Skip to main content

Terminuotieji indėliai

Terminuotasis indėlis yra paprastas ir saugus būdas taupyti, kai už sumą mokamos fiksuotosios palūkanos. Terminuotieji indėliai paprastai priimami eurais (EUR) ir JAV doleriais (USD). Atskiru susitarimu priimamos ir kitos valiutos.

Turite klausimų?

Skambinkite mums telefonu +370 5 215 6666
arba susisiekite su savo konsultantu.
Leiskite jūsų finansiniais klausimais pasirūpinti mūsų komandai.

Plačiau apie terminuotuosius indėlius

 • Sąlygos indėliams EUR ir USD

  Sąlygos indėliams EUR ir USD

  • Terminuotieji indėliai priimami eurais (EUR) ir JAV doleriais (USD)
  • Minimali terminuotojo indėlio suma yra 145 EUR arba 145 USD
  • Terminuotojo indėlio sutartis gali būti pasirašoma laikotarpiui nuo 7 dienų iki 60 mėnesių eurais ir laikotarpiui nuo 7 dienų iki 24 mėnesių JAV doleriais
  • Terminuotojo indėlio palūkanos mokamos kas mėnesį arba pasibaigus indėlio terminui
  • Sutarties galiojimo metu Terminuoto indėlio suma negali būti didinama arba mažinama
  • Palūkanos už anksčiau termino nutrauktą indėlio sutartį nemokamos. Jei palūkanos jau buvo sumokėtos, jos yra išskaičiuojamos iš indėlio sumos. Papildomai turi būti padengiami banko patiriami refinansavimo kaštai, jei indėlio suma didesnė nei 50 000 eurų arba ekvivalentas kita valiuta. Pareiga padengti banko patiriamus refinansavimo kaštus netaikoma, kai indėlio sutartis nutraukiama esant ypatingoms aplinkybėms (darbo netekimas, sunki liga, indėlininko, jo sutuoktinio, vaiko ar kito artimo giminaičio mirtis). (Taikoma sutartims sudarytoms nuo 2017.07.01)
  • Indėliai, laikomi „Danske Bank“, yra apdrausti pagal Danijos Karalystės indėlių garantinio fondo įstatymą
 • Palūkanų normos EUR ir USD

  Palūkanų normos EUR ir USD

  Palūkanos mokamos terminui pasibaigus:

  Terminas
  Metų palūkanos, proc.
  Mėnesiais
  USD
  EUR
  1
  0,25
  nepriimami
  2
  0,30
  nepriimami
  3
  0,40
  nepriimami
  4
  0,45
  nepriimami
  5
  0,50
  nepriimami
  6
  0,55
  nepriimami
  7
  0,60
  nepriimami
  8
  0,60
  nepriimami
  9
  0,65
  nepriimami
  10
  0,65
  nepriimami
  11
  0,65
  nepriimami
  12
  0,65
  nepriimami
  13-23
  0,65
  nepriimami
  24
  0,50
  nepriimami
  25-35
  nepriimami
  36-47
  nepriimami
  48-59
  nepriimami
  60
  nepriimami

   

  Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį:
  Terminas
  Metų palūkanos, proc.
  Mėnesiais
  USD
  EUR
  1
  0,22
  nepriimami
  2
  0,27
  nepriimami
  3
  0,37
  nepriimami
  4
  0,42
  nepriimami
  5
  0,47
  nepriimami
  6
  0,52
  nepriimami
  7
  0,57
  nepriimami
  8
  0,57
  nepriimami
  9
  0,62
  nepriimami
  10
  0,62
  nepriimami
  11
  0,62
  nepriimami
  12
  0,62
  nepriimami
  13-23
  0,62
  nepriimami
  24
  0,47
  nepriimami
  25-35
  nepriimami
  36
  nepriimami
  48
  nepriimami
  60
  nepriimami

   

 • Indėliai su sutarta palūkanų norma kitoms valiutoms

  Indėliai su sutarta palūkanų norma kitoms valiutoms

  Priimamos žemiau išvardytos valiutos:
  • Danijos kronos (DKK)
  • Australijos doleriai (AUD)
  • Rusijos rubliai (RUB)
  • Kanados doleriai(CAD)
  • Norvegijos kronos(NOK)
  • Japonijos jenos (JPY)
  • Naujosios Zelandijos doleriai (NZD)
  • Lenkijos zlotai (PLN)

  Atskiru susitarimu indėliai gali būti priimami ir kitomis valiutomis.

  Bendrosios terminuotųjų indėlių kitomis valiutomis sąlygos

  • Mažiausia indėlio suma – 30 000 EUR
  • Trumpiausias indėlio laikotarpis – 1 diena, ilgiausias – pagal atskirą susitarimą
  • Palūkanų norma priklauso nuo sutartų indėlio sąlygų. Palūkanų normą galite sužinoti paskambinę mums numeriu +370 5 215 6666, susisiekę su savo vadybininku arba apsilankę klientų aptarnavimo skyriuje

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

 • Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas

   „Danske Bank A/S“ Lietuvos filiale laikomi indėliai ir lėšos, skirtos finansinių priemonių pirkimui, yra apdrausti pagal Danijos Karalystės Indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. Fondas apdraudžia nuo nuostolių, jei bankas būtų priverstinai likviduojamas.

  Informacija indėlininkui (pdf)


 • Kas yra Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas?
  Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas (toliau – fondas) – tai institucija, įsteigta vadovaujantis Danijos Karalystės Parlamento įstatymu. Fondas iki tam tikros ribos kompensuoja Danijos bankų, hipotekos bankų ar investicinių bendrovių klientų nuostolius, jei bankas, hipotekos bankas ar investicinė bendrovė priverstinai likviduojama. Ši apsauga taikoma ir visiems „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo (toliau – banko) klientams (fiziniams ir juridiniams asmenims).
 • Kokią sumą kompensuoja fondas?

  Lėšos

  Už banke esančiose kliento sąskaitose laikomus indėlius ar lėšas bet kuria valiuta fondas gali išmokėti jam iki 100 000 eurų kompensaciją.

   

  Vertybiniai popieriai

  Fondas taip pat kompensuoja nuostolius, investuotojo patiriamus dėl to, kad jam negrąžinami banko valdomi, administruojami ar banke esančioje investuotojo vertybinių popierių sąskaitoje apskaitomi investuotojo vertybiniai popieriai. Kompensacijos suma siekia 20 000 eurų vienam investuotojui.

 • Kaip apskaičiuojama kompensacija?

  Lėšos

  Iš bendros banke kliento turimų piniginių indėlių bei kliento sąskaitose esančių likučių sumos atimama indėlininkui banko suteiktų paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų bankui suma. Klientui išmokamas teigiamas lėšų likutis, tačiau neviršijant 100 000 eurų.

   

  Vertybiniai popieriai

  Paprastai banko mokėjimų sustabdymas ar priverstinis likvidavimas vertybiniams popieriams įtakos neturi, nes dažniausiai investuotojai net ir tokiais atvejais susigrąžina savo vertybinius popierius.

  Vis dėlto kartais vertybiniai popieriai investuotojui negali būti grąžinti. Tokiais atvejais fondas atlygina dėl vertybinių popierių negrąžinimo patirtus nuostolius, kurių suma neviršija 20 000 eurų vienam investuotojui, atskaičius jo skolas bankui. Tačiau kompensacija negali viršyti investuotojui negrąžintų vertybinių popierių rinkos vertės.

   

  Lėšos ir vertybiniai popieriai bendrose sąskaitose

  Kai keli asmenys turi bendrų lėšų ar vertybinių popierių, kiekvienas iš šių asmenų laikomas atskiru investuotoju ar indėlininku, jei tik yra registruotas kaip indėlio ar vertybinių popierių sąskaitos turėtojas. Kiekvienas indėlininkas ar investuotojas turi teisę gauti iki 100 000 eurų kompensaciją už lėšas ir iki 20 000 eurų ar ekvivalento kita valiuta kompensaciją už vertybinius popierius. 

 • Kaip gauti kompensaciją?
  Ne vėliau nei per penkias darbo dienas nuo restruktūrizavimo ar bankroto procedūros pradžios, garantinis fondas jums atsiunčia jūsų banko sąskaitos išrašą su jame nurodytu sąskaitos likučiu, kartu su instrukcija, kaip toliau elgtis (instrukcija taip pat pateikta ir fondo interneto svetainėje).

  Kai gausite ataskaitą, Jūsų naujasis bankas padės jums pateikti paraišką garantiniam fondui. Garantinis fondas per septynias darbo dienas perves depozitų sumą į jūsų naująjį banką.

  Su garantiniu fondu galite susisiekti šiuo adresu:

  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Jei suma nebuvo grąžinta per septynias dienas, rekomenduotume susisiekti su garantiniu fondu, nes gali pasibaigti jūsų reikalavimo grąžinti sumą pateikimo terminas.
 • Papildoma informacija apie Danijos garantinį fondą
  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Danija
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  El. p. gii@gii.dk
  Interneto svetainė: www.gii.dk

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymas, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą

  Danijos Karalystės Parlamento įstatymo, kuris reguliuoja indėlininkų ir investuotojų garantinį fondą, vertimą į anglų kalbą galima rasti Danijos Finansų Priežiūros Tarnybos interneto svetainėje www.finanstilsynet.dk arba www.dfsa.dk.

Jums taip pat gali būti aktualu