Tolerancijos ir žmonių lygybės idėjoms įgyjant vis didesnę svarbą, į tai dėmesį atkreipia ir didžiosios pasaulio organizacijos. Neatsilikdamas nuo tendencijų, „Danske Bank“ prisijungė prie pasaulinės įvairovės lyderių programos „Stonewall Global Diversity Champion“, kuria siekiama įtvirtinti ilgalaikes pastangas kurti atvirą ir draugišką darbo aplinką LGBT+ žmonėms. Šiuo žingsniu tikimasi keisti žmonių požiūrį į įvairovę ne tik pačioje organizacijoje, bet ir visuomenėje.

Dėmesys tolerancijai bei įvairovei – ir Lietuvoje

Aistė Gataveckienė, „Danske Bank“ Globalių paslaugų centro vadovė, teigia, kad žmonių lygybės ir tolerancijos klausimai šioje skandinaviškos kultūros organizacijoje buvo keliami jau seniai ir tikslingai.

„Esame tikri, jog tai yra vienintelis etiniu požiūriu teisingas kelias. Turime aiškų tikslą, kad visi mūsų darbuotojai, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, seksualinės orientacijos ar kitų ypatybių, darbe jaustųsi gerai ir jokia diskriminacija nebūtų toleruojama. Aiški organizacijos lyderių vizija diktuoja naujus atsakingo darbdavio standartus. Šiuos dažnai mažiau patogius įvairovės bei įtraukties klausimus kryptingai į viešumą kelsime ir Lietuvoje – norime skatinti pokytį ne tik savo organizacijoje, bet ir mūsų visuomenėje“, – sako A. Gataveckienė.

Anot jos, „Danske Bank“ įvairovės ir įtraukties (angl. Diversity & Inclusion) klausimus grupės mastu yra įvardijęs tarp septynių svarbiausių tikslų, kuriuos siekia įgyvendinti iki 2023 metų. Šiemet organizacija jau inicijavo ne vieną vidinį pokytį siekiant, kad lygios darbuotojų teisės būtų užtikrintos „Danske Bank“ padaliniuose visose šalyse.

Pavyzdžiui, buvo įkurta globali Įvairovės ir įtraukties taryba, kurią sudaro visų „Danske Bank“ šalių atstovai. Tarybos darbų sąraše – lyčių, amžiaus, rasės ir kitų lygybės principų užtikrinimas, kolegų ir visuomenės švietimas įtraukties ir įvairovės klausimais. Tuo pačiu LGBT+ šeimoms „Danske Bank“ suteiktos tokios pačios motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų teisės kaip ir kitiems darbuotojams. Galiausiai, LGBT+ klausimus visose šalyse, įskaitant Lietuvą, atstovauja į „Vaivorykštės tinklą“ (angl. Rainbow Network) susibūrę darbuotojai.

Užtikrins vienodas galimybes ir laisvę

Betina Dam Hansen, „Danske Bank“ grupės Įvairovės ir įtraukties vadovė priduria, kad bendrovė siekia išlikti darboviete, kurioje visi darbuotojai turi vienodas galimybes ir laisvę būti savimi. Būtent tai ir paskatino jungtis prie pasaulinės įvairovės lyderių programos „Stonewall Global Diversity Champion“.

„Ši programa leis naudotis kitų didelių kompanijų patirtimi ir sėkmės pavyzdžiais, kuriant įtraukią darbo aplinką. Galėsime konsultuotis su ekspertais dėl naujų bei atnaujinamų įmonės vidinių tvarkų, žmogiškųjų išteklių ir vidinės kultūros strategijų, taip pat gausime prieigą prie virtualių paskaitų įvairiomis LGBT+ temomis, kurios skirtos plėsti šių temų suvokimą organizacijoje“, – teigia B. Dam Hansen.

Džiaugdamasi su „Danske Bank“ plėtojama partneryste, „Stonewall“ Darbo aplinkos vadovė Kate Williams pastebi: „Kuo daugiau organizacijų stos už žmogaus teises ir lygybę, tuo greičiau mūsų darbinė aplinka bei bendruomenė taps priimanti ir palaikanti LGBT+ žmones“.
„Stonewall“ yra didžiausia Europoje nevyriausybinė organizacija, daugiau nei tris dešimtmečius kovojanti už LGBT+ (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių) žmonių teises. Organizacija siekia, kad LGBT+ žmonės galėtų būti savimi, nevaržomai siekti savo tikslų ir visuomenėje būtų priimami be jokių išimčių. Užtikrintai palaikydamas „Stonewall“ misiją, „Danske Bank“ prisijungė prie „Global Diversity Champion“ (liet. Pasaulinės įvairovės lyderių) programos.

 

Daugiau apie „Danske Bank“ darbą su Įvairove ir įtrauktimi (anglų k.) skaitykite ČIA.