Sąskaitos

Sąskaita – pagrindinė priemonė tvarkant bet kokius savo finansus. Banko sąskaitą galima atidaryti eurais ir užsienio valiuta.

Banko sąskaita skirtingiems Jūsų poreikiams

 • Buvimas „Danske Bank“ Grupės dalimi leidžia mums Jūsų sąskaitų, teikiamų paslaugų informaciją, taigi ir Jūsų pinigus, saugoti „Danske Bank“ Grupės sistemose Danijos Karalystėje. Jūsų sąskaitos ir jose esančios lėšos Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje yra lygiavertės sąskaitoms bet kurioje kitoje „Danske Bank“ Grupės šalyje.
 • Savo įmonės kasdienius finansus iš bet kurios vietos lengvai tvarkysite pasinaudodami „Danske eBanku“.
 • Savo sąskaitą galėsite naudoti įvairioms reikmėms - gauti banko finansavimą, gauti lėšų iš savo partnerių, prekiauti užsienyje ir dar daugiau.

Daugiau apie sąskaitas

 • Dokumentai, reikalingi norint atidaryti banko sąskaitą 

  Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims

  Akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, jų struktūriniams padaliniams ir filialams, specialiosios paskirties akcinėms bendrovėms, žemės ūkio bendrovėms, biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms, religinėms bendrijoms ir kitoms viešosioms organizacijoms, politinėms partijoms, ne pelno organizacijoms bei fondams ir pan.:

  • Prašymas atidaryti sąskaitą.
  • Juridinio asmens klausimynas.
  • Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė.
  • VĮ „Registrų centras“ antspaudu patvirtintas išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro arba prieigos prie VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės kodas, kurio pagalba gali būti suformuotas juridinio asmens elektroninis sertifikuotas registro išrašas.
  • Įstatai (statutas ar nuostatai) arba jų nuorašas.
  • Įgalioti asmenys privalo turėti galiojančius pasus, dokumentus, įrodančius jų įgaliojimą, ir įmonės antspaudą.

  Komanditinėms ūkinėms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms

  • Prašymas atidaryti sąskaitą.
  • Juridinio asmens klausimynas.
  • Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė.
  • VĮ „Registrų centras“ antspaudu patvirtintas išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro arba prieigos prie VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės kodas, kurio pagalba gali būti suformuotas juridinio asmens elektroninis sertifikuotas registro išrašas;
  • Bendrosios jungtinės veiklos sutartis arba jos nuorašas.
  • Įgalioti asmenys privalo turėti galiojančius pasus, dokumentus, įrodančius jų įgaliojimą, ir įmonės antspaudą.

  Individualioms įmonėms ir ūkininkams

  • Prašymas atidaryti sąskaitą.
  • Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė.
  • Juridinio asmens klausimynas.
  • VĮ „Registrų centras“ antspaudu patvirtintas išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro arba prieigos prie VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės kodas, kurio pagalba gali būti suformuotas juridinio asmens elektroninis sertifikuotas registro išrašas.
  • Įmonės nuostatai, jeigu įmonė buvo įsteigta elektroniniu būdu, arba prieigos raktas, kurio pagalba gali būti suformuoti įmonės nuostatai.
  • Savininkas privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę, įskaitant įmonės antspaudą (jei toks yra). Jei įgaliotas asmuo atidaro banko sąskaitą, kartu su įmonės nuostatais, kuriuose turi būti nurodyta, kad įmonei gali vadovauti kitas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas.

  Individualioms įmonėms, norinčioms atidaryti pradinę kapitalo kaupimo sąskaitą

  • Prašymas atidaryti sąskaitą.
  • Įmonės steigimo sutartis (aktas) arba notaro patvirtintas nuorašas.
  • Įsteigėjo įgaliojimas atidaryti pradinę sąskaitą, jei įmonės steigimo sutartyje arba akte nenurodyta, kad asmeniui suteikiama teisę atidaryti atitinkamą pradinę sąskaitą.
  • Įgalioto asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė.

  Lietuvos Respublikoje neregistruotoms įmonėms, norinčioms atidaryti banko sąskaitą

  • Prašymas atidaryti sąskaitą.
  • Juridinio asmens klausimynas.
  • Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė.
  • Ūkio subjekto įstatai (statutas).
  • Registracijos pažymėjimas arba išrašas iš savo šalies komercinio įmonių rejestro apie įmonės įregistravimą, VĮ „Registrų centras“ antspaudu patvirtintas išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro arba prieigos prie VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės kodas, kurio pagalba gali būti suformuotas juridinio asmens elektroninis sertifikuotas registro išrašas.
  • Užsienio valstybės notaro ar kompetentingo pareigūno patvirtintas įgaliojimas atstovauti įmonei.
  • Įgalioti asmenys privalo turėti galiojančius pasus ir, kai įmanoma, įmonės antspaudus.

  Šie dokumentai turi būti:

  • Įtiesinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ar ambasadoje, arba, jeigu užsienio valstybė, kurioje registruota įmonė, yra prisijungusi prie Hagos konvencijos dėl užsienio valstybės dokumentų legalizavimo panaikinimo, dokumentai turi būti patvirtinti užsienio valstybės kompetentingos valstybinės institucijos išduota pažyma apie dokumentų kilmę (APOSTILLE).
  • Išversti į lietuvių kalbą. Vertėjo parašas dokumente turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu arba Lietuvos Respublikos notaro.
  • Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.
 • IBAN

   Tarptautinis banko sąskaitos numeris arba IBAN yra tarptautiniu mastu standartizuotas einamosios sąskaitos numerio formatas. Jis naudojamas visoje Europos Sąjungoje atliekant tarptautinius ir vietinius pinigų pervedimus.

  IBAN pateikiamas kaip lėšų gavėjo sąskaitos numeris. Nurodykite jį savo klientams išrašomose sąskaitose faktūrose ir savo rekvizituose.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

 • Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

   „Danske Bank A/S“ Lietuvos filiale laikomi indėliai ir lėšos, skirtos finansinių priemonių pirkimui, yra apdrausti pagal Danijos Karalystės Indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. Fondas apdraudžia nuo nuostolių, jei bankas būtų priverstinai likviduojamas.

  Informacija indėlininkui (pdf)


 • Kas yra Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas?
  Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas (toliau – fondas) – tai institucija, įsteigta vadovaujantis Danijos Karalystės Parlamento įstatymu. Fondas iki tam tikros ribos kompensuoja Danijos bankų, hipotekos bankų ar investicinių bendrovių klientų nuostolius, jei bankas, hipotekos bankas ar investicinė bendrovė priverstinai likviduojama. Ši apsauga taikoma ir visiems „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo (toliau – banko) klientams (fiziniams ir juridiniams asmenims).
 • Kokią sumą kompensuoja fondas?

  Lėšos

  Už banke esančiose kliento sąskaitose laikomus indėlius ar lėšas bet kuria valiuta fondas gali išmokėti jam iki 100 000 eurų kompensaciją.

   

  Vertybiniai popieriai

  Fondas taip pat kompensuoja nuostolius, investuotojo patiriamus dėl to, kad jam negrąžinami banko valdomi, administruojami ar banke esančioje investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje apskaitomi investuotojo vertybiniai popieriai. Kompensacijos suma siekia 20 000 eurų vienam investuotojui.

 • Kaip apskaičiuojama kompensacija?

  Lėšos

  Iš bendros banke kliento turimų piniginių indėlių bei kliento sąskaitose esančių likučių sumos atimama indėlininkui banko suteiktų paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų bankui suma. Klientui išmokamas teigiamas lėšų likutis, tačiau neviršijant 100 000 eurų.

   

  Vertybiniai popieriai

  Paprastai banko mokėjimų sustabdymas ar priverstinis likvidavimas vertybiniams popieriams įtakos neturi, nes dažniausiai investuotojai net ir tokiais atvejais susigrąžina savo vertybinius popierius.

  Vis dėlto kartais vertybiniai popieriai investuotojui negali būti grąžinti. Tokiais atvejais fondas atlygina dėl vertybinių popierių negrąžinimo patirtus nuostolius, kurių suma neviršija 20 000 eurų vienam investuotojui, atskaičius jo skolas bankui. Tačiau kompensacija negali viršyti investuotojui negrąžintų vertybinių popierių rinkos vertės.

   

  Lėšos ir vertybiniai popieriai bendrose sąskaitose

  Kai keli asmenys turi bendrų lėšų ar vertybinių popierių, kiekvienas iš šių asmenų laikomas atskiru investuotoju ar indėlininku, jei tik yra registruotas kaip indėlio ar vertybinių popierių sąskaitos turėtojas. Kiekvienas indėlininkas ar investuotojas turi teisę gauti iki 100 000 eurų kompensaciją už lėšas ir iki 20 000 eurų ar ekvivalento kita valiuta kompensaciją už vertybinius popierius. 

 • Kaip gauti kompensaciją?
  Ne vėliau nei per penkias darbo dienas nuo restruktūrizavimo ar bankroto procedūros pradžios, garantinis fondas jums atsiunčia jūsų banko sąskaitos išrašą su jame nurodytu sąskaitos likučiu, kartu su instrukcija, kaip toliau elgtis (instrukcija taip pat pateikta ir fondo interneto svetainėje).

  Kai gausite ataskaitą, Jūsų naujasis bankas padės jums pateikti paraišką garantiniam fondui. Garantinis fondas per septynias darbo dienas perves depozitų sumą į jūsų naująjį banką.

  Su garantiniu fondu galite susisiekti šiuo adresu:

  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Jei suma nebuvo grąžinta per septynias dienas, rekomenduotume susisiekti su garantiniu fondu, nes gali pasibaigti jūsų reikalavimo grąžinti sumą pateikimo terminas.
 • Papildoma informacija apie Danijos garantinį fondą
  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymas, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymo, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą, vertimą į anglų kalbą galima rasti Danijos Finansų Priežiūros Tarnybos interneto svetainėje www.finanstilsynet.dk arba www.dfsa.dk.

Jums taip pat gali būti aktualu