Skip to main content

Informacija apie paslaugų nutraukimą

2018 m. rugsėjo 18 dieną klientams buvo išsiųsti laiškai, informuojantys apie santykių su banku nutraukimą ir klientų sąskaitų uždarymą. Informuotiems klientams sprendimas nutraukti sutartis įsigalios 2018 m. gruodžio 8 d. Iki šios datos bankas savo klientams rekomenduoja susirasti kitą finansų partnerį.

Kaip buvo pranešta anksčiau, „Danske Bank“ vienodina verslo modelį užsienio rinkose ir Baltijos šalyse nuo šiol koncentruosis išskirtinai į tarptautinių grupės klientų ir globalių korporacijų aptarnavimą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad būtent šiam klientų segmentui „Danske Bank“ Baltijos šalyse gali sukurti didžiausią pridėtinę vertę.

Sprendimas taip pat reiškia, kad bankas Baltijos šalyse nebeaptarnaus nei naujų, nei esamų vietinių verslo ir privačios bankininkystės klientų.

Banko sąskaitos

 • Sąskaitos

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų Sąskaitos sutartis bus nutraukta ir 2018 m. gruodžio 8 d. esamos Banko sąskaitos bus uždarytos.
  • Jeigu nutraukus Sutartį jūsų banko sąskaitoje (-se) bus likusių lėšų, vertybinių popierių ar kitų finansinių instrumentų, norėdami juos pervesti turėsite pateikti prašymą Banko klientų aptarnavimo padalinyje.
  • Jei po 2018 m. gruodžio 7 d. Banke dar turėsite vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių, Jūsų banko sąskaitos sutartis bus nutraukta iš dalies, t. y. Jūsų sąskaita bus uždaryta, jums nebebus teikiamos mokėjimo paslaugos, tačiau palikta galimybė ribotai naudotis Banko nustatytomis „Danske eBanko“ paslaugomis (t. y. tikrinti ataskaitas / išrašus, taikomus mokesčius, keistis informacija tarp šalių ir pan.).
  • Visi mokėjimai į „Danske Bank“ sąskaitą atlikti po 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val., bus grąžinti mokėtojui.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. pervesti Jūsų banko sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą kito paslaugų teikėjo įstaigoje. Jeigu nutraukus Sutartį jūsų banko sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banko verslo centrui. Likusias lėšas galima pervesti tik į Jūsų vardu kitos finansų įstaigos Lietuvoje registruotą sąskaitą. Danske Bankturi teisę prašyti pateikti papildomos informacijos ar dokumentų apie lėšų šaltinį.
  • Rekomenduojame atsispausdinti arba išsisaugoti reikiamus Sąskaitos išrašus iš Danske eBankiki gruodžio 7 d., 17:00 val. (instrukcija).
  • Rekomenduojame kitoms mokėjimus į Jūsų sąskaitą atliekančioms institucijoms ar asmenims nurodyti naujos Jūsų sąskaitos kito paslaugų teikėjo įstaigoje numerį.
  • Jeigu esama Sąskaitos sutartis buvo sudaryta jaunesnio nei 14 metų amžiaus asmens vardu, tokią sąskaitą gali valdyti tik abu tėvai (globėjai) veikdami kartu.
  • Jeigu Jūsų turtas buvo įkeistas Banko naudai, tačiau juo nėra užtikrinami jokie įsipareigojimai, prašome susisiekti su Banku susitarti dėl tolesnių veiksmų.
  • Jūs galite nutraukti esamą sąskaitos Sutartį ir susijusias sutartis anksčiau pateikdami prašymą „Danske eBank“ (Prašymai -> Naujas prašymas -> Kiti -> Prašymas nutraukti esamą sąskaitos sutartį ir kitas su einamąja sąskaita susijusias sutartis) arba atvykę į artimiausią „Danske Bank“ verslo centrą.
 • Kaupiamoji sąskaita

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Kaupiamosios sąskaitos sutartis bus nutraukta ir esama sąskaita bus uždaryta ir 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Jeigu nutraukus Sutartį Jūsų kaupiamojoje sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banko verslo centrui.
  • Visi mokėjimai į „Danske Bank“ sąskaitą atlikti po 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val., bus grąžinti mokėtojui.

  Ką turite padaryti?

  • Prašome ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. pervesti Jūsų kaupiamojoje sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą kito paslaugų teikėjo įstaigoje.
  • Jeigu nutraukus kaupiamosios sąskaitos sutartį joje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banko verslo centrui.
 • Taupymo sąskaita

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų taupymo sąskaitos sutartis bus nutraukta 2018 m. gruodžio 8 d.
  • 2018 m. gruodžio 8 d. santaupos ir palūkanos (ir, jeigu taikomos, papildomos palūkanos) bus pervestos į Jūsų einamąją sąskaitą.

  Ką turite padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. nutraukti taupymo sąskaitos sutartį ir pervesti taupymo sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą kito paslaugų teikėjo įstaigoje.
  • Jeigu esama taupymo sąskaitos sutartis buvo sudaryta jaunesnio nei 14 metų amžiaus asmens vardu, tokią sąskaitą gali valdyti tik abu tėvai (globėjai) veikdami kartu.

Mokėjimo kortelės

 • Debeto kortelės

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų mokėjimo kortelės (-ių) sąskaitos sutartis bus nutraukta ir kortelės sąskaita uždaryta 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Jūsų mokėjimo kortelės nustos veikti  2018 m. lapkričio 22 d.; nuo tos dienos nebegalėsite jomis atlikti jokių operacijų.
  • Nutraukus kortelės veikimą, nuo sąskaitos nurašomas iki kortelės stabdymo priskaičiuotas mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis (jeigu taikomas) todėl prašome užtikrinti, kad sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokesčiui nurašyti.

   Ką turite padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. pervesti Jūsų kortelės sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą kito paslaugų teikėjo įstaigoje. Jeigu nutraukus Sutartį jūsų sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banko verslo centrui.
  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų sąskaitos išrašus iš Danske eBank (instrukcija). Norėdami gauti tokius išrašus taip pat galite kreiptis į Danske Bankklientų aptarnavimo skyrių.
 • Kredito kortelės be kredito limito

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų mokėjimo kortelės (-ių) sąskaitos sutartis bus nutraukta ir kortelės sąskaita bus uždaryta 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Jūsų mokėjimo kortelės nustos veikti 2018 m. lapkričio 22 d.; nuo tos dienos nebegalėsite jomis atlikti jokių operacijų.
  • Jeigu kartu su Danske Bankkredito kortele Jūs gavote Priority Passkortelę, 2018 m. gruodžio 8 d. ši kortelė nustos veikti.
  • Kelionių draudimas galios iki 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Nutraukus kortelės veikimą, nuo sąskaitos nurašomas iki kortelės stabdymo priskaičiuotasmetinis kortelės aptarnavimo mokestis ar metinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis (jeigu taikomi) todėl prašome užtikrinti, kad sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokesčiui nurašyti.

  Ką turite padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. pervesti Jūsų kortelės sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą kito paslaugų teikėjo įstaigoje. Jeigu nutraukus Sutartį jūsų sąskaitoje bus likusių lėšų, norėdami jas pervesti turėsite pateikti prašymą Banko verslo centrui. Likusias lėšas galima pervesti tik į kitos finansų įstaigos Lietuvoje kliento vardu registruotą sąskaitą. Danske Bankturi teisę prašyti pateikti papildomos informacijos ar dokumentų apie lėšų šaltinį.
  •  Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų sąskaitos išrašus iš Danske eBank (instrukcija). Norėdami gauti tokius išrašus taip pat galite kreiptis į Danske Bankklientų aptarnavimo skyrių
 • Kortelių aptarnavimo paslauga

   Ką turėtumėte žinoti?

  • Kortelės aptarnavimo sutartis nutraukiama ir nuo 2018 m. lapkričio 22 d. jūs nebegalėsite vykdyti atsiskaitymo kortele operacijų.
  • Kartu su Kortelių aptarnavimo sutartimi nutraukiama Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvų nuomos/panaudos sutartis.
  • POS aptarnaujanti įmonė su Jumis susisieks dėl elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvų grąžinimo.

  Ką turite padaryti?

  • Jei ateityje ir toliau pageidausite teikti Kortelių aptarnavimo paslaugą, pasirūpinkite paslaugos sutarties sudarymu su kitu paslaugos teikėju.
  • Dieną prieš sutarties nutraukimą turite elektroniniu būdu išsiųsti Kortelių centrui informaciją apie įvykdytas Operacijas.
  • Pasibaigus šiai Sutarčiai, privalote nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, grąžinti Skaitytuvus Banko partneriui: Banko partneris atvyks pas jus
  • Skaitytuvo išmontavimui bei pateiks pasirašymui Skaitytuvų grąžinimo aktą.

Elektroninės paslaugos

 • Elektroninės paslaugos (Danske eBank, Danske mBank, Telephone bank, SMS pranešimai, Konsoliduotieji mokėjimai)

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų Elektroninių paslaugų sutartis bus nutraukta 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Iki gruodžio 7 d. pabaigos neįvykdytos Danske eBanko ir Danske mBanko oepracijos bus atmestos.
  • SMS pranešimų siuntimas bus nutrauktas ir nuo 2018 m. gruodžio 8 d. ir jokių naujų pranešimų negausite.

  Ką turite padaryti?

  • Rekomenduojame išsisaugoti pastarųjų trejų metų Sąskaitos išrašus iš Danske eBankoiki gruodžio 7 d. 17:00.  (instrukcija). Norėdami gauti tokius išrašus taip pat galite kreiptis į Danske Bankklientų aptarnavimo skyrių.
 • „Bank Link“ (autorizavimas ir mokėjimo paslaugos)

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Bank Linksutartis bus nutraukta 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Nuo 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 nebegalėsite Jūsų portale klientams teikti autorizavimo ir mokėjimo paslaugų per Danske eBanką.

   Ką turite padaryti?

  • Prašome užtikrinti, kad iš Jūsų portalo būtų pašalinta informacija apie Danske Bank Link, o mokėjimo ir prisijungimo per Danske eBankąfunkcija bus išjungta 2018 m. gruodžio 8 d.
 • PGP ataskaita

  Ką turėtumėte žinoti?

  • PGP ataskaitų paslaugos teikimas nutraukiamas nuo 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Paskutinė PGP ataskaitų bus nusiųsta 2018 m. gruodžio 7 d.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Jeigu reikia, rekomenduojame išsisaugoti Jūsų banko sąskaitos išrašus per Danske eBankne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00
 • Saugumo priemonių sutartis

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų Saugumo priemonių sutartis bus nutraukta 2018 m. spalio 27 d.
  • Jei esate „Danske eBanko“ naudotojas pagal Elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir valdote kliento, kuris išliks banko klientu ateityje, Saugumo priemonių sutartis nebus nutraukta ir Jūs išsaugosite galimybę prisijungti prie pirmiau nurodytojo kliento sąskaitos, naudodami dabartinius Jūsų prisijungimo prie „Danske eBank“ prisijungimo duomenis

Mokėjimai ir grynųjų pinigų valdymas

 • Mokėjimo pavedimai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Mokėjimus į Danske Banksąskaitas ir iš jų galėsite atlikti be jokių trikdžių 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val.
  • Visi vietiniai ir tarptautiniai mokėjimai į JūsųDanske Banksąskaitą atlikti po 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. bus grąžinti mokėtojui.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Prašome kitoms mokėjimus į Jūsų sąskaitą vykdančioms institucijoms ar asmenims nurodyti naujos Jūsų sąskaitos kito paslaugų teikėjo įstaigoje numerį.
 • Mokėjimų paketas

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Mokėjimų paketų paslaugos teikimas nutraukiamas nuo 2018 m. gruodžio 8 d.
 • El. sąskaita

  Ką turėtumėte žinoti?

  • E. sąskaitas galima bus gauti ir su jomis susiję automatiniai mokėjimai bus vykdomi iki 2018 m. gruodžio 7 d. imtinai.
  • Nuo 2018 m. gruodžio 8 d. „Danske Bank“ nebepriims paslaugų teikėjų Jums siunčiamų e. sąskaitų ir nebevykdys jų automatinių mokėjimų.
  • Jeigu iki 2018 m. gruodžio 7 d. imtinai turėsite gautų ir neapmokėtų e. sąskaitų, Jūs privalėsite pasirūpinti, kad šios e. sąskaitos būtų apmokėtos kitais būdais.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Užsisakykite e. sąskaitų gavimo ir, jeigu pageidaujate, jų automatinio apmokėjimo paslaugą kitame banke. Rekomenduojame tai padaryti iki 2018 m. lapkričio 30 d. Taip užtikrinsite, kad e. sąskaitos būtų apmokėtos laiku.
  • Norėdami perkelti e. sąskaitų gavimą į kitą banką, savo paslaugos teikėjui turite pateikti naują e. sąskaitos prašymą. Tai galite padaryti Jūsų naujojo banko interneto svetainėje, arba banko filiale, arba paslaugos teikėjo filiale. Gavęs naują e. sąskaitos prašymą, paslaugos teikėjas persiųs Jūsų e. sąskaitas Jūsų naujajam bankui (bei nustos jas siųsti „Danske Bank“).

 • Nuolatiniai mokėjimai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Nuolatinių mokėjimų sutartis bus nutraukta 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Paskutinį kartą mokėjimas bus įvykdytas ir perduotas gavėjui 2018 m. gruodžio 7 d.

  Ką turėtumėte padaryti?

  • Jeigu norite ir toliau naudotis nuolatinių mokėjimų paslauga, rekomenduojame sudaryti naujas atitinkamų  mokėjimų sutartis su kitu mokėjimų paslaugų teikėju.
 • „Danske Bank“ sąskaitos valdymas iš kitų bankų
  Ką turėtumėte žinoti?
  • Danske Banksąskaitos valdymo iš kitų bankų paslaugos teikimas bus nutrauktas 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Paskutinis Jūsų įmonės vardu gautas SWIFT MT101 pranešimas bus įvykdytas 2018 m. gruodžio 7 d.

  Ką turite padaryti?
  • Prašome informuoti kitą banką apie Jūsų sutarties su Danske Banknutraukimą.
  • Prašome užtikrinti, kad iš kito banko iki 2018 m. gruodžio 7 d. imtinai gauto SWIFT MT101 nurodymo įvykdymo data būtų ne vėlesnė nei 2018 m. gruodžio 7 d.
 • Kito banko sąskaitos valdymas „Danske eBanke“

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Kito banko sąskaitos valdymo Danske eBankepaslaugos teikimas bus nutrauktas 2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val.

  Ką turite padaryti?

  • Prašome informuoti kitą banką apie Jūsų sutarties su „Danske Bank“ nutraukimą.

Rinkos

Kainodara

Taupymas ir investavimas

 • Terminuotieji indėliai

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų terminuoto indėlio sutartis bus nutraukta 2018 m. spalio 19 d.
  • Indėlio suma ir iki termino pabaigos susikaupusios palūkanos  2018 m. spalio 19 d. bus pervestos į Jūsų einamąją sąskaitą.

  Ką turite padaryti?

  • Rekomenduojame Jums ne vėliau kaip  2018 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. pervesti Jūsų banko sąskaitoje esančių lėšų likutį į Jūsų sąskaitą kito paslaugų teikėjo įstaigoje.
 • Investicinės paslaugos

  Ką turėtumėte žinoti?

  • Jūsų Investicinių paslaugų teikimo sutartis bus nutraukta 2018 m. gruodžio 8 d.
  • Vertybinių popierių pirkimo pavedimai nuo 2018 m. gruodžio 5 d. nebebus priimami.
  • Iki 2018 m. gruodžio 7 d. nemokamai galėsite atlikti šias vertybinių popierių operacijas:
   – Pervesti vertybinius popierius;
   – Parduoti „Danske Invest“ investicinių fondų vienetus.

  Bankas nebepriims „Danske Invest“ investicinių fondų pirkimo ir keitimo pavedimų nuo 2018 m. lapkričio 6 d., apribojimų parduoti fondų vienetus nebus.

  Ką turite padaryti?

  •  Jeigu norite ir toliau naudotis investicinėmis paslaugomis, rekomenduojame sudaryti naują atitinkamų paslaugų sutartį su kitu paslaugų teikėju.
  • Maloniai prašome pateikti pavedimą pervesti vertybinius popierius į savo sąskaitą pas kitą paslaugų teikėją iki 2018 m. gruodžio 7 d.

Ar turite klausimų?

  Jeigu turėtumėte klausimų, prašome skambinti tel. +370 5 215 6666, arba kreiptis į banko vadybininką, arba apsilankyti mūsų Banko skyriuje.