Egle Venskuniene
  • Projektų vadovų, programų vadovų ir portfelio vadovų komanda kasdien dirba su didžiausiais ir svarbiausiais „Danske Bank“ grupės projektais

  • Pokyčių įgalintojai – naujos kartos projektų vadovai. Taip siekiama praplėsti tradicinę sampratą apie projektų vadovus ir suteikti jai gerokai daugiau erdvės bei įvairovės

  • Beveik 150 žmonių tarptautinės komandos tikslas – „Danske Bank“ strategiją paversti realybe.

  • Šiuo metu turime atvirą Temų (Agile) integratoriaus poziciją – spausk čia.

„Danske Bank“ įvykusi reorganizacija leido susiformuoti komandai, kurios kasdienis darbas yra neatsiejamas nuo pokyčių įgalinimo organizacijoje. Projektų vadovų, programų vadovų ir portfelio vadovų komandai vadovaujanti Eglė Venskūnienė pasakoja, kad šis pokytis padėjo skirtingų sričių projektų vadovus apjungti į vieną didelę tarptautinę komandą, kurios tikslas – „Danske Bank“ strategiją paversti realybe.


E. Venskūnienė į priekį veda beveik 150 pokyčių įgalintojų (angl. change agents) komandą, iš kurių nemaža dalis dirba Lietuvoje. Ji pasakoja, kad toks projektų ir programų vadovų pavadinimas yra tikslesnis siekiant praplėsti tradicinę sampratą apie projektų vadovų rolę ir suteikti jai gerokai daugiau erdvės bei įvairovės. 

„Mūsų komandos projektų profilis – išties labai platus. Dirbame su klientų, IT, nekilnojamojo turto, pirkimų, bankinių reguliacijų bei teisinio reguliavimo ir atitikties įgyvendinimo, rizikos mažinimo, saugumo pagerinimo ir naujų technologijų diegimo projektais. Šiuo metu mūsų komandos nariai valdo daugiau nei 70 globalių projektų ir visi jie yra didžiausi bei svarbiausi „Danske Bank“ grupės projektai“, – kalba E. Venskūnienė. 

Kaip vieną iš naujausių kompleksinių projektų ji įvardija „Working@Danske“ – tai plati „Danske Bank“ grupės iniciatyvų visuma, apimanti naują (popandeminį) darbo organizavimo modelį, įskaitant nuotolinio ir darbo biure derinimą, nekilnojamojo turto (biurų) portfelio peržiūrą ir optimizavimą, naujų bendradarbiavimui skirtų technologijų („MS Teams“, „MS Yammer“, „MS Office 365“ ir kt.) diegimą, darbuotojų įsitraukimo didinimą. Dalį  „Working@Danske“ iniciatyvų valdo būtent E. Venskūnienės komanda.

Kita labai svarbi pokyčių įgalintojų komandos darbo dalis, už kurią atsakinga portfelio vadovų komanda, yra kurti ir sisteminti gerąsias projektų valdymo praktikas. Tai yra visa projektų „mechanika“ – nuo projektų valdymo struktūros apibrėžimo (pvz., prioritizavimo, projektų atsirinkimo gairių taikymo) iki priemonių, taisyklių rinkinių sukūrimo, užtikrinant, kad skirtingų sričių projektai būtų įgyvendinami nuosekliai ir efektyviai.

E. Venskūnienė taip pat pasakoja, kad komandoje vis dažniau yra taikomos „Agile“ praktikos, prisitaikoma prie organizacijos poreikių, eksperimentuojama. Vienas to pavyzdžių, visiškai nauja rolė komandoje, apimanti „Agile“ praktikų taikymą ir programų valdymą – temų integratoriai. Šie žmonės ne tik geba suvaldyti dideles ir sudėtingas programas, bet kartu yra tiltas tarp naujai susikūrusių genčių (angl. Tribes) ir likusios organizacijos dalies, užtikrinant sėkmingą banko tikslų įgyvendinimą.

Nors didžioji dalis projektų vadovų, programų vadovų ir portfelio vadovų komandos narių turi solidžią projektų valdymo patirtį ir sertifikatus, tokius kaip PMP, IPMA, Prince2, Prosci, SCRUM bei daugelį kitų, E. Venskūnienė pastebi, kad be turimas kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų ne mažiau svarbus yra ir darbuotojų požiūris, vertybės bei potencialas. 

„Prie komandos prisijungia patyrę projektų ir programų vadovai, kurie suburia konkrečiam projektui įgyvendinti reikalingų specialistų komandą ir yra atsakingi už projektų įgyvendinimą nuo pradžios iki pabaigos. Pokyčių įgalintojai dirba su labai skirtingų profilių projektais, tad nuolat investuojame į darbuotojų kompetencijų tobulinimą. Į patirtį ir kompetencijas žiūrime holistiškai ir tikime, kad darbuotojai tobulėja ne tik per mokymus, bet ir per kasdienį darbą bei nuolatinį žinių apsikeitimą organizacijos viduje“, – pasakoja komandos vadovė.

E. Venskūnienės teigimu, gebėjimas organizuoti, struktūruoti darbą, bendrauti su kitais žmonėmis, padėti komandai pasiekti bendrus tikslus, o strategiją paversti apčiuopiamais rezultatais – yra labai svarbūs įgūdžiai, kurių tikimasi iš esamų ir būsimų komandos narių.

Ar nuolatinis pokyčių skatinimas yra tavo „arkliukas“? Nori prisijungti prie globalios komandos, kuri „Danske Bank“ strategiją paverčia realiais rezultatais? Daugiau informacijos ieškok čia!