Dar visai neseniai praūžė didžiausia šalies personalo konferencija „HR Savaitė Lietuva 2021“, kurios pagrindiniu rėmėju šiemet tapo „Danske Bank“ Lietuvoje.  „Danske Bank“ Žmogiškųjų išteklių vadovė Indrė Sakalauskienė ir Vyresnioji Suomijos klientų aptarnavimo komandos vadovė Ieva Stalnionienė dalijasi svarbiausiomis įžvalgomis po konferencijos.
  • Nuo šiuolaikinėse organizacijose taikomos „Agile“ darbo metodologijos neatskiriama autonomija, kuri reiškia įgalinimą priimti sprendimus, atsakomybę, leisti klysti ir mokytis
  • Kūrybiškumas tampa kritine kompetencija – laisve galvoti kitaip ir drąsa tai pasakyti garsiai
  • Didžiausią konkurencinį pranašumą išlaiko tik besimokantys visą gyvenimą

Indrė: „Šiuolaikinėse komandose vis dažniau taikoma „Agile“ darbo organizavimo praktika, o ji neatsiejama nuo autonomijos skatinimo. Komandų ir atskirų jų narių įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus ir veikti leidžia išlikti konkurencingiems ir produktyviems. Visgi, pasitikėjimas kai kurioms organizacijoms gali pasirodyti iššūkiu, kadangi pastarosios tarsi praranda kontrolės poziciją. Tuo tarpu, realybėje viskas vyksta priešingai. Kontrolei tapus pasitikėjimu, užsibrėžti tikslai pasiekiami dar sklandžiau. Pasaulis keičiasi, todėl suteikime savo kolegoms daugiau autonomijos veikti čia ir dabar, o ne laikykimės tradicinės sprendimų priėmimo praktikos.“

„Apie darbuotojų įgalinimą ir augimą šiuo metu kalbama labai daug, tačiau dažniausiai tokios vertės kuriamos ganėtinai įprastais būdais, t.y. per organizacijos poreikių prizmę. Tuo tarpu, derėtų atsižvelgti į pačių darbuotojų prioritetus, suprasti, kaip jie nori tobulėti, palaikyti šiame kelyje. Žinoma, tokia autonomija nereiškia visiškos laisvės, atsiribojimo nuo organizacijos struktūros ar taisyklių. Veikiau, tai įgalinimas priimti sprendimus ir iš jų kylančią atsakomybę, galimybė mokytis iš klaidų.“ 

- Ieva Stalnionienė

Indrė: „Autonomija organizacijose, kaip sėkmingas „Agile“ praktikos įgyvendinimo būdas, reiškia greitį priimti sprendimus iškart ir įveikti iššūkius laiku, be didesnio neigiamo poveikio. Ji sukuria lankstumą, nes pasitikėjimas komanda, ką ypač aiškiai pamatėme pandemijos laikotarpiu, gali lemti galimybę verslui išlikti. Galiausiai, autonomija didina darbuotojų įsitraukimą ir leidžia atsiskleisti tikrajam jų potencialui.“

„Tuo tarpu, autonomija neatsiejama nuo drąsos ir išlaisvinto kūrybiškumo. Kūrybiškumas - tai kritinė kompetencija, laisvė galvoti kitaip, drąsa kalbėti garsiai. Iššūkius priimkime kaip dovaną, nes pastarieji ugdo kūrybiškumą, suteikia progą pasitelkti turimą patirtį, žinias, įgūdžius. Beje, ar kada pagalvojote, kad kūrybiškumą skatina ir taisyklės? Juk ieškodami išeičių, kaip išspręsti ribojimais apipintą iššūkį ar viską atlikti patogiau, greičiau, tampame kūrybiškesni.“

- Indrė Sakalauskienė

 

Ieva: „Tik tie, kurie nuolat mokosi ir tai daro proaktyviai, šiandieniame pasaulyje išlaikys didžiausią konkurencinį pranašumą. Verta stebėti pavyzdžius, dalintis patirtimis, o ne tik laikytis taisyklių ar vadovautis vien teorija. Megzkite kuo platesnius socialinius ryšius. Bendraukite ne tik su artimiausiais kolegomis, bet ir su žmonėmis iš kitų komandų, sričių ar organizacijų. Aptardami rūpimus klausimus su jais, pamatysite problemas kitu kampu, ugdysite kūrybiškumą, rasite naujų idėjų, kitokių sprendimų, ir mokysitės.“