Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 1d. keičiasi „Danske Bank“ paslaugų kainynas privatiems ir verslo klientams.

 

Pagrindiniai pokyčiai kainyne:

  1. iš kainynų išimti įkainiai paslaugų, kurios klientams nebėra teikiamos;
  2. verslo klientams pagrindiniai pokyčiai kainyne:
    • pažymos kliento auditoriams mokestis keičiamas iš 35 EUR į 40 EUR;
    • garantijos atšaukimo mokestis keičiamas iš 100 EUR į 85 EUR;
    • finansavimo paslaugų sutarties sąlygų keitimo mokestis keičiamas iš „iki 1% nuo kredito limito, min. 150,00 EUR“ į „1% nuo kredito sumos, min. 500,00 EUR + tiesioginės išlaidos“.

Detalią informaciją apie aukščiau išvardintus ir kitus paslaugų įkainius bei jų pokyčius rasite:

Atnaujintas Kainynas automatiškai įsigalios 2020 m. kovo 1 d. Jeigu nesutinkate su pakeitimais, turite teisę nedelsdami nutraukti atitinkamą Paslaugos sutartį, prieš tai įvykdę visus sutartinius įsipareigojimus.