Paslaugų įkainiai

Susipažinkite su paslaugų kainynu verslo klientams

Sąskaitos

 • Mokestis už lėšų likutį sąskaitoje
  Mokestis už EUR sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 1.000.000 EUR ne daugiau nei Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. European central bank Deposit facility rate) /360
  Mokestis už SEK sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 4.500.000 SEK ne daugiau nei Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Swedish central bank Sweden repo rate (decision rate)) / 360
  Mokestis už CHF sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 250.000 CHF ne daugiau nei Šveicarijos centrinio banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (ang.l Swiss national bank Interest rate on sight deposits) / 360
  Mokestis už DKK sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 3.750.000 DKK ne daugiau nei Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danish national bank Certificates of deposit rate) / 360
  Mokestis už JPY sąskaitos lėšų likutį, kuris viršija 60.000.000 JPY ne daugiau nei Japonijos centrinio banko subalansuotos monetarinės politikos palūkanų norma (proc.) (angl. Bank of Japan Policy rate balance interest rate) / 360
  Mokestis, neviršijant lentelėje nurodyto mokesčio dydžio absoliučios vertės (modulio), taikomas juridiniams asmenims, kuriuos bankas informuoja individualiai prieš 30 kalendorinių dienų. Naujiems Banko klientams informavimo terminas gali būti netaikomas. Mokestis skaičiuojamas kalendorinės dienos pabaigoje už sąskaitos likutį, viršijantį nustatytą limitą, dauginant iš nustatyto mokesčio dydžio absoliučios vertės (modulio). Mokestis netaikomas likučiui valiuta, jei nurodyta centrinio banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra teigiama arba lygi nuliui.
  Mokestis nurašomas už kalendorinį mėnesį šiam pasibaigus.

 • Banko sąskaitos tvarkymo mokesčiai

  Jei mokesčio nurašymo metu sąskaitoje yra mažiau lėšų nei banko nustatyto mokesčio dydis, nurašomos visos sąskaitoje esančios lėšos, nepriklausomai nuo jų kiekio. Mokestis netaikomas mokėjimo kortelių sąskaitoms. 

  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis bus nurašomas paskutinę einamojo mėnesio dieną už einamąjį mėnesį. Nepadengtam mokesčio likučiui bus pritaikyta skola (neigiamas sąskaitos balansas) ir bus ieškoma trūkstamo pinigų likučio kitose kliento sąskaitose.  Susikaupusi skola bus nurašyta iš karto, kai sąskaitoje bus pakankamai lėšų.

   

    Mokestis eurais
  Mėnesinis mokestis juridiniams asmenims registruotiems Lietuvoje14,00 EUR

  Mėnesinis mokestis juridiniams asmenims registruotiems

  ne Lietuvoje 1

  50,00 EUR
   Uždarytų sąskaitų lėšų mėnesinis administravimo mokestis2 4,00 EUR
   Uždarytų sąskaių lėšų mėnesinis administravimo mokestis nerezidentams2 40,00 EUR

  1 Mokestis nurašomas už einamąjį mėnesį paskutinę mėnesio dieną.

  2 Mokestis pradedamas taikyti nuo trečio mėnesio po banko sąskaitos uždarymo.

   

  Mokestis eurais
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotiems juridiniams klientams)
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (išskyrus Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotus juridinius klientus)
  3,40 €
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą ne rezidentams (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Sąskaitos išrašai
  Indėlio sąskaitos išrašas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje 
  5,00 € ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
  Sąskaitos išrašas Danske eBank
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas per Danske LiveGate
  nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu
  pagal susitarimą
  Sąskaitos išrašo ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
  Paštu Lietuvoje
  3,00 €
  Paštu į užsienį 
  6,00 €
  Čekių knygelės išdavimas 
  7,24 €
  Mokestis eurais
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotiems juridiniams klientams)
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (išskyrus Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotus juridinius klientus)
  3,40 €
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą ne rezidentams (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Sąskaitos išrašai
  Indėlio sąskaitos išrašas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje 
  5,00 € ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
  Sąskaitos išrašas Danske eBank
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas per Danske LiveGate
  nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu
  pagal susitarimą
  Sąskaitos išrašo ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
  Paštu Lietuvoje
  3,00 €
  Paštu į užsienį 
  6,00 €
  Čekių knygelės išdavimas 
  7,24 €
 • Sąskaitos išrašai
  Sąskaitos išrašas Danske eBanke  nemokamai
  Skaitmeniniu būdu patvirtinta pažyma (už sutartis, kurias sudarė „Danske Bank A/S“ Estijos filialas) 3,00 EUR; Nutraukus mokėjimo sąskaitos sutartį, sąskaitos išrašas už paskutinius 36 mėnesius išduodamas nemokamai vieną kartą.
  Sąskaitos išrašas (popierine forma), išduotas banke  5,00 EUR už kiekvieną mėnesį, ne daugiau kaip 30,00 EUR (einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašas - nemokamai). Nutraukus mokėjimo sąskaitos sutartį, bet kuriame verslo centre nemokamai išrašomas sąskaitos išrašas už paskutinius 36 mėnesius.

Elektroniniai kanalai

 • Danske eBankas
  Aptarnavimas nemokamai
  Slaptažodžių generatoriaus išdavimas 17,00 EUR
  Slaptažodžių generatoriaus atblokavimas 7,00 EUR

Mokėjimai

 • Mokėjimai banko viduje
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas nemokamai 3,50 EUR
  Pervedimas į savo sąskaitas Danske Bank iki 3,50 EUR sumos - nemokamai
  Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitą 0,40 EUR 3,50 EUR
 •  EUR mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Vietinis mokėjimas
  0,40 EUR 3,50 EUR
  EU mokėjimas 1

  0,40 EUR 3,50 EUR
  Skubus vietinis mokėjimas 7,50 EUR 15,00 EUR

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.


 • Tarptautiniai mokėjimai
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN"3 paprastas 13,00 EUR
  skubus 28,96 EUR
  labai skubus 72,41 EUR
  paprastas 22,00 EUR
  skubus 31,86 EUR
  labai skubus 75,30 EUR
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4 paprastas 26,00 EUR
  skubus 34,75 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  paprastas 30,00 EUR
  skubus 40,55 EUR
  labai skubus 86,89 EUR
  Gavėjo banko mokestis už mokėjimą su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" 4,7 16,00 EUR 16,00 EUR

   

  Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą Užsienio valiuta arba Mokėjimo nurodymas yra eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:

  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  7 Fiksuotas mokestis (nepriklausomai nuo gavėjo banko faktinio mokesčio), bus atskirai nurašytas nuo mokėtojo sąskaitos.

 • Danske Bank grupės mokėjimai
  Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Verslo centruose arba per Telefoninę bankininkystę
  Danske Bank grupės mokėjimas tarp to paties kliento sąskaitų5 nemokamai nemokamai
  Mokėjimo nurodymas eurais į kito kliento sąskaitą Danske Bank grupės bankuose, kuris atitinka EU mokėjimo sąlygas 0,40 EUR 3,50 EUR
  Danske bank grupės mokėjimas (mokėjimas į kito kliento sąskaitą esančią Danske grupės bankuose) 6 13,00 EUR 22,00 EUR
  Danske Bank grupės mokėjimas (Mokėtojo ir Gavėjo sąskaitos laikomos viename iš „Danske Bank A/S“ Baltijos šalių filialų) 0,40 EUR 3,50 EUR

   

  5 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.
  6 Bankas taiko šį mokestį už normalius, skubius ir labai skubius mokėjimus.

 • Konsoliduoti mokėjimai
    Danske eBank, Danske LiveGate
  Mokėjimas banko viduje inicijuotas kaip konsoliduotas mokėjimas 0,40 EUR
  Vietinis mokėjimas inicijuotas kaip konsoliduotas mokėjimas 0,40 EUR
  ES mokėjimas inicijuotas kaip konsoliduotas mokėjimas1 0,40 EUR

 • Gaunami mokėjimai
   
  Mokėjimo banko viduje įskaitymas nemokamai
  ES mokėjimo įskaitymas nemokamai
  Danske Bank grupės mokėjimo tarp savo sąskaitų įskaitymas 5 nemokamai
  Tarptautinio mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis 3 8,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" įskaitymas kitomis valiutomis 3 10,00 EUR
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "OUR" įskaitymas4 (Banko klientui mokestis netaikomas) 23,17 EUR
  Tarptautinio mokėjimo eurais iš ES šalių įskaitymo administravimas, kai nekorektiškas gavėjo IBAN (Banko klientui mokestis netaikomas, mokestis taikomas lėšų siuntėjui) 7,00 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
  Tarptautinio mokėjimo įskaitymo iš užsienio bankų administravimas (jei mokesčius moka mokėtojas (Banko klientui mokestis netaikomas)) 3,00 EUR (papildomas mokestis prie banko nustatyto užsienio valiutos įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)

   

   3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. Jei pervedimai atliekami JAV doleriais (USD), Bankas negarantuoja, kad visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma bus įskaityta į Gavėjo sąskaitą, nes to neleidžia JAV vidinė mokėjimo sistema ir joje taikoma praktika.
  5 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme.

 • Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
  Mokėjimo nurodymo (vietinio, ES, tartptautinio) atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko 5,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo atšaukimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko
  - mokėjimo banko viduje, vietinio mokėjimo, ES mokėjimo 25,00 EUR
  - tarptautinio mokėjimo 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas neišsiųstas iš banko 25,00 EUR
  Mokėjimo nurodymo tikslinimas jeigu mokėjimo nurodymas išsiųstas iš banko 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą 10,00 EUR
  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas 70,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą 6,00 EUR (už patvirtinimą)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius) 10,00 EUR (už kopiją)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto daugiau nei prieš 6 mėnesius) 20,00 EUR (už kopiją)
  Papildomas mokestis jei mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas arba IBAN sąskaita arba jie yra nurodyti nekorektiškai 10,00 EUR
  Lėšų nurašymas, vykdant PLAIS1 nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas 0,87 EUR
  1VĮ Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema. Sistemos palaikymo mokestis nurašomas papildomai ir mokamas Registrų centro naudai.

Banko garantija

 • Banko garantija
  Kliento pateiktos garantijos teksto rengimas ir derinimas; paklausimo ar informacijos apie garantijas parengimas kliento prašymu 30,00 EUR
  Garantijos sąlygų pakeitimas 60,00 EUR
  Garantijos (laidavimo) atšaukimas  100,00 EUR 
  Mokėjimas pagal garantiją (laidavimą) 0,2% nuo sumos (ne mažiau 150,00 EUR )
  Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 0,2% nuo sumos (ne mažiau 150,00 EUR )
  Dokumentų išsiuntimo mokestis Lietuvoje ir Estijoje 20,00 EUR; Užsienyje 55,00 EUR; SWIFT - tiesioginiai kaštai (ne mažiau 10,00 EUR)

Lizingas

 • Sutarties sąlygų keitimo mokestis
  Mokėjimų dienos keitimas 30,00 EUR už kiekvieną sutarties grafiką
  Kitų sutarties sąlygų keitimas pradedant nuo 0,3% negrąžintos lizingo sumos (min. 95,00 EUR)
  Išankstinis finansinio lizingo sutarties nutraukimas („Danske Bank A/S“ Estijos filiale sudarytoms sutartims)  nemokamai 
  Išankstinis veiklos nuomos sutarties nutraukimas („Danske Bank A/S“ Estijos filiale sudarytoms sutartims)1 nemokamai 
   1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio  
 • Mokesčiai už įgaliojimus, pažymas ir kitus dokumentus
  Pakartotinis pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas115,00 EUR; skubus pasiruošimas (tą pačią darbo dieną) - 30,00 EUR
  Banko patvirtinimo rašto, įvairių pažymų, leidimų, įgaliojimų išdavimas130,00 EUR
  Įgaliojimo išduoti turto registracijos numerius ir/ar keisti turto duomenis atitinkamam turto registrui paruošimasNemokamai
  Sutarties patvirtinimas pas notarą ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)110,00 EUR + notarinis mokestis
  Papildomo įgaliojimo naudotis automobiliu išdavimas ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)110,00 EUR
  Įgaliojimo naudotis transporto priemone patvirtinimas pas notarą (įgaliojimas reikalingas kertant sieną, anglų ar rusų kalba)  ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)110.00 EUR + notarinis mokestis
  Pavėluotas mokesčių sumokėjimas (įskaitant komercinių transporto priemonių mokestį), pradelsti ieškiniai, pretenzijos ir laiku nesumokėtos baudos už teisinius pažeidimus naudojantis turtu ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)125.00 EUR + patirti kaštai
  Banko patirtos išlaidos dėl transporto priemonės transportavimo 175.00 EUR + patirti kaštai
  Nuosavybės teisės perdavimas bankui dėl sutarties pažeidimo175.00 EUR + patirti kaštai
  Palūkanos, paskaičiuotos už draudimo mokėjimus (už „Danske Bank A/S“ Estijos filiale sudarytas sutartis)8% per metus
   
 • Mokesčiai už kliento skolų sureguliavimo dokumentus
  Mokestis už rašto klientui siuntimą pakartotinai primenant apie įsiskolinimą pagal sutartį 5,00 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas iki sutarties nutraukimo 30,00 EUR
  Sutarties nutraukimo rašto parengimas 30,00 EUR
  Pretenzijos dėl įsiskolinimo surašymas po sutarties nutraukimo1 30,00 EUR

  1 PVM bus pridėtas prie paslaugos mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

 • Debeto kortelės
    MasterCard Business Debit
  Kortelės išdavimas neišduodama
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) neatnaujinama
  Kortelės blokavimas nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR
  Mėnesinis kortelės sąskaitos mokestis 1,45 €
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės pristatymo paslauga Lietuvoje1 3,50 EUR
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai2 , 3 Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 5/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 2030,00 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 10/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 2900 EUR/ neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai
  - Banko skyriuje 2,90 EUR
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai4
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 2,00%
  1 Paslauga teikiama tik Verslo klientams pateikusiems prašymą įsigyti/pakeisti/atnaujinti korteles E-dokumentu moduliu.
  2 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  3 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  4 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

 • Kredito kortelės
  neatnaujinama

  MasterCard Corporate Classic MasterCard Corporate Gold su Priority Pass kortele
  Kortelės išdavimas neišduodama neišduodama
  Kortelės atnaujinimas neatnaujinamaneatnaujinama
  Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR 5,79 EUR
  Metinis kortelės tvarkymo mokestis1 21,72 EUR 100,00 EUR
  Kortelės sąlygų keitimo mokestis Kliento prašymu 14,48 EUR 14,48 EUR
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30% 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės pristatymo paslauga Lietuvoje2 3,50 EUR 3,50 EUR
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2,0% (min 2,90 EUR) 2,0% (min 2,90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2,0 % (min 2,90 EUR) 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai 3;4 Dienos/ Mėnesio Dienos/ Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius 5/neribojama 10/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 2030 EUR/neribojama 2900,00 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  - atsiskaitymo kortele operacijų skaičius 10/neribojama neribojama/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 2900,00 EUR/neribojama 5800,00 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 2900,00 EUR/neribojama 5800,00 EUR/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai nemokamai
  - Banko skyriuje 2,90 € 2,90 €
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai5
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 2,00% 2,00%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas N/A nemokamai
  Kortelės blokavimas N/A nemokamai
  Kortelės pakeitimas N/A 14,48 €
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui N/A 24,00 €
  1 Metinis kortelės tvarkymo mokestis yra nurašomas kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus, kortelės išdavimo mėnesio 15 d. Klientui nutraukiant kortelės galiojimą, nepasibaigus kortelės galiojimo laikui, metinis kortelės tvarkymo mokestis bus paskaičiuotas atsižvelgus į faktinį kortelės naudojimo laiką paskutiniais metais.
  2 Paslauga teikiama tik Verslo klientams pateikusiems prašymą įsigyti/pakeisti/atnaujinti korteles E-dokumentu moduliu.
  3 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  4 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  5 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina
  .
 • Kredito kortelės (neišduodamos nuo 2018.04.01)
  Kredito kortelės (neišduodamos nuo 2018.04.01) MasterCard Corporte Platinum su Priority Pass kortele MasterCard Business
  Kredito kortelė
  Kortelės išdavimas neišduodama neišduodama
  Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) neišduodama neišduodama
  Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai
  Kortelės pakeitimas (taikomas kortelės praradimo atveju, naujo PIN kodo išdavimo atveju ir kt.) 5,79 EUR 5,79 EUR
  Mėnesinis kortelės sąskaitos mokestis N/A 1,45 EUR
  Metinis kortelės tvarkymo mokestis1 101,37 EUR N/A
  Kortelės sąlygų keitimo mokestis Kliento prašymu 14,48 € N/A
  Palūkanos už sąskaitos likutį nemokamos nemokamos
  Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30% 30%
  PIN kodo pakeitimas bankomate nemokamai nemokamai
  Kortelės pristatymas
  Kortelės pristatymo paslauga Lietuvoje2 3,50 EUR 3,50 EUR
  Kortelės išsiuntimas į užsienį kurjeriniu paštu 115,00 EUR 115,00 EUR
  Grynųjų pinigų paėmimas
  Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 2,0% (min 2,90 EUR) 2,0% (min 2,90 EUR)
  Kitų bankų kasose 2,0 % (min 2,90 EUR) 2,0 % (min 2,90 EUR)
  Operacijų su kortelėmis limitai3;4 Dienos/Mėnesio Dienos/Mėnesio
  Grynųjų pinigų paėmimas
  - grynųjų pinigų paėmimo operacijų skaičius neribojama/neribojama 5/neribojama
  - grynųjų pinigų paėmimo suma 4350,00 EUR/neribojama 2030,00 EUR/neribojama
  Atsiskaitymo operacijos
  -atsiskaitymo kortele operacijų skaičius neribojama/neribojama 10/neribojama
  - atsiskaitymo internete suma 8690 EUR/neribojama 2900 EUR/neribojama
  - atsiskaitymo kortele suma 8690 EUR/neribojama neribojama/neribojama
  Mokestis už kortelių operacijų limitų keitimą
  - Danske eBanku nemokamai nemokamai
  - Banko skyriuje 2,90 EUR 2,90 €
  Atsiskaitymo dokumentų pateikimo mokesčiai5
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš Lietuvos įmonių 4,00 EUR 4,00 EUR
  Atsiskaitymo dokumento gavimas iš užsienio įmonių 12,00 EUR 12,00 EUR
  Kiti mokesčiai
  Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų paėmimo kortele operacijos valiuta ne EUR 2,00% 2,00%
  Bauda už neteisėtą kortelės panaudojimą 100,00 EUR 100,00 EUR
  Priority Pass kortelė
  Kortelės išdavimas/Kortelės atnaujinimas nemokamai N/A
  Kortelės blokavimas nemokamai N/A
  Kortelės pakeitimas 14,48 EUR N/A
  Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto laukiamojoje salėje vienam asmeniui 24,00 EUR N/A
  1 Metinis kortelės tvarkymo mokestis yra nurašomas kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus, kortelės išdavimo mėnesio 15 d. Klientui nutraukiant kortelės galiojimą, nepasibaigus kortelės galiojimo laikui, metinis kortelės tvarkymo mokestis bus paskaičiuotas atsižvelgus į faktinį kortelės naudojimo laiką paskutiniais metais.
  2 Paslauga teikiama tik Verslo klientams pateikusiems prašymą įsigyti/pakeisti/atnaujinti korteles E-dokumentu moduliu.
  3 Taikoma kortelėms, išduotoms iki 2017 m. birželio 1 d. Kortelės išduotoms po 2017 m. birželio 1 d. , taikomi kortelių operacijų limitai nurodyti Mokėjimo kortelės sutartyje.
  4 Operacijų su kortelėmis dienos limitai nustatomi parai (24:00 val. periodui), mėnesio limitai – kalendoriniam mėnesiui, pagal faktinį dienų skaičių, ir galioja vienai kortelei. Mokestis už grynųjų pinigų išmokėjimą (jei taikomas), įskaičiuojamas į dienos/mėnesio grynųjų pinigų išmokėjimo limitą.
  5 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis už atsiskaitymo dokumentų gavimą yra taikomas, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

Kreditai

 • Kreditai
   
  Finansavimo paslaugų sutarties sąlygų keitimas (kredito, kredito linijos, overdrafto, kredito limito ir kt.)   iki 1% nuo sumos, min 150,00 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos naudojant kredito limito lėšas  Mokestis už atitinkamą mokėjimą + 1% nuo pervestos kredito limito sumos
  Kredito limito įsipareigojimų nevykdymo palūkanos  30%

Investavimas

 • Finansinių priemonų pardavimas  (mokestis skaičiuojamas procentais nuo sandorio vertės)
  AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Nasdaq Talinas vertybinių popierių biržoje (valiuta – euras (EUR))
  Pardavimas 0,40%, ne mažiau kaip 6,00 EUR
  Olandijos, Vokietijos šalių (valiuta - euras (EUR)) biržose; Didžiosios Britanijos (valiuta – Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP)), Jungtinės Amerikos Valstijų (valiuta - JAV doleris (USD), Kanados (valiuta - Kanados doleris (CAD)), Lenkijos (valiuta - Lenkijos zlotas (PLN)), Norvegijos biržose (valiuta - Norvegijos krona (NOK))
  Pardavimas 0,50%, ne mažiau kaip 30,00 EUR

 • Obligacijų pardavimas (mokestis skaičiuojamas procentais nuo nominalios vertybinių popierių vertės, mokestis netaikomas, kai kita sandorio šalis yra Danske Bank A/S Lietuvos filialas)
  NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje prekiaujamos Lietuvos Vyriausybės obligacijos
  Pardavimas antrinėje rinkoje 0,05% (ne mažiau kaip 10,00 EUR)
  Kitos obligacijos
  Pardavimas antrinėje rinkoje Pagal atskirą susitarimą

 • Investicinių fondų pardavimas
  Investicinių fondų vienetai, apskaitomi banke pagal atitinkamų investicinių fondų dokumentuose nustatytus įkainius

 • Pasaugos sąskaitos tvarkymas
  Estijoje ir Lietuvoje registruotų finansinių priemonių, laikomų asmeninėje sąskaitoje, tvarkymas
  Tuščios asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymas 6,50 EUR
  Mokestis už asmeninės sąskaitos Nasdaq CSD tvarkymą 0,003% nuo vertybinių popierių vertės, ne mažiau kaip 10,00 EUR
  Vertybinių popierių, apskaitomų banke, tvarkymas2
  Lietuvoje ir Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas) 0,48 EUR
  Estijoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
  Lietuvoje registruotos akcijos ir obligacijos
  iki 250 000,00 EUR 0,006%
  nuo 250 000,01 EUR 0,003%
     
   Kitose valstybėse registruotos akcijos ir obligacijos  
  Minimalus sąskaitos tvarkymo mokestis (jei per mėnesį pasaugos sąskaitoje nebuvo apskaitomų vertybinių popierių, sąskaitos tvarkymo mokestis nėra taikomas)  0,48 EUR
     
  Ukrainoje registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,07%
  obligacijos 0,07%
  Kanadoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,015%
  obligacijos, euroobligacijos 0,010%
  Lenkijoje ir kitose šalyse registruotos akcijos ir obligacijos
  akcijos 0,04%
  obligacijos 0,03%
  Investiciniai fondai
  Danske Invest fondų vienetai, apskaitomi banke 0,01% min. 0,48 EUR (kitoms šalims)

   


 • Finansinių priemonių operacijos
  Lietuvoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 4,30 EUR
  Estijoje registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (išeinantis) 7,00 EUR
  Kitose užsienio šalyse registruotų vertybinių popierių nemokestinis / mokestinis pervedimas
  Per kitą vertybinių popierių rinkos tarpininką (įeinantis / išeinantis) 11,50 EUR + užsienio depozitoriumų mokesčiai
  Kitos pasaugos sąskaitos operacijos
  Mokestiniai pervedimai, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas 2,90 EUR
  Vertybinių popierių įkeitimo registravimas 14,50 EUR
  Dovanojimo sandorio registravimas 4,30 EUR
 • Ataskaitos
  Metinė ataskaita
  - eBanku nemokamai
  - Verslo centre nemokamai
  Mėnesinė ataskaita 4
  - eBanku nemokamai
  - el. paštu nemokamai
  - Verslo centre nemokamai
  Detali metinė pažyma (su investicijų rezultato apskaičiavimu) 8,70 EUR5
  Išrašas iš sąskaitos nemokamai
  Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų likučius 2,90 EUR (anglų kalba – 5,70 EUR)5
  Pažyma apie vertybinių popierių ir pinigų judėjimus 8,70 EUR (anglų kalba – 14,50 EUR)5
  Pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius 5,70 EUR5
  Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas (paslauga teikiama ne visose rinkose) 57,92 EUR ir kitos šalies mokesčiai5
  Šiuose įkainiuose neįrašytos kitos paslaugos pagal atskirą susitarimą

 • Esminiai įvykiai
  Esminiai įvykiai išmokant dividentus/kuponus nemokamai
  Formos dėl palankesnio užsienio valstybių pajamų mokesčio taikymo, išmokant dividendus/kuponus nemokamai
  Vertybinių popierių operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (mokestis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskebtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi) 0,1% nuo sandorio vertės + 6,50 EUR, ne daugiau kaip 500,00 EUR
  1 Minimali komisinio mokesčio suma skaičiuojama sandorio valiuta pagal sandorio sudarymo dieną Europos Centrinio Banko skelbiamą oficialų kursą.
  2 Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį nuo vidutinės vertybinių popierių, per mėnesį apskaitomų pasaugos sąskaitoje, vertės (obligacijoms - nominali vertė, akcijoms - rinkos vertė)
  3 Gali būti taikomi papildomi mokesčiai vadovaujantis siūlomų vertybinių popierių atitinkamais dokumentais
  4 Siunčiama kliento prašymu.
  5 PVM bus pridėtas prie paslaugų mokesčio pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Kitos paslaugos

 • Kitos paslaugos
  Pažymų apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas 6,00 EUR
  Kitų pažymų/leidimų/sutikimų/pranešimų išdavimas (už kiekvieną 1 metų laikotarpį). 20,00 EUR
  Pažyma kliento auditoriams 35,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu Lietuvoje ir Estijoje 3,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu į užsienį 6,00 EUR
  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai1
  Pažymos apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas nemokamai
  Pažymos apie likviduojamos įmonės sąskaitų uždarymą parengimas įmonių registro tvarkytojui nemokamai
  Dokumentų kopijų išdavimas (už kiekvieną lapą) 1,45 EUR 1
  Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Banke 0,30 EUR už vieną lapą 1
  Mokestis už duomenų patikrinimą VĮ ,,Registrų centras” duomenų bazėje (patikrinimas dėl verslo klientų įkeisto turto automatinio draudimo yra nemokamas) 6,00 EUR 1
  Mokestis už duomenų patikrinimą Hipotekos registre (dėl pirminio įkeitimo išregistravimo, dėl hipotekos pakeitimo įregistravimo, dėl hipotekos išregistravimo) 12,00 EUR 1
  Dokumentų kopijų (senesnių nei 1 metai) išdavimas 5,00 EUR 1
  1PVM yra įtrauktas į mokesčio dydį ("Danske Bank" Estijos filiale sudarytoms sutartims PVM netaikomas)