Standartinių saugumo priemonių sutarties sąlygų 7.5 punktas buvo papildytas automatinio sutarties nutraukimo sąlygomis.

Naujosios Standartinės saugumo priemonių sutarties sąlygos įsigalios automatiškai 2018 m. gruodžio 19 d. Jeigu nesutinkate su pakeitimais, turite teisę nedelsdami nutraukti Saugumo priemonių sutartį, prieš tai įvykdę visus sutartinius įsipareigojimus.

 

Maloniai prašome atidžiai susipažinti su Standartinėmis saugumo priemonių sutarties sąlygomis mūsų interneto puslapyje.

 

Jeigu turėsite klausimų, prašome skambinti mums telefonu 1636.