Nuoseklios „Danske Bank“ Lietuvoje pastangos kurti įvairovei atvirą ir skirtingus žmones įgalinančią darbo aplinką, o tuo pačiu prisidėti prie tolerancijos skirtumams visuomenėje skatinimo, neliko nepastebėtos tarptautiniuose Centrinės ir Rytų Europos regiono (CEE) „Business Services Awards 2022“ apdovanojimuose. Juose mūsų organizacija įvertinta už praėjusiais metais įgyvendintas įvairovės ir įtraukties iniciatyvas. 


„Įvairovė ir įtrauktis yra esminiai komponentai kuriant inovatyvią, produktyvią, savirealizacijai palankią ir sveiką darbo aplinką. Labai džiaugiuosi, kad mūsų pastangos ir lyderystė įtvirtinant lygias galimybes skirtingiems žmonėms buvo įvertinta tarptautiniu apdovanojimu. Tačiau darbas šioje srityje tikrai nebaigtas – ir toliau visi drauge sieksime dar aukščiau kelti atvirumo, pagarbos skirtumams ir lygybės kartelę, o savo pavyzdžiu įkvėpti kitas organizacijas bei visą visuomenę“, – sako „Danske Bank“ Lietuvoje Žmogiškųjų išteklių vadovė Indrė Sakalauskienė.

Per praėjusius metus „Danske Bank“ Lietuvoje savo įsipareigojimus ir siekius įvairovės bei įtraukties srityje pažymėjo ne viena prasminga iniciatyva. Gegužę minint Tarptautinės dieną prieš homofobiją, bifobiją ir transfobiją Lukiškių aikštėje pristatėme interaktyvią instaliaciją, kuri kvietė visuomenės narius nebijoti skirtumų, būti atvirus ir tolerantiškus. Taip pat organizavome didelio susidomėjimo sulaukusį „Inclusion Day‘21“ renginį. Juose įvairovės ir įtraukties temomis diskutavo verslo atstovai, visuomeniniai veikėjai ir menininkai. Renginio metu drauge su kitomis šalyje veikiančiomis kompanijomis išreiškėme palaikymą LGBT+ bendruomenei ir Partnerystės reglamentavimui šalyje.

Diskusijas įvairovės ir įtraukties bei emocinės gerovės temomis tęsėme ir didžiausioje personalo konferencijoje Baltijos šalyse „HR Savaitė Lietuva“. „Danske Bank“ inicijuoti pranešimai šiomis temomis buvo nemokamai transliuojami internetu, todėl jų galėjo pasiklausyti visi norintys. Pasiryžimą puoselėti vidinę organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, seksualinės orientacijos ar turimų fizinių negalių, yra vienodai gerbiamas ir turi lygias galimybes, išryškino ir mūsų sukurtas vaizdo siužetas apie „Danske Bank“ bendruomenę.

Prie šių ir kitų iniciatyvų prisidėjo išties daug kolegų. Laimėtas apdovanojimas yra visų jų darbo bei pastangų kuriant atviresnę ir tolerantiškesnę organizaciją bei visuomenę įvertinimas.

„Danske Bank“ siekiai tobulėti įvairovės ir įtraukties srityje kyla iš etinės pozicijos ir tikėjimo, kad įvairovė yra mūsų organizacijos stiprybė, leidžianti realizuoti visą mūsų darbuotojų potencialą. Kurti darbo aplinką, kurioje darbuotojų skirtumai matomi kaip privalumas, o kiekvienas turi galimybę būti savimi, išlieka mūsų organizacijos prioritetu“, – sako I. Sakalauskienė.

„CEE Business Services Awards 2022“ apdovanojimuose „Danske Bank“ Lietuvoje taip pat buvo nominuota Didžiausią pokytį 2021-aisiais įgyvendinusios organizacijos, geriausios korporatyvinės socialinės atsakomybės iniciatyvos ir geriausio(-s) verslo paslaugų centro žmogiškųjų išteklių vadovo(-ės) kategorijose.