Giedrius Dzekunskas, „Danske Bank“ Lietuvoje IT paslaugų darbuotojams vadovas

  • Danske Bank“ investicijos į tvarių pokyčių projektus ir kompanijas siekia daugiau kaip 2 mlrd. eurų
  • Daugiau nei 10 proc. naujų darbuotojų, kuriuos kasmet įdarbina organizacija, yra į „Danske Bank“ grįžtantys kolegos.
  • Nuo 2019 m. per programą „FuturePros“ prie mūsų prisijungė 129 kolegos.
  • Vidinių aukcionų, tokių kaip „Bid2Give”, metu gautos pajamos skiriamos ne pelno siekiančioms organizacijoms. 2021 m. ši suma siekė 50 tūkst. eurų.

Tvarumui tampant sėkmingo verslo sąlyga ir pagrindu, organizacijos siekia atrasti sau tinkamiausią socialinės atsakomybės kelią. „Danske Bank“ Lietuvoje IT paslaugų darbuotojams vadovas Giedrius Dzekunskas teigia, kad organizacijų tvarumas šiandien nebegali apsiriboti viena parodomąja iniciatyva ar rėmimo projektu, o turi apimti visas įmonės veiklos dimensijas – kurti naudą visuomenei, darbuotojams ir pačiam verslui.

Įrankis pokyčiams – tvarios investicijos

Šiandienos konkurencinėje aplinkoje vis daugiau organizacijų supranta, kad tvarumas yra daugiau nei etiniai įsipareigojimai – tai kuria ir ilgalaikę ekonominę prasmę. Visoms interesų grupėms – investuotojams, darbuotojams, klientams – tvarumas tampa vienu svarbiausių sprendimų priėmimo kriterijų. Vis tik, tarptautinės konsultacijų bendrovės „Boston Consulting Group“ (BCG) analizės duomenimis, nors 90 proc. vadovų tai supranta, tik 60 proc. įtraukia tvarumą į savo strategiją ir vos 25 proc. – į savo verslo modelį.
„Siekiant tvarumo, organizacijos pirmiausiai turėtų atsigręžti į save ir užtikrinti atsakingas verslo praktikas, priimti į tvarumą orientuotus sprendimus. Tai savotiškas korporatyvinės socialinės atsakomybės pagrindas, apimantis tvarų valdymą, investicijas ir finansus“, – dalinasi G. Dzekunskas.
Kad tvarumas atveria naujas galimybes, G. Dzekunskas grindžia Šiaurės šalių lyderiu tvarių finansų srityje siekiančio tapti „Danske Bank“ pavyzdžiu. Banko investicijos į tvarių pokyčių projektus ir kompanijas siekia daugiau kaip 2 mlrd. eurų. Iki 2023 metų tvarių investicijų, įskaitant žaliąsias paskolas, apimtis bankas planuoja padidinti iki daugiau nei 14 mlrd. eurų. Dar virš 4 mlrd. eurų į žaliuosius projektus ir veiklas ketinama nukreipti per banko valdomus pensijų fondus.

Tvarumas neįmanomas be rūpinimosi darbuotojais

G. Dzekunsko teigimu, kita organizacijoms svarbi tvarumo dimensija yra susijusi su esamais, buvusiais ir potencialiais jos darbuotojais, jų gerove. Indėlis šioje srityje, pasak jo, apima tokius aspektus, kaip emocinės gerovės, darbo ir laisvalaikio balanso skatinimas, ilgalaikė talentų ugdymo strategija, ryšiai su aukštojo mokslo bendruomene, atvira ir įtrauki, be diskriminacijos apraiškų, vidinė kultūra. 

„Kasmet įdarbiname gana nemažai dar studijuojančių ar tik ką studijas baigusių jaunų žmonių, „auginame“ juos, sukurdami sąlygas įgyti patirties, gilinti savo kompetencijas, dalyvauti įvairiuose projektuose. Idealiu atveju, jie tęsia savo karjerą organizacijoje užpildydami virš 30 proc. atvirų darbo pozicijų. Tai sukuria abipusę vertę tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, nes esami darbuotojai greičiau ir produktyviau įsitraukia į naujas roles, jie yra labiau motyvuoti, taip pat mažėja su samda susiję kaštai bei rizikos“,

– teigia G. Dzekunskas.

Prie šio tikslo prisideda ir talentų ugdymo programa „FuturePros“, kuri padeda tobulėti ir sėkmingai į darbo rinką įsitraukti studentams, neseniai studijas baigusiems ar kvalifikaciją keičiantiems žmonėms. Nuo 2019 m. per šią apmokamą programą prie organizacijos Lietuvoje prisijungė 129 darbuotojai, o tai, G. Dzekunsko teigimu, kuria naudą jiems patiems, įmonei ir augančiai šalies darbo rinkai.

Pasak G. Dzekunsko, taip pat skaičiuojama, kad laimingi darbuotojai yra mažiausiai 10 proc. efektyvesni darbe, o štai daugiau kaip 10 proc. naujų darbuotojų, kuriuos kasmet įdarbina organizacija, yra į „Danske Bank“ grįžtantys kolegos. Pernai tokių atvejų suskaičiuota daugiau nei 100. G. Dzekunskas pastebi, jog pasižvalgę po rinką, pasisėmę naujų žinių jie galiausiai grįžta dėl to, kad vertina patikimą, darbuotojais nuoširdžiai besirūpinantį darbdavį. 

Prisidėti prie teigiamų pokyčių skatinami ir darbuotojai

Galiausiai organizacijų tvarumas yra neįsivaizduojamas be rūpinimosi supančia aplinka. „Danske Bank“ Lietuvoje kasmet investuoja daugiau kaip 50 tūkst. eurų į energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimą. Visi „Danske“ miestelio biuro pastatai Vilniuje naudoja tik vietinę, iš atsinaujinančių išteklių gaunamą energiją. Visgi geri darbai prasideda nuo mažų dalykų ir daromi tyliai, pavyzdžiui, pernai kolegų organizuotame vidiniame aukcione „Bid2Give”, kurio metu darbuotojai galėjo įsigyti nebenaudojamos, bet puikios būklės įrangos ir baldų, surinkta 50 tūkst. eurų, kurie buvo skirti darbuotojų pasirinktoms ne pelno siekiančioms organizacijoms. Kita dalis inventoriaus atiduota įvairioms organizacijoms. Tuo tarpu, nesuvartotas „Danske“ miestelio valgyklų maistas atiduodamas labdaringoms virtuvėms.

Visi mūsų kolegos turi galimybę per metus vieną apmokamą darbo dieną skirti savanorystei. Tai ne tik puiki proga prisidėti prie mus supančios bendruomenės gerovės, bet ir ugdyti mūsų sąmoningumą, gebėjimą prisiimti atsakomybę už svarbius pokyčius. Savanoriauti jie gali individualiai arba kartu su kolegomis, kas geriau už bet kokį vakarėlį stiprina komandą. Praėjusiais metais savanoriška visuomenine veikla tokiu būdu užsiėmė jau daugiau nei 750 darbuotojų Lietuvoje“,

– sako G. Dzekunskas. 

Pasak Giedriaus, tik skiriant pakankamą dėmesį visiems tvarumo lygmenims galima kalbėti apie išties tvarią kompaniją ir teigiamą jos poveikį visuomenei ir aplinkai. Tam reikia nuolatinių pastangų – pradedant strateginiais verslo valdymo sprendimais ir baigiant lokaliomis iniciatyvomis, kurių dėka laimi organizacija, darbuotojai ir visa visuomenė. 

Daugiau apie mūsų 2021 metais nuveiktus darbus, sužinokite žemiau esančiame vaizdo įraše:

d17efcf1-73a4-48dc-b3f4-593e31aa46f8