Tūkstantmečio (Y) karta – darbovietei neištikimi ir tingūs savimylos arba priešingai – inovatoriai ir verslininkai. Šios kartos žmonės gali ieškoti naujų karjeros kelių ir iššūkių, o juos radę dirbti daug ir aistringai. Kita vertus, ieškodami naujos darbovietės jie dažnai grįžta ten, kur lūkesčiai buvo patenkinti labiausiai.

Aukštesni standartai

Y karta, gimusi 1980-2000 m., pasaulyje šiuo metu užima daugiau nei trečdalį darbo rinkos, o po kelerių metų kartu su Z karta sudarys net 70 proc. darbuotojų. Naujausias „Deloitte“ tūkstantmečio kartos tyrimas atskleidė, kad Y karta itin susirūpinusi globaliomis problemomis, pesimistiškai nusiteikusi ekonomikos, socialinės gerovės bei progreso klausimais.

Greičiausiai todėl 19-38 metų sulaukę darbo rinkos dalyviai iš verslo, kuriam dirba, tikisi gerokai daugiau nei tik finansinių siekių ir rezultatų. Tik tos organizacijos, kurios prisideda prie šiems darbuotojams svarbių socialinių, ekonominių, aplinkosaugos klausimų, gali tikėtis jų lojalumo ir pasitikėjimo. Net 82 proc. Y kartos atstovų teigia, kad jų darbdaviai aktyviai veikia įvairiose socialinėse iniciatyvose, kartu skatindami prie sau svarbių globalių problemų sprendimo prisidėti ir darbuotojus. Įgalinti veikti ir keisti pasaulį jie labiau pasitiki savo organizacija, optimistiškiau vertina verslo įtaką pasauliui ir socialinę savo aplinką.

Tokias tendencijas pastebime ir „Danske Bank“ Globalių paslaugų centre, kur net 92 proc. darbuotojų priklauso būtent Y kartai. Nors Y kartai priskiriami ir šiuo metu karjerą tik pradedantys jauni specialistai, ir penkių ar net dešimt metų darbo patirtį rinkoje jau turintys profesionalai, jiems vienodai svarbi jų darbo prasmė.

 

Darbuotojams svarbu jausti, kad jie kasdien prisideda prie, tarkime, daugiau ir laiku atskleistų finansinio sukčiavimo schemų, reikšmingai sutrumpinto ir skaitmenizuoto paskolos išdavimo proceso, skaidrių viešųjų pirkimų ir pan. Stiprią tūkstantmečio komandą pavyksta suburti tik tuomet, kai darbuotojai žino, kad gali keisti esamas taisykles, tobulinti procesus, diegti inovacijas, bendrauti su klientais ir būti lygiaverte globalios komandos dalimi.

Trokšta stabilumo

Įvairių tyrimų duomenimis, dar 2016 m. tūkstantmečio karta ieškoti pokyčių buvo linkusi jau po 2-5 metų vienoje darbovietėje, tačiau, kaip rodo tyrimai, 2017 m. stabilumo poreikis Y kartą darbo vietoje skatina likti ilgiau negu 5 metus. Šie žmonės griauna susiformavusius mitus – yra lojalūs bei ištikimi organizacijai, jeigu tik pati organizacija pažįsta ir moka išlaikyti Y kartos atstovą.

Pastebime, kad „Danske Bank“ vienoje pozicijoje Y kartos atstovai išdirba apie dvejus metus ir tuomet pradeda ieškoti tolimesnio augimo galimybių. Jos organizacijoje gali būti pačios įvairiausios – tereikia kartu atrasti. Taip vertikalią arba horizontalią karjerą kasmet padaro apie 30 proc. mūsų darbuotojų. Be to, papildomos atsakomybės ir tobulėjimo galimybės jiems atsiveria ir per įvairias vidines talentų programas ar papildomus projektus. Tokioms veikloms savo darbuotojus skatiname skirti iki 20 proc. kasdienio darbo laiko. Vieni kolegos pasirenka mokytis naują kalbą, kiti „šešėliuoja“ kolegas kituose departamentuose, treti tobulina savo projektų valdymo įgūdžius. Taip užauginęs kompetencijas, pavyzdžiui, finansų srityje anksčiau dirbęs specialistas toliau karjerą gali tęsti dirbdamas su didžiaisiais duomenimis (angl. – big data).

Žinoma, papildomam tobulėjimui skatinti reikalingas nemenkas organizacijos įdirbis ir pasiruošimas – aiškūs procesai, galimybės, priemonės ir nuolatinis atitinkamos kultūros kūrimas. Pavyzdžiui, mentorystės programos, darbuotojų idėjų forumai, komandų vadovų gebėjimas atskleisti darbuotojo talentus ir tikslingai juos ugdyti, o atėjus metui – nebijoti leisti išeiti ir… laukti sugrįžtant.

Tobulėja ir ieško
Reikia pastebėti, kad tūkstantmečio karta, pratusi prie greitai besivystančio pasaulio, dažnai nori ir tokios pat karjeros – greitos ir staigios. Tačiau kartu šie žmonės žino: tam, kad ją pasiektų, turi nuolatos tobulėti ir būti patrauklūs darbo rinkoje. Y karta nesiremia vien darbdavių noru juos mokyti – tai karta, kuri tobulėjimui noriai skiria ir savo lėšas. Gimę Y laikotarpiu nuolat ieško profesinių augimo galimybių, todėl pakeisti darbo vietą dėl noro augti ir tobulėti jiems ne problema.

Vis dėlto, darbdaviui svarbu gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių kartų poreikių tam, kad netgi pakeitę darbo vietą darbuotojai grįžtų. „Danske Bank“ Globalių paslaugų centre šiais metais į darbo vietas grįžo 66 darbuotojai, kurie buvo pasukę ieškoti kitų karjeros kelių. Tai yra net 15 proc. iš 2017 m. priimtų naujų darbuotojų. Taip Y karta patvirtina norinti ne tik finansinio apsirūpinimo, bet ir galimybių prisidėti prie tarptautinės organizacijos viduje kuriamų struktūrų ir procesų, išeiti iš savo komforto zonos, dirbti palaikančioje komandoje. Taip pat – atrasti saviraiškos galimybių ne tik darbinėje, bet ir socialinėje veikloje. Tai iš esmės keičia darbo rinką, todėl prisitaikyti turės visos, kokybiškos darbo jėgos norinčios, organizacijos.