Ugnė Musneckytė, Evelina Sarul, „Danske Bank“ Turto ir investicijų valdymo departamento praktikantės


Praktika - viena geriausių investicijų, kurią gali pasirinkti jaunas žmogus, siekdamas tobulėti profesiškai ir asmeniškai. Universitete gauname didelį teorijos bagažą: kasdienės paskaitos, kursiniai projektai, teorinių problemų sprendimas... Deja, atėjus laikui startuoti darbe, ateina ir supratimas, kad teorinės žinios, kurias įgijome studijuodami, ir praktika kardinaliai skiriasi.
Šį suvokimą neretai lydi nusivylimas – atrodo, kad po tiek laiko ir įdėtų pastangų vis dar nesame pasiruošę kitam gyvenimo etapui. Siekdami išvengti panašių situacijų, studentai aktyviai ieško galimybių įgyti praktinės patirties. Nepaisant studijų krypties ar kurso, pildant paraišką praktikai atlikti, visada gali jausti didesnę ar mažesnį kolegų konkurenciją.
Kita vertus, praktika Lietuvoje veikiančiose organizacijose, sakytume, vis dar yra ankstyvoje vystymosi stadijoje. Tiek organizacijos, tiek studentai vis dar suvokia savanorišką praktiką kaip pasikartojantį, bereikšmį studentų darbą nešiojant kavą ar tvarkant dokumentų archyvą. Laimei, po truputį situacija keičiasi ir ypač tarptautinės organizacijos čia vaidina reikšmingą vaidmenį bei siūlo tokias praktikos pozicijas ar vasaros praktikos programas, kurių metu studentai įsitraukia į įvairiausius projektus ne tik padedančius jiems tobulėti bei pamatyti tikrąjį darbą, bet ir pagelbėjančius darbdaviams įtemptu laikotarpiu. „Danske Bank“ pasirodė vienas iš tokių darbdavių.

Lūkesčiai ir realybė – atitinka!
Aš ir Evelina šią vasarą dirbome Turto ir investicijų valdymo (WM Hub) padalinyje. Aš dirbau su keletą skirtingų komandų. Kartu su projektų konsultantų ir valdymo komanda mano buvo patikėta atlikti konkurencingos rinkos analizę tiriant įmones, kurios šiuo metu siūlo mobiliųjų investicijų paslaugas. Na, o kartu su verslo strategijos komanda daugiausia laiko skyriau techniniams įgūdžiams tobulinti bei mokytis vidinių konsultantų darbo subtilybių.
Mano tipinė diena ofise prasidėdavo nuo žvilgsnio į kalendorių ir laiškus. Priklausomai nuo projektų planavimo bei pobūdžio, aš dažniausiai turėdavau daug susitikimų su skirtingomis komandomis iš įvairių Šiaurės šalių regionų, tad išankstinis pasiruošimas buvo itin svarbus: darbas turėjo būti atliktas laikantis aukščiausių standartų. Jei kokią dieną turėdavau mažiau susitikimų, tęsdavau labiau analitinį darbą, susijusį su tuo metu vykdomu projektu (duomenų rinkimas bei apdorojimas, sudėtingos informacijos analizė, konsultavimasis su srities ekspertu, prezentacijų, ataskaitų kūrimas bei taisymas).
Mano kolegė Evelina atliko savo praktiką investicijų analitikų komandoje. Daugiausiai ji dirbo su „Danske Bank“ vidinių investicijų konsultantų komanda (house view), kurie ruošia finansinių rinkų apžvalgą. Ši rolė susijusi su kasdienine rinkų analize, pasitelkiant įvairius įrankius, tokius kaip Bloomberg terminalą, Bank of America ataskaitų analizę, bei Macrobond grafikų vaizdavimą.
Apibendrintai, abi rolės reikalavo lankstumo bei kūrybingumo – skatino būti proaktyviomis komandos narėmis ir siekti aukščiausių rezultatų.
Mano lūkesčiai šiai vasaros praktikai tikrai buvo išpildyti su kaupu ir tikrai šia poziciją rekomenduočiau kitiems studentams.

Prieš pradedant praktiką, išsikėliau tikslus:
1. Pažinti ir suprasti Turto ir investicijų valdymo komandos kasdienį darbą (juk Lietuvoje šis padalinys yra autentiškas dėl savo startuolio požiūrio į gan tradicišką banko vienetą).
2. Pažinti „Danske Bank“ kultūrą ir vertybes.
3. Užmegzti ryšius su srities profesionalais – geriau pažinti kolegas ofise ir už jo ribų, išgirsti jų karjeros istorijas bei tolesnius planus.
4. Patobulinti techninius įgūdžius, įgauti daugiau patirties projektų valdyme.
Evelinos tikslai šiai praktikai buvo visa galva pasinerti į investicijų pasaulį, suvokti kaip viskas iš tikrųjų veikia bei pritaikyti įgytas žinias praktiškai.
Vienas iš pavyzdžių, ką Evelina išmoko praktikos metu, buvo detalus veiksnių, kurie daro įtaką finansų rinkoms, suvokimas. Taip pat ji suprato kaip reikia tinkamai atlikti analizę naudojantis įvairiais duomenimis: atliekant fundamentalią, ateities augimo analizę, į ją įtraukiant kitus ekstremalius veiksnius. Taip pat, ji patobulino kitus techninius įgūdžius.
Man labiausiai patiko, kad buvau pilnai atsakinga už dalį projekto ir dariau užduotis, kurios buvo svarbios visai komandai. Vertinu ir suteiktą autonomiją, bei pačios organizacijos lankstumą: galėjau atlikti užduotis efektyviai, planuoti savo laiką, augti ir tobulėti kaip visavertė asmenybė, atliekanti svarią funkciją organizacijos mechanizme.
Komandos pasitikėjimas, paskirta atsakomybė už atliekamą darbą bei mentoriaus palaikymas leido jaustis visiškai integruotai į Danske šeimą.
Glaudų bendradarbiavimą su mentoriumi labiausiai vertino ir Evelina. Tai padėjo greičiau tobulėti, įgauti geresnį suvokimą to, kas slypi po globalios ekonomikos dėsniais, diktuoja investicinių rinkų subtilybes.

 

Patarimai aplikuojantiems 

Aplikuok anksti. Dauguma organizacijų baigia kandidatų paraiškų priėmimą vos surinkę pakankamą skaičių tinkamų paraiškų.

Per interviu ir netgi prieš tai – galvok apie interviuotoją kaip apie būsimą kolegą (dauguma atveju interviu vedantis asmuo vėliau tiesiogiai dirba su kandidatu). Stenkis pajusti ar tai, ko tikiesi, ir bus suteikiama šioje rolėje. Kruopščiai pasiruošk būsimam interviu – pasidomėk komanda, jų darbu, padalinio reikšme organizacijos struktūroje. 

Jei viskas pavyks sėkmingai ir tau bus pasiūlyta galimybė atlikti praktiką – būk aktyvus ir bendraujantis, stenkis pažinti kuo daugiau kolegų ir nebijok klausti įvairių klausimų, visi tikrai mielai atsakys.