Gegužės 17-oji instaliacijos eksponavimo pradžiai pasirinkta neatsitiktinai – būtent šią dieną pasaulyje minima Tarptautinė diena prieš homofobiją, bifobiją ir transfobiją (IDAHOBIT). Gegužė taip pat paskelbta ir 2021 m. Europos įvairovės mėnesiu, siekiant didinti informuotumą apie įvairovės ir įtraukties svarbą visos Europos Sąjungos darbo vietose ir visuomenėje. Instaliacija, kurios pagrindinis motyvas – atviros durys, Lukiškių aikštėje bus eksponuojama ir atviriau žvelgti į pasaulį bei priimti skirtumus skatins visą mėnesį.

„Atvirumas, įvairovės palaikymas ir puoselėjimas yra vienos pamatinių mūsų organizacijos vertybių, kurias siekiame įvairiais būdais įtvirtinti praktikoje, o kartu skatinti ir platesnėje visuomenėje. Mūsų komanda, kurią Lietuvoje sudaro 4 tūkst. darbuotojų, vienija labai įvairius žmones. Tikime, kad ši įvairovė mus sustiprina ir leidžia pasiekti daugiau. Kartu savo pastangomis sudaryti vienodas sąlygas visiems žmonėms, palaikydami juos ir skatindami būti savimi siekiame rodyti pavyzdį kitiems. Instaliacija Lukiškių aikštėje yra vienas iš būdų atkreipti dėmesį į šiuos svarbius klausimus“, – sako „Danske Bank“ Rizikų grupės IT vadovė bei Įvairovės ir įtraukties tarybos narė Ona Juodkienė.

Anot jos, uždaros durys yra užkirstų galimybių ir ribotumo simbolis, todėl instaliacija kvies jas praverti ir į pasaulį pažvelgti atviromis širdimis bei mintimis, išsivadavus nuo išankstinių, dažnai nepagrįstų ar pasenusių nusistatymų. O. Juodkienės įsitikinimu, tuomet ir gyvenime atsiveria daugiau galimybių – karjerai, naujoms patirtims ir pažintims, asmeniniam tobulėjimui ir saviugdai.

Tuo metu „Danske Bank“ Grupės paslaugų įmonėms ir institucijoms vadovas Lietuvoje bei vienas iš Įtraukties ir įvairovės lyderių Vytautas Ašeris pažymi, kad Lukiškių aikštė instaliacijai pasirinkta dėl to, kad tai yra bendruomenės susibūrimų vieta, kuri pati tapo diskusijų objektu, skirtingų požiūrių susitikimo lauku. V. Ašerio teigimu, instaliacija miestiečius pakvies dar vienai diskusijai ir skatins atsakyti į klausimą – kiek atviri esame vieni kitiems?

„Be abejo, skatinant skirtingų žmonių įtrauktį ir toleranciją visų pirma reikia pradėti nuo savęs. Dėl to mūsų organizacijoje nuosekliai dedamos pastangos, kad būtume atviresni, įgalintume ir suteiktume vienodas galimybes kitokių pažiūrų, amžiaus, rasės, tikėjimo, seksualinės orientacijos, fizinių galių ar tiesiog kitaip atrodantiems žmonėms. Suprantama, tai nepasiekiama per vieną dieną, o atvirumo kultūros skatinimas reikalauja kasdienių pastangų – tad ir patys dar esame tik ilgo kelio pradžioje“, – kalba V. Ašeris.

Pasak jo, „Danske Bank“ yra tvirtai puoselėjama tolerancijos kultūra, o į bet kokias diskriminacijos apraiškas yra operatyviai reaguojama. Organizacijoje veikia Įvairovės ir įtraukties taryba, organizuojami vidiniai įvairovės ir įtraukties mokymai vadovams bei darbuotojams, siekiant lyčių lygybės, nulinės diskriminacijos, teisingos atlygio politikos, nešališkos darbuotojų atrankos yra nuolat tobulinami vidiniai įmonės procesai. Neseniai organizacijoje buvo parengtos ir pradėtos naudoti praktikoje translyčių asmenų įtrauktį skatinančios gairės. „Danske Bank“ taip pat yra prisijungęs prie pasaulinės įvairovės lyderių programos „Stonewall Global Diversity Champion“, kuria siekiama įtvirtinti ilgalaikes pastangas kurti atvirą ir draugišką darbo aplinką LGBT+ žmonėms.

V. Ašerio teigimu, patys organizacijos darbuotojai taip pat vis aktyviau įsitraukia į įvairovės skatinimą ir palaikymą orientuotas veiklas bei iniciatyvas. Šių metų kovo pradžioje „Danske Bank“ Lietuvoje minėtos savaitės prieš diskriminaciją (angl. Zero Discrimination Week) renginiuose dalyvavo apie 1000 darbuotojų. Daugiau nei pusšimtis kolegų veikia ir lietuviškame „Rainbow Network“ tinkle, aktyviai palaikančiame LGBTQ+ bendruomenę. Vis aktyvesnės diskusijos įtraukties ir įvairovės temomis vyksta ir vidiniame organizacijos socialiniame tinkle.

Interaktyvi instaliacija įvairovės ir tolerancijos skatinimui Vilniaus Lukiškių aikštėje bus eksponuojama nuo gegužės 17 d. iki birželio 15 d.