Informuojame, kad verslo klientams nuo 2021 m. sausio 4 d. keičiasi „Danske Bank“ paslaugų kainynas.
Pagrindiniai įkainių pokyčiai yra šie:
1. Iš kainyno ištrinami įkainiai paslaugų, kurios buvo skirtos Danske Bank Estijos filialo klientams
2. Iš kainyno ištrinamas įkainio patikslinimas, kad nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai. Klientams banko sąskaitos yra uždarytos, taigi tokios paslaugos nebeliko.
3. Įvedamas naujas įkainis už pateiktų dokumentų patikrą, identifikuojant juridinio asmens atstovą. Įkainis taikomas klientams ne rezidentams, kurių patikra viešai prieinamuose registruose būtų sudėtinga arba negalima, reikalautų specifinių žinių ir papildomų resursų.
Detalią informaciją apie aukščiau išvardintus ir kitus paslaugų įkainius bei jų pokyčius nuo 2021 m. sausio 4 d.rasite ČIA.