Danske Bank A/S Lietuvos filialas įgyvendina projektą „Danske Bank A/S Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas”, bendrai finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Projekto tikslas - Danske Bank Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, ugdant specializuotas profesines žinias bei įgūdžius, reikalingus konkrečioje darbo vietoje. Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 350 įmonės specialistų.