaitos numeris turi būti IBAN (tarptautinio banko sąskaitos numerio) formato. Kitų šalių atveju jis gali būti kitoks, nes kiekviena šalis turi savo taisykles ir standartus.

  Jei nėra gavėjo vardo, pavardės ir adreso, gavėjo bankas gali atsisakyti įvykdyti gautą mokėjimą.

 • Mokėjimo rūšis
  Mokėjimo rūšis arba vykdymo prioritetas leidžia nustatyti, kaip greitai bankas atliks mokėjimą. Galima pasirinkti vieną iš trijų mokėjimo rūšių: paprastą, skubų arba labai skubų.
  Jums nenurodžius prioriteto, laikoma, kad nurodymas yra paprastas.
 • Gavėjo banko kodas:  BIC/SWIFT

  BIC (banko identifikavimo kodas) arba SWIFT kodas yra 8 arba 11 skaitmenų ir raidžių kombinacija, pagal kurią identifikuojama kredito įstaiga. BIC / SWIFT kodą galima patikrinti SWIFT / BIC kodų viešajame registre (www.swift.com).

  Nenurodžius gavėjo banko SWIFT / BIC kodo, už mokėjimo nurodymo rankinį apdorojimą bankas gali nurašyti papildomą mokestį, nurodytą banko paslaugų ir operacijų kainyne.

 • Mokėjimo paskirtis
  Reikia nurodyti mokėjimo paskirtį. Ji turi būti konkreti ir trumpa – ne daugiau kaip 140 simbolių.
 • Kas apmoka mokesčius? 

  Priklausomai nuo rūšies, paslaugos mokesčiai nurašomi nuo jūsų sąskaitos pagal galiojantį kainyną. Išlaidų pasiskirstymas priklauso nuo mokėtojo ir gavėjo susitarimo.

  Galimi trys variantai:

  • SHA – siuntėjas moka „Danske Bank“ mokestį už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o gavėjas – užsienio bankų mokesčius.
  • OUR – siuntėjas moka visus „Danske Bank“ ir užsienio bankų mokesčius. Šiuo atveju gavėjas gauna visą pervestą sumą. Kitų bankų mokesčiai gali būti nurašomi nuo siunčiamos sumos, jei tarptautinis mokėjimo nurodymas atliekamas JAV doleriais.
  • BEN – gavėjas moka visus „Danske Bank“ ir užsienio bankų mokesčius, todėl jis gauna ne visą pervestą sumą.

  Pavedimo nurodymų į ES ir EEE šalis atveju, galimas tik SHA variantas.

 • Banko korespondento nurodyti nebūtina

  „Danske Bank“ parinks tinkamiausią gavėjo banko banką korespondentą. Jei klientas įrašo banką korespondentą, „Danske Bank“ įvykdo mokėjimo nurodymą pagal kliento nurodymą. Neteisingai nurodžius banką korespondentą, užsienio bankas gali grąžinti lėšas arba papildomai apmokestinti mokėjimo nurodymą. Nurodant gavėjo banko banką korespondentą būtina nurodyti gavėjo banko SWIFT BIC kodą. Nenurodžius, „Danske Bank“ už mokėjimo nurodymo rankinį apdorojimą gali nurašyti papildomą mokestį, nurodytą banko paslaugų ir operacijų kainyne.

Kiek laiko trunka pinigų pervedimas?

 • Mokėjimo rūšis: paprastas
  • Mokėjimo nurodymai EUR į EEE šalis įvykdomi per vieną darbo dieną.
  • Kiti mokėjimo nurodymai įvykdomi per dvi darbo dienas.
 • Mokėjimo rūšis: skubus
  • Visi mokėjimo nurodymai, bankui pateikti darbo dieną iki 15.00 val., įvykdomi per vieną banko darbo dieną.
  • Visi mokėjimo nurodymai, bankui pateikti darbo dieną po 15.00 val., įvykdomi per dvi banko darbo dienas.
 • Mokėjimo rūšis: labai skubus
  • Mokėjimo nurodymai EUR, bankui pateikti darbo dieną iki 15.00 val., įvykdomi tą pačią darbo dieną.
  • Mokėjimo nurodymai EUR, bankui pateikti darbo dieną po 15.00 val. arba nedarbo dieną, įvykdomi kitą banko darbo dieną.

Tarptautinių mokėjimo nurodymų atšaukimas, tyrimas ir tikslinimas

 • Atšaukimas

  Atšaukimas

  Klientas gali pateikti bankui prašymą atšaukti tarptautinį mokėjimo nurodymą po to, kai nurodymas pateiktas bankui.

  • Jeigu mokėjimo nurodymo lėšos nėra pervestos gavėjo bankui arba bankui tarpininkui, „Danske Bank“ grąžina mokėjimo sumą į mokėtojo sąskaitą.
  • Jeigu mokėjimo nurodymo lėšos jau pervestos į gavėjo banką ar banką tarpininką, „Danske Bank“ gali atšaukti mokėjimą ir grąžinti mokėtojui mokėjimo sumą tik po to, kai ji grąžinama bankui. „Danske Bank“ neatsako už banko tarpininko arba gavėjo banko veiksmus vykdant mokėjimo nurodymo atšaukimą ar lėšų grąžinimą.

  Mokestis už mokėjimo nurodymo tvarkymą nėra grąžinamas.

 • Tyrimas ir patikslinimas

  Tyrimas ir patikslinimas

  Mokėtojas gali paprašyti ištirti mokėjimo būseną arba pateikti pataisytą mokėjimo nurodymo informaciją (išskyrus mokėjimo sumą ir valiutą). Jeigu mokėjimas jau nurašytas iš korespondentinės sąskaitos, „Danske Bank“ praneša apie patikslinimą bankui tarpininkui, tačiau patikslinimo įvykdymas priklauso nuo gavėjo banko sutikimo.

  Prašymą atšaukti, pakeisti ar ištirti tarptautinį mokėjimą galima pateikti per „Danske eBanką“.