Paslaugų įkainiai

Susipažinkite su paslaugų kainynu verslo klientams

Sąskaitos

 • Banko sąskaitos atidarymo mokesčiai
    Mokestis eurais
  Banko sąskaitos atidarymas juridiniams asmenims 100,00 EUR
  Kaupiamosios sąskaitos atidarymas nemokamai
  Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymas pagal susitarimą
  Indėlio sąskaitos atidarymaspagal susitarimą
 • Metų palūkanų norma už banko sąskaitos likutį
    Metų palūkanų norma
  Sąskaita EUR nemokamos
  Sąskaita AUD, CAD, DKK, GBP, NOK, SEK valiuta nemokamos
  Sąskaita USD valiuta nemokamos
  Sąskaita kita užsienio valiuta nemokamos
  *Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o kalendoriniame mėnesyje – faktinis dienų skaičius.
  Mėnesio palūkanos bus pervestos į kliento banko sąskaitą paskutinę kalendorinio mėnesio dieną.
  Nerezidentams palūkanos nemokamos.
 • Mokestis už lėšų likutį sąskaitoje
  Mokestis už EUR sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 1.000.000 EUR ne daugiau nei Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. European central bank Deposit facility rate) /360
  Mokestis už SEK sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 4.500.000 SEK ne daugiau nei Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Swedish central bank Sweden repo rate (decision rate)) / 360
  Mokestis už CHF sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 250.000 CHF ne daugiau nei Šveicarijos centrinio banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (ang.l Swiss national bank Interest rate on sight deposits) / 360
  Mokestis už DKK sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 3.750.000 DKK ne daugiau nei Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danish national bank Certificates of deposit rate) / 360
  Mokestis už JPY sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 60.000.000 JPY ne daugiau nei Japonijos centrinio banko subalansuotos monetarinės politikos palūkanų norma (proc.) (angl. Bank of Japan Policy rate balance interest rate) / 360
  Mokestis, neviršijant lentelėje nurodyto mokesčio dydžio absoliučios vertės (modulio), taikomas juridiniams asmenims, kuriuos bankas informuoja individualiai prieš 30 kalendorinių dienų. Naujiems Banko klientams informavimo terminas gali būti netaikomas. Mokestis skaičiuojamas kalendorinės dienos pabaigoje už sąskaitos likutį, viršijantį nustatytą limitą, dauginant iš nustatyto mokesčio dydžio absoliučios vertės (modulio). Mokestis netaikomas likučiui valiuta, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui.
  Mokestis nurašomas už kalendorinį mėnesį šiam pasibaigus.

 • Banko sąskaitos tvarkymo mokesčiai

  Jei mokesčio nurašymo metu sąskaitoje yra mažiau lėšų nei banko nustatyto mokesčio dydis, nurašomos visos sąskaitoje esančios lėšos, nepriklausomai nuo jų kiekio. Mokestis netaikomas mokėjimo kortelių sąskaitoms. 

  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis bus nurašomas paskutinę einamojo mėnesio dieną už einamąjį mėnesį. Nepadengtam mokesčio likučiui bus pritaikyta skola (neigiamas sąskaitos balansas) ir bus ieškoma trūkstamo pinigų likučio kitose kliento sąskaitose.  Susikaupusi skola bus nurašyta iš karto, kai sąskaitoje bus pakankamai lėšų.

   

    Mokestis eurais
  Mėnesinis mokestis juridiniams asmenims registruotiems Lietuvoje14,00 EUR

  Mėnesinis mokestis juridiniams asmenims registruotiems

  ne Lietuvoje 1

  50,00 EUR
   Uždarytų sąskaitų lėšų mėnesinis administravimo mokestis2 4,00 EUR
   Uždarytų sąskaių lėšų mėnesinis administravimo mokestis nerezidentams2 40,00 EUR

  1 Mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį paskutinę mėnesio dieną.

  2 Mokestis pradedamas taikyti nuo trečio mėnesio po banko sąskaitos uždarymo.

   

  Mokestis eurais
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotiems juridiniams klientams)
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (išskyrus Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotus juridinius klientus)
  3,40 €
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą ne rezidentams (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Sąskaitos išrašai
  Indėlio sąskaitos išrašas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje 
  5,00 € ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
  Sąskaitos išrašas Danske eBank
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas per Danske LiveGate
  nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu
  pagal susitarimą
  Sąskaitos išrašo ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
  Paštu Lietuvoje
  3,00 €
  Paštu į užsienį 
  6,00 €
  Čekių knygelės išdavimas 
  7,24 €
  Mokestis eurais
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotiems juridiniams klientams)
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (išskyrus Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotus juridinius klientus)
  3,40 €
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą ne rezidentams (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Sąskaitos išrašai
  Indėlio sąskaitos išrašas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje 
  5,00 € ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
  Sąskaitos išrašas Danske eBank
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas per Danske LiveGate
  nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu
  pagal susitarimą
  Sąskaitos išrašo ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
  Paštu Lietuvoje
  3,00 €
  Paštu į užsienį 
  6,00 €
  Čekių knygelės išdavimas 
  7,24 €
 • Sąskaitos išrašai
  Sąskaitos išrašas Danske eBanke nemokamai
  Sąskaitos išrašas per Danske LiveGate nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu pagal susitarimą

 • Mokėjimo rinkiniai

  Kasdienių paslaugų rinkinys

  8.00 €

  Mokėjimų rinkinys 50

  17.50 €

  Mokėjimų rinkinys 100

  30.00 €

  Mokėjimų rinkinys 150

  40.00 €

  Mokėjimų rinkinys 300

  50.00 €

  Mokestis už viršytą Mokėjimo rinkinio limito mokėjimo operaciją

  0.40 €

   

  Mokėjimų rinkiniai skirstomi pagal Kliento per vieną kalendorinį mėnesį pateiktų mokėjimo nurodymų ir banko už mėnesio mokestį įvykdytų mokėjimo operacijų skaičių:

  • Kasdienių paslaugų rinkinys – ne daugiau nei 20 Mokėjimo operacijų
  • Mokėjimų rinkinys 50 – ne daugiau nei 50 Mokėjimo operacijų
  • Mokėjimų rinkinys 100 – ne daugiau nei 100 Mokėjimo operacijų
  • Mokėjimų rinkinys 150 – ne daugiau nei 150 Mokėjimo operacijų
  • Mokėjimų rinkinys 300 – ne daugiau nei 300 Mokėjimo operacijų
  Mokėjimo operacija – vietinis mokėjimas arba ES mokėjimas, kurį klientas inicijuoja naudodamasis „Danske eBanku“ arba mokėjimas eurais nuolatinio mokėjimo nurodymu.

  Į kiekvieną mokėjimų rinkinį įtraukiami visi kliento inicijuoti mokėjimai banko viduje eurais (EUR), vienas slaptažodžių generatorius.

Lėšų valdymas

 • Paslauga „Cash Pool“
   
  Sutarties sudarymo mokestis Pagal susitarimą, min 150,00 EUR
  Mėnesinis aptarnavimo mokestis 60,00 EUR
  Sutarties pakeitimo mokestis 90,00 EUR

 • Danske Bank sąskaitų valdymas iš kitų bankų
    Danske Bank grupės klientams Kitiems klientams
  Sąskaitos išrašo (SWIFT MT940) siuntimo sutarties sudarymas (imamas mokestis už kiekvienos sąskaitos numerį) 50,00 EUR 80,00 EUR
  Sąskaitos tarpinio išrašo (SWIFT MT942) siuntimo sutarties sudarymas (imamas mokestis už kiekvienos sąskaitos numerį) nemokamai nemokamai
  Mokėjimo nurodymo atlikimo (SWIFT MT101) sutarties sudarymas (imamas mokestis už kiekvienos sąskaitos numerį) 50,00 EUR 80,00 EUR
  Sąskaitos išrašo siuntimas (SWIFT MT940) nemokamai 50,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą arba 3,00 EUR už išrašą
  Sąskaitos tarpinio išrašo siuntimas (SWIFT MT942) nemokamai 50,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą arba 3,00 EUR už išrašą
  Mėnesinis mokestis už mokėjimo nurodymų, gaunamų per SWIFT (SWIFT MT101), įvykdymą nemokamai nemokamai
  Mokėjimo nurodymo, gauto per SWIFT sistemą, atlikimas (SWIFT MT101) Pagal mokėjimų elektroniniais kanalais įkainius Pagal mokėjimų elektroniniais kanalais įkainius
  Danske Bank sąskaitų valdymo sutarties keitimo mokestis 50,00 EUR 50,00 EUR
 • Kito banko sąskaitos valdymas Danske eBanke
  3. Kito banko sąskaitų valdymas Danske eBanke Danske Bank grupės klientams Kitiems klientams
  Kito banko sąskaitų valdymo sutarties sudarymas 50,00 EUR 50,00 EUR
  Kito banko sąskaitos išrašo (SWIFT MT940) ir/arba tarpinio išrašo (SWIFT MT942) atvaizdavimas Danske eBanke nemokamai 30,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą
  Mokėjimo nurodymo (SWIFT MT101), inicijuoto Danske eBanke, persiuntimas į kitą banką 30,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą 30,00 EUR per mėnesį už kiekvieną sąskaitą
  Kito banko sąskaitų valdymo sutarties keitimo mokestis 50,00 EUR 50,00 EUR
 • Automatinis kito banko sąskaitų valdymas 
    Danske Bank grupės klientams Kitiems klientams
  Automatinio kito banko sąskaitų valdymo sutarties sudarymas 60,00 EUR 60,00 EUR
  Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis 30,00 EUR 50,00 EUR
  Sutarties keitimo mokestis 50,00 EUR 50,00 EUR
 • Automatinis sąskaitos likučio mažinimas/papildymas 
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/papildymo paslaugos sutarties sudarymo mokestis  25,00 EUR
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/ papildymo paslaugos mėnesinis aptarnavimo mokestis1  8,00 EUR
  Automatinio sąskaitos likučio mažinimo/papildymo paslaugos sutarties keitimo mokestis  25,00 EUR

 • Nuolatiniai mokėjimai
   
  Nuolatiniai mokėjimai taikomi mokėjimų elektroniniais kanalais banko viduje, ES mokėjimų ir tarptautinių mokėjimų įkainiai
  Mokėjimams taikomi mokėjimų elektroniniais kanalais banko viduje ir Danske Bank Grupės (Mokėtojo ir Gavėjo sąskaitos laikomos viename iš „Danske Bank A/S“ Baltijos šalių filialų) mokėjimų įkainiai. Mėnesinis aptarnavimo mokestis netaikomas sutartims su valiutos keitimu.

Elektroniniai kanalai

Mokėjimai

 • Mokėjimai banko viduje
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas nemokamai 3,50 EUR
  Pervedimas į savo sąskaitas Danske Bank iki 3,50 EUR sumos - nemokamai
  Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitą 0,40 EUR 3,50 EUR
 •  EUR mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Vietinis mokėjimas
  0,40 EUR 3,50 EUR
  EU mokėjimas 1

  0,40 EUR 3,50 EUR
  Skubus vietinis mokėjimas 7,50 EUR 15,00 EUR

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.


 • Tarptautiniai mokėjimai
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN"3 paprastas 13,00 EUR
  skubus 28,96 EUR
  labai skubus 72,41 EUR
  paprastas 22,00 EUR
  skubus 31,86 EUR
  labai skubus 75,30 EUR
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4 paprastas 26,00 EUR
  skubus 34,75 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  paprastas 30,00 EUR
  skubus 40,55 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  Gavėjo banko mokestis už mokėjimą su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4,7 16,00 EUR 16,00 EUR

   

  Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:

  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  7 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.

 • Danske Bank grupės mokėjimai
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Danske Bank grupės mokėjimas tarp to paties kliento sąskaitų5 nemokamai nemokamai
  Mokėjimo nurodymas eurais į kito kliento sąskaitą Danske Bank grupės bankuose, kuris atitinka EU mokėjimo sąlygas 0,40 EUR 3,50 EUR
  Danske bank grupės mokėjimas (mokėjimas į kito kliento sąskaitą esančią Danske grupės bankuose) 6 13,00 EUR 22,00 EUR
  Danske Bank grupės mokėjimas (Mokėtojo ir Gavėjo sąskaitos laikomos viename iš „Danske Bank A/S“ Baltijos šalių filialų) 0,40 EUR 3,50 EUR

   

  5 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.
  6 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.

 • Konsoliduoti mokėjimai
    Danske eBank, Danske LiveGate
  Mokėjimas banko viduje inicijuotas kaip konsoliduotas mokėjimas 0,40 EUR
  Vietinis mokėjimas inicijuotas kaip konsoliduotas mokėjimas 0,40 EUR
  ES mokėjimas inicijuotas kaip konsoliduotas mokėjimas1 0,40 EUR

 • Gaunami mokėjimai
   
  Mokėjimo banko viduje įskaitymas nemokamai
  ES mokėjimo įskaitymas nemokamai
  Danske Bank grupės mokėjimo tarp savo sąskaitų įskaitymas 5 nemokamai
  Tarptautinio mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis 3 8,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas kitomis valiutomis 3 10,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" įskaitymas4 (Banko klientui mokestis netaikomas) 23,17 EUR
  Tarptautinio mokėjimo eurais iš ES šalių įskaitymo administravimas, kai nekorektiškas gavėjo IBAN (Banko klientui mokestis netaikomas, mokestis taikomas lėšų siuntėjui) 7,00 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
  Tarptautinio mokėjimo įskaitymo iš užsienio bankų administravimas (jei mokesčius moka mokėtojas (Banko klientui mokestis netaikomas)) 3,00 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto užsienio valiutos įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)

   

   3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  5 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
  Mokėjimo nurodymo (vietinio, ES, tartptautinio) atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko 5,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko
  - mokėjimo banko viduje, vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 25,00 EUR
  - tarptautinio mokėjimo 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko 25,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą 10,00 EUR
  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas 70,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą 6,00 EUR (už patvirtinimą)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius) 10,00 EUR (už kopiją)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto daugiau nei prieš 6 mėnesius) 20,00 EUR (už kopiją)
  Papildomas mokestis jei mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas arba IBAN sąskaita arba jie yra nurodyti nekorektiškai 10,00 EUR
  Lėšų nurašymas, vykdant PLAIS1 nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas 0,87 EUR
  1VĮ Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema. Sistemos palaikymo mokestis nurašomas papildomai ir mokamas Registrų centro naudai.

 • E. sąskaitos gavimas ir apmokėjimas
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Prašymo gauti e. sąskaitas pateikimas nemokamai nemokamai
  E. sąskaitos gavimas nemokamai nemokamai
  E. sąskaitos vienkartinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita Danske banke) 0,40 EUR 3,50 EUR
  E. sąskaitos vienkartinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita kitame banke) 0,40 EUR 3,50 EUR
  E. sąskaitos spausdinio pateikimas Banko skyriuje N/A 1,45 EUR
 • E. sąskaitos automatinis apmokėjimas
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  E. sąskaitos automatinio mokėjimo sutarties sudarymas/nutraukimas nemokamai nemokamai
  E. sąskaitos automatinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita Danske banke) nemokamai N/A
  E. sąskaitos automatinis apmokėjimas (jei lėšų gavėjo sąskaita kitame banke) nemokamai N/A

 • E. sąskaitos pateikimas
   
  Sutarties sudarymo mokestis:
  E. sąskaitoms su standartiniu dizainu1
  6,00 EUR
  Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis1 10,00 EUR
  E. sąskaitos su standartiniu dizainu pateikimas:
  - kai mokėtojo sąskaita yra Danske banke 1 0,23 EUR
  - kai mokėtojo sąskaita yra ne Danske Banke1 0,36 EUR
  1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.

Grynųjų pinigų operacijos

 • Grynųjų pinigų inkasavimas

   

  Inkasuotų grynųjų pinigų įskaitymo į sąskaitą administravimas 0,6% nuo operacijos sumos (ne mažiau 3,00 EUR už operaciją)
  Inkasuotų grynųjų pinigų įskaitymo į sąskaitą administravimas / USD 0,6% nuo operacijos sumos (ne mažiau 3,00 EUR už operaciją)
  Paraiškos pateikimas pristatyti grynuosius pinigus 4,50 EUR už paraišką

Banko garantija

 • Banko garantija
  Garantijos suteikimas Skelbiant viešai nurodoma: pagal susitarimą (0,5% nuo sumos ne mažiau 100,00 EUR)*
  Pasiūlymo garantijos suteikimas Skelbiant viešai nurodoma: pagal susitarimą (0,5% nuo sumos ne mažiau 50,00 EUR)*
  *Jeigu garantija suteikiama nerezervuojant lėšų, papildomai už garantijos galiojimo laikotarpį imamos palūkanos pagal susitarimą
  Kliento pateiktos garantijos teksto rengimas ir derinimas; paklausimo ar informacijos apie garantijas parengimas kliento prašymu 30,00 EUR
  Garantijos sąlygų pakeitimas 30,00 EUR
  Mokėjimas pagal garantiją (laidavimą) 0,1% nuo sumos (ne mažiau 150,00 EUR )
  Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos (jo) sąlygų pakeitimą 45,00 EUR
  Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 58,00 EUR
  Dokumentų išsiuntimo mokestis Lietuvoje 20,00 EUR; Užsienyje 55,00 EUR

Dokumentiniai atsiskaitymai

 • Importo akredityvas
  Akredityvo išleidimas 87,00 EUR
  * Jeigu akredityvas suteikiamas nerezervuojant lėšų, papildomai už akredityvo galiojimo laikotarpį imamos palūkanos pagal susitarimą
  Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą) 30,00 EUR
  Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,15% nuo sumos (ne mažiau 75.00 EUR)
  Akredityvo apmokėjimas 0,05% nuo sumos (ne mažiau 30.00 EUR, ne daugiau 60.00EUR)
  Atidėtas akredityvo apmokėjimas 30,00 EUR
  Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 30,00 EUR
  Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 101,00 EUR
  Neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka akredityvo gavėjas) 30,00 EUR
  Rezervinio akredityvo išleidimas 87,00 EUR

 • Eksporto akredityvas
  Pranešimas apie akredityvą 30,00 EUR
  Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą) 30,00 EUR
  Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,15% nuo sumos (ne mažiau 73.00EUR)
  Akredityvo apmokėjimas 0,05% nuo sumos (ne mažiau 45.00 EUR)
  Akredityvo tvirtinimas pagal susitarimą
  Akredityvo pervedimas 0,2% nuo sumos (ne mažiau 90.00 EUR)
  Mokėjimo kontrolė esant atidėtam apmokėjimui 30,00 EUR
  Išankstinis akredityvo apmokėjimas pagal susitarimą
  Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas 44,00 EUR
  Dokumentų išsiuntimo mokestis Lietuvoje 20,00 EUR; Užsienyje 55,00 EUR

 • Dokumentinis inkaso
   
  Inkaso sąlygų pranešimas 23,00 EUR
  Inkaso sąlygų pakeitimas ar pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą) 23,00 EUR
  Dokumentų išsiuntimas apmokėti ar apmokėjimas 0,15% nuo sumos (ne mažiau 30,00 EUR, ne daugiau 220,00 EUR)
  Neapmokėtų dokumentų grąžinimas ar įteikimas be apmokėjimo 0,15% nuo sumos (ne mažiau 30,00 EUR, ne daugiau 220,00 EUR)
  Dokumentų saugojimas (jei nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui datos), už mėnesį ar jo dalį 30,00 EUR
  Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo (už mėnesį ar jo dalį) 30,00 EUR
  Protestavimas 73.00 EUR + notaro mokesčiai
  Dokumentų išsiuntimo mokestis Lietuvoje 20.00EUR; Užsienyje 55.00EUR

Faktoringas

 • Faktoringas
  Sutarties dokumentų paruošimo mokestis1 Iki 1% nuo faktoringo limito (ne mažiau 86,89 EUR)
  Finansavimo mokestis pagal susitarimą
  Sąskaitos-faktūros priėmimo mokestis 1 iki 2.5% nuo sąskaitos-faktūros sumos (ne mažiau 2,90 EUR)
  Sutarties sąlygų pakeitimas 1 Iki 1% nuo faktoringo limito, ne mažiau 86,89 EUR
  1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.

Lizingas

 • Sutarties dokumentų parengimo mokestis
  Naujo lengvojo automobilio sutarties dokumentų parengimo mokestis 1% nuo turto vertės su PVM (ne mažiau 86,89 EUR )
  Kito turto sutarties dokumentų parengimo mokestis 1% nuo turto vertės su PVM (ne mažiau 144,81 EUR )
 • Sutarties sąlygų keitimo mokestis
  Grafiko keitimas, kai šalių susitarimu teikiamos papildomos mokamos paslaugos (turto draudimas, techninė priežiūra ir pan.) nemokamai
  Mokėjimų dienos keitimas 14,48 EUR už kiekvieną sutarties grafiką
  Kitų sutarties sąlygų keitimas Nuo 86,89 EUR
 • Mokesčiai už įgaliojimus, pažymas ir kitus dokumentus
  Pirmasis pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Pakartotinis (antras ir visi kiti kartai) pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas 1 14,48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Įgaliojimo išduoti turto registracijos numerius ir/ar keisti kitus turto duomenis atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Turto subnuomos/panaudos leidimo, leidimo eksploatuoti turtą užsienyje paruošimas 1 Vieną kartą sutarties galiojimo metu – nemokamai;
  Visi kiti kartai – 14,48 EUR
  Skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Kitų įgaliojimų, leidimų ir sutikimų paruošimas 1 14.48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Dokumentų, susijusių su turto refinansavimu, paruošimas 86,89 EUR
  Dokumentų, susijusių su nutrauktos sutarties galiojimo atstatymu, paruošimas Nuo 144,81 EUR ir per sutarties nutraukimo laikotarpį negautų palūkanų suma
 • Mokesčiai už kliento skolų sureguliavimo dokumentus
  Mokestis už rašto klientui siuntimą pakartotinai primenant apie įsiskolinimą pagal sutartį 4,34 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas iki sutarties nutraukimo 28,96 EUR
  Sutarties nutraukimo rašto parengimas 28,96 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas po sutarties nutraukimo1 28,96 EUR
  1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.

Mokėjimo kortelės

 • Debeto kortelės (neišduodamos nuo 2018 m. lapkričio 2 d.)
    MasterCard Business Debit
  Kortelės išdavimas neišduodama
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) neatnaujinama
  Kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR
  Mėnesinis kortelės sąskaitos mokestis 1,45 €
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės pristatymo paslauga Lietuvoje1 3,50 EUR
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai2 , 3 Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 5/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 2030,00 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 10/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 2900 EUR/ neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai
  - Banko skyriuje 2,90 EUR
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai4
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 2,00%
  1 Paslauga teikiama tik Verslo klientams pateikusiems prašymą įsigyti/pakeisti/atnaujinti korteles E-dokumentu moduliu.
  2 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  3 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  4 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

 • Kredito kortelės

  MasterCard Corporate Classic be kelionės draudimo MasterCard Corporate Classic su kelionės draudimu MasterCard Corporate Gold su kelionės draudimu ir Priority Pass kortele
  Kortelės išdavimas 8,40 EUR 21,72 EUR 50,00 EUR
  Kortelės atnaujinimas 5,79 EUR 5,79 EUR 5,79 EUR
  Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR 5,79 EUR 5,79 EUR
  Metinis kortelės tvarkymo mokestis1 8,40 EUR 21,72 EUR 100,00 EUR
  Kortelės sąlygų keitimo mokestis Kliento prašymu 14,48 EUR 14,48 EUR 14,48 EUR
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos nemokamos nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30% 30% 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai nemokamai nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės pristatymo paslauga Lietuvoje2 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2,0% (min 2,90 EUR) 2,0% (min 2,90 EUR) 2,0% (min 2,90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2,0% (min 2,90 EUR) 2,0 % (min 2,90 EUR) 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai 3;4 Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 5/neribojama 5/neribojama 10/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 2030 EUR/neribojama 2030 EUR/neribojama 2900,00 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  - atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 10/neribojama 10/neribojama neribojama/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 2900,00 EUR/neribojama 2900,00 EUR/neribojama 5800,00 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 2900,00 EUR/neribojama 2900,00 EUR/neribojama 5800,00 EUR/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai nemokamai nemokamai
  - Banko skyriuje 2,90 € 2,90 € 2,90 €
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai5
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 2,00% 2,00% 2,00%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR 100,00 EUR 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas N/A N/A nemokamai
  Kortelės blokavimas N/A N/A nemokamai
  Kortelės pakeitimas N/A N/A 14,48 €
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui N/A N/A 24,00 €
  1 Metinis kortelės tvarkymo mokestis yra nurašomas kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus, kortelės išdavimo mėnesio 15 d. Klientui nutraukiant kortelės galiojimą, nepasibaigus kortelės galiojimo laikui, metinis kortelės tvarkymo mokestis bus paskaičiuotas atsižvelgus į faktinį kortelės naudojimo laiką paskutiniais metais.
  2 Paslauga teikiama tik Verslo klientams pateikusiems prašymą įsigyti/pakeisti/atnaujinti korteles E-dokumentu moduliu.
  3 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  4 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  5 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina
  .
 • Kredito kortelės (neišduodamos nuo 2018.04.01)
  Kredito kortelės (neišduodamos nuo 2018.04.01) MasterCard Corporte Platinum su Priority Pass kortele ir kelionių draudimu MasterCard Business
  Kredito kortelė
  Kortelės išdavimas neišduodama neišduodama
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) neišduodama neišduodama
  Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR 5,79 EUR
  Mėnesinis kortelės sąskaitos mokestis N/A 1,45 EUR
  Metinis kortelės tvarkymo mokestis1 101,37 EUR N/A
  Kortelės sąlygų keitimo mokestis Kliento prašymu 14,48 € N/A
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30% 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės pristatymo paslauga Lietuvoje2 3,50 EUR 3,50 EUR
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2,0% (min 2,90 EUR) 2,0% (min 2,90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2,0 % (min 2,90 EUR) 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai3;4 Dienos/Mėnesio Dienos/Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius neribojama/neribojama 5/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 4350,00 EUR/neribojama 2030,00 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius neribojama/neribojama 10/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 8690 EUR/neribojama 2900 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 8690 EUR/neribojama neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai nemokamai
  - Banko skyriuje 2,90 EUR 2,90 €
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai5
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 2,00% 2,00%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas nemokamai N/A
  Kortelės blokavimas nemokamai N/A
  Kortelės pakeitimas 14,48 EUR N/A
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui 24,00 EUR N/A
  1 Metinis kortelės tvarkymo mokestis yra nurašomas kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus, kortelės išdavimo mėnesio 15 d. Klientui nutraukiant kortelės galiojimą, nepasibaigus kortelės galiojimo laikui, metinis kortelės tvarkymo mokestis bus paskaičiuotas atsižvelgus į faktinį kortelės naudojimo laiką paskutiniais metais.
  2 Paslauga teikiama tik Verslo klientams pateikusiems prašymą įsigyti/pakeisti/atnaujinti korteles E-dokumentu moduliu.
  3 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  4 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  5 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.
 • Kredito limitai
   Kredito limitas
  Sutarties sudarymo mokestis iki 1% nuo kredito limito, min 15,00 EUR
  Sutarties sąlygų pakeitimas 30,00 EUR
  Sąskaitos atblokavimo mokestis 5,79 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30%
  Kredito limito aptarnavimo mokestis (metinis) 2 – 3% nuo suteiktos kredito limito sumos (pagal susitarimą/gali būti taikomi skirtingi tarifai)
   Nuolatinis kredito limitas
  Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 18,00%
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos

Investavimas

 • Pasaugos sąskaitos atidarymas, uždarymas ir pervedimas 
  Pasaugos sąskaitos atidarymas ir uždarymas banko viduje nemokamai
  Asmeninės ir / arba įkeistos sąskaitos atidarymas Nasdaq CSD 30,00 EUR
  Vertybinių popierių portfelio, apskaitomų asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD, pervedimas kitam saugotojui 15,00 EUR
  Asmeninės ir / arba įkeistos sąskaitos uždarymas Nasdaq CSD 5,00 EUR

 • Finansinių priemonų pirkimas/pardavimas  (mokestis skaičiuojamas procentais nuo sandorio vertės)
  AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pirkimas / pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Nasdaq Ryga vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pirkimas / pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Nasdaq Talinas vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pirkimas / pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Australijos (valiuta - Australijos doleris (AUD)), Honkongo (valiuta - Honkongo doleris (HKD)) , Japonijos, Tokijo akcijų biržoje (valiuta - Japonijos jena (JPY)), Meksikos (valiuta - Meksikos pesas (MXN)), Naujosios Zelandijos (valiuta - Naujosios Zelandijos doleris (NZD)), Singapūro, Singapūro akcijų biržoje (valiuta - Singapūro doleris (SGD)), Pietų Afrikos Respublikos , Johanesburgo akcijų biržoje (valiuta - Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR))
  Pirkimas / pardavimas 0,50%, ne mažiau kaip 30,00 EUR
  Airijos, Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos šalių (valiuta - euras (EUR)) biržose; Didžiosios Britanijos (valiuta – Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP)), Čekijos (valiuta - Čekijos krona (CZK)), Danijos (valiuta - Danijos krona (DKK)), Jungtinės Amerikos Valstijų (valiuta - JAV doleris (USD), Kanados (valiuta - Kanados doleris (CAD)), Lenkijos (valiuta - Lenkijos zlotas (PLN)), Norvegijos biržose (valiuta - Norvegijos krona (NOK)), Švedijos (valiuta - Švedijos krona (SEK)), Šveicarijos (valiuta - Šveicarijos frankas (CHF)) biržose
  Pirkimas / pardavimas 0,50%, ne mažiau kaip 30,00 EUR
  Pirkimo atveju Didžiosios Britanijos vertybinių popierių biržose papildomai mokamas žyminis mokestis, kai perkama GBP valiuta 0,50%
  Pirkimo atveju Airijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas žyminis mokestis 1,00%
  Pirkimo atveju Italijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas finansinių sandorių mokestis 0,10%
  Pirkimo atveju Prancūzijos vertybinių popierių biržoje papildomai mokamas finansinių sandorių mokestis 0,30%

 • Obligacijų pirkimas/pardavimas (mokestis skaičiuojamas procentais nuo nominalios vertybinių popierių vertės, mokestis netaikomas, kai kita sandorio šalis yra Danske Bank A/S Lietuvos filialas)
  NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje prekiaujamos Lietuvos Vyriausybės obligacijos
  Pirkimas / pardavimas antrinėje rinkoje 0,05% (ne mažiau kaip 10,00 EUR)
  Kitos obligacijos
  Pirkimas pirminėje rinkoje 0,10% (ne mažiau kaip 70,00 EUR)
  Pirkimas / pardavimas antrinėje rinkoje Pagal atskirą susitarimą

 • Investicinių fondų pirkimas/pardavimas/keitimas
  Banko platinami investicinių fondų vienetai pagal atitinkamų investicinių fondų dokumentuose nustatytus įkainius

 • Pasaugos sąskaitos tvarkymas
  Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje registruotų finansinių priemonių, laikomų asmeninėje sąskaitoje, tvarkymas
  Tuščios asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymas 6,50 EUR
  Mokestis už asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymą 0,003% nuo vertybinių popierių vertės, ne mažiau kaip 10,00 EUR
  Vertybinių popierių, apskaitomų banke, tvarkymas2
  Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas) 0,48 EUR
  Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Latvijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Lietuvoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
     
   Kitose valstybėse registruotos akcijos ir obligacijos  
   Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas)  0,48 EUR
     
  Rusijoje ir Ukrainoje registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,07%
  obligacijos 0,07%
  Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Honkonge, Airijoje, Italijoje, Japonijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Naujojoje Zelandijoje, Portugalijoje, Singapūre, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,015%
  obligacijos, euroobligacijos 0,010%
  Bosnijoje, Bulgarijoje, Kipre, Kroatijoje, Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Islandijoje, Izraelyje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Turkijoje ir kitose šalyse registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,04%
  obligacijos 0,03%
  Investiciniai fondai
  Danske Invest fondų vienetai apskaitomi banke 0,01% min. 0,48 EUR (kitoms šalims)

   

   

   2Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)

 • Finansinių priemonių operacijos
  Lietuvoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis) nemokamai
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 4,30 EUR
  Banko viduje 1,45 EUR
  Estijoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis) 7,00 EUR
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 7,00 EUR
  Banko viduje 1,45 EUR
  Kitose užsienio šalyse registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis / išeinantis) 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Banko viduje 1,45 EUR
  Kitos pasaugos sąskaitos operacijos
  Mokestiniai pervedimai, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas 2,90 EUR
  Vertybinių popierių įkeitimo registravimas 14,50 EUR
  Dovanojimo sandorio registravimas 4,30 EUR
  Vertybinių popierių, prekiaujamų užsienio rinkose, pervedimai
  Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir Rusijos vertybiniai popieriai
  Pervedimai kitai sandorio šaliai, kuri neturi pasaugos sąskaitos Danske Bank A/S Estijos / Lietuvos / Latvijos filialuose 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Kitų šalių vertybiniai popieriai
  Pervedimai kitai sandorio šaliai, kuri neturi pasaugos sąskaitos Danske Bank A/S Estijos / Lietuvos / Latvijos filialuose 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Pervedimai banko viduje 1,45 EUR
  Mokestiniai pervedimai, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas 2,90 EUR
  Vertybinių popierių įkeitimo registravimas 14,50 EUR
  Dovanojimo sandorio registravimas 4,30 EUR
 • Ataskaitos
  Metinė ataskaita
  - eBanku nemokamai
  - Verslo centre nemokamai
  Mėnesinė ataskaita 4
  - eBanku nemokamai
  - el. paštu nemokamai
  - Verslo centre nemokamai
  Detali metinė pažyma (su investicijų rezultato apskaičiavimu) 8,70 EUR5
  Išrašas iš sąskaitos nemokamai
  Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų likučius 2,90 EUR (anglų kalba – 5,70 EUR)5
  Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų judėjimus 8,70 EUR (anglų kalba – 14,50 EUR)5
  Pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius 5,70 EUR5
  Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas (paslauga teikiama ne visose rinkose) 57,92 EUR ir kitos šalies mokesčiai5
  Šiuose įkainiuose neįrašytos kitos paslaugos pagal atskirą susitarimą

 • Esminiai įvykiai
  Esminiai įvykiai išmokant dividentus/kuponus nemokamai
  Formos dėl palankesnio užsienio valstybių pajamų mokesčio taikymo, išmokant dividendus/kuponus nemokamai
  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskebtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi) 0,1% nuo sandorio vertės + 6,50 EUR, ne daugiau kaip 500,00 EUR
  1 Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Europos Centrinio Banko skelbiamą oficialų kursą.
  2 Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)
  3 Gali būti taikomi papildomi mokesčiai vadovaujantis siūlomų vertybinių popierių atitinkamais dokumentais
  4 Siunčiama kliento prašymu.
  5 PVM bus pridėtas prie paslaugų mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Kitos paslaugos

 • Kitos paslaugos
  Pažymų apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas 6,00 EUR
  Kitų pažymų/leidimų/sutikimų/pranešimų išdavimas (už kiekvieną 1 metų laikotarpį). 20,00 EUR
  Pažyma kliento auditoriams 35,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu Lietuvoje 3,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu į užsienį 6,00 EUR
  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai1
  Pažymos apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas nemokamai
  Pažymos apie likviduojamos įmonės sąskaitų uždarymą parengimas įmonių registro tvarkytojui nemokamai
  Dokumentų kopijų išdavimas (už kiekvieną lapą) 1,45 EUR 1
  Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Banke 0,30 EUR už vieną lapą 1
  Mokestis už duomenų patikrinimą VĮ ,,Registrų centras” duomenų bazėje (patikrinimas dėl verslo klientų įkeisto turto automatinio draudimo yra nemokamas) 6,00 EUR 1
  Mokestis už duomenų patikrinimą Hipotekos registre (dėl pirminio įkeitimo išregistravimo, dėl hipotekos pakeitimo įregistravimo, dėl hipotekos išregistravimo) 12,00 EUR 1
  Dokumentų kopijų (senesnių nei 1 metai) išdavimas 5,00 EUR 1
  Lėšų deponavimas sąlyginio indėlio sąskaitoje 0,15 % nuo sumos (ne mažiau 86.89 EUR )
  1PVM yra įtrauktas į mokesčio dydį

Kainynas verslo klientams (pdf)

Kainynas verslo klientams (įsigalioja 2019 09 01) (pdf)

Kainynas verslo klientams (įsigalioja 2019 10 01) (pdf)

Jums taip pat gali būti aktualu