Palūkanų normos svyravimo rizika

Palūkanų normos rizika kyla dėl palūkanų normos pokyčių nenuspėjamumo. Plūkanų normos rizikai virtus realybe jūsų paskolos grąžinimo išlaidos gali padidėti arba iš turto gaunamos pajamos - gerokai sumažėti.
Palūkanų normos rizika yra ypač aktuali ilgalaikėms paskoloms su kintamąja palūkanų norma. Palūkanų normų svyravimai turi daugiau įtakos ilgalaikiams įsipareigojimams nei trumpalaikiams.

Kuo galime padėti?

Skambinkite mums telefonu +370 5 215 6666  arba susisiekite su savo konsultantu.
Leiskite jūsų finansiniais klausimais pasirūpinti mūsų komandai.

Palūkanų normos apribojimo dydis

 • Palūkanų normos apribojimo dydis
  Palūkanų normos apribojimo dydis yra dviejų šalių sutartis, pagal kurią pardavėjas sutinka sumokėti pirkėjui, jeigu palūkanų normos indeksas (pvz., EURIBOR) viršija nustatytą lygį (vykdymo kainą) konkrečiomis nustatymo dienomis. Pardavėjo mokėjimas yra fiksuotosios palūkanų normos ir vykdymo kainos skirtumas. Todėl palūkanų normos apribojimas yra finansinė priemonė, leidžianti nustatyti didžiausią palūkanų sumą, kai taikoma kintamoji palūkanų norma. Kita vertus, parduodami palūkanų apribojimo dydį, galite nustatyti būsimų palūkanų pajamų ribą ir gauti kompensaciją už pardavimą.
 • Šis produktas gali būti jums aktualus, jei:
  • Jūs turite įsipareigojimą su kintamąja palūkanų norma („Danske Bank“ ar kitur) ir norite apsidrausti nuo palūkanų normų augimo ateityje
  • Jūs turite turto, kuris uždirba palūkanas taikant kintamąją palūkanų normą („Danske Bank“ ar kitur) ir iš kurio norite papildomo pelno jau dabar. Jei esate pasirengę atsisakyti potencialiai didesnio pelno ateityje, galėtumėte parduoti palūkanų normos apribojimo dydį ir uždirbti papildomų pajamų
  • Jūs norite apsidrausti nuo palūkanų normos rizikos, tačiau nenorite nuolat keisti savo mokėjimo įsipareigojimų pagal fiksuotųjų palūkanų mokėjimus (pvz., manote, kad palūkanų normos tik šiek tiek pakils arba apskritai sumažės)
  • Jūs ketinate iš anksto apdrausti planuojamas investicijas ar prievoles
 • Sandoriai dėl palūkanų normos apribojimo yra lankstūs, ir klientas gali nustatyti šias sąlygas:
  • Palūkanų normos dydį, nuo kurio draudžiami palūkanų mokėjimai
  • Laikotarpį, kuriam apdraudžiama didžiausia palūkanų norma (jis neturi sutapti su paskolos laikotarpiu; pradžios ir pabaigos datos gali būti vėlesnės)
  • Apdraudžiamą palūkanų normos rizikos dalį (net dalinis rizikos valdymas suteikia daugiau saugumo nei joks rizikos valdymas)
 • Reikalavimai sandoriams
  • Perkant palūkanų normos apribojimo dydį - turėti pakankamai lėšų didžiausiai sumai padengti. Parduodant palūkanų normos apribojimo dydį - pateikti reikalingą garantiją indėlio arba kokia nors kita bankui priimtina forma
  • Banko suteikta palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių riba (jei klientas parduoda palūkanų normos apribojimo dydį)
  • FPRD (MIFID) tinkamumo vertinimas
  • Išvestinių finansinių priemonių pagrindinė sutartis

Palūkanų normų apsikeitimo sandoris

 • Palūkanų normų apsikeitimo sandoris
  Palūkanų normos apsikeitimo sandoris yra dviejų šalių susitarimas keistis skirtingomis nurodytomis palūkanų normomis (paprastai fiksuotosios palūkanos keičiamos kintamosiomis) ta pačia valiuta sutartu sutarties galiojimo laikotarpiu.
  Pasirašydamos sandorį, pagal kurį fiksuotoji palūkanų norma keičiama kintamąja, viena šalis įsipareigoja daryti kitai šaliai konkrečius su fiksuotąja palūkanų norma susijusius mokėjimus, o kita šalis įsipareigoja atlikti konkrečius su kintamąja palūkanų norma (pvz., EURIBOR) susijusius mokėjimus.
 • Šis produktas gali būti jums aktualus, jei:
  • Jūs turite įsipareigojimą su kintamąja palūkanų norma („Danske Bank" ar kitur) ir norite apsidrausti nuo palūkanų normos augimo ateityje
  • Jūs turite turto, kuris uždirba palūkanas taikant kintamąją palūkanų normą („Danske Bank“ ar kitur), ir norite apsidrausti nuo palūkanų normų mažėjimo ateityje
  • Jūs ketinate iš anksto apdrausti planuojamas investicijas ar prievoles
 • Apsikeitimo sandoriai yra lankstūs, ir klientas gali nustatyti šias sąlygas:
  • Laikotarpį, kuriam palūkanų normos dydis yra apdraudžiamas (jis neturi sutapti su pagrindinės paskolos laikotarpiu)
  • Apdraudžiamą palūkanų normos rizikos dalį (net dalinis rizikos valdymas suteikia daugiau saugumo nei joks rizikos valdymas)
  • Apsikeitimo sandoris gali apimti mokėjimus skirtingomis valiutomis (daugeliu atvejų mokėtinų ir gautinų palūkanų sumų skaičiavimai grindžiami bendra valiuta)
  • Apsikeitimo sandoris gali apimti kliento teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš sandorio. Dėl papildomos nuostatos tokios sutartys paprastai yra brangesnės nei įprastos apsikeitimo sandorių sutartys
 • Tipinės apsikeitimo sandorių sąlygos
  • Kintamoji palūkanų norma, kurią bankas moka už pradinį palūkanų laikotarpį, nustatoma pagal normą, taikomą likus dviem banko darbo dienoms iki palūkanų laikotarpio pradžios
  • Sutarties galiojimo laikotarpiu periodinis sąskaitų apmokėjimas iš kintamosios palūkanų normos ir fiksuotosios palūkanų normos skirtumo atliekamas kiekvieno palūkanų laikotarpio pabaigoje
  • Mažiausia sandorio suma – 200 000 eurų arba jos ekvivalentas
 • Reikalavimai sandoriams
  • Garantija indėlio arba kokia nors kita bankui priimtina forma
  • Banko suteikta palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių riba
  • FPRD (MIFID) tinkamumo vertinimas
  • Išvestinių finansinių priemonių pagrindinė sutartis

Patarimai

 • Europos rinkos infrastruktūros reglamentas (EMIR)

  Europos rinkos infrastruktūros reglamentas (ERIR) yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, kuriuo nustatomas atsiskaitymas už išvestines finansines priemones per pagrindines sandorio šalis, pareiga apie tai informuoti sandorių duomenų saugyklas ir naujos išvestinių finansinių priemonių sutarčių valdymo procedūros.

   

  Reguliavimo pokyčiai, atsiradę priėmus ERIR, turi įtakos visoms sandorio šalims finansų sektoriuje ir už jo ribų (išskyrus fizinius asmenis), kurios veikia išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Tai yra dalis visuotinių pastangų padidinti rinkos skaidrumą ir sumažinti veiklos bei sandorio šalių kredito riziką išvestinių finansinių priemonių rinkose.

   

  Palyginti su ankstesnėmis nuostatomis, ERIR nustatomi trys pagrindiniai papildomi reikalavimai:

  • tobulinti rizikos valdymo standartus;
  • pranešti apie visus sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis sandorių duomenų saugykloms;
  • atsiskaityti už nustatytus kriterijus atitinkančius sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis per pagrindines sandorio šalis.


  Pranešimas sandorių duomenų saugykloms

   Nuo 2014 m. vasario 12 d. apie visus išvestinių finansinių priemonių sandorius reikia pranešti sandorių duomenų saugykloms. Sandorių duomenų saugykla yra subjektas, kuris centralizuotai renka duomenis apie išvestinių finansinių priemonių sandorius registre, su kurio finansų reguliuotojai gali susipažinti priežiūros tikslais.

  Pareiga pranešti apima ne biržos sandorius ir išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama biržoje. Svarbu pažymėti, kad pagal ERIR reikia pranešti ir apie būsimuosius valiutos sandorius.

  Pareiga pranešti taikoma visoms šalims, registruotoms ES / EEE šalyje (išskyrus fizinius asmenis, centrinius bankus ir kai kurias viešąsias institucijas). „Danske Bank“ taip pat savo klientų vardu praneša apie sandorius, jei bankas ir klientas taip susitaria. „Danske Bank“ praneša apie savo klientų sandorius sandorių duomenų saugyklai DTCC GTR (Depository Trust & Clearing Corporation – Global Trade Repository).

  Jei klientas paprašo pranešti apie jo sandorius ir sutinka su šios paslaugos teikimo sąlygomis, jis įgalioja „Danske Bank“ jo vardu pranešti sandorių duomenų saugyklai apie su banku sudarytus sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Tam klientas turi kreiptis dėl juridinio asmens identifikatoriaus (angl. Legal Entity Identifier, LEI) ir pranešti apie tai „Danske Bank“.

 • LEI kodas

  LEI kodas naudojamas visame pasaulyje kaip juridinių asmenų identifikavimo kodas. Jį sudaro 20 skaičių ir raidžių kombinacija.

   

  Kaip įsigyti LEI kodą?

  • Pasirinkite vieną iš LEI kodą suteikiančių organizacijų (sąrašas kitame paragrafe).
  • Pateikite savo informaciją kodus suteikiančios organizacijos internetinėje svetainėje.
  • Sumokėkite registracijos mokestį. Mokestis nurodomas kiekvienos atskiros LEI kodus suteikiančios organizacijos internetinėje svetainėje.
  • LEI kodą suteikianti organizacija patvirtins Jūsų informaciją.
  • Gavę unikalų savo įmonei suteiktą LEI kodą, atsiųskite jį mums el. paštu marketslt@danskebank.lt.
  • Kasmet atnaujinkite savo LEI kodą.

   

  Už LEI kodą taikomas mokestis (apie 120 USD arba 100 EUR), kodo suteikimo procedūra gali užtrukti keletą savaičių.

   

  LEI kodus suteikiančių organizacijų sąrašas

   

  Visų LEI kodus suteikiančių organizacijų sąrašas pateikiamas čia

   

  Šiuo metu Lietuvoje įgaliotųjų kodus suteikiančių organizacijų nėra, todėl prašymą suteikti kodą turite registruoti aukščiau išvardintų kodus suteikiančių organizacijų internetinėse svetainėse, susikurdami vartotojo profilį ir pateikdami būtinus duomenis.

   

  Dažnai užduodami klausimai

   

  Kas yra LEI kodas?

  LEI kodas – tai juridinio asmens identifikacijos kodas, suteikiamas investuotojams visoje Europos Sąjungoje kaip unikalus identifikacinis numeris. Nuo 2018 m. visi juridiniai asmenys, t. y. verslo įmonės, turinčios Juridinių asmenų registro suteiktą įmonės kodą, individualios įmonės, asociacijos ar fondai, norėdami prekiauti vertybiniais popieriais ar išvestinėmis priemonėmis, privalo turėti LEI kodą.

   

  Kam prekiaujant reikalingas LEI kodas?

  Identifikuojant visus subjektus, ES prekiaujančius vertybiniais popieriais ar išvestinėmis priemonėmis, lengviau stebėti rinką ir išvengti manipuliavimo bei kt. ir užtikrinti saugesnę investavimo rinką. Jei Jūsų verslo įmonė, asociacija ar fondas vėliausiai iki 2018 m. sausio 3 d. LEI kodo neįsigis, nebegalėsite investuoti patys, taip pat Jūsų verslo įmonės, asociacijos ar fondo vardu negalės investuoti ir „Danske Bank“.

   

  Kas nutiks, jei vėliausiai iki 2018 m. sausio 3 d. neįsigysite LEI kodo?

  Jei vėliausiai iki 2018 m. sausio 3 d. neįsigysite LEI kodo, nebegalėsite prekiauti vertybiniais popieriais ar išvestinėmis priemonėmis.

   

  Kur galima įsigyti LEI kodą ir kiek jis kainuoja?

  LEI kodą galite paprastai įsigyti iš bet kurios įgaliotosios organizacijos, pvz., „NordLEI“, svetainė internete – nordlei.org. LEI kodas kainuoja apie 120 USD; 100 EUR. Įsigiję LEI kodą, turite nepamiršti kasmet jį atnaujinti.

   

  Kaip „Danske Bank“ pranešti apie LEI kodą?

  Savo įmonei suteiktą LEI kodą, atsiųskite jį mums el. paštu marketslt@danskebank.lt.

   

  Mano verslo įmonei LEI kodas jau išduotas. Ar dar reikia kažką daryti?

  Ne, daryti nieko nereikia, nepamirškite kasmet atnaujinti savo LEI kodą.

Jums taip pat gali būti aktualu