Paslaugų įkainiai

Susipažinkite su paslaugų kainynu verslo klientams

Sąskaitos

 • Banko sąskaitos tvarkymo mokesčiai

   

    Mokestis eurais
   Uždarytų sąskaitų lėšų mėnesinis administravimo mokestis1 4,00 EUR
   Uždarytų sąskaių lėšų mėnesinis administravimo mokestis nerezidentams1 40,00 EUR

  1 Mokestis pradedamas taikyti nuo trečio mėnesio po banko sąskaitos uždarymo.

   

  Mokestis eurais
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotiems juridiniams klientams)
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (išskyrus Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotus juridinius klientus)
  3,40 €
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą ne rezidentams (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Sąskaitos išrašai
  Indėlio sąskaitos išrašas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje 
  5,00 € ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
  Sąskaitos išrašas Danske eBank
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas per Danske LiveGate
  nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu
  pagal susitarimą
  Sąskaitos išrašo ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
  Paštu Lietuvoje
  3,00 €
  Paštu į užsienį 
  6,00 €
  Čekių knygelės išdavimas 
  7,24 €
  Mokestis eurais
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotiems juridiniams klientams)
  3,40 €
  Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis (išskyrus Europos ekonominės zonoje ir Šveicarijoje registruotus juridinius klientus)
  3,40 €
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą ne rezidentams (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo)
  nemokamai
  Sąskaitos išrašai
  Indėlio sąskaitos išrašas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje 
  5,00 € ( einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
  Sąskaitos išrašas Danske eBank
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas Danske mBankas
  nemokamai
  Sąskaitos išrašas per Danske LiveGate
  nemokamai
  Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu
  pagal susitarimą
  Sąskaitos išrašo ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
  Paštu Lietuvoje
  3,00 €
  Paštu į užsienį 
  6,00 €
  Čekių knygelės išdavimas 
  7,24 €
 • Sąskaitos išrašai
  Sąskaitos išrašas Danske eBanke  nemokamai
  Patvirtintas elektroniniu būdu sąskaitos išrašas (Danske Bank Estijos filiale sudarytoms sutartims) 3,00 EUR; Nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai.
  Sąskaitos išrašas  5,00 EUR (einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį, max. 30,00 EUR . Nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai.

Elektroniniai kanalai

 • Danske eBankas
  Aptarnavimas nemokamai
  Slaptažodžių generatoriaus išdavimas 15,00 EUR
  Slaptažodžių generatoriaus atblokavimas 7,00 EUR

Mokėjimai

 • Išeinantys mokėjimai
   EUR mokėjimai Elektroniniais kanalais Banke
  Vietinis mokėjimas
  0,40 EUR 3,50 EUR
  EU mokėjimas 1

  0,40 EUR 3,50 EUR
  Skubus vietinis mokėjimas 7,50 EUR 15,00 EUR
 • Tarptautiniai mokėjimai
  Elektroniniais kanalais  Banke
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN"3 paprastas 13,00 EUR
  skubus 28,96 EUR
  labai skubus 72,41 EUR
  paprastas 22,00 EUR
  skubus 31,86 EUR
  labai skubus 75,30 EUR
 • Gaunami mokėjimai
     
  ES mokėjimo įskaitymas nemokamai  
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "OUR"  įskaitymas4  (Banko klientui mokestis netaikomas) 23,17 EUR  

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.
  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. 

 • Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą 10,00 EUR
  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą 44,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas 70,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą 6,00 EUR (už patvirtinimą)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius) 10,00 EUR (už kopiją)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto daugiau nei prieš  6 mėnesius) 20,00 EUR  (už kopiją)
  Lėšų nurašymas, vykdant PLAIS1 nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas       0,87 EUR
  1VĮ Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema. Sistemos palaikymo mokestis nurašomas papildomai ir mokamas Registrų centro naudai. 

Banko garantija

 • Banko garantija
  Kliento pateiktos garantijos teksto rengimas ir derinimas; paklausimo ar informacijos apie garantijas parengimas kliento prašymu 30,00 EUR
  Garantijos sąlygų pakeitimas 60,00 EUR
  Garantijos atšaukimas  85,00 EUR 
  Mokėjimas pagal garantiją (laidavimą) 0,2% nuo sumos (ne mažiau 150,00 EUR )
  Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 0,2% nuo sumos (ne mažiau 150,00 EUR )
  Dokumentų išsiuntimo mokestis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 20,00 EUR; Užsienyje 55,00 EUR; SWIFT - tiesioginiai kaštai (ne mažiau 10,00 EUR)

Lizingas

 • Sutarties sąlygų keitimo mokestis
  Mokėjimų dienos keitimas 30,00 EUR už kiekvieną sutarties grafiką
  Kitų sutarties sąlygų keitimas pradedant nuo 0,3% negrąžintos lizingo sumos (min. 95,00 EUR)
  Išankstinis finansinio lizingo sutarties nutraukimas („Danske Bank A/S“ Estijos filiale sudarytoms sutartims)  nemokamai 
  Išankstinis veiklos nuomos sutarties nutraukimas („Danske Bank A/S“ Estijos filiale sudarytoms sutartims)1 nemokamai 
   1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio  
 • Mokesčiai už įgaliojimus, pažymas ir kitus dokumentus
  Pakartotinis pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas115,00 EUR; skubus pasiruošimas (tą pačią darbo dieną) - 30,00 EUR
  Banko patvirtinimo rašto, įvairių pažymų, leidimų, įgaliojimų išdavimas130,00 EUR
  Įgaliojimo išduoti turto registracijos numerius ir/ar keisti turto duomenis atitinkamam turto registrui paruošimasNemokamai
  Sutarties patvirtinimas pas notarą ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)110,00 EUR + notarinis mokestis
  Papildomo įgaliojimo naudotis automobiliu išdavimas ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)110,00 EUR
  Įgaliojimo naudotis transporto priemone patvirtinimas pas notarą (įgaliojimas reikalingas kertant sieną, anglų ar rusų kalba)  ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)110.00 EUR + notarinis mokestis
  Pavėluotas mokesčių sumokėjimas (įskaitant komercinių transporto priemonių mokestį), pradelsti ieškiniai, pretenzijos ir laiku nesumokėtos baudos už teisinius pažeidimus naudojantis turtu ("Danske Bank A/S" Estijos filiale sudarytoms sutartims)125.00 EUR + patirti kaštai
  Banko patirtos išlaidos dėl transporto priemonės transportavimo 275.00 EUR + patirti kaštai
  Nuosavybės teisės perdavimas bankui dėl sutarties pažeidimo275.00 EUR + patirti kaštai
  Palūkanos, paskaičiuotos už draudimo mokėjimus (už „Danske Bank A/S“ Estijos filiale sudarytas sutartis)8% per metus

   1  PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.

  2 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio. Danske Bank Latvijos filiale sudarytoms sutartims PVM mokestis netaikomas.

   

Kreditai

 • Kreditai
   
  Finansavimo paslaugų sutarties sąlygų pakeitimas  iki 1% nuo kredito sumos, min. 500,00 EUR + tiesioginės išlaidos

Kitos paslaugos

 • Kitos paslaugos
  Pažymų apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas 6,00 EUR
  Kitų pažymų/leidimų/sutikimų/pranešimų išdavimas (už kiekvieną 1 metų laikotarpį). 20,00 EUR
  Pažyma kliento auditoriams2 40,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu Lietuvoje ir Estijoje 3,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu į užsienį 6,00 EUR
  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai1
  Pažymos apie likviduojamos įmonės sąskaitų uždarymą parengimas įmonių registro tvarkytojui nemokamai
  Dokumentų kopijų išdavimas (už kiekvieną lapą) 6,00 EUR 1
  Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Banke 6,00 EUR už vieną lapą 1
  Mokestis už duomenų patikrinimą VĮ ,,Registrų centras” duomenų bazėje (patikrinimas dėl verslo klientų įkeisto turto automatinio draudimo yra nemokamas) 6,00 EUR 1
  Mokestis už duomenų patikrinimą Hipotekos registre (dėl pirminio įkeitimo išregistravimo, dėl hipotekos pakeitimo įregistravimo, dėl hipotekos išregistravimo) 12,00 EUR 1
  Dokumentų kopijų (senesnių nei 1 metai) išdavimas 6,00 EUR 1
  1 PVM yra įtrauktas į mokesčio dydį. Danske Bank Latvijos ir Estijos filiale sudarytoms sutartims PVM mokestis netaikomas.
   2PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio Danske Bank Latvijos filiale sudarytoms sutartims