Š. m. gegužės 1 d. „Danske Bank“ ir Šiaulių bankas užbaigė sandorį, kuriuo Šiaulių bankas įsigijo „Danske Bank“ privačių klientų kreditų portfelį Lietuvoje. Didžiąją dalį Šiaulių bankui perduoto portfelio sudaro būsto kreditai, taip pat kitos privačių klientų paskolos, tokios kaip lizingas, vartojimo kreditai.

Dėl šio sandorio klientų sutarčių sąlygos nesikeičia, tačiau nuo š. m. gegužės 1 d. perkeltoms sutartims taikomos bendrosios Šiaulių banko sąlygos ir įkainiai.
Apie perkėlimo procedūrą klientai informuoti atskiru pranešimu.

Kreditų aptarnavimas
Klientams Šiaulių banke atidarytos kredito aptarnavimo sąskaitos, kurios skirtos nuo š. m. gegužės 1 d. vykdyti iš perkeltų kredito sutarčių kylančius mokėjimo įsipareigojimus.

Klientų kredito aptarnavimo sąskaitos „Danske Bank“ liks atidarytos iki š. m. gegužės 31 d., tačiau visi iki šios datos atlikti mokėjimai bus automatiškai pervedami į klientų kredito aptarnavimo sąskaitas Šiaulių banke. Nuo birželio 1 d. į kredito aptarnavimo sąskaitas „Danske Bank“ atlikti mokėjimai bus grąžinti mokėtojui.
„Danske eBankas“ klientams bus prieinamas iki š. m. gegužės 31 d.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių perdavimas
Visos pagal kredito ar lizingo sutartis pateiktos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės ir jų sutartys perduotos Šiaulių bankui. Jos lieka galioti esamomis sąlygomis. Klientams nereikia imtis jokių veiksmų ir dėl to jie nepatirs jokių išlaidų.

Lizinguojamų transporto priemonių registracijos pažymėjimų keitimas
Nuo š. m. gegužės 1 d. lizinguojamų transporto priemonių savininku ir lizingo davėju tampa Šiaulių bankas. Dėl šios priežasties, Šiaulių bankas bus įtrauktas į „Regitros“ duomenų bazę kaip lizinguojamo turto savininkas, o klientams per š. m. gegužės mėn. bus išduoti ir registruotu paštu pristatyti nauji lizinguojamų transporto priemonių registracijos pažymėjimai.

Draudimas
Įkeisto turto, lizinguojamo turto ir gyvybės draudimo polisai lieka galioti iki polisuose nurodytos galiojimo datos. Draudimo bendrovės buvo/bus informuotos apie naudos gavėjo pasikeitimą, dėl to klientams nieko daryti nereikia.

Tolimesnė informacija
Kilus klausimams, klientų prašome kreiptis į Šiaulių banką, tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337) arba el. paštu kc@sb.lt
Atsakymus į dažnai užduodamus klausimus galite rasti ČIA.