Informuojame, kad fondų valdymo bendrovė „Danske Invest Fund Management LTD“ (toliau Valdymo bendrovė) nuo 2017 m. lapkričio 16 d. likviduoja šiuos investicinius fondus (toliau Fondus):
  • Danske Invest Contrarian Fund (FI0008804067)
  • Danske Invest Commodity Fund (AIF) (FI0008808555)
  • Danske Invest Gold Fund (AIF) (FI0008808001)
Nuo 2017 m. lapkričio 16 d. sustabdomas Fondų investicinių vienetų pasirašymo ir išpirkimo pavedimų priėmimas. Turimi investiciniai vienetai bus išpirkti ir gautos lėšos bus pervestos vėliausiai iki 2017 m. gruodžio 29 d.

Visa informacija apie Fondus bus teikiama „Danske Bank“ Valdymo bendrovės interneto svetainėje.