2019 m. spalio 8 d. UAB FMĮ „Orion Securities“, Lietuvoje registruota bendrovė, įmonės kodas registre: 122033915, registruotos buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva; toliau – „Orion Securities“, įsigys Lietuvos klientų investicinių paslaugų portfelį kaip atskirą turto kompleksą ar esminę jo dalį, priklausiusią „Danske Bank“ A/S, Danijoje įregistruotai bendrovei, registracijos Danijos įmonių registre kodas 61126228, registruotosios buveinės adresas Bernstorffsgade 40, 1577 Kopenhaga V, Danija, veikiančiai per „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialą, registracijos kodas 301694694, registruotosios buveinės adresas Saltoniškių g. 2, Vilnius, Lietuva (toliau – „Danske Bank“), pagal 2019 m. spalio 7 d. sudarytą Verslo pirkimo-pardavimo sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame pranešime esančią informaciją „Danske Bank“ ir „Orion Securities“ taip pat siųs tiesiogiai esamiems „Danske Bank“ klientams, kuriems ši informacija yra aktuali.

Toliau pateikta informacija skirta informuoti „Danske Bank“ klientus, kurie dėl įvairių priežasčių (pasikeitusių kontaktinių duomenų ir pan.) nėra gavę tiesioginio pranešimo. 

Toliau rasite informaciją apie pasikeitimus Jūsų atžvilgiu.

 

„Orion Securities“ – naujasis paslaugų teikėjas

„Danske Bank“ perduos investicinių paslaugų teikimo sutartis, kurias Jūs esate sudarę su „Danske Bank“, ir susijusius vertybinius popierius bendrovei „Orion Securities“, taip pat padengs susijusias išlaidas. „Orion Securities“ taps sutarčių, susijusių su vertybinių popierių tvarkymu, šalimi vietoj „Danske Bank“ nuo 2019 m. spalio 8 d. ir teiks jums vertybinių popierių tvarkymo, t.y. investicinių paslaugų teikimo, paslaugas.

Perduodamų sutarčių sąlygos po jų perdavimo nesikeis. Tačiau, investicinių paslaugų teikimui reikia, kad jūs pasirašytumėte atitinkamą sutartį su „Orion Securities“. „Orion Securities“ susisieks su klientais pagal turimus jų kontaktus, kad gautų reikalingą papildomą informaciją ir atitiktų privalomus reguliavimo principų reikalavimus („pažink savo klientą“ (KYC), pinigų plovimo prevencijos (AML) ir pan.). Šio proceso metu klientas gali pasirinkti tinkamiausią komunikavimo (pvz., pavedimų teikimui) su „Orion Securities“ būdą (pvz., telefonu, internetu per „Orion“ klientų aptarnavimo portalą ir pan.). Pavedimų vykdymo politika, kainoraštis ir kiti atitinkami „Orion Securities“ nuostatai (jūs galite paprašyti, kad „Orion Securities“ pateiktų šiuos dokumentus, susisiekę su „Orion Securities“ telefonu arba el. paštu) bus taikomi investicinių paslaugų sutartims nuo 2019 m. spalio 8 d., pakeisdami „Danske Bank“ bendrąsias sąlygas ir kainoraštį, numatytą perduodamose sutartyse.

 

Nauja vertybinių popierių sąskaita 

2019 m. spalio 8 d. klientų vertybiniai popieriai bus pervesti į bendrąsias „Orion Securities“ klientų vardu atidarytas Nasdaq CSD SE ir/ar „Orion Securities“ pasirinkto saugotojo, t.y. Danske Bank A/S, vertybinių popierių sąskaitas.

„Orion Securities“ savo sistemoje atidarys asmenines klientų vertybinių popierių sąskaitas anksčiau „Danske Bank“ apskaitytiems vertybiniams popieriams laikyti.

 

„Orion Securities“ kontaktiniai duomenys

Nuo 2019 m. spalio 8 d. maloniai prašome savo klausimus teikti pagal žemiau nurodytus „Orion Securities“ kontaktinius duomenis, kur jus aptarnaus lietuvių ir/ar anglų kalba:

  • Tel.: +370 5 2498 054 (pirmadienį-penktadienį 09:00-18:00 val.)

  • El. paštas: cm@orion.lt

Dokumentų perdavimas ir asmens duomenų tvarkymas

„Danske Bank“ perduos dokumentus ir informaciją, įskaitant Jūsų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), susijusius su perduodamu vertybinių popierių portfeliu, bendrovei „Orion Securities“. Apie Asmens duomenų rūšis ir „Danske Bank“ kaip duomenų valdytojo duomenų tvarkymo operacijas galite sužinoti perskaitę „Danske Bank“ privatumo pranešimą, esantį „Danske Bank“ interneto svetainėje.

Perduoti Asmens duomenis, dokumentus ir kitus duomenis, susijusius su vertybinių popierių portfeliu, yra būtina, kad „Orion Securities“ galėtų toliau tvarkyti vertybinių popierių portfelį, užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ir išsaugotų apskaitos dokumentus.

Duomenų perdavimo „Orion Securities“ ir tolesnio „Orion Securities“ vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinių įsipareigojimų vykdymas, įskaitant su klientais sudarytų sutarčių vykdymą, taip pat „Danske Bank“ ir „Orion Securities“ teisėti interesai. Svarbiausias teisėtas „Orion Securities“ interesas yra perduotų paslaugų valdymas ir nenutrūkstamas jų teikimas.

Informuojame, kad jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek „Orion Securities“ bus atsakinga už jūsų perduotų vertybinių popierių portfelį.

Bendrovėje „Orion Securities“ paskirtas asmuo atsakingas už Asmens duomenų apsaugą yra Mažvydas Radavičius, su kuriuo galite susisiekti:

Tel.: +370 5 2498 054  (pirmadienį-penktadienį 09:00-18:00 val.), el. paštas: cm@orion.lt

Atkreipiame dėmesį, kad jūs taip pat turite šias teises:

  • Teisę prašyti, kad „Orion Securities“ suteiktų jums prieigą prie asmens duomenų, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, arba apriboti tvarkymą, susijusį su duomenų subjektu, ir nesutikti su duomenų tvarkymu, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;

  • Teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant sutikimu pagrįsto tvarkymo teisėtumo prieš jį atsiimant;

  • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

„Orion Securities“ tvarko jūsų duomenis kaip duomenų valdytojas ir daro tai vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

 

Papildoma informacija

Papildomą informaciją rasite „Danske Bank“ ir/arba „Orion Securities“ svetainėje.

Jeigu turėtumėte klausimų apie Jūsų vertybinius popierius ir paslaugas, prašom kreiptis į „Orion Securities“:

Kapitalo rinkos
Tel.: +370 5 2498 054 (pirmadienį-penktadienį 09: 00- 18:00 val.)

El. paštas: cm@orion.lt

 

Pagarbiai,

Generalinis direktorius Ramūnas Bičiulaitis

„Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas

 

Direktorius Alius Jakubėlis

UAB FMĮ „ORION SECURITIES“ 

 

Pranešimą PDF formatu galite atsisiųsti čia