Skundų nagrinėjimas „Danske Bank“

Nuolat tobuliname savo paslaugų kokybę ir domimės jūsų poreikiais, taip galime pasiūlyti jums tinkamiausias paslaugas, kurias būtų paprasta naudoti. Kiekvienas  jūsų pasiūlymas ar skundas nagrinėjamas individualiai, atsižvelgiama į konkrečią situaciją.
Formos ir Dokumentai
Pagal „Danske Bank“ įteisintą skundų tvarką, kiekvienas klientas gali kreiptis į banką ir pateikti skundą tokiais būdais:
 1. Atsiųsti elektroninį „Danske eBanko“ pranešimą
 2. Atsiųsti el. laišką į pašto dėžutę info@danskebank.lt
 3. Atsiųsti laisvos formos laišką paštu adresu: Saltoniškių 2, LT-08500 Vilnius
 4. Užpildyti skundo formą bet kuriame banko skyriuje
Jei pasirinksite pateikti laisvos formos skundą, prašome nurodyti šiuos duomenis:
 • Vardą, pavardę/ įmonės pavadinimą
 • Gimimo datą/ įmonės kodą
 • Gyvenamosios vietos adresą
 • Skundo pateikimo datą
 • Skundo esmę, t.y. kokios priežastys lėmė skundo atsiradimą
 • Savo reikalavimus
 • Kitus turimus dokumentus/ duomenis, susijusius su skundu
 • Kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą

Įsipareigojame atsakyti į jūsų pateiktą skundą ne vėliau kaip Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais terminais.

 
Visi „Danske Bank“ gaunami skundai yra nagrinėjami vadovaujantis LR teisės aktais, banko reglamentuojamomis etikos taisyklėmis, elgesio kodeksu ir klientų aptarnavimo standartu. Mes užtikriname gautų skundų informacijos konfidencialumą.
 
Gavę Jūsų netenkinantį banko atsakymą arba jei atsakymo negavote per Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus terminus, turite teisę kreiptis į Lietuvos banką (adresas: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, adresas korespondencijai: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.lb.lt), kuris ne teismo tvarka nagrinėja vartojimo ginčus dėl finansinių paslaugų.
 
Daugiau informacijos apie tarp kliento ir banko kilusių ginčų nagrinėjimą galite rasti Lietuvos Banko tinklalapyje.