Skip to main content

Informacija apie paslaugų nutraukimą

Šie pakeitimai turi įtakos klientams, kurie 2018 m. lapkričio mėn. gavo pranešimą, informuojantį apie santykių su Banku nutraukimą ir sąskaitų uždarymą.

 

Kaip buvo pranešta anksčiau, „Danske Bank“ vienodina verslo modelį užsienio rinkose ir Baltijos šalyse nuo šiol koncentruosis išskirtinai į tarptautinių grupės klientų ir globalių korporacijų aptarnavimą.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad būtent šiam klientų segmentui „Danske Bank“ Baltijos šalyse gali sukurti didžiausią pridėtinę vertę. 

Sprendimas taip pat reiškia, kad bankas Baltijos šalyse nebeteiks paslaugų naujiems ir esamiems vietos verslo ir privačios bankininkystės klientams.

Banko sąskaitos

 • Sąskaitos

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų Sąskaitos sutartis (-ys) bus nutraukta (-os) 2019 m. kovo 2 d. ir atitinkamos banko sąskaitos bus uždarytos.
  • Jeigu nutraukus Sutartį jūsų banko sąskaitoje (-se) bus likusių lėšų, norėdami juos pervesti turėsite pateikti prašymą Banke (Saltoniškių 2, Vilnius).
  • Visi mokėjimai į „Danske Bank“ sąskaitą atlikti po 2019 m. kovo 1 d. 17:00 val. bus grąžinti mokėtojui.
  • Jeigu esama sąskaitos sutartis buvo sudaryta jaunesnio nei 14 metų amžiaus asmens vardu, tokią sąskaitą gali valdyti tik abu tėvai (globėjai) veikdami kartu.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip 2019 m. kovo 1 d. 17:00 val. pervesti Jūsų banko sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą, esančią pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją. Jeigu nutraukus Sutartį jūsų banko sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banke.
  • Rekomenduojame kitoms mokėjimus į Jūsų sąskaitą atliekančioms institucijoms ar asmenims nurodyti naujos Jūsų sąskaitą, atidarytą pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją.
  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų Sąskaitos išrašus iš Danske eBank  (instrukcija).
  • Jūs galite nutraukti esamą sąskaitos sutartį ir susijusias sutartis anksčiau, pateikdami prašymą „Danske eBanke“ (Paslaugos -> Paslaugų užsakymas -> Kitos paslaugos -> Prašymas nutraukti banko sąskaitos sutartį) arba atvykę į „Danske Bank“ (Saltoniškių 2, Vilnius).

   

 • Taupymo sąskaita

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų Taupymo sąskaitos sutartis bus nutraukta 2019 m. vasario 2 d.
  • Jūsų taupymo sąskaitos likutis bei iki 2019 m. vasario 1 d. priskaičiuotos palūkanos bus pervestos į Jūsų banko sąskaitą 2019 m. vasario 2 d.
  • Jeigu Taupymo sąskaitos sutartis buvo sudaryta jaunesnio nei 14 metų amžiaus asmens vardu, tokią sąskaitą gali valdyti tik abu tėvai (globėjai) veikdami kartu.

Kredito sutartys

 • Kredito sutartys

  Ką turėtumėte žinoti?

  •  Nuo 2018 m. lapkričio 21 d. Jūs galite, o nuo 2019 m. kovo 2 d. Jūs privalote visus mokėjimus pagal Jūsų kredito sutartį atlikti į specialią kredito aptarnavimo sąskaitą (toliau - Aptarnavimo sąskaitą), kurios numeris nurodytas 2018 m. lakričio 21 d. Jums atsiųstame laiške „Su „Danske Bank“ sudarytų sutarčių ir paslaugų nutraukimas”.
  • Ši sąskaita priklauso „Danske Bank" ir yra skirta tik mokėjimo įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymui bei susijusioms paslaugoms. Ši Aptarnavimo sąskaita atidaroma tik kredito sutartyje nustatytų įmokų sumokėjimo tikslais. Ji nėra skirta santaupų laikymui ar kitoms kasdieninės bankininkystės paslaugoms.
  • Į Aptarnavimo sąskaitą turi būti mokami visi mokėjimai pagal kredito sutartis, pvz.: kredito grąžinimo įmokos, palūkanos, įsipareigojimo mokesčiai, lizingo įmokos ir susiję mokesčiai, kiti mokesčiai, delspinigiai ir pan.
  • Aptarnavimo sąskaitą taip pat galite naudoti, jei pagal atitinkamą kredito sutartį bankui turite sumokėti draudimo įmoką.
  • Mokėjimai į Aptarnavimo sąskaitą turi būti atliekami pagal kredito sutartyje numatytą grąžinimo grafiką(-us) ir sutartyje numatytus mokėjimų įsipareigojimus.
  • Lėšas į Aptarnavimo sąskaitą galite pervesti iki mokėjimo dienos. Tačiau bankas reikiamą sumą nuskaitys tik nustatytomis dienomis, pagal sutartyje nustatytą grąžinimo grafiką(-us).
  • Bankas gali grąžinti visą į Aptarnavimo sąskaitą atliktą mokėjimą arba jo dalį, jeigu, banko manymu, pervesta suma neatitinka kredito sutarties vykdymo tikslo (pvz.: permokėta suma yra daug didesnė, nei reikia keliems kitiems reguliariems mokėjimams atlikti).
  • Jei esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, „Danske eBanke“ gausite informaciją apie kredito sutartis, palūkanų normą ir galiojančių palūkanų periodo grafikus. Danske eBanke taip pat galėsite peržiūrėti Aptarnavimo sąskaitos duomenis ir per ją atliktus mokėjimus. Jei galiojančios elektroninių paslaugų teikimo sutarties neturite, informacija Jums bus siunčiama elektroniniu paštu arba paštu.
  • Bankas atleidžia Jus nuo prievolės turėti einamąją sąskaitą banke, per banko sąskaitas vykdyti apyvartas arba pervesti visas gaunamas pajamas, jei tokia prievolė yra numatyta Jūsų kredito sutartyje arba prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartyje.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame kuo anksčiau pradėti naudotis Aptarnavimo sąskaita. Tai padės Jums palaipsniui prisitaikyti prie pokyčių. Su kredito sutartimi susijusius mokėjimai į Aptarnavimo sąskaitą taps privalomi nuo 2019 m. kovo 2 d. Iki šios datos mokėjimams pagal kredito sutartį galėsite naudotis tiek turima(-omis) banko sąskaita(-omis), tiek Aptarnavimo sąskaita.
  • Atlikdami mokėjimus, griežtai laikykitės kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų ir jų vykdymo terminų.
  • Finansinių įsipareigojimų vykdymui skirtą mokėjimą rekomenduojame atlikti likus bent vienai dienai iki nustatyto termino. Tokiu būdu išvengsite galimų nesusipratimų dėl mokėjimo vėlavimo, įsiskolinimų atsiradimo ir delspinigių skaičiavimo.
  • Jei kredito lėšos Jums, kaip kredito gavėjui, nebuvo išmokėtos ir Jūs turite teisę tokias lėšas gauti bei pageidaujate, kad jos būtų išmokėtos, prašome susisiekti su banku iš anksto. Visos iki nustatytos datos neišmokėtos kredito lėšos bus išmokėtos vadovaujantis kredito sutarties sąlygomis, gavus kredito gavėjo prašymą.
  • Jei kreditą pageidaujate grąžinti anksčiau arba, įvykdžius visus įsipareigojimus pagal kredito sutartį, panaikinti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, prašome susisiekti su banku.

Taupymas ir investavimas

 • Terminuotieji indėliai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų terminuoto indėlio sutartis bus nutraukta 2019 m. vasario 1 d., išskyrus įkeistus indėlius, kurie naudojami kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.
  • Indėlio suma ir iki termino pabaigos susikaupusios palūkanos 2019 m. vasario 1 d. bus pervestos į Jūsų einamąją sąskaitą.

 • Investicinių paslaugų teikimo sutartis

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų Investicinių paslaugų teikimo sutartis bus nutraukta 2019 m. vasario 2 d. Tačiau, jei pasaugos sąskaitoje daugiau nei du mėnesius nebuvo finansinių priemonių arba toje sąskaitoje nebuvo atlikta jokių sandorių, bankas nutrauks Jūsų investicinių paslaugų teikimo sutartį anksčiau - nuo 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Vertybinių popierių pirkimo pavedimai nuo 2019 m. sausio 30 d. nebebus priimami.
  • Iki 2019 m. vasario 2 d. nemokamai galėsite atlikti šias vertybinių popierių operacijas:
   – Pervesti vertybinius popierius;
   – Parduoti „Danske Invest“ investicinių fondų vienetus.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Jeigu norite ir toliau naudotis investicinėmis paslaugomis, rekomenduojame sudaryti naują atitinkamų paslaugų sutartį su kitu paslaugų teikėju.
  • Maloniai prašome pateikti pavedimą pervesti vertybinius popierius į savo sąskaitą pas kitą paslaugų teikėją iki 2019 m. vasario 1 d.

Mokėjimo kortelės

 • Debeto kortelės

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų mokėjimo kortelės (-ių) sutartis/paslauga bus nutraukta ir kortelės sąskaita uždaryta 2019 m. kovo 2 d.
  • Vykdant mokėjimo kortelių uždarymo procedūrą, Jūsų mokėjimo kortelių veikimas bus sustabdytas ir negalėsite atlikti jokių operacijų nuo 2019 m. vasario 1 d.
  • Sustabdžius kortelės veikimą, stabdomas mėnesinio kortelės aptarnavimo mokesčio (jeigu taikomas) skaičiavimas ir nuo sąskaitos nurašomi komisiniai mokesčiai, todėl prašome užtikrinti, kad sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokesčiams nurašyti.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip 2019 m. kovo 1 d. 17:00 val. pervesti Jūsų kortelės sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą, esančią pas kitą paslaugų tiekėją. Jeigu nutraukus Sutartį jūsų sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banke (Saltoniškių 2, Vilnius).
  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų sąskaitos išrašus iš Danske eBanko (instrukcija).
 • Kredito kortelės be kredito limito

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų mokėjimo kortelės (-ių) sutartis/paslauga bus nutraukta ir kortelės sąskaita bus uždaryta 2019 m. kovo 2 d.
  • Vykdant mokėjimo kortelių uždarymo procedūrą, Jūsų mokėjimo kortelių veikimas bus sustabdytas ir negalėsite atlikti jokių operacijų nuo 2019 m. vasario 1 d.
  • Sustabdžius kortelės veikimą, stabdomas metinio kortelės aptarnavimo mokesčio ir metinio kortelės sąskaitos tvarkymo mokesčio (jeigu taikomi) skaičiavimas ir nuo sąskaitos nurašomi komisiniai mokesčiai, todėl prašome užtikrinti, kad sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokesčiams nurašyti.
  • Jeigu naudojatės „Priority Pass“ kortele, 2019 m. vasario 1 d. ši kortelė nustos veikti.
  • Kelionių draudimas galios iki 2019 m. kovo 2 d.

  Ką turite padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip 2019 m. kovo 1 d. 17:00 val. pervesti Jūsų kortelės sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą kito paslaugų teikėjo įstaigoje. Jeigu nutraukus Sutartį jūsų sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banke (Saltoniškių 2, Vilnius).
  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų sąskaitos išrašus iš Danske eBanko(instrukcija).

Elektroninės paslaugos

 • Elektroninės paslaugos (Danske eBank, Danske mBank, Telefoninė bankininkystė, SMS pranešimai)

  Ką turėtumėte žinoti? 

  • Jūsų Elektroninių paslaugų sutartis liks galioti, tačiau Jūs turėsite galimybę naudotis tik riboto funkcionalumo „Danske eBanku", pvz. patikrinti išrašus, finansinių priemonių ataskaitas, kreditų grąžinimo grafikus, keistis informacija tarp šalių ir pan.
  • „Danske eBanko” operacijos (inicijuojami naudojant sąskaitą, kuri bus uždaryta 2019 m. kovo 2 d.), kurios bus neįvykdytos iki 2019 m. kovo 1 d. pabaigos, bus atmestos.
  • Danske SMS pranešimų paslauga nebus teikiama nuo 2019 m. vasario 2 d.
  • Telefoninės bankininkystės paslauga nebus teikiama nuo 2019 m. kovo 2 d.

  Ką turite padaryti?

  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų Sąskaitos išrašus iš Danske eBanko (instrukcija).
 • „Bank Link“ (autorizavimas ir mokėjimo paslaugos)

  Ką turėtumėte žinoti?

  • „Bank Link“ sutartis bus nutraukta 2019 m. vasario 2 d.
  • Nuo 2019 m. vasario 2 d. nebegalėsite Jūsų portale klientams teikti autorizavimo ir mokėjimo paslaugų per „Danske eBanką“.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Prašome užtikrinti, kad iš Jūsų portalo būtų pašalinta informacija apie „Danske Bank Link“, o mokėjimo ir prisijungimo per „Danske eBanką“ funkcija būtų išjungta 2019 m. vasario 2 d.

 • PGP išrašai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • PGP išrašų paslaugos teikimas nutraukiamas nuo 2019 m. vasario 2 d.
  • Paskutinis PGP išrašas bus nusiųstas 2019 m. vasario 1 d.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų Sąskaitos išrašus iš Danske eBanko (instrukcija).

Mokėjimai ir grynųjų pinigų valdymas

 • Mokėjimo pavedimai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Mokėjimus į „Danske Bank“ sąskaitas ir iš jų galėsite atlikti be jokių trikdžių iki 2019 m. kovo 1 d. 17:00 val.
  • Visi vietiniai ir tarptautiniai mokėjimai į Jūsų „Danske Bank“ sąskaitą atlikti po 2019 m. kovo 1 d. 17:00 val., bus grąžinti mokėtojui.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Prašome kitoms mokėjimus į Jūsų sąskaitą vykdančioms institucijoms ar asmenims nurodyti naują Jūsų sąskaitą, esančią pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją.
 • E. sąskaita

  Ką turėtumėte žinoti?

  • E. sąskaitas galima bus gauti iki 2019 m. kovo 1 d. imtinai.
  • Nuo 2019 m. kovo 2 d. „Danske Bank“ nebepriims paslaugų teikėjų Jums siunčiamų e. sąskaitų.
  • E. sąskaitos automatinio mokėjimo paslauga bus nutraukta 2019 m. vasario 2 d.
  • Jeigu iki 2019 m. vasario 1 d. imtinai turėsite gautų ir neapmokėtų e. sąskaitų, Jūs privalėsite pasirūpinti, kad šios e. sąskaitos būtų apmokėtos kitais būdais.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Prašome užsisakyti e. sąskaitų gavimą ir, jei pageidaujate, jų automatinį apmokėjimą pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją. Rekomenduojame tai padaryti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Tai apsaugos Jus nuo neapmokėtų sąskaitų.
  • Norėdami perkelti e. sąskaitų gavimą pas kitą mokėjimo paslaugų tiekėją, savo paslaugų tiekėjui (pvz. elektros tiekimo įmonei) turite pateikti naują e. sąskaitos užsakymą. Tai galite padaryti savo naujojo mokėjimo paslaugų tiekėjo internetiniame puslapyje, klientų aptarnavimo padalinyje arba pas paslaugų teikėją (pvz. elektros tiekimo įmonę). Gavęs naują e. sąskaitos užsakymą, paslaugų teikėjas pradės siųsti jūsų e. sąskaitas Jūsų naująjam mokėjimo paslaugų tiekėjui (ir nustos jas siųsti „Danske Bank”).

 • Nuolatiniai mokėjimai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Nuolatinių mokėjimų sutartis bus nutraukta 2019 m. vasario 2 d.
  • Paskutinį kartą mokėjimas bus įvykdytas ir perduotas gavėjui 2019 m. vasario 1 d.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Jeigu norite ir toliau naudotis nuolatinių mokėjimų paslauga, rekomenduojame sudaryti naujas atitinkamų mokėjimų sutartis su kitu mokėjimų paslaugų teikėju.

Finansų rinkos

Kainodara

 • Paketas „Platinum"

  Ką turėtumėte žinoti?

  • 2018 m. gruodžio 8 d. bankas nutrauks Jūsų Susitarimą dėl Paslaugų rinkinio / Paslaugų rinkinio Platinum ir nuo 2018 m. gruodžio 9 d. Jums bus taikomi standartiniai paslaugų įkainiai.
 • Privačios bankininkystės programa

  Ką turėtumėte žinoti?

  • 2018 m. gruodžio 8 d. bankas nutrauks Jūsų Susitarimą dėl Privačios bankininkystės programos ir nuo 2018 m. gruodžio 9 d. Jums bus taikomi standartiniai paslaugų įkainiai.

Ar turite klausimų?

Jeigu turite klausimų, prašome skambinti tel. +370 5 215 6666, kreiptis į banko vadybininką, arba apsilankyti mūsų verslo centre (Saltoniškių 2, Vilnius).