„Danske Bank“ Lietuvoje gavo „Lygiaverčio atlygio“ (angl. „Fair Pay“) apdovanojimą, kuris įteikiamas už teisingą ir nediskriminuojančią darbo užmokesčio politiką darbuotojų atžvilgiu. Daugiausia balų „Danske Bank“ surinko vertinant lyčių proporciją vadovaujančiose pozicijose. „Lygiaverčio atlygio“ laimėtojai skelbiami remiantis naujausiu „Baltic Salary Survey“ tyrimu, kuriame šiais metais dalyvavo 430 įmonių iš visos Lietuvos. 
„Nuo pat organizacijos veiklos pradžios visi jos darbuotojai yra vertinami vienodai – nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, tautybės ar kitų tapatybių. Atitinkamai, šis požiūris atsispindi ir atlygio sistemoje – jį lemia darbuotojo kompetencijos, patirtis, įgūdžiai. Gautas apdovanojimas patvirtina, kad šios, nuo pat veiklos pradžios puoselėjamos, organizacijos vertybės ne tik kuria atitinkamą kultūrą bei atneša naudos tiesioginėje veikloje, bet yra matomos, vertinamos ir taip prisideda prie pokyčių visoje visuomenėje“, -  sako „Danske Bank“ atlygio ir naudų Vyresnioji konsultantė Lietuvai Rūta Daly.
„Ne vienerius metus vykdydami tyrimus ir stebėdami rinką, matome, kad geriausiai užtikrinti teisingą atlygį sekasi toms organizacijoms, kurios kasdien gyvena bei veikia pagal lygiavertiškumo ir teisingumo principus, kai jie yra integruoti kasdienėje veikloje, kuria siekiama tiek verslo tikslų, tiek darbuotojų gerovės. Specialiai kuriamos politikos ar strategijos mažinti skirtumus retai pasitvirtina ir net priešingai – turi atvirkštinį efektą: toms įmonėms sunkiau pavyksta užtikrinti teisingą ir nediskriminuojantį darbo užmokestį visiems darbuotojams“, – sako Povilas Blusius, „Baltic Salary Survey“ atlygio konsultantas.

„Lygiaverčio atlygio“ apdovanojimuose „Danske Bank“ Lietuvoje dalyvauja jau trečius metus. Antrus metus iš eilės organizacija patenka į laimėtojų penketuką didelių įmonių, turinčių daugiau nei 500 darbuotojų, kategorijoje. Vietą laimėtojų gretose „Danske Bank“ pavyksta užsitikrinti nepaisant augančio tyrime dalyvaujančių įmonių skaičiaus ir jau ne pirmus dalyvaujančiose organizacijose įgyvendinamų transformacijų – darbo užmokesčio, premijų sistemos optimizacijos, tobulinimų. „Danske Bank“ taip pat toliau organizuoja mokymus, diegia ir taiko įvairius įrankius, skirtus edukuoti ir padėti vadovams, kurių sprendimus dėl atlygio kartais gali lemti nesuvoktas šališkumas, kai palankiau vertinami tam tikrais tapatybės bruožais panašūs žmonės.

Atliekant „Baltic Salary Survey“ tyrimą, įmonės yra vertinamos pagal keturis pagrindinius kriterijus:

  1. atlygių homogeniškumą, kai matuojamas bazinių atlygių tose pačiose pozicijose „žirklių“ plotis – skirtumas tarp mažiausią ir didžiausią atlygį gaunančių darbuotojų,
  2. rinkos standartus, kur vertinama kokios darbuotojų dalies atlygis nesiekia apatinio rinkos standarto,
  3. lyčių atlygio skirtumus tose pačiose pozicijose, t.y. kiek skiriasi svertiniai lyčių atlygiai tose pačiose pozicijose ir
  4. lyčių proporciją įmonės vadovybėje.