Naujais, nepriklausančiais universiteto bendruomenei, Tarybos nariais šiemet išrinkti „Danske Bank“ Lietuvoje IT Paslaugų darbuotojams vadovas Giedrius Dzekunskas bei AB „Telia Lietuva“ pardavimo ir klientų aptarnavimo vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters; antrai kadencijai perrinkti Lietuvos statybininkų asociacijos direktorius Dalius Gedvilas ir AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius Aldas Rusevičius. Vieną narį, nepriklausantį universiteto personalui ir studentams, savo nustatyta tvarka renka universiteto studentų atstovybė. Juo tapo UAB „Transekpedicija“ NVS šalių departamento vadovas Dionis Martsinkevichus.

Kadangi „Danske Bank“ Lietuvoje nuolat ieško geriausių jaunųjų specialistų IT, finansinių paslaugų ir kitose verslo palaikymo srityse, didelė dalis organizacijos sėkmės priklauso nuo studentų paruošimo universitetuose. „Danske“ nuolat bendradarbiauja su universitetais ne tik konsultuodami studijų kokybės klausimais, padėdami rengti studijų programas, skaitydami paskaitas studentams bet ir integruodami į mokymo procesą profesines praktikas ir stažuotes.

„Žmonės yra didžiausias mūsų, kaip „Danske Bank“ ir kaip industrijos bei plačiuoju mastu – šalies – kapitalas. Todėl verslo bendradarbiavimas su universitetais, kurie darbo rinkai ruošia jaunuosius talentus yra itin svarbus. Verslo atstovų įsitraukimas ir dalyvavimas universitetų Tarybose gali ženkliai prisidėti plėtojant universiteto strateginius planus, analizuojant rinkos poreikį, įvertinant konkurencinius pranašumus bei brėžiant tikslus komercinei sėkmei,“ – teigia G. Dzekunskas.

Universiteto Tarybą sudaro 11 narių – išorės verslo ir asociacijų bei VILNIUS TECH bendruomenės atstovų. VILNIUS TECH Taryba renkama 5 metams, tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Nauja Taryba darbą pradės nuo gegužės 25 d.