Informuojame, kad 2020 m. gegužės 4 d. įsigalioja nauja Standartinių elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygų redakcija.
Naujoje redakcijoje aprašomas supaprastintas „Danske eBanko“ funkcionalumas. Pašalintos sąlygos, susijusios su Telefonine bankininkyste ir Danske SMS pranešimais. Taip pat pašalintos sąlygos, susijusios su mokėjimais, mokėjimo priemonėmis, limitais, sąskaitos tvarkymo teisėmis ir pan., nes su mokėjimais susijusios paslaugos „Danske eBanke“ nebeteikiamos.

2020 m. birželio 1 d. įsigalioja nauja Standartinių saugumo priemonių sutarties sąlygų redakcija.
Naujoje redakcijoje aprašytas supaprastintas saugumo priemonių naudojimas „Danske eBanke“. Panaikintos sąlygos, susijusios su Telefonine bankininkyste, Danske SMS pranešimų ir mokėjimo inicijavimo paslaugomis.


Abiejų aukščiau paminėtų sutarčių standartinėse sąlygose nurodytas 1 mėnesio įspėjimo terminas norint Bankui vienašališkai pakeisti standartines sąlygas ar nutraukti sutartį.

 

Jeigu nesutinkate su pakeitimais, turite teisę nedelsdami nutraukti atitinkamą Paslaugos sutartį, prieš tai įvykdę visus sutartinius įsipareigojimus.