Informuojame, kad nuo 2019 m. vasario 2 d. bankas nebeteiks Danske mBanko paslaugos ir nebegalėsite naudotis Danske mBanku.

Atitinkamai, nuo 2019 m. vasario 2 d. įsigalios naujos Standartinių elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygų ir Standartinių saugumo priemonių sutarties sąlygų redakcijos.Standartinėse sąlygose atlikti šie pakeitimai:

  1. Panaikintos su Danske mBanku susijusios sąlygos;

  2. Standartinėse elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygose pakeista „Sutarties“ sąvoka.

Naujosios Standartinės elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygos ir Standartinės saugumo priemonių sutarties sąlygos įsigalios automatiškai 2019 m. vasario 2 d. Jeigu nesutinkate su pakeitimais, turite teisę nedelsdami nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir saugumo priemonių sutartį, prieš tai įvykdę visus sutartinius įsipareigojimus.

Maloniai prašome atidžiai susipažinti su Standartinėmis elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygomis ir Standartinėmis saugumo priemonių sutarties sąlygomis mūsų interneto puslapyje.

Jeigu turėsite klausimų, prašome skambinti mums telefonu 1636.